English    Türkçe    فارسی   

4
256-305

 • آنک در تون زاد و پاکی را ندید ** بوی مشک آرد برو رنجی پدید
 • Külhanda doğup temizlik nedir görmeyen kişiye mis koklatsın incinir, hasta olur!
 • قصه‌ی آن دباغ کی در بازار عطاران از بوی عطر و مشک بیهوش و رنجور شد
 • Güzel koku satanların pazarında güzel kokularla mis kokusundan bayılan ve hasta düşen derici
 • آن یکی افتاد بیهوش و خمید ** چونک در بازار عطاران رسید
 • Birisi, güzel koku satanların pazarına gelince aklı başından gitti, büzülüp yere yıkıldı.
 • بوی عطرش زد ز عطاران راد ** تا بگردیدش سر و بر جا فتاد
 • Kerem sahibi attarlardan gelen güzel kokular, başını döndürdü, yere düştü!
 • هم‌چو مردار اوفتاد او بی‌خبر ** نیم روز اندر میان ره‌گذر
 • O bihaber, gün ortasında yol uğrağına bir leş gibi yıkıldı, kaldı.
 • جمع آمد خلق بر وی آن زمان ** جملگان لاحول‌گو درمان کنان 260
 • Derhal halk, başına üşüştü... Herkes lâhavle diyerek derdine derman aramaktaydı.
 • آن یکی کف بر دل او می براند ** وز گلاب آن دیگری بر وی فشاند
 • Birisi, eliyle kalbini yokluyor, öbürü yüzüne gülsuyu serpiyordu.
 • او نمی‌دانست کاندر مرتعه ** از گلاب آمد ورا آن واقعه
 • Bilmiyordu ki o alanda onun başına ne geldiyse gülsuyundan geldi.
 • آن یکی دستش همی‌مالید و سر ** وآن دگر کهگل همی آورد تر
 • Biri bileklerini başını ovuyor, öbürü hararetlensin diye samanlı ıslak balçık getiriyordu.
 • آن بخور عود و شکر زد به هم ** وآن دگر از پوششش می‌کرد کم
 • Biri ödağacıyla şekeri karıştırıp tütsülüyor, başka biri elbisesinin bir kısmını soyup üstündekileri hafifletiyordu.
 • وآن دگر نبضش که تا چون می‌جهد ** وان دگر بوی از دهانش می‌ستد 265
 • Birisi nasıl atıyor diye nabzını yokluyor, öbürü ağzını kokluyor.
 • تا که می خوردست و یا بنگ و حشیش ** خلق درماندند اندر بیهشیش
 • Şarap mı içti, esrar mı? Yoksa afyon mu yuttu... Anlamak istiyordu. Halk, onun neden bayıldığını anlayamamış, şaşırıp kalmıştı.
 • پس خبر بردند خویشان را شتاب ** که فلان افتاده است آن‌جا خراب
 • Derhal akrabalarına haber verdiler, falan adam feşman yerde perişan bir halde düşüp kaldı dediler.
 • کس نمی داند که چون مصروع گشت ** یا چه شد کو را فتاد از بام طشت
 • Neden bayıldı, ne oldu da leğeni damdan düştü? Kimse bilmiyordu!
 • یک برادر داشت آن دباغ زفت ** گربز و دانا بیامد زود تفت
 • O tabağın iriyarı, güçlü kuvvetli, bilgili anlayışlı bir erkek kardeşi vardı, hemencecik koşa koşa geldi.
 • اندکی سرگین سگ در آستین ** خلق را بشکافت و آمد با حنین 270
 • Yenine biraz köpek pisliği almıştı, halkı yardı, feryat ederek kardeşinin başucuna geldi.
 • گفت من رنجش همی دانم ز چیست ** چون سبب دانی دوا کردن جلیست
 • Ben neden hastalandı biliyorum, dedi... Hastalık teşhis edildi, sebebi bilindi mi tedavisi kolaydır.
 • چون سبب معلوم نبود مشکلست ** داروی رنج و در آن صد محملست
 • Sebebi bilinmezse tedavisi güçleşir... Hangi ilaç iyi gelecek? Yüz türlü ihtimal vardır.
 • چون بدانستی سبب را سهل شد ** دانش اسباب دفع جهل شد
 • Fakat sebebi bilindi mi iş kolaylaşır. Sebeplerini bilmek, bilgisizliği giderir.
 • گفت با خود هستش اندر مغز و رگ ** توی بر تو بوی آن سرگین سگ
 • Adam kendi kendine, onun iliğine damarına kat kat köpek pisliği sinmiştir.
 • تا میان اندر حدث او تا به شب ** غرق دباغیست او روزی‌طلب 275
 • Rızkını elde etmek için her gün, akşamlara kadar pisliğe gömülmüştür, tabaklığa gark olunmuştur demişti.
 • پس چنین گفتست جالینوس مه ** آنچ عادت داشت بیمار آنش ده
 • Büyük Calinus da böyle demiştir: Hastaya, neye alışkınsa onu ver!
 • کز خلاف عادتست آن رنج او ** پس دوای رنجش از معتاد جو
 • Aykırı olan şeylerden zahmet çeker; onun için hastalığının ilacını da alıştığı şeylerde ara!
 • چون جعل گشتست از سرگین‌کشی ** از گلاب آید جعل را بیهشی
 • Bokböceği, daima pislik taşır durur... Bu yüzden de gülsuyundan bayılır.
 • هم از آن سرگین سگ داروی اوست ** که بدان او را همی معتاد و خوست
 • Onun ilâcı yine köpek pisliğidir... Çünkü ona alışmıştır, onunla halli hamur olmuştur.
 • الخبیثات الخبیثین را بخوان ** رو و پشت این سخن را باز دان 280
 • “Pisler, peslerindir” ayetini oku da bu sözün önünü, sonunu anla!
 • ناصحان او را به عنبر یا گلاب ** می دوا سازند بهر فتح باب
 • Öğütçüler, pis kişiyi, ona bir kapı açılması, iyileşmesi için amberle, gülsuyu ile tedavi etmek isterler!
 • مر خبیثان را نسازد طیبات ** درخور و لایق نباشد ای ثقات
 • Fakat ey inanılır, itimat edilir kişiler, pislere temiz şeyler lâyık değildir ki!
 • چون زعطر وحی کژ گشتند و گم ** بد فغانشان که تطیرنا بکم
 • Onlar, vahyin güzel kokusuyla eğrilmişler, sapıtmışlardır da “Siz bize uğursuzsunuz, biz, sizin yüzünüzden kötülüğe uğradık” diye feryada başlamışlardır.
 • رنج و بیماریست ما را این مقال ** نیست نیکو وعظتان ما را به فال
 • “Bu söz, bize zahmet veriyor, bu sözden hastalanıyoruz... Sizin vaazınız iyi değil, bize iyi gelmiyor.
 • گر بیاغازید نصحی آشکار ** ما کنیم آن دم شما را سنگسار 285
 • Eğer yine susmaz da nasihate başlarsanız derhal sizi taşlar, öldürürüz.
 • ما بلغو و لهو فربه گشته‌ایم ** در نصیحت خویش را نسرشته‌ایم
 • Biz, oyunla, abes ve saçma şeylerle semirmişiz... Öğüte hiç alışmamışız!
 • هست قوت ما دروغ و لاف و لاغ ** شورش معده‌ست ما را زین بلاغ
 • Bizim gıdamız yalandır, asılsız lâftır, saçma sapan sözlerdir... Sizin bildirdiğiniz şeyler, midemizi bozuyor.
 • رنج را صدتو و افزون می‌کنید ** عقل را دارو به افیون می‌کنید
 • Siz bu sözlerle hastalığımızı yüzlerce defa artırıyor... Akla ilâç olarak afyon veriyorsunuz” demişlerdir.
 • معالجه کردن برادر دباغ دباغ را به خفیه به بوی سرگین
 • Tabağın kardeşinin, tabağı gizlice fışkı kokusuyla tedavisi
 • خلق را می‌راند از وی آن جوان ** تا علاجش را نبینند آن کسان
 • Delikanlı, kardeşine yapacağı ilâcı kimse görmesin diye halkı uzaklaştırdı.
 • سر به گوشش برد هم‌چون رازگو ** پس نهاد آن چیز بر بینی او 290
 • 290.Gizli bir şeyler söyler gibi ağzını kulağına götürdü, sonra da o şeyi burnuna koydu.
 • کو به کف سرگین سگ ساییده بود ** داروی مغز پلید آن دیده بود
 • Köpek pisliğini avucuna sürtmüştü... Pis beynin ilâcını bu pislikle görmüştü.
 • ساعتی شد مرد جنبیدن گرفت ** خلق گفتند این فسونی بد شگفت
 • Avucunu koklatır koklatmaz adam, deprenmeye başladı. Halk, bu pek mühim bir afsun dediler...
 • کین بخواند افسون به گوش او دمید ** مرده بود افسون به فریادش رسید
 • Afsunu okuyup kulağına üfürdü... Adam adeta ölmüştü, afsun imdadına yetişti!
 • جنبش اهل فساد آن سو بود ** که زنا و غمزه و ابرو بود
 • Kötü kişilerin hareketi o yandandır... Zina, bakışla, göz ve kaş işaretiyle harekete gelir.
 • هر کرا مشک نصیحت سود نیست ** لا جرم با بوی بد خو کردنیست 295
 • Kime öğüt miski fayda vermezse muhakkak o, kötü kokulara alışmıştır.
 • مشرکان را زان نجس خواندست حق ** کاندرون پشک زادند از سبق
 • Allah, müşrikler, tâ ezelden pislik içinde doğduklarından onlara “Necis-pis” demiştir.
 • کرم کو زادست در سرگین ابد ** می‌نگرداند به عنبر خوی خود
 • Pislik içinde doğan kurt, ebediyen huyundan dönmez, ambere bakmaz!
 • چون نزد بر وی نثار رش نور ** او همه جسمست بی‌دل چون قشور
 • Ona nur saçısı isabet etmemiştir... O, tamamı ile cisimden ibarettir, kabuk gibi içsiz, gönülsüzdür o!
 • ور ز رش نور حق قسمیش داد ** هم‌چو رسم مصر سرگین مرغ‌زاد
 • Hak nuru saçısından nasibi varsa, bu nur, ona da değmişse pisliğe düşse bile Mısır’da olduğu gibi o pislik içine gömülen yumurtadan bir kuş meydana gelir!
 • لیک نه مرغ خسیس خانگی ** بلک مرغ دانش و فرزانگی 300
 • 300.Fakat meydana gelen kuş, evde beslenen pis tavuk cinsinden değildir, bilgi ve anlayış kuşudur.
 • تو بدان مانی کز آن نوری تهی ** زآنک بینی بر پلیدی می‌نهی
 • Sen de nurdan nasipsize benziyorsun; çünkü burnunu pisliğe sokmadasın!
 • از فراقت زرد شد رخسار و رو ** برگ زردی میوه‌ی ناپخته تو
 • Ayrılığından yüzün, benzin sarardı ama sarı bir yapraksın, olmamış bir meyvesin!
 • دیگ ز آتش شد سیاه و دودفام ** گوشت از سختی چنین ماندست خام
 • Çömlek, ateşten, isten simsiyah oldu, is rengini aldı; fakat et, kartlığından öylece duruyor, hiç pişmemiş!
 • هشت سالت جوش دادم در فراق ** کم نشد یک ذره خامیت و نفاق
 • Seni tam sekiz yıl ayrılık ateşiyle kaynattım ama hamlığın, münafıklığın, bir zerre bile eksilmemiş!
 • غوره‌ی تو سنگ بسته کز سقام ** غوره‌ها اکنون مویزند و تو خام 305
 • Hastalıktan donmuş kalmış koruksun sen... Hâlbuki koruklar, şimdi kuru üzüm haline geldi, sense hala hamsın!”
 • عذر خواستن آن عاشق از گناه خویش به تلبیس و روی پوش و فهم کردن معشوق آن را نیز
 • Âşığın hileye sapıp suçuna özür getirmesi ve niyetini gizlemeye savaşması, sevgilinin, bu hileyi de anlaması