English    Türkçe    فارسی   

4
352-401

 • کی رسد هم‌چون توی را کز منی ** امتحان هم‌چو من یاری کنی
 • Sen nerede, senin gibi birisinin benliğe düşerek benim gibi bir sevgiliyi sınaması nerede?
 • گفتن آن جهود علی را کرم الله وجهه کی اگر اعتماد داری بر حافظی حق از سر این کوشک خود را در انداز و جواب گفتن امیرالمومنین او را
 • Bir Yahudi’nin, Allah yüzünü ulu etsin Ali’ye “Eğer Allah’ın korumasına güveniyorsan kendini bu yapının üstünden at” demesi, Müminler emîri’nin ona cevabı
 • مرتضی را گفت روزی یک عنود ** کو ز تعظیم خدا آگه نبود
 • Allah’ı ululamayı bilmeyen bir inatçı, bir gün Murtaza’ya dedi ki:
 • بر سر بامی و قصری بس بلند ** حفظ حق را واقفی ای هوشمند
 • “Peki yüksek bir yapının damındasın... Ey aklı başında olan, Allah’ın koruyacağını biliyorsun değil mi?”
 • گفت آری او حفیظست و غنی ** هستی ما را ز طفلی و منی 355
 • Murtaza, evet dedi... O koruyucudur, ganidir... Bizim varlığımızı, bizi ta çocukluğumuzdan adamlığımıza kadar hep o korur, o görüp gözetir!
 • گفت خود را اندر افکن هین ز بام ** اعتمادی کن بحفظ حق تمام
 • Yahudi, peki dedi... Mademki öyledir, kendini bu damdan aşağıya at... Allah’ın koruyuculuğuna tamamı ile güven!
 • تا یقین گرددمرا ایقان تو ** و اعتقاد خوب با برهان تو
 • Kendini aşağıya at da ben de adamakıllı inandığını anlayayım, güzelim inanışını, deliliyle göreyim!
 • پس امیرش گفت خامش کن برو ** تا نگردد جانت زین جرات گرو
 • Müminler emiri ona dedi ki: sus, defol git de bu cüret yüzünden canın belaya sataşmasın!
 • کی رسد مر بنده را که با خدا ** آزمایش پیش آرد ز ابتلا
 • Kulun, iptilalara düşerek Allah’ı sınaması hiç yaraşır mı?
 • بنده را کی زهره باشد کز فضول ** امتحان حق کند ای گیج گول 360
 • A nadan, a budala, kulun ne haddi vardır ki edepsizliğe kalkışıp Allah’ı sınamaya girişsin?
 • آن خدا را می‌رسد کو امتحان ** پیش آرد هر دمی با بندگان
 • Sınama Allah’a yaraşır... O, kullarını her an sınar durur.
 • تا به ما ما را نماید آشکار ** که چه داریم از عقیده در سرار
 • Bu sınamayla da içimizde gizlediğimiz inanışlarımızı bize apaçık gösterir.
 • هیچ آدم گفت حق را که ترا ** امتحان کردم درین جرم و خطا
 • Âdem, bu suçla, bu hata ile Hakk’ı sınadım dedi mi hiç?
 • تا ببینم غایت حلمت شها ** اه کرا باشد مجال این کرا
 • “Padişahım, senin hilmin nereye kadardır? Onu görmek istedim” gibi bir söz söyledi mi hiç? Ah, bu mecal kimde var, kimde?
 • عقل تو از بس که آمد خیره‌سر ** هست عذرت از گناه تو بتر 365
 • Senin aklın şaşmış, pek sersemlemişsin... özrün günahından beter!
 • آنک او افراشت سقف آسمان ** تو چه دانی کردن او را امتحان
 • Gök kubbeyi yücelteni sınamak ha! Sen, bunu ne bilirsin ki?
 • ای ندانسته تو شر و خیر را ** امتحان خود را کن آنگه غیر را
 • A hayrı, şerri bilmeyen, sen kendini sına, başkasını değil!
 • امتحان خود چو کردی ای فلان ** فارغ آیی ز امتحان دیگران
 • Kendini sınadın mı başkalarını sınamadanvazgeçersin.
 • چون بدانستی که شکردانه‌ای ** پس بدانی کاهل شکرخانه‌ای
 • Şeker parçası olduğunu bildin mi, şeker yapılan ve satılan yere layık olduğunu da bilirsin.
 • پس بدان بی‌امتحانی که اله ** شکری نفرستدت ناجایگاه 370
 • Sınamaksızın şunu bil ki Allah, yersiz, zamansız şeker göndermez sana.
 • این بدان بی‌امتحان از علم شاه ** چون سری نفرستدت در پایگاه
 • Sınamaksızın şunu bil ki eğer başsan Allah, seni ayakkabı konan yere göndermez!
 • هیچ عاقل افکند در ثمین ** در میان مستراحی پر چمین
 • Akıllı kişi, hiç değerli bir inciyi abdes hane de sidik gölcüğüne atar mı?
 • زانک گندم را حکیم آگهی ** هیچ نفرستد به انبار کهی
 • Anlayışlı hâkim bile buğdayı saman ambarına göndermez.
 • شیخ را که پیشوا و رهبرست ** گر مریدی امتحان کرد او خرست
 • Mürit, önden giden, kılavuz olan şeyhi sınamaya kalkışırsa eşektir.
 • امتحانش گر کنی در راه دین ** هم تو گردی ممتحن ای بی‌یقین 375
 • Din yolunda onu sınamaya kalkıştın mı a hakikatten haberi olmayan, sen sınanmış olursun...
 • جرات و جهلت شود عریان و فاش ** او برهنه کی شود زان افتتاش
 • Senin cüretin, senin bilgisizliğin çırçıplak olur, âleme yayılır... Yoksa o, bu araştırmayla nereden anlaşılır; nasıl meydana çıkar?
 • گر بیاید ذره سنجد کوه را ** بر درد زان که ترازوش ای فتی
 • A yiğidim, bir zerre, kalkar da dağı tartmağa girişirse terazisi parçalanır gider!
 • کز قیاس خود ترازو می‌تند ** مرد حق را در ترازو می‌کند
 • Onlarda kendi akıllarınca bir terazi düzenler de Allah erini o teraziyle tartmağa kalkarlar!
 • چون نگنجد او به میزان خرد ** پس ترازوی خرد را بر درد
 • Hâlbuki o, akıl terazisine bile sığmaz... Akıl terazisini bile kırar, parçalar!
 • امتحان هم‌چون تصرف دان درو ** تو تصرف بر چنان شاهی مجو 380
 • Onu sınamak, ona emrine göre hükmetmek gibidir... Öyle bir padişaha buyruk buyurtmaya kalkışma sakın!
 • چه تصرف کرد خواهد نقشها ** بر چنان نقاش بهر ابتلا
 • Hiç ressamlar, öyle bir ressamı sınayabilir, öyle bir ressama hüküm yürütebilir mi?
 • امتحانی گر بدانست و بدید ** نی که هم نقاش آن بر وی کشید
 • Eğer ressama bir sınama belirdiyse, ressam bir sınama bilgisine sahip olsaydı onu da çizen yine o ressam değil midir?
 • چه قدر باشد خود این صورت که بست ** پیش صورتها که در علم ویست
 • Artık o ressamın bilgisindeki suretlere nazaran bu ressamın çizdiği suret nedir ki?
 • وسوسه‌ی این امتحان چون آمدت ** بخت بد دان کمد و گردن زدت
 • Sana bir sınama vesvesesi geldi mi onu kötü talih bil... Gelip çatmış, boynunu vurmuştur!
 • چون چنین وسواس دیدی زود زود ** با خدا گرد و در آ اندر سجود 385
 • Böyle bir vesveseye uğradın mı çabucacık Allah’a dön secdeye var...
 • سجده گه را تر کن از اشک روان ** کای خدا تو وا رهانم زین گمان
 • Secde yerini gözyaşlarınla ısla... Ey Allah, beni bu şüpheden kurtar de!
 • آن زمان کت امتحان مطلوب شد ** مسجد دین تو پر خروب شد
 • Sınamayı diledin mi işte o zaman din mescidin keçiboynuzuyla dolu demektir!
 • قصه‌ی مسجد اقصی و خروب و عزم کردن داود علیه‌السلام پیش از سلیمان علیه‌السلام بر بنای آن مسجد
 • Mescid-i Aksa ve keçiboynuzu, Davut aleyhisselâm’ın, Süleyman aleyhisselâm’dan önce o mescidi yapmaya niyetlenmesi
 • چون درآمد عزم داودی به تنگ ** که بسازد مسجد اقصی به سنگ
 • Davut iyiden iyi taşla Mescid-i Aksâ’yı yapmaya niyetlendi, bu niyetle daraldı, bu işe girişmeyi iyice kurdu.
 • وحی کردش حق که ترک این بخوان ** که ز دستت برنیاید این مکان
 • Allah, “Bu işten vazgeç... Bu mescidi sen yapamazsın.
 • نیست در تقدیر ما آنک تو این ** مسجد اقصی بر آری ای گزین 390
 • Ey seçilmiş kişi, Mescid-i Aksâ’yı senin yapmanı biz takdir etmedik” diye kendisine vahiy etti.
 • گفت جرمم چیست ای دانای راز ** که مرا گویی که مسجد را مساز
 • Davut “Ey sırları bilen Allah, suçum nedir? Neden mescidi yapma diyorsun bana?” dedi.
 • گفت بی‌جرمی تو خونها کرده‌ای ** خون مظلومان بگردن برده‌ای
 • Allah dedi ki: “Suçsuzsun, suçun yok ama kanlara girmişsin... Mazlumların kanlarını boynuna almışsın!
 • که ز آواز تو خلقی بی‌شمار ** جان بدادند و شدند آن را شکار
 • Senin sesinden sayısız halk can verdi; sayısız halk, ona av oldu!
 • خون بسی رفتست بر آواز تو ** بر صدای خوب جان‌پرداز تو
 • Sesin bir hayli kana girmiş, canlar yakan güzel nağmelerin bir hayli adamı canından etmiştir!”
 • گفت مغلوب تو بودم مست تو ** دست من بر بسته بود از دست تو 395
 • Davut dedi ki: “Senin mağlûbundum, senin sarhoşundum... Elim, senin kuvvet ve kudretinle bağlıydı.
 • نه که هر مغلوب شه مرحوم بود ** نه که المغلوب کالمعدوم بود
 • Padişah mağlûp olana acınmaz mı? Mağlûp, âdeta yok demek değil midir?
 • گفت این مغلوب معدومیست کو ** جز به نسبت نیست معدوم ایقنوا
 • Allah buyurdu ki: Bu mağlûp, öyle bir yoktur ki vara nispetle zahiren yok olmuş değildir, iyice anlayın bunu!
 • این چنین معدوم کو از خویش رفت ** بهترین هستها افتاد و زفت
 • Bu çeşit yok olan, kendinden geçmiş, var olanların en iyisi, en ulusu olmuştur.
 • او به نسبت با صفات حق فناست ** در حقیقت در فنا او را بقاست
 • O, Allah sıfatlarına nispetle yoktur... Fakat hakikatte ona yoklukta bir varlık vardır.
 • جمله‌ی ارواح در تدبیر اوست ** جمله‌ی اشباح هم در تیر اوست 400
 • Bütün ruhlar onun tedbirindedir... Bütün cesetler onun hükmündedir.
 • آنک او مغلوب اندر لطف ماست ** نیست مضطر بلک مختار ولاست
 • Bizim lütfumuza mağlup olan iradesiz, ihtiyarsız ve âciz kalmış değildir; o, bizim sevgimizde ihtiyar sahibi olmuştur.