English    Türkçe    فارسی   

4
744-793

 • آتش عشق از نواها گشت تیز ** آن چنان که آتش آن جوزریز
 • Suya ceviz atanın ateşi nasıl kuvvetlendiyse aşk ateşi de güzel seslerle kuvvet bulunur!
 • حکایت آن مرد تشنه کی از سر جوز بن جوز می‌ریخت در جوی آب کی در گو بود و به آب نمی‌رسید تا به افتادن جوز بانگ آب# بشنود و او را چو سماع خوش بانگ آب اندر طرب می‌آورد
 • Susuz adamın ceviz ağacına binip silkelemesi ve cevizlerin çukurdaki, erişemediği suya düşmesi, bu suretle suyun sesini duyup onunla zevklenmesi, neşelenmesi
 • در نغولی بود آب آن تشنه راند ** بر درخت جوز جوزی می‌فشاند 745
 • Su, pek derin yerdeydi... Susuzun biri suyun üst tarafında bulunan ceviz ağacına binmiş, ağacı silkeliyordu.
 • می‌فتاد از جوزبن جوز اندر آب ** بانگ می‌آمد همی دید او حباب
 • Ağaçtan cevizler, suya düştükçe suyun sesini dinliyor, sudan meydana gelen habbeleri seyrediyordu.
 • عاقلی گفتش که بگذار ای فتی ** جوزها خود تشنگی آرد ترا
 • Bir akıllı adam, bunu görüp dedi ki: Yiğidim bu cevizler, seni susatır!
 • بیشتر در آب می‌افتد ثمر ** آب در پستیست از تو دور در
 • Suya bir hayli ceviz düşüyor ama su derinde... Senden uzakta!
 • تا تو از بالا فرو آیی به زور ** آب جویش برده باشد تا به دور
 • Sen, yukarıdan aşağıya zahmetlerle ininceye kadar su da onları daha uzağa götürecek!
 • گفت قصدم زین فشاندن جوز نیست ** تیزتر بنگر برین ظاهر مه‌ایست 750
 • Adam dedi ki: Benim bu ağaç silkelemeden maksadım ceviz toplamak değil... Görünüşe bakma da maksadıma iyi dikkat et!
 • قصد من آنست که آید بانگ آب ** هم ببینم بر سر آب این حباب
 • Benim maksadım suyun sesini işitmek ve suda hâsıl olan şu habbeleri görmektir.
 • تشنه را خود شغل چه بود در جهان ** گرد پای حوض گشتن جاودان
 • Âlemde susuzun, daima havuzun çevresinde dönüp dolaşmaktan başka ne işi var?
 • گرد جو و گرد آب و بانگ آب ** هم‌چو حاجی طایف کعبه‌ی صواب
 • Hacının Kâbe’nin çevresini tavaf etmesi gibi o da ırmağın, suyun çevresinde dolanır, suyun sesini dinler durur!
 • هم‌چنان مقصود من زین مثنوی ** ای ضیاء الحق حسام‌الدین توی
 • İşte ey halk ziyası Hüsameddin, o susuzun maksadı gibi benim de bu Mesnevi’den maksadım sensin.
 • مثنوی اندر فروع و در اصول ** جمله آن تست کردستی قبول 755
 • Mesnevi, ferileri bakımından da, asılları bakımından da tamamı ile senindir... onu sen kabul etmişsindir.
 • در قبول آرند شاهان نیک و بد ** چون قبول آرند نبود بیش رد
 • Padişahlar, iyiyi de kabul ederler, kötüyü de... Bir şeyi kabul ettiler mi artık reddetmezler.
 • چون نهالی کاشتی آبش بده ** چون گشادش داده‌ای بگشا گره
 • Mademki bir fidan diktin, onu sula... Mademki açtın düğümleme!
 • قصدم از الفاظ او راز توست ** قصدم از انشایش آواز توست
 • Mesnevi’deki sözlerden maksadım senin sırrın, onu şiir halinde söylemedeki muradım senin sesindir.
 • پیش من آوازت آواز خداست ** عاشق از معشوق حاشا که جداست
 • Bence sesin, Allah sesidir... Âşık, haşa; sevgilisinden ayrılmaz.
 • اتصالی بی‌تکیف بی‌قیاس ** هست رب‌الناس را با جان ناس 760
 • Nâsın caniyle nâsın rabbi arasında keyfiyetsiz, kıyasa sığmaz bir ulaşma, bir birlik vardır.
 • لیک گفتم ناس من نسناس نی ** ناس غیر جان جان‌اشناس نی
 • Fakat nâs dedim, nesnas değil... nas canın canı olan Allah’a aşina olanlardır, başkaları değil!
 • ناس مردم باشد و کو مردمی ** تو سر مردم ندیدستی دمی
 • Nâs dediğim adamdır, adam nerede? Sen adamların başını, görmedin, kuyruksun sen!
 • ما رمیت اذ رمیت خوانده‌ای ** لیک جسمی در تجزی مانده‌ای
 • “Görünüşte o toprağı atan sen idin, hakikatte Allah idi” ayetini okumuşsun ama cisimden ibaretsin, cüz’ülerde kala kalmışsın!
 • ملک جسمت را چو بلقیس ای غبی ** ترک کن بهر سلیمان نبی
 • A ahmak, cisim ülkeni Belkıs gibi Süleyman Peygamber için terk et!
 • می‌کنم لا حول نه از گفت خویش ** بلک از وسواس آن اندیشه کیش 765
 • Lâhavle diyorum ama sözümden değil... O kötü düşüncelinin vesveselerinden lâhavle demekteyim!
 • کو خیالی می‌کند در گفت من ** در دل از وسواس و انکارات ظن
 • Çünkü o, benim sözlerime karşı hayallere düşmekte, gönlündeki vesveseler ve şüpheden doğan inkârlar yüzünden hayaller kurmaktadır.
 • می‌کنم لا حول یعنی چاره نیست ** چون ترا در دل بضدم گفتنیست
 • Lâhavle diyorum; yani çaresi yok... Çünkü senin gönlünde benim sözlerimin zıddı olan düşünceler ve sözler var!
 • چونک گفت من گرفتت در گلو ** من خمش کردم تو آن خود بگو
 • Sözlerim, boğazına tıkıldı kaldı, artık ben sustum... Hadi sen, sana lâyık olanı söyle bakalım!
 • آن یکی نایی خوش نی می‌زدست ** ناگهان از مقعدش بادی بجست
 • Güzel sesli bir neyzen ney çalarken ansızın aşağı tarafından bir yeldir çıktı!
 • نای را بر کون نهاد او که ز من ** گر تو بهتر می‌زنی بستان بزن 770
 • Neyzen neyi aşağı tarafına tutarak, hadi bakalım dedi... Benden iyi üfleyeceksen üfle!
 • ای مسلمان خود ادب اندر طلب ** نیست الا حمل از هر بی‌ادب
 • Ey Müslüman, edep nedir diye arar sorarsan bil ki edep, ancak her edepsizin edepsizliğine sabır ve tahammül etmektir.
 • هر که را بینی شکایت می‌کند ** که فلان کس راست طبع و خوی بد
 • Kimi falan adamın huyu kötü, tabiatı fena diye şikâyet eder görürsen,
 • این شکایت‌گر بدان که بدخو است ** که مر آن بدخوی را او بدگو است
 • Bil ki bu şikâyetçinin huyu kötüdür; kötüdür ki o kötü huylunun kötülüğünü söylüyor!
 • زانک خوش‌خو آن بود کو در خمول ** باشد از بدخو و بدطبعان حمول
 • Çünkü iyi huylu, kötü huylulara, fena tabiatlılara tahammül eden, onların kötülüğünü söylemeyen kişidir.
 • لیک در شیخ آن گله ز آمر خداست ** نه پی خشم و ممارات و هواست 775
 • Fakat şeyh, birisinin kötülüğünü söylerse bu, Allah emriyledir, kızgınlığa, heva ve hevese uymadan değil!
 • آن شکایت نیست هست اصلاح جان ** چون شکایت کردن پیغامبران
 • Onun şikâyeti, şikâyet değildir, onu ıslahtır... O şikâyet, peygamberlerin şikâyetine benzer.
 • ناحمولی انبیا از امر دان ** ورنه حمالست بد را حلمشان
 • Peygamberlerin sabırsızlığı, bil ki Allah emriyledir... Yoksa onların hilmi, kötü şeylere tahammül eder.
 • طبع را کشتند در حمل بدی ** ناحمولی گر بود هست ایزدی
 • Onlar kötülüğe tahammül ede ede tabiatlarını öldürdüler... Artık onlardan bir tahammülsüzlük zuhur ederse kendilerinden değildir, Allah’tandır.
 • ای سلیمان در میان زاغ و باز ** حلم حق شو با همه مرغان بساز
 • Ey Süleyman, kuzgunla doğan arasında Allah hilmine bürün de bütün kuşlarla uzlaş!
 • ای دو صد بلقیس حلمت را زبون ** که اهد قومی انهم لا یعلمون 780
 • Ey hilmi, yüzlerce Belkıs’ı zebun eden, ey “Rabbim, kavmine sen doğru yolu göster, onlar bilmiyorlar” diyen!
 • تهدید فرستادن سلیمان علیه‌السلام پیش بلقیس کی اصرار میندیش بر شرک و تاخیر مکن
 • Süleyman aleyhisselam’ın, Belkis’e şirkte ısrar etme, imana gelmeyi geciktirme diye tehdit ederek haber göndermesi
 • هین بیا بلقیس ورنه بد شود ** لشکرت خصمت شود مرتد شود
 • Belkıs, kendine gel, aklını başına topla... Yoksa fena olur. Askerin, sana düşman kesilir, senden döner!
 • پرده‌دار تو درت را بر کند ** جان تو با تو به جان خصمی کند
 • Perdecin, perdeni yırtar... Canın, canına düşmanlık eder!
 • جمله ذرات زمین و آسمان ** لشکر حق‌اند گاه امتحان
 • Yerdeki, gökteki zerrelerin hepsi, sınama çağında Allah askeridir.
 • باد را دیدی که با عادان چه کرد ** آب را دیدی که در طوفان چه کرد
 • Yerli gördün ya, Âd kavmine ne yaptı! Suyu gördün ya, tufanda neler etti!
 • آنچ بر فرعون زد آن بحر کین ** وآنچ با قارون نمودست این زمین 785
 • O kin denizi Firavuna ne işler açtı... Bu yeryüzü Karun’a ne işler gösterdi!
 • وآنچ آن بابیل با آن پیل کرد ** وآنچ پشه کله‌ی نمرود خورد
 • Ebabil kuşları, file neler etti... Sivrisinek, Nemrud’un başını nasıl yedi!
 • وآنک سنگ انداخت داودی بدست ** گشت شصد پاره و لشکر شکست
 • Davud, eliyle koca taşı kaldırıp atınca taş tam altı yüz parçaya bölündü, ordu da bozguna uğradı!
 • سنگ می‌بارید بر اعدای لوط ** تا که در آب سیه خوردند غوط
 • Lût’un düşmanlarına taş yağdı da nihayet kara su içinde dalga yutup boğuldular!
 • گر بگویم از جمادات جهان ** عاقلانه یاری پیغامبران
 • Âlemdeki cansız şeylerin akıllıca peygamberlere ettikleri yardımları söylemeye kalkışsam,
 • مثنوی چندان شود که چل شتر ** گر کشد عاجز شود از بار پر 790
 • Mesnevi o kadar büyük ki kırk deve bile âciz olur, çekemez!
 • دست بر کافر گواهی می‌دهد ** لشکر حق می‌شود سر می‌نهد
 • El, kâfirin aleyhine şahadette bulunur; Allah askeri olur, Allah’ın buyruğuna baş kor!
 • ای نموده ضد حق در فعل درس ** در میان لشکر اویی بترس
 • Ey işte, güçte Allah’ın zıddına ders gösteren, kork... Sen de Allah askerleri arasındasın.
 • جزو جزوت لشکر از در وفاق ** مر ترا اکنون مطیع‌اند از نفاق
 • Cüz’ünün cüz’ü bile ona uymuştur, onun askeridir. Şimdi nifak yüzünden sana muti görünür!