English    Türkçe    فارسی   

4
2656-2705

 • جنس سوی جنس صد پره پرد ** بر خیالش بندها را بر درد
 • Her şey, kendi cinsinden olana yüzlerce kanatla uçar gider, ona ulaşma hayaliyle bağlarını yırtıp yürür!
 • قصه‌ی آن زن کی طفل او بر سر ناودان غیژید و خطر افتادن بود و از علی کرم‌الله وجهه چاره جست
 • Çocuğu, kayıp oluk üstüne giden ve tehlikeye düşen kadının, Allah yüzünü ululasın, Ali'ye gelerek çare araması
 • یک زنی آمد به پیش مرتضی ** گفت شد بر ناودان طفلی مرا
 • Murtaza'nın yanına bir kadın gelip dedi ki; Çocuğum, oluğun üstüne kaydı.
 • گرش می‌خوانم نمی‌آید به دست ** ور هلم ترسم که افتد او به پست
 • Çağırsam ele geçmez. Bıraksam düşüp helak olacağından korkuyorum.
 • نیست عاقل تا که دریابد چون ما ** گر بگویم کز خطر سوی من آ
 • Akıllı değil ki tehlikeden kurtul, yanıma gel diyeyim de anlasın.
 • هم اشارت را نمی‌داند به دست ** ور بداند نشنود این هم به دست 2660
 • Elle işaret etsem anlamaz, anlasa bile kötülük şu ki dinlemez!
 • بس نمودم شیر و پستان را بدو ** او همی گرداند از من چشم و رو
 • Mememi, südumu gösterdim ama benden gözünü, yüzünü çevirip duruyor!
 • از برای حق شمایید ای مهان ** دستگیر این جهان و آن جهان
 • Allah hakkı için ey ulular, siz, bu âlemde de âcizlerin ellerinden tutan, onlara yardım eden erlersiniz, o âlemde de!
 • زود درمان کن که می‌لرزد دلم ** که بدرد از میوه‌ی دل بسکلم
 • Benim derdime tez bir derman bul ki gönlümün mey vasini kaybedeceğim diye yüreğim titremede!
 • گفت طفلی را بر آور هم به بام ** تا ببیند جنس خود را آن غلام
 • Ali dedi ki: dama bir çocuk çıkar., çocuğun, kendi cinsini görünce,
 • سوی جنس آید سبک زان ناودان ** جنس بر جنس است عاشق جاودان 2665
 • Derhal oluktan dama gelir., cins, cinsine ebedî olarak âşıktır.
 • زن چنان کرد و چو دید آن طفل او ** جنس خود خوش خوش بدو ورد آورد
 • Kadın öyle yaptı, çocuğu, o çocuğu görünce ona yüz tuttu;
 • سوی بام آمد ز متن ناودان ** جاذب هر جنس را هم جنس دان
 • Oluktan dama geldi. Her cins, kendi cinsinden olanları çeker, bunu böyle bil!
 • غژغژان آمد به سوی طفل طفل ** وا رهید او از فتادن سوی سفل
 • Çocuk, sürtüne sürtüne öbür çocuğun bulunduğu tarafa geldi ve aşağıya düşme tehlikesinden kurtuldu.
 • زان بود جنس بشر پیغامبران ** تا بجنسیت رهند از ناودان
 • Peygamberler de, kullan oluktan kurtarmak için insan olarak gönderilmişlerdir.
 • پس بشر فرمود خود را مثلکم ** تا به جنس آیید و کم گردید گم 2670
 • Peygamber, ben de sizin gibi insanım... Kendi cinsinize gelin kaybolmayın buyurdu.
 • زانک جنسیت عجایب جاذبیست ** جاذبش جنسست هر جا طالبیست
 • Çünkü cinsiyetin acayip bir çekiciliği vardır, nerde birisini ve bir şeyi ariyan varsa onu aratan, o yana çeken cinsiyettir.
 • عیسی و ادریس بر گردون شدند ** با ملایک چونک هم‌جنس آمدند
 • Isa ve İdris, meleklerle aynı cinstendiler; onun için gökyüzüne çıktılar.
 • باز آن هاروت و ماروت از بلند ** جنس تن بودند زان زیر آمدند
 • Harut'la Marut'sa ten cinsindendiler; yücelerden aşağıya indiler.
 • کافران هم جنس شیطان آمده ** جانشان شاگرد شیطانان شده
 • Kâfirler, şeytanlarla aynı cinsindendir. Canları, şeytanların şakirdi olmuştur.
 • صد هزاران خوی بد آموخته ** دیده‌های عقل و دل بر دوخته 2675
 • Şeytanlardan yüzbinlerce kötü huylar öğrenmişler, akıl ve gönül gözünü kapamışlardır.
 • کمترین خوشان به زشتی آن حسد ** آن حسد که گردن ابلیس زد
 • Onların kötü huylarından en ehemmiyetsizi hasettir, hani iblis'in boynunu vuran haset!
 • زان سگان آموخته حقد و حسد ** که نخواهد خلق را ملک ابد
 • O köpekler, bunlara ululuk ve haset öğretmişlerdir, onlar, halkın ebedî bir mülke, bir devlete nail olmasını istemezler.
 • هر کرا دید او کمال از چپ و راست ** از حسد قولنجش آمد درد خاست
 • Kimde sağdan, soldan bir yücelik görürlerse hasetten âdeta kulunçları kabarır, dertlenirler.
 • زآنک هر بدبخت خرمن‌سوخته ** می‌نخواهد شمع کس افروخته
 • Çünkü harmanı yanmış talihsiz, kimsenin mumunun yanmasını istemez.
 • هین کمالی دست آور تا تو هم ** از کمال دیگران نفتی به غم 2680
 • Kendine gel de sen de bir yücelik elde et başkalarının yüceliğinden dertlenme!
 • از خدا می‌خواه دفع این حسد ** تا خدایت وا رهاند از جسد
 • Allah’tan bu hasedin defini dile de Allah, seni cesetten kurtarsın!
 • مر ترا مشغولیی بخشد درون ** که نپردازی از آن سوی برون
 • Sana içten bir meşguliyet versin de ondan baş alamayasın!
 • جرعه‌ی می را خدا آن می‌دهد ** که بدو مست از دو عالم می‌دهد
 • Allah bir yudumcuk şaraba öyle bir hassa vermiştir ki adamı sarhoş eder, iki âlemden de kurtarır!
 • خاصیت بنهاده در کف حشیش ** کو زمانی می‌رهاند از خودیش
 • Bir avuç yeşil ota, esrara öyle bir hassa vermiştir ki bir zaman olsun insanı kendisinden alır!
 • خواب را یزدان بدان سان می‌کند ** کز دو عالم فکر را بر می‌کند 2685
 • Allah uykuya öyle bir hal vermiştir ki düşünceyi iki âlemden de keser!
 • کرد مجنون را ز عشق پوستی ** کو بنشناسد عدو از دوستی
 • Mecnun' u, bir deri aşkından öyle bir hale getirmiştir ki dostu düşmandan fark etmez olmuştur.
 • صد هزاران این چنین می‌دارد او ** که بر ادراکات تو بگمارد او
 • Senin anlayışına havale edilecek bunun gibi yüzbinlerce şarabı vardır onun!
 • هست میهای شقاوت نفس را ** که ز ره بیرون برد آن نحس را
 • Nefsin, kötülük şarapları var ki o kötü kişiyi bunlarla yoldan çıkarır!
 • هست میهای سعادت عقل را ** که بیابد منزل بی‌نقل را
 • Aklın, kutluluk şarapları var ki insan onların neşesiyle zevalsiz bir konak bulur.
 • خیمه‌ی گردون ز سرمستی خویش ** بر کند زان سو بگیرد راه پیش 2690
 • Sarhoşlukla gök kubbe çadırını o yandan söker, yola düşer!
 • هین بهر مستی دلا غره مشو ** هست عیسی مست حق خر مست جو
 • Kendine gel ey gönül de mağrur olma. İsa, Allah sarhoşudur, eşek, arpa sarhoşu!
 • این چنین می را بجو زین خنبها ** مستی‌اش نبود ز کوته دنبها
 • Şu küplerden o çeşit şaraplar ara ki sarhoşluğunun sonu gelmesin!
 • زانک هر معشوق چون خنبیست پر ** آن یکی درد و دگر صافی چو در
 • Çünkü her sevgili, dolu bir küpe benzer, o tortuludur, bu inci gibi saf!
 • می‌شناسا هین بچش با احتیاط ** تا میی یابی منزه ز اختلاط
 • Ey şarabı anlayan, tanıyan er, ihtiyatla tat da karışıksız, katıksız arı duru bir şarap bulasın!
 • هر دو مستی می‌دهندت لیک این ** مستی‌ات آرد کشان تا رب دین 2695
 • Her iki şarap da sarhoşluk verir ama bunun sarhoşluğu, adamı ta Allah' ya kadar çeker götürür!
 • تا رهی از فکر و وسواس و حیل ** بی عقال این عقل در رقص‌الجمل
 • Bunu iç de düşünceden, vesveselerden, hile ve düzenlerden kurtul; akıl bağı olmaksızın deve gibi coş, raksa giriş!
 • انبیا چون جنس روحند و ملک ** مر ملک را جذب کردند از فلک
 • Peygamberler, ruh ve melek âmindendirler, o yüzden gökteki meleği çekerler.
 • باد جنس آتش است و یار او ** که بود آهنگ هر دو بر علو
 • Yel, ateş cinsindendir, onun dostudur, her ikisi de yücelir, yücelere çıkar!
 • چون ببندی تو سر کوزه‌ی تهی ** در میان حوض یا جویی نهی
 • Boş testinin ağzını kapadın da havuza yahut ırmağa attın mı?
 • تا قیامت آن فرو ناید به پست ** که دلش خالیست و در وی باد هست 2700
 • Kıyamete kadar batmaz, çünkü içerisi boştur; o boşlukta hava vardır;
 • میل بادش چون سوی بالا بود ** ظرف خود را هم سوی بالا کشد
 • Yelin meyli, yüceleredir, içinde bulunduğu kabı da yücelere kaldırır.
 • باز آن جانها که جنس انبیاست ** سوی‌ایشان کش کشان چون سایه‌هاست
 • Peygamberlerin cinsinden olan canlar da çekişe çekişe onların yanına giderler.
 • زانک عقلش غالبست و بی ز شک ** عقل جنس آمد به خلقت با ملک
 • Çünkü bu kısımdan olan kişinin aklı üstündür, şüphe yok ki akıl da yaradılış bakımından melekle aynı cinstendir.
 • وان هوای نفس غالب بر عدو ** نفس جنس اسفل آمد شد بدو
 • Nefis havası da düşmana üstündür, fakat nefis, aşağılık cinstendir, aşağılık âlemine gider!
 • بود قبطی جنس فرعون ذمیم ** بود سبطی جنس موسی کلیم 2705
 • Kıpti, kötü Firavun' un cinsindendi. İsrail oğulları kabilelerine mensup olanlar da Allah kelimi Musa'nın cinsinden.