English    Türkçe    فارسی   

4
80-129

 • هر چه مکرو هست چون شد او دلیل ** سوی محبوبت حبیبست و خلیل 80
 • Ne olursa olsun, kötü ve istenmeyen bir şey bile olsa değil mi ki sana kılavuzluk etti, sevgiline ulaştırdı, sevimlidir, dosttur!
 • حکایت آن واعظ کی هر آغاز تذکیر دعای ظالمان و سخت‌دلان و بی‌اعتقادان کردی
 • Vaaza başladı mı zalimlere, taş yüreklilere ve itikatsızlara dua eden vaiz
 • آن یکی واعظ چو بر تخت آمدی ** قاطعان راه را داعی شدی
 • Bir vaiz vardı... Minbere çıktı mı yol kesenlere duaya başlar,
 • دست برمی‌داشت یا رب رحم ران ** بر بدان و مفسدان و طاغیان
 • Ellerini kaldırıp “Yarabbi, kötülere, fesatçılara, isyancılara merhamet et!
 • بر همه تسخرکنان اهل خیر ** برهمه کافردلان و اهل دیر
 • Hayır sahipleriyle alay edenlerin hepsine, bütün kâfir gönüllülere, kiliselerde bulunanlara merhamette bulun” derdi.
 • می‌نکردی او دعا بر اصفیا ** می‌نکردی جز خبیثان را دعا
 • Temiz kişilere hiç dua etmez, kötülerden başkasına duada bulunmazdı.
 • مر ورا گفتند کین معهود نیست ** دعوت اهل ضلالت جود نیست 85
 • Ona “Hiç böyle bir âdet görmedik... Sapıklara dua etmek mürüvvet değildir” dediler.
 • گفت نیکویی ازینها دیده‌ام ** من دعاشان زین سبب بگزیده‌ام
 • Dedi ki: “Ben onlardan iyilik gördüm... Bu yüzden onlara dua etmeyi âdet edindim.
 • خبث و ظلم و جور چندان ساختند ** که مرا از شر به خیر انداختند
 • O kadar kötülükte bulundular, o derece zulüm ve cevir ettiler ki nihayet beni şerden kurtardılar, hayra ulaştırdılar.
 • هر گهی که رو به دنیا کردمی ** من ازیشان زخم و ضربت خوردمی
 • Ne vakit dünyaya yöneldimse onlardan eziyetler gördüm, meşakkatler çektim, dayaklar yedim.
 • کردمی از زخم آن جانب پناه ** باز آوردندمی گرگان به راه
 • Bu yüzden de iyilik tarafına kaçardım... Beni o kurtlar yola getirirlerdi.
 • چون سبب‌ساز صلاح من شدند ** پس دعاشان بر منست ای هوشمند 90
 • Benim iyiliğime sebep oldular... Ey aklı başında adam, bu yüzden onlara dua etmek, boynumun borcudur benim!”
 • بنده می‌نالد به حق از درد و نیش ** صد شکایت می‌کند از رنج خویش
 • Kul dertten, elemden Allah’a sızlanır, uğradığı zahmetten yüzlerce şikâyette bulunur.
 • حق همی گوید که آخر رنج و درد ** مر ترا لابه کنان و راست کرد
 • Allah da der ki: Gördün ya, nihayet dert ve zahmet, seni, bana yalvarır bir hale getirdi, seni doğrulttu,
 • این گله زان نعمتی کن کت زند ** از در ما دور و مطرودت کند
 • Sen, seni yolundan alıkoyandan, bizim kapımızdan uzaklaştırıp kovandan şikâyette bulun!
 • در حقیقت هر عدو داروی تست ** کیمیا و نافع و دلجوی تست
 • Hakikatte her düşman senin ilâcındır... Sana kimyadır, seni faydalandırır, gönlünü alır senin!
 • که ازو اندر گریزی در خلا ** استعانت جویی از لطف خدا 95
 • Çünkü ondan kaçar, halvet bucaklarına sığınır, Allah lütfundan yardım dilersin.
 • در حقیقت دوستانت دشمن‌اند ** که ز حضرت دور و مشغولت کنند
 • Dostlarınsa hakikatte düşmanlarındır; onlar seni Allah tapısından uzaklaştırır, seni meşgul ederler!
 • هست حیوانی که نامش اشغرست ** او به زخم چوب زفت و لمترست
 • Bir hayvan vardır ki adına porsuk derler... Dayak yedikçe şişmanlar, semirir, semirir.
 • تا که چوبش می‌زنی به می‌شود ** او ز زخم چوب فربه می‌شود
 • Ona sopayı vurdukça iyileşir. Sopa vuruldukça semirir, büyür...
 • نفس مومن اشغری آمد یقین ** کو به زخم رنج زفتست و سمین
 • İşte müminin canı da hakikatten bir porsuktur, o da zahmet ve meşakkatlerle kuvvetlenir, semirir.
 • زین سبب بر انبیا رنج و شکست ** از همه خلق جهان افزونترست 100
 • Bu yüzden peygamberler eziyetlere, zahmetlere uğradılar... Onların çektikleri meşakkat, bütün cihan halkının çektiği meşakkatten daha üstündü, daha artıktı!
 • تا ز جانها جانشان شد زفت‌تر ** که ندیدند آن بلا قوم دگر
 • Çünkü canları da, bütün canlardan daha büyük, daha üstündü... Onun için de onların uğradıkları belâya başka bir taife uğramadı.
 • پوست از دارو بلاکش می‌شود ** چون ادیم طایفی خوش می‌شود
 • Deri, ilâçlarla belâlara uğrar da Taif derisi güzel bir hale girer.
 • ورنه تلخ و تیز مالیدی درو ** گنده گشتی ناخوش و ناپاک بو
 • Yoksa ona o acı ve keskin ilaçlar sürülmeseydi pis pis kokar, berbat bir hale gelirdi!
 • آدمی را پوست نامدبوغ دان ** از رطوبتها شده زشت و گران
 • İnsanı da tabaklanmamış deri say... Rutubetten nem kapar, çirkin bir hale gelir, ağır ağır kokar!
 • تلخ و تیز و مالش بسیار ده ** تا شود پاک و لطیف و با فره 105
 • Sen, ona acı ve keskin ilâçları fazlaca ver de temizlensin, lâtif bir hale gelsin, semirsin!
 • ور نمی‌توانی رضا ده ای عیار ** گر خدا رنجت دهد بی‌اختیار
 • Buna kudretin yoksa senin dileğin olmaksızın Allah bir zahmet verirse ona sabret, ona razı ol!
 • که بلای دوست تطهیر شماست ** علم او بالای تدبیر شماست
 • Çünkü dosttan gelen belâ, sizi temizler... Onun bilgisi, sizin tedbirlerinizden üstündür!
 • چون صفا بیند بلا شیرین شود ** خوش شود دارو چو صحت‌بین شود
 • Bir adam, belâda sâfa görürse belâ, tatlılaşır... Hasta iyileştiğini görünce ilâç, kendisine hoş gelir.
 • برد بیند خویش را در عین مات ** پس بگوید اقتلونی یا ثقات
 • Mat olduğu halde kazandığını görür de “Ey sözlerine, özlerine inanılır kişiler, beni öldürün!” der.
 • این عوان در حق غیری سود شد ** لیک اندر حق خود مردود شد 110
 • Bu kötü kişi de başkasına fayda verdi ama kendi hakkında merdut bir adam kesildi.
 • رحم ایمانی ازو ببریده شد ** کین شیطانی برو پیچیده شد
 • İmandan gelen merhamet, ondan alındı... Şeytan sıfatı olan kin, ona çattı, sataştı!
 • کارگاه خشم گشت و کین‌وری ** کینه دان اصل ضلال و کافری
 • Hiddetin, kinin yapılıp düzüldüğü tezgâh oldu... Bil ki kin, sapıklığın, kâfirliğin temelidir!
 • سال کردن از عیسی علیه‌السلام کی در وجود از همه‌ی صعبها صعب‌تر چیست
 • Birisinin İsa aleyhisselâm’dan “Âlemde bütün güç şeylerin en gücü nedir?” diye sorması
 • گفت عیسی را یکی هشیار سر ** چیست در هستی ز جمله صعب‌تر
 • Akıllı birisi, İsa’ya “Âlemde her şeyden daha sarp, daha güç nedir?’’ diye sordu.
 • گفتش ای جان صعب‌تر خشم خدا ** که از آن دوزخ همی لرزد چو ما
 • İsa dedi ki: “Ey can, en sarp, en güç şey, Allah gazabıdır. Çünkü o gazaptan cehennem bile su gibi titrer!”
 • گفت ازین خشم خدا چه بود امان ** گفت ترک خشم خویش اندر زمان 115
 • Adam “Peki, bu Allah gazabından nasıl aman bulmalı?” deyince İsa şöyle cevap verdi: “Kızdığın zaman kızgınlığına uyamamak gerek!”
 • پس عوان که معدن این خشم گشت ** خشم زشتش از سبع هم در گذشت
 • Kötü kişi bu kızgınlığın madenidir... Onun çirkin kızgınlığı yırtıcı canavarların kızgınlığını da geçer!
 • چه امیدستش به رحمت جز مگر ** باز گردد زان صفت آن بی‌هنر
 • O hünersiz kişi, kızgınlıktan vazgeçmekten başka Allah’tan ne rahmet umabilir ki?
 • گرچه عالم را ازیشان چاره نیست ** این سخن اندر ضلال افکندنیست
 • Gerçi bunların âlemde bulunmamasına imkân yok; bunlar da lâzım bu dünyaya... Fakat bu sözü söylemek, onları büsbütün sapıklığa atmaktır!
 • چاره نبود هم جهان را از چمین ** لیک نبود آن چمین ماء معین
 • Dünyada çare yok, sidik de bulunur; bulunur ama arı duru su değildir ya!
 • قصد خیانت کردن عاشق و بانگ بر زدن معشوق بر وی
 • Aşığın kötülük etmek istemesi, sevgilinin ona bağırması
 • چونک تنهااش بدید آن ساده مرد ** زود او قصد کنار و بوسه کرد 120
 • O ahmak adam, sevgilisini yapayalnız görünce hemencecik kucaklamaya, öpmeye kalkıştı.
 • بانگ بر وی زد به هیبت آن نگار ** که مرو گستاخ ادب را هوش دار
 • O güzel, “Küstahlık etme, edepsizliğin lüzumu yok, aklını başına al” diye heybetle bir bağırdı.
 • گفت آخر خلوتست و خلق نی ** آب حاضر تشنه‌ی هم‌چون منی
 • Âşık “Burası ıssız, halk yok... Su ortada, benim gibi de bir susuz!
 • کس نمی‌جنبد درینجا جز که باد ** کیست حاضر کیست مانع زین گشاد
 • Burada rüzgârdan başka kımıldayan yok... Kim var, kim bu açılıp saçılmamıza mâni olacak?” dedi.
 • گفت ای شیدا تو ابله بوده‌ای ** ابلهی وز عاقلان نشنوده‌ای
 • Sevgili dedi ki: “A deli herif, meğerse sen budalaymışsın... Akıllılardan bir şey duymamış, işitmemişsin!
 • باد را دیدی که می‌جنبد بدان ** بادجنبانیست اینجا بادران 125
 • Rüzgârı esiyor gördün mü bil ki burada onu bir estiren, bir harekete getiren var.
 • مروحهى تصريف صنع ايزدش ** زد بر اين باد و همىجنباندش
 • Allah sanatının dilediği gibi iş görme yelpazesi, bu rüzgârlara dokunmada, onu estirip durmada!
 • جزو بادی که به حکم ما درست ** بادبیزن تا نجنبانی نجست
 • Bizim hükmümüzde olan ehemmiyetsiz ve cüz’i bir rüzgâr bile yelpazeyi sallamadıkça esmez.
 • جنبش این جزو باد ای ساده مرد ** بی‌تو و بی‌بادبیزن سر نکرد
 • A aptal adam, bu cüz’i rüzgâr bile sen ve yelpaze olmadıkça meydana gelmez.
 • جنبش باد نفس کاندر لبست ** تابع تصریف جان و قالبست
 • Dudaktaki nefes yeli de canın, bedenin emrine tabidir, onların emriyle harekete gelir.