English    Türkçe    فارسی   

4
3270-3319

 • پیش وهم این گفت مژده دادنست ** عقل گوید مژده چه نقد منست 3270
 • Vehme göre bu söz müjdedir... fakat akıl der ki: Müjde ne demek bu benim halimdir zaten.
 • قصه‌ی فرزندان عزیر علیه‌السلام کی از پدر احوال پدر می‌پرسیدند می‌گفت آری دیدمش می‌آید بعضی شناختندش بیهوش شدند بعضی نشناختند می‌گفتند خود مژده‌ای داد این بیهوش شدن چیست
 • Uzeyr aleyhisselâm’ın oğullarının,kendisinden babalarının ahvalini sormaları,Uzeyr’in evet gördüm demesi..bazılarının onu tanıyıp kendisinden geçmesi,tanımıyanların da “Bu ,bize müjde verdi,ş kendinden geçme de ne oluyor ?”demeleri
 • هم‌چو پوران عزیز اندر گذر ** آمده پرسان ز احوال پدر
 • Hani Üzeyr’in çocukları gibi... yolda babalarının ahvalini soruşturmaktaydılar.
 • گشته ایشان پیر و باباشان جوان ** پس پدرشان پیش آمد ناگهان
 • Onlar ihtiyarlamışlardı, babaları ise gençti... derken babaları ansızın önlerine çıkıverdi.
 • پس بپرسیدند ازو کای ره‌گذر ** از عزیر ما عجب داری خبر
 • Ona “Ey yolcu bizim azizimizden bir haberin var mı acaba?
 • که کسی‌مان گفت که امروز آن سند ** بعد نومیدی ز بیرون می‌رسد
 • Birisi bize onun bugün geleceğini, bizi ümitsizliğe düşürdükten sonra bugün erişeceğini söyledi” dediler.
 • گفت آری بعد من خواهد رسید ** آن یکی خوش شد چو این مژده شنید 3275
 • Üzeyr dedi ki: Evet benden sonra gelecek... çocuklardan biri bu müjdeyi işitince sevindi.
 • بانگ می‌زد کای مبشر باش شاد ** وان دگر بشناخت بیهوش اوفتاد
 • Ey muştucu şadol diye bağırdı. Bir tanesi Üzeyr’i tanıdı;
 • که چه جای مژده است ای خیره‌سر ** که در افتادیم در کان شکر
 • A sersem, müjdenin yeri mi ki? Şeker madeninin tam içine düştün deyip kendisinden geçti, yere yığıldı.
 • وهم را مژده‌ست و پیش عقل نقد ** ز انک چشم وهم شد محجوب فقد
 • Bu, vehme müjdedir ama akla göre vuslatın ta kendisi... çünkü vehim gözü perdelidir, hakikati göremez.
 • کافران را درد و مومن را بشیر ** لیک نقد حال در چشم بصیر
 • Kâfirlere derttir, müminlere muştucu... fakat işin iç yüzünü gören göz göre vuslatın ta kendisi.
 • زانک عاشق در دم نقدست مست ** لاجرم از کفر و ایمان برترست 3280
 • Çünkü âşık, anı daimde daima sarhoştur... hâsılı küfürden de yücedir o, imândan da!
 • کفر و ایمان هر دو خود دربان اوست ** کوست مغز و کفر و دین او را دو پوست
 • Küfür, içteki kuru kabuktur, imân içteki lezzetli kabuk!
 • کفر قشر خشک رو بر تافته ** باز ایمان قشر لذت یافته
 • Küfür de, imân da... ikisi de onun kapıcısıdır... çünkü o içtir küfürle din, ikisi de kabuktur.
 • قشرهای خشک را جا آتش است ** قشر پیوسته به مغز جان خوش است
 • Kuru kabukların yeri ateştir... içe yapışık kabuksa hoştur lezzetlidir.
 • مغز خود از مرتبه‌ی خوش برترست ** برترست از خوش که لذت گسترست
 • İçe gelince: Zaten o, hoşluk mertebesinden de yüksektir... lezzetler veren odur.
 • این سخن پایان ندارد باز گرد ** تا برآرد موسیم از بحر گرد 3285
 • Bu sözün sonu yoktur; geri dön de Musa’m denizin dibinde toz koparsın!
 • درخور عقل عوام این گفته شد ** از سخن باقی آن بنهفته شد
 • Bu sözler alelâde halkın aklına göre söylendi... geri kalanı ise gizlenmiştir!
 • زر عقلت ریزه است ای متهم ** بر قراضه مهر سکه چون نهم
 • A töhmetli kişi, senin akıl altının paramparça... böyle bir altına nasıl mühür ve damga vurayım?
 • عقل تو قسمت شده بر صد مهم ** بر هزاران آرزو و طم و رم
 • Aklın yüzlerce mühim işe dağılmış... binlerce isteğe mala mülke bölünmüş!
 • جمع باید کرد اجزا را به عشق ** تا شوی خوش چون سمرقند و دمشق
 • Bu cüzleri âşkla bir araya toplamak gerek ki Semerkant ve Dımışk gibi hoş bir hale gelsin!
 • جو جوی چون جمع گردی ز اشتباه ** پس توان زد بر تو سکه‌ی پادشاه 3290
 • Onları en küçük parçasına kadar toplar şüpheden arınırsan sana padişah sikkesi basılabilir.
 • ور ز مثقالی شوی افزون تو خام ** از تو سازد شه یکی زرینه جام
 • A ham kişi, ağırlıkta bir miskalı geçersen padişah senden bir altın kadeh düzer.
 • پس برو هم نام و هم القاب شاه ** باشد و هم صورتش ای وصل خواه
 • O kadehte padişahın hem adı, hem lâkapları, hem de resmi olur ey vuslat dileyen.
 • تا که معشوقت بود هم نان هم آب ** هم چراغ و شاهد و نقل شراب
 • Nihayet sevgilin sana hem ekmek olur, hem su... hem ışık kesilir, hem güzel, hem meze olur, hem şarap!
 • جمع کن خود را جماعت رحمتست ** تا توانم با تو گفتن آنچ هست
 • Kendini derle topla da ne varsa sana söyleyebileyim.
 • زانک گفتن از برای باوریست ** جان شرک از باوری حق بریست 3295
 • Çünkü söz söylemek, tasdik edilmek içindir... Tanrıya şirk koşan can, doğruya inanmaz.
 • جان قسمت گشته بر حشو فلک ** در میان شصت سودا مشترک
 • Feleğin abes şeylerine bölünmüş olan can, altmış sevda ortasında müşterek bir hale gelmiştir.
 • پس خموشی به دهد او را ثبوت ** پس جواب احمقان آمد سکوت
 • Artık, böyle kişiye bir şey söylenemez, ona karşı susmak daha iyidir... çünkü ahmaklara verilecek cevap sükûttur.
 • این همی‌دانم ولی مستی تن ** می‌گشاید بی‌مراد من دهن
 • Bunu bilirim ben... bilirim ama ten sarhoşluğu ağzımı, ben istemediğim halde açar.
 • آنچنان که از عطسه و از خامیاز ** این دهان گردد بناخواه تو باز
 • Aksırık ve esnemekle de bu ağzın, istemediğin halde açılır ya, işte öyle!
 • تفسیر این حدیث کی ائنی لاستغفر الله فی کل یوم سبعین مرة
 • ”Ben her gün Tanrı’ya yetmiş kere istiğfar ederim”hadisinin tefsiri
 • هم‌چو پیغامبر ز گفتن وز نثار ** توبه آرم روز من هفتاد بار 3300
 • Peygamber gibi hani... “Söylemeden hakikatleri saçmadan dolayı her gün yetmiş kere tövbe ederim.
 • لیک آن مستی شود توبه‌شکن ** منسی است این مستی تن جامه کن
 • Fakat o sarhoşluk tövbemi bozar... bu elbiseler soyan beden sarhoşluğu, tövbeni unutturur” dedi.
 • حکمت اظهار تاریخ دراز ** مستیی انداخت در دانای راز
 • Çok eski zamanların ahvalini izhar etmek için Tanrının hikmeti, sır bilen kişiye bir unutkanlık verir.
 • راز پنهان با چنین طبل و علم ** آب جوشان گشته از جف القلم
 • Gizli sırlar, “Yazılan yazıldı kalem de kurudu” kaynağından coşan bir ırmak kesilir, bunca davullarla, bayraklarla ortaya çıkar!
 • رحمت بی‌حد روانه هر زمان ** خفته‌اید از درک آن ای مردمان
 • Ey insanlar, sonsuz rahmet her an akmaktadır fakat siz uykudasınız, anlamıyorsunuz!
 • جامه‌ی خفته خورد از جوی آب ** خفته اندر خواب جویای سراب 3305
 • Uyuyan kişinin elbisesi, ırmak suyunu içer de uyuyan, uykuda serap arar!
 • می‌رود که آنجای بوی آب هست ** زین تفکر راه را بر خویش بست
 • Orada belki su vardır ümidi ile koşar durur... ve bu düşünceyle suya varacak yolu kendi kendine kaybeder gider!
 • زانک آنجا گفت زینجا دور شد ** بر خیالی از حقی مهجور شد
 • Çünkü orada der, buradan uzaklaşır... bu hayale kapılır, hakikatten ayrılır!
 • دوربینانند و بس خفته‌روان ** رحمتی آریدشان ای ره‌روان
 • Bunlar güya uzağı görürüler, fakat ruhları uykudadır... ey yolcular acıyın bunlara!
 • من ندیدم تشنگی خواب آورد ** خواب آرد تشنگی بی‌خرد
 • Ben insana uyku getiren bir susuzluk görmedim... ancak akılsız kişinin susuzluğu uyku getirir!
 • خود خرد آنست کو از حق چرید ** نه خرد کان را عطارد آورید 3310
 • Akıl zaten ona derler ki Tanrı yaylasında yayılmış, Tanrı nimetlerini yemiş olsun... Utaritten gelen akla akıl demezler!
 • بیان آنک عقل جزوی تا بگور بیش نبیند در باقی مقلد اولیا و انبیاست
 • Aklı cüz’i mezara kadar olan şeyleri görür.. öbür kısım da velilerle peygamberleri taklideder.
 • پیش‌بینی این خرد تا گور بود ** وآن صاحب دل به نفخ صور بود
 • Bu aklın ileri görüşü,mezara kadardır... fakat gönül sahibinin aklı sur üfürülünceye dek olacak şeyleri görür.
 • این خرد از گور و خاکی نگذرد ** وین قدم عرصه‌ی عجایب نسپرد
 • Bu akıl, mezardan, topraktan ileriye geçemez... bu ayak, şaşılacak şeylerin bulunduğu sahaya gidemez.
 • زین قدم وین عقل رو بیزار شو ** چشم غیبی جوی و برخوردار شو
 • Bu ayaktan, bu akıldan bez, yürü... kendine gaybı görür bir göz ara da berhudar ol.
 • هم‌چو موسی نور کی یابد ز جیب ** سخره‌ی استاد و شاگردان کتاب
 • Üstada bağlanan kitap şakirdi olan kişi, Musa gibi yeninden, yakasından parlayacak nuru nereden bulacak?
 • زین نظر وین عقل ناید جز دوار ** پس نظر بگذار و بگزین انتظار 3315
 • Bu bakış, bu akıl, adama ancak baş dönmesi verir... bırak görüşü artık da bekle bakalım!
 • از سخن‌گویی مجویید ارتفاع ** منتظر را به ز گفتن استماع
 • Söz söylemeden yücelik aramayın... bekleyen kişiye dinlemek söylemekten yeğdir.
 • منصب تعلیم نوع شهوتست ** هر خیال شهوتی در ره بتست
 • Belletme mevkii de bir nevi şehvettir ve her çeşit şehvet, yolda puttur.
 • گر بفضلش پی ببردی هر فضول ** کی فرستادی خدا چندین رسول
 • Her fuzuli kişi, Tanrının fazlına, ihsanına erişebilseydi Tanrı, bunca peygamber yollar mıydı?
 • عقل جزوی هم‌چو برقست و درخش ** در درخشی کی توان شد سوی وخش
 • Cüz-i akıl, şimşek ve aydınlık gibidir... şimşeğin verdiği aydınlıkla vahye erişebilir misin hiç?