English    Türkçe    فارسی   

4
677-726

 • عارفانش کیمیاگر گشته‌اند ** تا که شد کانها بر ایشان نژند
 • Fakat Allah arifleri kimyager olmuşlardır da onlara madenler bile değersiz görünür artık!
 • دیدن درویش جماعت مشایخ را در خواب و درخواست کردن روزی حلال بی‌مشغول شدن به کسب و از عبادت ماندن و ارشاد ایشان او را و میوه‌های تلخ و ترش کوهی بر وی شیرین شدن به داد آن مشایخ
 • Dervişin, şeyhleri rüyada görüp kazanmaya uğraşmadan ve ibadetten kalmadan helâl bir rızık dilemesi, onlarında onu irşâd etmeleri, dağdaki acı ve ekşi meyvelerin, şeyhlerin himmetiyle dervişe tatlı gelmesi
 • آن یکی درویش گفت اندر سمر ** خضریان را من بدیدم خواب در
 • Dervişin biri hikâye etti: Ben rüyada Hızır’a mensup olan erenleri gördüm.
 • گفتم ایشان را که روزی حلال ** از کجا نوشم که نبود آن وبال
 • Onlara: “Helâl olan ve hiç vebali bulunmayan rızkı nereden elde edeyim?” dedim.
 • مر مرا سوی کهستان راندند ** میوه‌ها زان بیشه می‌افشاندند 680
 • Beni dağlara ormanlara götürdüler... Ormanlarda meyveleri silktiler.
 • که خدا شیرین بکرد آن میوه را ** در دهان تو به همتهای ما
 • Allah, himmetimizle bunları sana tatlı etti...
 • هین بخور پاک و حلال و بی‌حساب ** بی صداع و نقل و بالا و نشیب
 • Hemen ye bunlar temiz, helâl ve sayısız... Aynı zamanda uğraşmaksızın, başın ağrımadan, yükünü çekmeden, yukarı aşağı koşmadan elde edilen rızıklardır dediler.
 • پس مرا زان رزق نطقی رو نمود ** ذوق گفت من خردها می‌ربود
 • Onları yedim, sözümde öyle bir feyiz, öyle bir tesir hâsıl oldu ki sözlerim, akılları hayran etmeye başladı.
 • گفتم این فتنه‌ست ای رب جهان ** بخششی ده از همه خلقان نهان
 • Rabbim dedim, bu bir imtihan... Sen bana bütün halktan gizli bir ihsanda bulun!
 • شد سخن از من دل خوش یافتم ** چون انار از ذوق می‌بشکافتم 685
 • Söz söyleyemez bir hale geldim... Hoş bir gönle sahip oldum; zevkimden nar gibi yarıldım!
 • گفتم ار چیزی نباشد در بهشت ** غیر این شادی که دارم در سرشت
 • Dedim ki içimdeki bu zevk yok mu ya... Cennette bundan başka bir zevk olmasa bile,
 • هیچ نعمت آرزو ناید دگر ** زین نپردازم به حور و نیشکر
 • Başka bir nimet istemem... Bunu bırakıp da ceviz ve şeker yemeğe girişmem!
 • مانده بود از کسب یک دو حبه‌ام ** دوخته در آستین جبه‌ام
 • Kazancımdan elimde bir iki habbe kalmıştı. Onları cübbemin yenine dikmiştim.
 • نیت کردن او کی این زر بدهم بدان هیزم‌کش چون من روزی یافتم به کرامات مشایخ و رنجیدن آن هیزم‌کش از ضمیر و نیت او
 • Dervişin bu parayı şu oduncuya vereyim, çünkü ben şeyhlerin kerametiyle rızık elde ettim demesi, oduncunun, dervişin bu niyetini anlayıp incinmesi
 • آن یکی درویش هیزم می‌کشید ** خسته و مانده ز بیشه در رسید
 • Dervişin biri de odunculuk etmekteydi... Yorgun argın ormandan geldi.
 • پس بگفتم من ز روزی فارغم ** زین سپس از بهر رزقم نیست غم 690
 • Onu görünce dedim ki: Artık benim rızıkla işim yok... Bundan sonra rızık için gam yemiyorum.
 • میوه‌ی مکروه بر من خوش شدست ** رزق خاصی جسم را آمد به دست
 • Kötü meyveler bana güzel ve hoş gelmekte... Hususi bir rızka nail oldum ben.
 • چونک من فارغ شدستم از گلو ** حبه‌ای چندست این بدهم بدو
 • Mademki boğaz derdinden kurtuldum, birkaç habbem var, onları şuna vereyim...
 • بدهم این زر را بدین تکلیف‌کش ** تا دو سه روزک شود از قوت خوش
 • Şu oduncuya bağışlayayım da o da iki üç günceğiz rızık derdinden kurtulsun!
 • خود ضمیرم را همی‌دانست او ** زانک سمعش داشت نور از شمع هو
 • Oduncu içinden geçeni anlıyormuş meğerse... Çünkü kulağı, Allah nuruyla nurlanmış!
 • بود پیشش سر هر اندیشه‌ای ** چون چراغی در درون شیشه‌ای 695
 • Her düşünce, ona göre bir şişe içindeki kandil gibi. Hepsini görüyormuş!
 • هیچ پنهان می‌نشد از وی ضمیر ** بود بر مضمون دلها او امیر
 • İçten geçen ondan saklanamıyor... O, bütün gönüllerden geçenlere emîr kesilmiş!
 • پس همی منگید با خود زیر لب ** در جواب فکرتم آن بوالعجب
 • O sırrına şaşılacak er, benim bu düşünceme karşı ağzının içinden söylenip durmaktaydı.
 • که چنین اندیشی از بهر ملوک ** کیف تلقی الرزق ان لم یرزقوک
 • Padişahlar hakkında böyle düşünüyorsun ha... Onlar, sana rızık vermeseler nasıl rızıklanacaksın ki demekteydi.
 • من نمی‌کردم سخن را فهم لیک ** بر دلم می‌زد عتابش نیک نیک
 • Ben sözünü anlayamıyordum ama azarlanması gönlüme iyice aksediyordu.
 • سوی من آمد به هیبت هم‌چو شیر ** تنگ هیزم را ز خود بنهاد زیر 700
 • Derken aslan gibi heybetle önüme geldi, sırtındaki odun demetini yere bıraktı.
 • پرتو حالی که او هیزم نهاد ** لرزه بر هر هفت عضو من فتاد
 • Odunları yere korken halindeki heybetten yedi azami bir titremedir aldı!
 • گفت یا رب گر ترا خاصان هی‌اند ** که مبارک‌دعوت و فرخ‌پی‌اند
 • Dedi ki: Yarabbi, senin duaları kutlu izleri yomlu has kulların varsa,
 • لطف تو خواهم که میناگر شود ** این زمان این تنگ هیزم زر شود
 • Onların hürmetine lütfunun bir sanat göstermesini diliyorum... şimdicek bu odun yığını altın olsun!
 • در زمان دیدم که زر شد هیزمش ** هم‌چو آتش بر زمین می‌تافت خوش
 • Bunu der demez bir de gördüm ki odunlar altın olmuş, yeryüzünde ateş gibi parlayıp duruyorlar!
 • من در آن بی‌خود شدم تا دیرگه ** چونک با خویش آمدم من از وله 705
 • Ben bunu görünce kendimden geçtim... bir hayli zaman baygın kaldım. O şaşkınlığım geçip kendime gelince,
 • بعد از آن گفت ای خداگر آن کبار ** بس غیورند و گریزان ز اشتهار
 • Dedi ki: Allah’ın o ulular, gayret sahibi ve şöhretten kaçar kişilerse,
 • باز این را بند هیزم ساز زود ** بی‌توقف هم بر آن حالی که بود
 • Onların hürmetine yine bu altını hemen odun yap, eski haline getiriver!
 • در زمان هیزم شد آن اغصان زر ** مست شد در کار او عقل و نظر
 • Bu söz üzerine derhal o altın dallar, yine odun oldu... o erin işini görünce akıl da sarhoş oldu, kendisinden geçti. Bakış da!
 • بعد از آن برداشت هیزم را و رفت ** سوی شهر از پیش من او تیز و تفت
 • Ondan sonra odunlarını yükleyip yürüdü... Hızlı hızlı önümden şehre gitti!
 • خواستم تا در پی آن شه روم ** پرسم از وی مشکلات و بشنوم 710
 • O padişahtan, ardından gidip müşküllerini sormak, sözünü duymak istedim ama,
 • بسته کرد آن هیبت او مر مرا ** پیش خاصان ره نباشد عامه را
 • Heybeti mâni oldu gidemedim... Bayağı kişilerin has erlere varmasına yol yok!
 • ور کسی را ره شود گو سر فشان ** کان بود از رحمت و از جذبشان
 • Eğer biri can- beş vererek yol bulursa bu da onların rahmeti ve cezbesiyle olur.
 • پس غنیمت دار آن توفیق را ** چون بیابی صحبت صدیق را
 • Şu halde o tevfike erişmeyi ganimet bil... Eğer bir doğru erin sohbetini bulduysan bunu fırsat say!
 • نه چو آن ابله که یابد قرب شاه ** سهل و آسان در فتد آن دم ز راه
 • Padişaha yakın olduğu, padişahın yakınlığına erdiği halde bu kutluluğu değersiz görüp yolundan olan ahmağa benzeme!
 • چون ز قربانی دهندش بیشتر ** پس بگوید ران گاوست این مگر 715
 • Ahmak kurbanlık koyundan bol ve iyi bir parça verdiler mi “Bu, galiba öküz budu” der.
 • نیست این از ران گاو ای مفتری ** ران گاوت می‌نماید از خری
 • A iftiracı, bu öküz budu değil... Fakat eşekliğinden sana öküz budu görünmede.
 • بذل شاهانه‌ست این بی رشوتی ** بخشش محضست این از رحمتی
 • Bu rüşvetsiz verilen padişah ihsanı... Bu rahmet yüzünden verilen hususi bir ihsan!
 • تحریض سلیمان علیه‌السلام مر رسولان را بر تعجیل به هجرت بلقیس بهر ایمان
 • Süleyman aleyhisselâm’ın Belkis’in imana gelmesi için elçilerin tez gitmesini emretmesi ve onları teşviki
 • هم‌چنان که شه سلیمان در نبرد ** جذب خیل و لشکر بلقیس کرد
 • Süleyman Peygamber de savaşacağı yerde Belkıs’ın adamlarını ve askerini kendisine çekti.
 • که بیایید ای عزیزان زود زود ** که برآمد موجها از بحر جود
 • Ey azizler dedi, çabucak gelin... Çünkü cömertlik denizi dalgalanmaya başladı.
 • سوی ساحل می‌فشاند بی‌خطر ** جوش موجش هر زمانی صد گهر 720
 • 720.Köpüren dalgaları, her an kıyıya zararsız, ziyansız, yüzlerce inci atar!
 • الصلا گفتیم ای اهل رشاد ** کین زمان رضوان در جنت گشاد
 • Ey doğru yolu bulanlar, salâ dedim size... Rıdvan, şimdicek cennet kapısını açtı.
 • پس سلیمان گفت ای پیکان روید ** سوی بلقیس و بدین دین بگروید
 • Süleyman dedi ki: “Ey elçiler, gidin, Belkıs’a varın, onu bu dine inandırın!
 • پس بگوییدش بیا اینجا تمام ** زود که ان الله یدعوا بالسلام
 • Deyin ki: Hep buraya gelin... Çabuk şüphe yok ki Allah, sizi esenlik yurduna çağırtmada!
 • هین بیا ای طالب دولت شتاب ** که فتوحست این زمان و فتح باب
 • Ey devlet isteyen, tez buraya gel... Bu zaman, feyiz zamanı, kapıların açıldığı çağ!
 • ای که تو طالب نه‌ای تو هم بیا ** تا طلب یابی ازین یار وفا 725
 • Ey dilemeyen sen de gel... Sen de gel de bu vefalı sevgiliden dilek sahibi olasın!
 • سبب هجرت ابراهیم ادهم قدس الله سره و ترک ملک خراسان
 • Allah sırrını kutlasın, İbrahim Edhemin ülkesinden göçmesindeki sebep ve Horasan saltanatını terk etmesi
 • ملک برهم زن تو ادهم‌وار زود ** تا بیابی هم‌چو او ملک خلود
 • Sen de Edhem gibi devlet ve saltanatı hemencecik terk et de ebedi bir saltanata eriş!