English    Türkçe    فارسی   

4
2080-2129

 • قسم تو گرمیست نک گرمی و مست ** گفت حرص من ازین افزون‌ترست 2080
 • Ey kulak, senin nasibin hararetlenip kızarmaktır... İşte hararet, işte sarhoşluk! Fakat kulak, ben bundan daha fazlasını istiyorum, harisim ben demekte!
 • جواب گفتن مصطفی علیه‌السلام اعتراض کننده را
 • Mustafa aleyhisselâm’ın itiraz edene cevap vermesi
 • در حضور مصطفای قندخو ** چون ز حد برد آن عرب از گفت و گو
 • Şeker huylu Mustafa’nın huzurunda o Arap, sözü haddinden aşırınca,
 • آن شه والنجم و سلطان عبس ** لب گزید آن سرد دم را گفت بس
 • O “Vecnecmi” padişahı, “Abese” sultanı, o soğuk nefesiyle “Sözün kâfi artık” diye dudağını ısırdı.
 • دست می‌زند بهر منعش بر دهان ** چند گویی پیش دانای نهان
 • Söylemesin diye elini ağzına koydu... Gizlileri bilen kişinin yanında nice bir söyleyip duracaksın?
 • پیش بینا برده‌ای سرگین خشک ** که بخر این را به جای ناف مشک
 • Kuru fışkıyı gözü açık erin önüne götürmüş, bunu misk yerine satın al diyorsun!
 • بعر را ای گنده‌مغز گنده‌مخ ** زیر بینی بنهی و گویی که اخ 2085
 • Deve pisliğini burnunun altına koyuyor, bir de oh oh diyorsun a beyni kokmuş kişi!
 • اخ اخی برداشتی ای گیج گاج ** تا که کالای بدت یابد رواج
 • A akılsız şaşı! Kötü kumaşın revaç bulsun diye bir de oh ohtur tutturmuşsun!
 • تا فریبی آن مشام پاک را ** آن چریده‌ی گلشن افلاک را
 • Bu suretle bu tertemiz burnu aldatmak, o göklerin gül bahçelerinde yayılan eri kandırmak istiyorsun!
 • حلم او خود را اگر چه گول ساخت ** خویشتن را اندکی باید شناخت
 • Onun yumuşaklığı, kendisini ahmak göstermede ama senin de kendini bir parçacık bilmen lazım!
 • دیگ را گر باز ماند امشب دهن ** گربه را هم شرم باید داشتن
 • Bu gece de tencerenin ağzı açık kaldıysa kedinin de utanması icap eder!
 • خویشتن گر خفته کرد آن خوب فر ** سخت بیدارست دستارش مبر 2090
 • O ışığı güzel arif kendisini uyuyor göstermede ama adamakıllı uyanıktır... Sakın sarığını aşırmaya kalkışma!
 • چند گویی ای لجوج بی‌صفا ** این فسون دیو پیش مصطفی
 • A pis inatçı, bu Şeytan masalını Mustafa’nın huzurunda nice bir söyleyeceksin?
 • صد هزاران حلم دارند این گروه ** هر یکی حلمی از آنها صد چو کوه
 • Bunların yüz binlerce hilmi vardır... Bir tek hilmleri bile yüzlerce dağa bedeldir!
 • حلمشان بیدار را ابله کند ** زیرک صد چشم را گمره کند
 • Hilmleri, uyanık adamı bile aptal eder... Yüz binlerce gözü olan zekâ sahibini şaşırtır, yolunu kaybettirir, sapığa döndürür!
 • حلمشان هم‌چون شراب خوب نغز ** نغز نغزک بر رود بالای مغز
 • Hilmleri, güzel ve lâtif bir şarap gibi tatlı ta beynin üst yanına gider, bütün bedene yayılır!
 • مست را بین زان شراب پرشگفت ** هم‌چو فرزین مست کژ رفتن گرفت 2095
 • O sert şaraptan sarhoş olana bak! Sarhoş Ferzin gibi eğri büğrü gitmeye başladı!
 • مرد برنا زان شراب زودگیر ** در میان راه می‌افتد چو پیر
 • O adamı çabuk alan şarabın tesiriyle genç, bir ihtiyar gibi yol üstünde düşüp kalmada!
 • خاصه این باده که از خم بلی است ** نه میی که مستی او یکشبیست
 • Hele şu “Belâ” küpünün şarabı yok mu? Öyle sarhoşluğu bir gecelik şarap değil bu!
 • آنک آن اصحاب کهف از نقل و نقل ** سیصد و نه سال گم کردند عقل
 • Ashabı kehf, o şarabı içtiler de tam üç yüz dokuz yıl akıllarını kaybettiler, ne mezeye el sundular, ne bir yere kıpırdadılar!
 • زان زنان مصر جامی خورده‌اند ** دستها را شرحه شرحه کرده‌اند
 • Mısır kadınları bu şaraptan bir kadehçik içtiler de ellerini şahrem şahrem kesip doğradılar!
 • ساحران هم سکر موسی داشتند ** دار را دلدار می‌انگاشتند 2100
 • Büyücüler de Musa’nın sarhoşluğuna düştüler... Darağacını sevgili sandılar!
 • جعفر طیار زان می بود مست ** زان گرو می‌کرد بی‌خود پا و دست
 • Cafer-i Tayyar, o şaraptan sarhoş oldu da elini, ayağını feda etti!
 • قصه‌ی سبحانی ما اعظم شانی گفتن ابویزید قدس الله سره و اعتراض مریدان و جواب این مر ایشان را نه به طریق گفت زبان بلک از راه عیان
 • Allah sırrını kutlasın, Ebuyezid’in “Kendimi tenzih ederim. Şanım, zuhurum ne de uludur” demesi. Dervişlerin itirazı, Bayezid’in onlara sözle değil de hakikati göstererek cevap vermesi
 • با مریدان آن فقیر محتشم ** بایزید آمد که نک یزدان منم
 • O muhteşem fakir Bayezid, dervişlerine “İşte Allah benim” dedi.
 • گفت مستانه عیان آن ذوفنون ** لا اله الا انا ها فاعبدون
 • O fenlere sahip er, sarhoşça apaçık “Benden başka Allah yoktur... Bilin de bana tapın” buyurdu.
 • چون گذشت آن حال گفتندش صباح ** تو چنین گفتی و این نبود صلاح
 • O hal geçince sabahleyin “Sen böyle dedin... Bu doğru değil” diye kendisine söylediler.
 • گفت این بار ار کنم من مشغله ** کاردها بر من زنید آن دم هله 2105
 • Dedi ki: “Bunu bir daha dalar da söylersem hemen o anda beni bıçaklayın!
 • حق منزه از تن و من با تنم ** چون چنین گویم بباید کشتنم
 • Allah, tenden münezzehtir... Benimse tenim var. Böyle söylediğim zaman öldürülmem lazım!
 • چون وصیت کرد آن آزادمرد ** هر مریدی کاردی آماده کرد
 • O hür er, bu tavsiyede bulununca her derviş bir bıçak hazırladı.
 • مست گشت او باز از آن سغراق زفت ** آن وصیتهاش از خاطر برفت
 • Bayezid, yine o koca kadehi dikip sarhoş oldu... Tavsiyeleri aklından çıktı.
 • نقل آمد عقل او آواره شد ** صبح آمد شمع او بیچاره شد
 • Meze geldi... Aklı avare oldu; sabah geldi, mumu çaresiz kaldı!
 • عقل چون شحنه‌ست چون سلطان رسید ** شحنه‌ی بیچاره در کنجی خزید 2110
 • Akıl şahneye benzer... Sultan gelince biçare şahne bir bucağa büzüldü!
 • عقل سایه‌ی حق بود حق آفتاب ** سایه را با آفتاب او چه تاب
 • Akıl Allah gölgesidir, Allah güneş... Gölge, güneşe karşı dayanır, durabilir mi hiç?
 • چون پری غالب شود بر آدمی ** گم شود از مرد وصف مردمی
 • Peri ve cin, insana üstün olunca insandaki insanlık sıfatı kaybolur...
 • هر چه گوید آن پری گفته بود ** زین سری زان آن سری گفته بود
 • Ne söylerse o peri söyler... Cin tutmuş adam söyler ama hakikatte o sözler, cinindir, perinindir!
 • چون پری را این دم و قانون بود ** کردگار آن پری خود چون بود
 • Perinin bile yolu yordamı böyle olursa o perinin Allah’ı nasıl olur?
 • اوی او رفته پری خود او شده ** ترک بی‌الهام تازی‌گو شده 2115
 • Varlığı gider insan peri kesilir... İlhama nail olmayan Türk Arapça konuşmaya başlar!
 • چون به خود آید نداند یک لغت ** چون پری را هست این ذات و صفت
 • Fakat kendine gelince hiçbir lügat bilmez. Peri de bile böyle bir varlık, böyle bir sıfat olduktan sonra,
 • پس خداوند پری و آدمی ** از پری کی باشدش آخر کمی
 • Artık perinin ve insanın Allah’ı, nasıl olur da periden aşağı olur?
 • شیرگیر ار خون نره شیر خورد ** تو بگویی او نکرد آن باده کرد
 • Aslanı bile tutacak derecede sarhoş olup yiğitleşen kişi, kalkar da erkek aslanın sütünü emerse sen artık bu işi o yapmadı, şarap yaptı dersin!
 • ور سخن پردازد از زر کهن ** تو بگویی باده گفتست آن سخن
 • Eski altınlardan söz düzer, mükemmel söz söylerse yine dersin ki o sözü de şarap söylemiştir!
 • باده‌ای را می‌بود این شر و شور ** نور حق را نیست آن فرهنگ و زور 2120
 • Şarapta bile bu zor, bu kuvvet olursa Allah nurunda olmaz mı hiç?
 • که ترا از تو به کل خالی کند ** تو شوی پست او سخن عالی کند
 • Allah nuru, seni tamamı ile senden alır... Sen aşağılarsın, onun sözü üstün olur.
 • گر چه قرآن از لب پیغامبرست ** هر که گوید حق نگفت او کافرست
 • Kuran, gerçi Peygamber’in dudağından çıkar ama kim Allah söylemedi derse kâfirdir.
 • چون همای بی‌خودی پرواز کرد ** آن سخن را بایزید آغاز کرد
 • Kendinden geçiş hüması uçmaya başlayınca Bayezid yine o söze koyuldu.
 • عقل را سیل تحیر در ربود ** زان قوی‌تر گفت که اول گفته بود
 • Aklı şaşkınlık seli kaptı götürdü... O sözü evvelce söylediğinden daha zorlu söyledi.
 • نیست اندر جبه‌ام الا خدا ** چند جویی بر زمین و بر سما 2125
 • “Hırkamda, varlığımda Allahtan başka bir şey yok... Yerde gökte nice bir arayıp durursun?” dedi.
 • آن مریدان جمله دیوانه شدند ** کاردها در جسم پاکش می‌زدند
 • Dervişler deli divane oldular... Bıçaklarını tertemiz bedenine sapladılar.
 • هر یکی چون ملحدان گرده کوه ** کارد می‌زد پیر خود را بی ستوه
 • Her biri Girdekûh mülhitleri gibi pervasızca pirlerine bıçak saplamaya koyuldular.
 • هر که اندر شیخ تیغی می‌خلید ** بازگونه از تن خود می‌درید
 • Fakat şeyhe kılıç vuranın kılıcı, tersine dönüyor kendisini yaralıyordu.
 • یک اثر نه بر تن آن ذوفنون ** وان مریدان خسته و غرقاب خون
 • O hünerli şeyhin vücudunda bir eser bile görünmüyordu. Fakat dervişler perişan oldular, kanlara battılar.