English    Türkçe    فارسی   

4
288-337

 • رنج را صدتو و افزون می‌کنید ** عقل را دارو به افیون می‌کنید
 • Siz bu sözlerle hastalığımızı yüzlerce defa artırıyor... Akla ilâç olarak afyon veriyorsunuz” demişlerdir.
 • معالجه کردن برادر دباغ دباغ را به خفیه به بوی سرگین
 • Tabağın kardeşinin, tabağı gizlice fışkı kokusuyla tedavisi
 • خلق را می‌راند از وی آن جوان ** تا علاجش را نبینند آن کسان
 • Delikanlı, kardeşine yapacağı ilâcı kimse görmesin diye halkı uzaklaştırdı.
 • سر به گوشش برد هم‌چون رازگو ** پس نهاد آن چیز بر بینی او 290
 • 290.Gizli bir şeyler söyler gibi ağzını kulağına götürdü, sonra da o şeyi burnuna koydu.
 • کو به کف سرگین سگ ساییده بود ** داروی مغز پلید آن دیده بود
 • Köpek pisliğini avucuna sürtmüştü... Pis beynin ilâcını bu pislikle görmüştü.
 • ساعتی شد مرد جنبیدن گرفت ** خلق گفتند این فسونی بد شگفت
 • Avucunu koklatır koklatmaz adam, deprenmeye başladı. Halk, bu pek mühim bir afsun dediler...
 • کین بخواند افسون به گوش او دمید ** مرده بود افسون به فریادش رسید
 • Afsunu okuyup kulağına üfürdü... Adam adeta ölmüştü, afsun imdadına yetişti!
 • جنبش اهل فساد آن سو بود ** که زنا و غمزه و ابرو بود
 • Kötü kişilerin hareketi o yandandır... Zina, bakışla, göz ve kaş işaretiyle harekete gelir.
 • هر کرا مشک نصیحت سود نیست ** لا جرم با بوی بد خو کردنیست 295
 • Kime öğüt miski fayda vermezse muhakkak o, kötü kokulara alışmıştır.
 • مشرکان را زان نجس خواندست حق ** کاندرون پشک زادند از سبق
 • Allah, müşrikler, tâ ezelden pislik içinde doğduklarından onlara “Necis-pis” demiştir.
 • کرم کو زادست در سرگین ابد ** می‌نگرداند به عنبر خوی خود
 • Pislik içinde doğan kurt, ebediyen huyundan dönmez, ambere bakmaz!
 • چون نزد بر وی نثار رش نور ** او همه جسمست بی‌دل چون قشور
 • Ona nur saçısı isabet etmemiştir... O, tamamı ile cisimden ibarettir, kabuk gibi içsiz, gönülsüzdür o!
 • ور ز رش نور حق قسمیش داد ** هم‌چو رسم مصر سرگین مرغ‌زاد
 • Hak nuru saçısından nasibi varsa, bu nur, ona da değmişse pisliğe düşse bile Mısır’da olduğu gibi o pislik içine gömülen yumurtadan bir kuş meydana gelir!
 • لیک نه مرغ خسیس خانگی ** بلک مرغ دانش و فرزانگی 300
 • 300.Fakat meydana gelen kuş, evde beslenen pis tavuk cinsinden değildir, bilgi ve anlayış kuşudur.
 • تو بدان مانی کز آن نوری تهی ** زآنک بینی بر پلیدی می‌نهی
 • Sen de nurdan nasipsize benziyorsun; çünkü burnunu pisliğe sokmadasın!
 • از فراقت زرد شد رخسار و رو ** برگ زردی میوه‌ی ناپخته تو
 • Ayrılığından yüzün, benzin sarardı ama sarı bir yapraksın, olmamış bir meyvesin!
 • دیگ ز آتش شد سیاه و دودفام ** گوشت از سختی چنین ماندست خام
 • Çömlek, ateşten, isten simsiyah oldu, is rengini aldı; fakat et, kartlığından öylece duruyor, hiç pişmemiş!
 • هشت سالت جوش دادم در فراق ** کم نشد یک ذره خامیت و نفاق
 • Seni tam sekiz yıl ayrılık ateşiyle kaynattım ama hamlığın, münafıklığın, bir zerre bile eksilmemiş!
 • غوره‌ی تو سنگ بسته کز سقام ** غوره‌ها اکنون مویزند و تو خام 305
 • Hastalıktan donmuş kalmış koruksun sen... Hâlbuki koruklar, şimdi kuru üzüm haline geldi, sense hala hamsın!”
 • عذر خواستن آن عاشق از گناه خویش به تلبیس و روی پوش و فهم کردن معشوق آن را نیز
 • Âşığın hileye sapıp suçuna özür getirmesi ve niyetini gizlemeye savaşması, sevgilinin, bu hileyi de anlaması
 • گفت عاشق امتحان کردم مگیر ** تا ببینم تو حریفی یا ستیر
 • Âşık dedi ki: “Kusuruma bakma... Bakayım, bana uyacak mısın, yoksa namuslu musun diye seni sınadım.
 • من همی دانستمت بی‌امتحان ** لیک کی باشد خبر هم‌چون عیان
 • Senin namuslu olduğunu sınamadan da biliyordum ama haber alma, gözle görmeye benzer mi ya?
 • آفتابی نام تو مشهور و فاش ** چه زیانست ار بکردم ابتلاش
 • Sen bir güneşsin; adın sanın meşhur olmuş, âleme yayılmış! Güneşi böyle bir tecrübeye aldımsa ne ziyanı var?
 • تو منی من خویشتن را امتحان ** می‌کنم هر روز در سود و زیان
 • Sen bensin, ben kendimi her gün fayda da, ziyanda sınar dururum.
 • انبیا را امتحان کرده عدات ** تا شده ظاهر ازیشان معجزات 310
 • Düşmanlar, peygamberleri de sınadılar, sınadılar da onlardan mucizeler zuhur etti.
 • امتحان چشم خود کردم به نور ** ای که چشم بد ز چشمان تو دور
 • Gözümü, nurla sınadım, ey gözlerinden kötü gözler, uzak olasıca sevgili!
 • این جهان هم‌چون خرابست و تو گنج ** گر تفحص کردم از گنجت مرنج
 • Bu dünya bir viraneye benzer, sense definesin... Definede seni aradıysam incinme bana!
 • زان چنین بی‌خردگی کردم گزاف ** تا زنم با دشمنان هر بار لاف
 • Seni küstahça sınadım... Bu suretle düşmanlara da her zaman söyleyeyim;
 • تا زبانم چون ترا نامی نهد ** چشم ازین دیده گواهیها دهد
 • Dilim seni anınca gözüm de gördüğüne tanık olsun!
 • گر شدم در راه حرمت راه‌زن ** آمدم ای مه به شمشیر و کفن 315
 • Hürmet yolunu bulduysan ey ay yüzlü sevgili, işte boynumda kefen, elimde kılıç... Huzuruna geldim!
 • جز به دست خود مبرم پا و سر ** که ازین دستم نه از دست دگر
 • Ben bu eldenim başka elden değil... Lütfet, elimi ayağımı sen kes de beni, başkasına öldürtme!
 • از جدایی باز می‌رانی سخن ** هر چه خواهی کن ولیکن این مکن
 • Ayrılıktan dem vuruyorsun... Dilediğini yap, fakat beni kendinden ayırma, bunu yapma!
 • در سخن آباد این دم راه شد ** گفت امکان نیست چون بیگاه شد
 • Şimdi söz ülkesine yol aldık... Fakat vakit geçti, söylemeye imkân yok!
 • پوستها گفتیم و مغز آمد دفین ** گر بمانیم این نماند همچنین
 • İşin dış yüzünü söyledik, içyüzü örtülü kaldı... Sağ olursak böyle kalmaz, onu da söyleriz elbet!
 • رد کردن معشوقه عذر عاشق را و تلبیس او را در روی او مالیدن
 • Sevgilinin, âşığın özrünü reddetmesi ve hilesini yüzüne vurması
 • در جوابش بر گشاد آن یار لب ** کز سوی ما روز سوی تست شب 320
 • Sevgili, ağzını açıp şöyle cevap verdi: “Bizce senin halin gün gibi aydınlık ama sence gece!
 • حیله‌های تیره اندر داوری ** پیش بینایان چرا می‌آوری
 • Bu kara hileleri adalet gününde gören kişilerin önüne neye getirir, yayar dökersin ki?
 • هر چه در دل داری از مکر و رموز ** پیش ما رسواست و پیدا هم‌چو روز
 • Gönlündeki hilelerin, düzenlerin hepsi bizim önümüzde rüsvay olmada, hepsini de gün gibi görüp duruyoruz.
 • گر بپوشیمش ز بنده‌پروری ** تو چرا بی‌رویی از حد می‌بری
 • O suçu, kulumuza acır da örtersek sen neden yüzsüzlük eder, haddini aşarsın?
 • از پدر آموز که آدم در گناه ** خوش فرود آمد به سوی پایگاه
 • Babandan öğrensene... Âdem, suç işleyince hemencecik ayak çıkarılan yere geldi;
 • چون بدید آن عالم الاسرار را ** بر دو پا استاد استغفار را 325
 • O gizli sırları bilen Allah’ı hazır nazır gördü de iki ayaküstüne durup suçunun affedilmesini dilemeye koyuldu.
 • بر سر خاکستر انده نشست ** از بهانه شاخ تا شاخی نجست
 • Keder külünün ortasına geçip oturdu; hileye, bahaneye sapıp bir daldan bir dala sıçramadı.
 • ربنا انا ظلمنا گفت و بس ** چونک جانداران بدید از پیش و پس
 • “Rabbimiz, biz nefsimize zulmettik” dedi... Çünkü önünde, ardında azap meleklerini gördü.
 • دید جانداران پنهان هم‌چو جان ** دورباش هر یکی تا آسمان
 • Can gibi gizli olan azap meleklerini gördü; her birinin elindeki sopa, ta gökyüzüne kadar uzanıyordu.
 • که هلا پیش سلیمان مور باش ** تا بنشکافد ترا این دورباش
 • Kendine gel... Süleyman’ın huzurunda karınca ol da bu sopa, seni paramparça etmesin!
 • جز مقام راستی یک دم مه‌ایست ** هیچ لالا مرد را چون چشم نیست 330
 • Doğruluk durağında başka bir yerde bir an bile durma... İnsana kimse, gözü gibi lalalık edemez.
 • کور اگر از پند پالوده شود ** هر دمی او باز آلوده شود
 • Kör, öğütle arınıp temizlense bile yine her an sürçer, pislenir.
 • آدما تو نیستی کور از نظر ** لیک اذا جاء القضا عمی البصر
 • Ey Âdem, senin gözün var, kör değilsin... Fakat kaza geldi mi göz kör olur!
 • عمرها باید به نادر گاه‌گاه ** تا که بینا از قضا افتد به چاه
 • Gözlü adamın, bir tesadüf neticesi kuyuya düşmesi için ömürler lazım. Fakat bu kaza, körün yoldaşıdır. Çünkü düşmek, onun tabiatıdır, huyudur.
 • کور را خود این قضا همراه اوست ** که مرورا اوفتادن طبع و خوست
 • Kör, pisliğe düşer de bu koku nedir, kendisinden midir, yoksa bir pisliğe bulaşmış da ondan mı? Bilemez ki.
 • در حدث افتد نداند بوی چیست ** از منست این بوی یا ز آلودگیست 335
 • Ona birisi miskler saçsa onu da kendisinden bilir, sevgilinin lütfundan değil!
 • ور کسی بر وی کند مشکی نثار ** هم ز خود داند نه از احسان یار
 • (eksik)
 • پس دو چشم روشن ای صاحب‌نظر ** مر ترا صد مادرست و صد پدر
 • Hâsılı ey gözü açık kişi, bu iki göz, sana yüzlerce anadır, yüzlerce baba!