English    Türkçe    فارسی   

4
780-829

 • ای دو صد بلقیس حلمت را زبون ** که اهد قومی انهم لا یعلمون 780
 • Ey hilmi, yüzlerce Belkıs’ı zebun eden, ey “Rabbim, kavmine sen doğru yolu göster, onlar bilmiyorlar” diyen!
 • تهدید فرستادن سلیمان علیه‌السلام پیش بلقیس کی اصرار میندیش بر شرک و تاخیر مکن
 • Süleyman aleyhisselam’ın, Belkis’e şirkte ısrar etme, imana gelmeyi geciktirme diye tehdit ederek haber göndermesi
 • هین بیا بلقیس ورنه بد شود ** لشکرت خصمت شود مرتد شود
 • Belkıs, kendine gel, aklını başına topla... Yoksa fena olur. Askerin, sana düşman kesilir, senden döner!
 • پرده‌دار تو درت را بر کند ** جان تو با تو به جان خصمی کند
 • Perdecin, perdeni yırtar... Canın, canına düşmanlık eder!
 • جمله ذرات زمین و آسمان ** لشکر حق‌اند گاه امتحان
 • Yerdeki, gökteki zerrelerin hepsi, sınama çağında Allah askeridir.
 • باد را دیدی که با عادان چه کرد ** آب را دیدی که در طوفان چه کرد
 • Yerli gördün ya, Âd kavmine ne yaptı! Suyu gördün ya, tufanda neler etti!
 • آنچ بر فرعون زد آن بحر کین ** وآنچ با قارون نمودست این زمین 785
 • O kin denizi Firavuna ne işler açtı... Bu yeryüzü Karun’a ne işler gösterdi!
 • وآنچ آن بابیل با آن پیل کرد ** وآنچ پشه کله‌ی نمرود خورد
 • Ebabil kuşları, file neler etti... Sivrisinek, Nemrud’un başını nasıl yedi!
 • وآنک سنگ انداخت داودی بدست ** گشت شصد پاره و لشکر شکست
 • Davud, eliyle koca taşı kaldırıp atınca taş tam altı yüz parçaya bölündü, ordu da bozguna uğradı!
 • سنگ می‌بارید بر اعدای لوط ** تا که در آب سیه خوردند غوط
 • Lût’un düşmanlarına taş yağdı da nihayet kara su içinde dalga yutup boğuldular!
 • گر بگویم از جمادات جهان ** عاقلانه یاری پیغامبران
 • Âlemdeki cansız şeylerin akıllıca peygamberlere ettikleri yardımları söylemeye kalkışsam,
 • مثنوی چندان شود که چل شتر ** گر کشد عاجز شود از بار پر 790
 • Mesnevi o kadar büyük ki kırk deve bile âciz olur, çekemez!
 • دست بر کافر گواهی می‌دهد ** لشکر حق می‌شود سر می‌نهد
 • El, kâfirin aleyhine şahadette bulunur; Allah askeri olur, Allah’ın buyruğuna baş kor!
 • ای نموده ضد حق در فعل درس ** در میان لشکر اویی بترس
 • Ey işte, güçte Allah’ın zıddına ders gösteren, kork... Sen de Allah askerleri arasındasın.
 • جزو جزوت لشکر از در وفاق ** مر ترا اکنون مطیع‌اند از نفاق
 • Cüz’ünün cüz’ü bile ona uymuştur, onun askeridir. Şimdi nifak yüzünden sana muti görünür!
 • گر بگوید چشم را کو را فشار ** درد چشم از تو بر آرد صد دمار
 • Allah, gözüne, “Onu sık” dese göz ağrısı senin yüzlerce defa kökünü kazır!
 • ور به دندان گوید او بنما وبال ** پس ببینی تو ز دندان گوشمال 795
 • Dişine “Ona bir ceza ver” dese bir de bakarsın ki dişin, kulağını çekip burmaya başlar!
 • باز کن طب را بخوان باب العلل ** تا ببینی لشکر تن را عمل
 • Tıp kitabını aç da hastalıklar bahsini oku... Ten askerinin neler yaptığını gör!
 • چونک جان جان هر چیزی ویست ** دشمنی با جان جان آسان کیست
 • Mademki her şeyin canının canı odur, canın canıyla düşmanlığa girişmek kolay mıdır?
 • خود رها کن لشکر دیو و پری ** کز میان جان کنندم صفدری
 • Belkıs, cin ve şeytan askerlerini bir tarafa bırak, çünkü onlar, benim emrime canla başla uyarlar, benim hükmümle saflar yararlar!
 • ملک را بگذار بلقیس از نخست ** چون مرا یابی همه ملک آن تست
 • Belkıs, önce saltanatı bırak... Çünkü beni buldun mu bütün devlet ve mal, mülk senin olur!
 • خود بدانی چون بر من آمدی ** که تو بی من نقش گرمابه بدی 800
 • Yanıma gelince zaten anlayacaksın ki bensiz bir hamam nakşından, hamamdaki bir resimden ibaretmişsin!
 • نقش اگر خود نقش سلطان یا غنیست ** صورتست از جان خود بی چاشنیست
 • Resim, ister padişah resmi olsun, ister zengin resmi... Değil mi ki resimdir, candan nasibi yoktur!
 • زینت او از برای دیگران ** باز کرده بیهده چشم و دهان
 • O, başkaları için bezenmiştir... Beyhude yere ağzını, gözünü açmıştır.
 • ای تو در بیگار خود را باخته ** دیگران را تو ز خود نشناخته
 • Sen, kendi kendine savaşa girişmişsin... Başkalarını kendin olarak tanımamış, anlamamışsın!
 • تو به هر صورت که آیی بیستی ** که منم این والله آن تو نیستی
 • Sen hangi surette rastlasan, bu, benim diye durup kalıyorsun ama vallahi o, sen değilsin!
 • یک زمان تنها بمانی تو ز خلق ** در غم و اندیشه مانی تا به حلق 805
 • Bir zamancağız halktan uzaklaşsan, yapayalnız kalsan ta boğazına kadar gama, endişeye batarsın.
 • این تو کی باشی که تو آن اوحدی ** که خوش و زیبا و سرمست خودی
 • Hâlbuki bu, nasıl sen olabilir? Sen o tek kişisin; Sen kendinin güzelisin, kendinin dilberisin, kendinin sarhoşusun!
 • مرغ خویشی صید خویشی دام خویش ** صدر خویشی فرش خویشی بام خویش
 • Kendinin kuşu, kendinin avı, kendinin tuzağısın... Kendinin başköşesi, kendinin döşemesi, kendinin damısın!
 • جوهر آن باشد که قایم با خودست ** آن عرض باشد که فرع او شدست
 • Cevher ona derler ki varlığı, kendi kendine olsun... Onunla var olan, onun feri bulunan şey, arazdır.
 • گر تو آدم‌زاده‌ای چون او نشین ** جمله ذریات را در خود ببین
 • Sen de Âdemoğluysan onun gibi ol, bütün zürriyetleri kendinde gör!
 • چیست اندر خم که اندر نهر نیست ** چیست اندر خانه که اندر شهر نیست 810
 • Testide ne vardır ki nehirde olmasın... Evde ne vardır ki şehirde bulunmasın!
 • این جهان خمست و دل چون جوی آب ** این جهان حجره‌ست و دل شهر عجاب
 • Bu âlem bir testidir, gönül de ırmak suyuna benzer. Bu âlem odadır, gönülse görülmedik ve şaşılacak şeylerle dolu bir şehir!
 • پیدا کردن سلیمان علیه‌السلام کی مرا خالصا لامر الله جهدست در ایمان تو یک ذره غرضی نیست مرا نه در نفس تو و حسن تو و نه در ملک تو خود بینی چون چشم جان باز شود به نورالله
 • Süleyman aleyhisselâm’ın, benim senin imana gelmeni istemem; ancak Allah rızası içindi; ne nefsinde, ne güzelliğinde, ne de saltanatında bir zerre garezim yok. Allah nuruyla gözüm açılsın, sen de görürsün demesi
 • هین بیا که من رسولم دعوتی ** چون اجل شهوت‌کشم نه شهوتی
 • Hemencecik gel... Ben, seni davet eden bir elçiyim... Ecel gibi şehveti öldürücüyüm, şehvete esir değil!
 • ور بود شهوت امیر شهوتم ** نه اسیر شهوت روی بتم
 • Hatta şehvetin olsa bile şehvette emîrim... Bir güzelin yüzünü görüp şehvet esiri olmam ben!
 • بت‌شکن بودست اصل اصل ما ** چون خلیل حق و جمله انبیا
 • Aslımızın aslı, Halil ve bütün peygamberler gibi putları kıran kişilerdir.
 • گر در آییم ای رهی در بتکده ** بت سجود آرد نه ما در معبده 815
 • Ey esir, biz put haneye girsek bile puta secde etmeyiz, put bize secde eder.
 • احمد و بوجهل در بتخانه رفت ** زین شدن تا آن شدن فرقیست زفت
 • Ahmed de put haneye gitti, Ebu Cehil de... Fakat bunun gitmesiyle onun gitmesi arasında pek büyük bir fark var!
 • این در آید سر نهند او را بتان ** آن در آید سر نهد چون امتان
 • Bu put haneye girdi mi putlar baş kor, secdeye kapanır... O girdi mi ümmetler gibi putlara secde eder!
 • این جهان شهوتی بتخانه‌ایست ** انبیا و کافران را لانه‌ایست
 • Şehvete mensup olan bu âlem de put hanedir... Hem peygamberlere yuvadır, hem kâfirlere!
 • لیک شهوت بنده‌ی پاکان بود ** زر نسوزد زانک نقد کان بود
 • Fakat şehvet, pak kişilere kuldur... Halis altını ateş yakmaz!
 • کافران قلب‌اند و پاکان هم‌چو زر ** اندرین بوته درند این دو نفر 820
 • Kâfirler kalptır, temiz kişilerse altına benzerler. Her iki kısım da bu potanın içindedir.
 • قلب چون آمد سیه شد در زمان ** زر در آمد شد زری او عیان
 • Potaya kalp olan girdi mi hemen kararır... Altın girdi mi altınlığı belli olur.
 • دست و پا انداخت زر در بوته خوش ** در رخ آتش همی خندد رگش
 • Altın, elini kolunu açar da potaya atılır, ateş içinde hoş bir surette gülümser durur!
 • جسم ما روپوش ما شد در جهان ** ما چو دریا زیر این که در نهان
 • Âlemde cismimiz, bizim yüzümüzü örtmektedir... Biz, samanla örtülü deniz gibiyiz!
 • شاه دین را منگر ای نادان بطین ** کین نظر کردست ابلیس لعین
 • Din padişahına toprak diye bakma a bilgisiz! Melûn Şeytan da Âdem’e bu bakışla bakmıştı.
 • کی توان اندود این خورشید را ** با کف گل تو بگو آخر مرا 825
 • Sen söyle bana bakayım... Hiç bu güneş, balçıkla sıvanabilir mi?
 • گر بریزی خاک و صد خاکسترش ** بر سر نور او برآید بر سرش
 • Nura yüzlerce toz toprak döksen yine görünür, yine baş gösterir, parlar!
 • که کی باشد کو بپوشد روی آب ** طین کی باشد کو بپوشد آفتاب
 • Saman da nedir ki suyun yüzünü örtsün! Toprak da kim oluyor ki güneşi kapatabilsin!
 • خیز بلقیسا چو ادهم شاه‌وار ** دود ازین ملک دو سه روزه بر آر
 • Kalk ey Belkıs, Ethem gibi padişâhcasına şu iki üç günlük saltanat dumanını dağıt!
 • باقی قصه‌ی ابراهیم ادهم قدس‌الله سره
 • Allah sırrını kutlasın, İbrahim Edhem’in arta kalan hikâyesi
 • بر سر تختی شنید آن نیک‌نام ** طقطقی و های و هویی شب ز بام
 • O iyi adlı, iyi sanlı padişah, bir gece tahtında otururken damda bir tıkırtı, bir hay huy duydu.