English    Türkçe    فارسی   

4
2286-2335

 • آب بی‌حد جویم و آمن شوم ** تا ابد در امن و صحت می‌روم
 • Uçsuz bucaksız bir su ararım da emin olayım... Ebediyen emniyet ve sıhhat içinde ömür süreyim diyordu!
 • بیان آنک عهد کردن احمق وقت گرفتاری و ندم هیچ وفایی ندارد کی لو ردوالعادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون صبح کاذب وفا ندارد
 • Ahmağın, bir belâya uğrayınca nadim olup ahdetmesinde bir vefa yoktur. ”Onlar tekrar dünyaya döndürülseler yapmayın diye nehyolundukları şeyleri yapmaya başlarlardı yine. Onlar yalancılardır.” suphukâzibin vefası olamaz!
 • عقل می‌گفتش حماقت با توست ** با حماقت عقل را آید شکست
 • Akıl, ona diyordu k: Ahmaklık, seninle değil mi? Ahmaklıkla ahde vefa edilmez.
 • عقل را باشد وفای عهدها ** تو نداری عقل رو ای خربها
 • Ahitlerde vefa etmek, akılla olur... Sense aklın yok a eşek değerli!
 • عقل را یاد آید از پیمان خود ** پرده‌ی نسیان بدراند خرد
 • Akıl, ahdini hatırlar... Akıl, unutkanlık perdesini yırtar.
 • چونک عقلت نیست نسیان میر تست ** دشمن و باطل کن تدبیر تست 2290
 • Aklın olmadı mı unutkanlık, sana hâkim olur... Sana düşmanlık eder, tedbirini bozar.
 • از کمی عقل پروانه‌ی خسیس ** یاد نارد ز آتش و سوز و حسیس
 • Aşağılık pervane, aklının azlığından kendini ateşe vurur... Ateş, ateşin yakıcılığı, ateşin sesi, aklına bile gelmez.
 • چونک پرش سوخت توبه می‌کند ** آز و نسیانش بر آتش می‌زند
 • Fakat kanadı yandı mı tövbe eder ama hırsı ve unutkanlığı yine onu ateşe atar.
 • ضبط و درک و حافظی و یادداشت ** عقل را باشد که عقل آن را فراشت
 • Bir şeyi kavramak, anlamak, hıfzetmek ve hatırlamak, aklın işidir... Akıl bunların derecesini yüceltir.
 • چونک گوهر نیست تابش چون بود ** چون مذکر نیست ایابش چون بود
 • İnci olmayınca parlaklığı nasıl olur da bulunur? Hatırlatan olmayınca adam, o işten nasıl kaçınır?
 • این تمنی هم ز بی‌عقلی اوست ** که نبیند کان حماقت را چه خوست 2295
 • Bu vakitsiz istek de sahibinin akılsızlığındandır. Çünkü ahmaklığın nasıl bir huyu vardır? Göremez ki!
 • آن ندامت از نتیجه‌ی رنج بود ** نه ز عقل روشن چون گنج بود
 • O, nedamet zahmetinin sonucudur... Define gibi aydın olan aklıdan gelmez.
 • چونک شد رنج آن ندامت شد عدم ** می‌نیرزد خاک آن توبه و ندم
 • Zahmet geçti mi o nedamet de yok olur gider... o tövbe ve nedamet, toprak değerinde bile değildir.
 • آن ندم از ظلمت غم بست بار ** پس کلام اللیل یمحوه النهار
 • O nedamet, gam ve elem karanlığı yüzünden yükünü bağladı... Fakat gündüz geldi mi gecenin sözünü mahveder!
 • چون برفت آن ظلمت غم گشت خوش ** هم رود از دل نتیجه و زاده‌اش
 • O gam karanlığı gitti de hoşluk vakti geldi mi gönülden de onun neticesi, o derdin doğurduğu nedamet geçip gider!
 • می‌کند او توبه و پیر خرد ** بانگ لو ردوا لعادوا می‌زند 2300
 • O adam, tövbe eder ama akıl piri ona “Tekrar dünyaya döndürülseler yine yapma denen şeylere bulaşırlar. Onları yaparlar” diye bağırıp durur.
 • در بیان آنک وهم قلب عقلست و ستیزه‌ی اوست بدو ماند و او نیست و قصه‌ی مجاوبات موسی علیه‌السلام کی صاحب عقل بود با فرعون کی صاحب وهم بود
 • Vehim aklın zıddıdır, onunla savaşır durur. Ona benzer ama o değildir. Akla sahip olan Musa aleyhsselâm’ın vehim sahibi olan Firavunla soru ve cevabı
 • عقل ضد شهوتست ای پهلوان ** آنک شهوت می‌تند عقلش مخوان
 • Ey yiğit, akıl, şehvetin zıddıdır... Şehveti dokuyan akla akıl deme.
 • وهم خوانش آنک شهوت را گداست ** وهم قلب نقد زر عقلهاست
 • Şehvete mağlûp olana vehim de... Vehim, halis akıllar altınının kalpıdır.
 • بی‌محک پیدا نگردد وهم و عقل ** هر دو را سوی محک کن زود نقل
 • Vehimle akıl, mihenk olmadıkça meydana çıkmaz. Her ikisini de hemen mihenge vur.
 • این محک قرآن و حال انبیا ** چون منحک مر قلب را گوید بیا
 • Bu mihenk de Kur’an’dır. Peygamberlerin halidir... Mihenk kalpa gel der.
 • تا ببینی خویش را ز آسیب من ** که نه‌ای اهل فراز و شیب من 2305
 • Gel de benim yüzümden ne hale girdiğini gör... Çünkü sen benim ne inişimin ehlisin ne çıkışımın!
 • عقل را گر اره‌ای سازد دو نیم ** هم‌چو زر باشد در آتش او بسیم
 • Aklı bir testere ikiye biçse o ateşteki altın gibi yine gülümser.
 • وهم مر فرعون عالم‌سوز را ** عقل مر موسی به جان افروز را
 • Vehim, âlemleri yakan Firavundur; akıl, canları parlatan aydınlatan Musa’nındır.
 • رفت موسی بر طریق نیستی ** گفت فرعونش بگو تو کیستی
 • Musa, yokluk yoluna gitti... Firavun, ona dedi ki: Sen kimsin?
 • گفت من عقلم رسول ذوالجلال ** حجةالله‌ام امانم از ضلال
 • Musa, ben akılım... Ululuk ıssı Allah’ın elçisiyim... Allah’ın ulu bürhanıyım, azgınlıktan insana emniyet veren kişiyim ben!
 • گفت نی خامش رها کن های هو ** نسبت و نام قدیمت را بگو 2310
 • Firavun dedi ki: Sus, huyluyu bırak da sen bana eski adını söyle!
 • گفت که نسبت مر از خاکدانش ** نام اصلم کمترین بندگانش
 • Musa dedi ki: Benim nispetim, Allah’ın şu toprak yurdunadır... Asıl adım da onun kullarının en aşağısı.
 • بنده‌زاده‌ی آن خداوند وحید ** زاده از پشت جواری و عبید
 • Ben o Allah’ın kulunun oğluyum... Onun cariyesiyle kulundan doğmuşum.
 • نسبت اصلم ز خاک و آب و گل ** آب و گل را داد یزدان جان و دل
 • Asıl mensup olduğum topraktır; su ve balçıktır... Allah suya toprağa canla gönül vermiştir.
 • مرجع این جسم خاکم هم به خاک ** مرجع تو هم به خاک ای سهمناک
 • Bu toprak bedenimin dönüp gideceği yer de yine topraktır... Senin gideceğin yer de topraktır a mağrur.
 • اصل ما و اصل جمله سرکشان ** هست از خاکی و آن را صد نشان 2315
 • Bizim de bütün serkeşlerin de aslı topraktır. Hepimiz topraktanız... Buna da yüz türlü nişane var.
 • که مدد از خاک می‌گیرد تنت ** از غذایی خاک پیچد گردنت
 • Bedenine topraktan yardım gelmededir... Boynun topraktan biten gıdalarla düzelip kalınlaşmadadır.
 • چون رود جان می‌شود او باز خاک ** اندر آن گور مخوف سهمناک
 • Can gitti mi beden o korkunç, mezar da toprak olur gider.
 • هم تو و هم ما و هم اشباه تو ** خاک گردند و نماند جاه تو
 • Sen de, biz de, sana benzeyenlerde hep toprak olurlar... Senin mevkiin rütben de kalmaz.
 • گفت غیر این نسب نامیت هست ** مر ترا آن نام خود اولیترست
 • Firavun dedi ki: Bundan, bu soydan başka bir adın daha var senin... Sana ne ad daha âlâ yaraşır.
 • بنده‌ی فرعون و بنده‌ی بندگانش ** که ازو پرورد اول جسم و جانش 2320
 • Firavunun kulu kullarının kulu... Bedeni, canı, önce onun nimetleriyle beslenip yetişen kul.
 • بنده‌ی یاغی طاغی ظلوم ** زین وطن بگریخته از فعل شوم
 • Âsi, azgın ve pek zalim kul... Kötü işi yüzünden yurttan kaçan kul.
 • خونی و غداری و حق‌ناشناس ** هم برین اوصاف خود می‌کن قیاس
 • Kanlı katil, gaddar, hak bilmez kul... Artık sen bu sıfatlara bak da var kıyas et nesin?
 • در غریبی خوار و درویش و خلق ** که ندانستی سپاس ما و حق
 • Gariplikte hor, yoksul, çıplak bir kul, öyle bir kul ki ne bizim hakkımızı tanır, ne bize şükreder.
 • گفت حاشا که بود با آن ملیک ** در خداوندی کسی دیگر شریک
 • Musa şöyle cevap verdi: Haşa... O padişaha, padişahlıkta kimse şerik olamaz.
 • واحد اندر ملک او را یار نی ** بندگانش را جز او سالار نی 2325
 • Mülk ve devlette tektir, eşi yok. Kullarına ondan başka başbuğ yoktur.
 • نیست خلقش را دگر کس مالکی ** شرکتش دعوی کند جز هالکی
 • Halkına ondan başka kimse sahip değildir. helâke düşmüş kişiden başka kimse ona şeriklik davasına kalkışamaz.
 • نقش او کردست و نقاش من اوست ** غیر اگر دعوی کند او ظلم‌جوست
 • Beni nakşeden, bana bu sureti veren odur; nakkaşım odur benim... Başkası bu dâvaya kalkışırsa zalimdir.
 • تو نتوانی ابروی من ساختن ** چون توانی جان من بشناختن
 • Sen benim kaşımı bile yaratmaya kadir değilsin... Böyleyken nasıl olur da beni yarattığını söyleyebilirsin?
 • بلک آن غدار و آن طاغی توی ** که کنی با حق دعوی دوی
 • Asıl o gaddar, o azgın sensin ki Allah’a şerik olmak davasına düşmüşsün.
 • گر بکشتم من عوانی را به سهو ** نه برای نفس کشتم نه به لهو 2330
 • Ben bir kötü kişiyi öldürdüysem ne nefsime uyduğumdan öldürdüm, ne de eğlence için!
 • من زدم مشتی و ناگاه اوفتاد ** آنک جانش خود نبد جانی بداد
 • Ben bir yumruk indirdim o da derhal ölüverdi... Zaten canı yoktu can verdi geberdi gitti.
 • من سگی کشتم تو مرسل‌زادگان ** صدهزاران طفل بی‌جرم و زیان
 • Ben bir köpek öldürdüm... Fakat sen peygamber oğullarını, yüz binlerce suçsuz, ziyansız çocukları öldürdün ya!
 • کشته‌ای و خونشان در گردنت ** تا چه آید بر تو زین خون خوردنت
 • Onları öldürdün; hepsinin kanı senin boynundadır... Bakalım hele, bu kan içmeden başına neler gelecek?
 • کشته‌ای ذریت یعقوب را ** بر امید قتل من مطلوب را
 • Yakup soyunu öldürdün... Maksadın da hep beni öldürmekti, bunu umuyor, bunu istiyordun sen!
 • کوری تو حق مرا خود برگزید ** سرنگون شد آنچ نفست می‌پزید 2335
 • Allah, seni kör etti de beni seçti... Nefsinin pişirip kotardığı hile, baş aşağı geldi.