English    Türkçe    فارسی   

4
982-1031

 • او که مضطر این چنین ترسان شدست ** تا که بر مجرم چه‌ها خواهند بست
 • (Fakat ona sen mabut diyorsun, o da bunu reddediyor, kabul etmeye mecbur.) O, mecburken bu derecede korkarsa artık suçluya neler olacak, bir düşün!
 • خبر یافتن جد مصطفی عبدالمطلب از گم کردن حلیمه محمد را علیه‌السلام و طالب شدن او گرد شهر و نالیدن او بر در کعبه و از حق درخواستن و یافتن او محمد را علیه‌السلام
 • Mustafa’nın ceddi Abdülmuttalib’in Halime’nin Muhammed aleyhisselâm’ı kaybettiğini, şehrin etrafında dönüp dolaşarak aradığını ve Kâbe’de ağlayıp sızladığını, Allah’tan Muhammed aleyhisselâm’ı bulmayı niyaz ettiğini duyması
 • چون خبر یابید جد مصطفی ** از حلیمه وز فغانش بر ملا
 • Mustafa’nın ceddi, Halime’nin halini, halk içinde ağlayıp sızladığını,
 • وز چنان بانگ بلند و نعره‌ها ** که بمیلی می‌رسید از وی صدا
 • Sesi, bir millik mesafeye yetişecek kadar feryat ve figan ettiğini duyunca,
 • زود عبدالمطلب دانست چیست ** دست بر سینه همی‌زد می‌گریست 985
 • İşi anladı... eliyle göğsünü yumruklamaya, bağırıp ağlamaya koyuldu.
 • آمد از غم بر در کعبه بسوز ** کای خبیر از سر شب وز راز روز
 • Derken yana yakıla Kâbe kapısına gelip dedi ki: “Ey gece sırlarını da, gündüzün gizlenen işleri de bilen Allah!
 • خویشتن را من نمی‌بینم فنی ** تا بود هم‌راز تو هم‌چون منی
 • Kendimde bir hüner, bir marifet görmüyorum ki senin gibisiyle sırdaş olayım.
 • خویشتن را من نمی‌بینم هنر ** تا شوم مقبول این مسعود در
 • Kendimde bir ehliyet görmüyorum ki bu kutlu kapıda makbule geçeyim.
 • یا سر و سجده‌ی مرا قدری بود ** یا باشکم دولتی خندان شود
 • Ne başımda bir değer var, ne secdemde... Ne de ağlamamla bir devlet gülümser benim.
 • لیک در سیمای آن در یتیم ** دیده‌ام آثار لطفت ای کریم 990
 • Ancak o eşi bulunmaz tek incinin yüzünde senin lütuf eserlerini görmüşüm ey kerem sahibi Allah’ım.
 • که نمی‌ماند به ما گرچه ز ماست ** ما همه مسیم و احمد کیمیاست
 • O bizden ama bize benzemiyor... Biz hep bakırız, Ahmet kimya!
 • آن عجایبها که من دیدم برو ** من ندیدم بر ولی و بر عدو
 • Onda gördüğüm şaşılacak şeyleri ne bir dostta gördüm ben, ne bir düşmanda!
 • آنک فضل تو درین طفلیش داد ** کس نشان ندهد به صد ساله جهاد
 • Bu çocuğa ihsan ettiğin faziletleri, birisi yüzyıl mücadelede bulunsa elde edemez”, nişanesini bile bulamaz.
 • چون یقین دیدم عنایتهای تو ** بر وی او دریست از دریای تو
 • Senin ona olan inayetlerini iyice gördüm... Anladım ki o senin denizinin biricik incisi!
 • من هم او را می شفیع آرم به تو ** حال او ای حال‌دان با من بگو 995
 • Ben de işte sana onu şefaatçi getirmedeyim... Onun yüzü suyu hürmetine ey herkesin halini bilen Allah, o ne haldedir; bana bildir!
 • از درون کعبه آمد بانگ زود ** که هم‌اکنون رخ به تو خواهد نمود
 • Kâbe içinden derhal bir ses geldi: “şimdi sana yüz gösterecek!
 • با دو صد اقبال او محظوظ ماست ** با دو صد طلب ملک محفوظ ماست
 • O yüzlerce devletle bizden nasip almıştır... Yüzlerce bölük melek, onu korumadadır.
 • ظاهرش را شهره‌ی گیهان کنیم ** باطنش را از همه پنهان کنیم
 • Onun zahirini, âleme meşhur edeceğiz... bâtınını da herkes den gizleyeceğiz!
 • زر کان بود آب و گل ما زرگریم ** که گهش خلخال و گه خاتم بریم
 • Su ve toprak altın madeniydi; bizse kuyumcuyuz... Gâh onu halhal yaparız, gâh yüzük!
 • گه حمایلهای شمشیرش کنیم ** گاه بند گردن شیرش کنیم 1000
 • Gâh kılıç bağı yaparız... Gâh aslanın boynuna tasma!
 • گه ترنج تخت بر سازیم ازو ** گاه تاج فرقهای ملک‌جو
 • Gâh onu tahtı bezeyen turunç yaparız, gâh devlet isteyen padişahların başına taç ederiz!
 • عشقها داریم با این خاک ما ** زانک افتادست در قعده‌ی رضا
 • Bu toprakla aşklarımız vardır bizim... Çünkü o rıza ka’desine oturmuştur.
 • گه چنین شاهی ازو پیدا کنیم ** گه هم او را پیش شه شیدا کنیم
 • Gâh ondan böyle bir padişah çıkarırız... Gâh o padişahı da bir padişaha âşık ederiz!
 • صد هزاران عاشق و معشوق ازو ** در فغان و در نفیر و جست و جو
 • O topraktan yüz binlerce âşık, yüz binlerce maşuk yaratırız... Hepsi de feryad-ü figandadır, arayıp taramadadır!
 • کار ما اینست بر کوری آن ** که به کار ما ندارد میل جان 1005
 • Bizim işimize candan meyli olmayanın körlüğüne işimiz budur işte!
 • این فضیلت خاک را زان رو دهیم ** که نواله پیش بی‌برگان نهیم
 • Nevaleyi azıksızlar önüne koruz... İşte o yüzden toprağa bu faziletleri veririz biz.
 • زانک دارد خاک شکل اغبری ** وز درون دارد صفات انوری
 • Çünkü toprak, tozlu ve kapkara görünür ama içinde nurlu sıfatlar vardır.
 • ظاهرش با باطنش گشته به جنگ ** باطنش چون گوهر و ظاهر چو سنگ
 • Dış yüzü iç yüzüyle savaştadır... İç yüzü inci gibidir, dışı taşa benzer.
 • ظاهرش گوید که ما اینیم و بس ** باطنش گوید نکو بین پیش و پس
 • Dışı, biz, ancak buyuz der... İçi, dikkat et, işin önüne, ardına iyi bak der!
 • ظاهرش منکر که باطن هیچ نیست ** باطنش گوید که بنماییم بیست 1010
 • Dışı içimizde hiçbir şey yoktur diye inkârda da bulunur... İçi hele dur da sana hakikatimizi gösterelim der.
 • ظاهرش با باطنش در چالش‌اند ** لاجرم زین صبر نصرت می‌کشند
 • Dışıyla içi savaştadır... Ve içi, dışına sabrettiğinden Allah yardımına nail olur.
 • زین ترش‌رو خاک صورتها کنیم ** خنده‌ی پنهانش را پیدا کنیم
 • İşte biz bu ekşi suratlı topraktan suretler düzer onun gizli gülümsemesini meydana çıkarırız.
 • زانک ظاهر خاک اندوه و بکاست ** در درونش صد هزاران خنده‌هاست
 • Çünkü toprağın dışı kederden, ağlayıştan ibarettir ama içinde yüz binlerce gülüşler vardır.
 • کاشف السریم و کار ما همین ** کین نهانها را بر آریم از کمین
 • Biz sırları açığa vururuz... İşimiz budur bizim! Bu gizli şeyleri pusudan çıkarır dururuz!
 • گرچه دزد از منکری تن می‌زند ** شحنه آن از عصر پیدا می‌کند 1015
 • Hırsız inkârdan gelir, susar bir şey söylemez ama sahne onu sıkıştırır, hırsızlığını meydana çıkarır!
 • فضلها دزدیده‌اند این خاکها ** تا مقر آریمشان از ابتلا
 • Bu topraklarda da nice nimetler çalmıştır... Onu belâlara uğratır, ikrar ettirir.
 • بس عجب فرزند کو را بوده است ** لیک احمد بر همه افزوده است
 • Onun nice şaşılacak çocukları var... Fakat Ahmet hepsinden üstün!
 • شد زمین و آسمان خندان و شاد ** کین چنین شاهی ز ما دو جفت زاد
 • Yerle gök, bizim gibi iki çiftten böyle bir tek padişah doğdu diye gülmekte, sevinip neşelenmektedir.
 • می‌شکافد آسمان از شادیش ** خاک چون سوسن شده ز آزادیش
 • Gökyüzü neşesinden yarılmada... Yeryüzü, azadeliğinden süsene dönmektedir!
 • ظاهرت با باطنت ای خاک خوش ** چونک در جنگ‌اند و اندر کش‌مکش 1020
 • Ey güzel toprak, mademki dış yüzün iç yüzünle savaşta, çekişte...
 • هر که با خود بهر حق باشد به جنگ ** تا شود معنیش خصم بو و رنگ
 • Kim kendisiyle savaşa girişirse nihayet hakikati, bulur, rengin, kokunun ( görünüşün ) düşmanı olur.
 • ظلمتش با نور او شد در قتال ** آفتاب جانش را نبود زوال
 • Karanlığı nuruyla muharebeye girişenin can güneşine zeval yoktur.
 • هر که کوشد بهر ما در امتحان ** پشت زیر پایش آرد آسمان
 • Bizim için sınamalara giren, bizim için çalışan kişinin ayağına gök bile sırt verir!
 • ظاهرت از تیرگی افغان کنان ** باطن تو گلستان در گلستان
 • Zahirin karanlıklardan feryat etmede ama içyüzün gül bahçesi içinde için de gül bahçesi!
 • قاصد او چون صوفیان روترش ** تا نیامیزند با هر نورکش 1025
 • O, ekşi suratlı sofiler gibi nur söndüren kişilerle karışıp uzlaşmamak niyetinde.
 • عارفان روترش چون خارپشت ** عیش پنهان کرده در خار درشت
 • Ekşi suratlı arifler, kirpiye benzerler... Sert dikenlerin dibinde gizlice zevki safâdadır onlar.
 • باغ پنهان گرد باغ آن خار فاش ** کای عدوی دزد زین در دور باش
 • Bahçe gizlidir de bahçenin çevresindeki diken meydanda... Yani ey düşman hırsız, bu kapıdan uzaklaş derler!
 • خارپشتا خار حارس کرده‌ای ** سر چو صوفی در گریبان برده‌ای
 • Ey kirpi, kendine dikeni bekçi yapmışsın... Başını, sofiler gibi içine çekmişsin.
 • تا کسی دوچار دانگ عیش تو ** کم شود زین گلرخان خارخو
 • İstiyorsun ki şu gül yüzlü, fakat diken huylu kişilerden hiç kimse, senin azıcık bir zevkine bile ilişmesin!
 • طفل تو گرچه که کودک‌خو بدست ** هر دو عالم خود طفیل او بدست 1030
 • Senin çocuğun, çocuk huylu ama iki âlem de onun yavrucağı... Onun için yaratılmış!
 • ما جهانی را بدو زنده کنیم ** چرخ را در خدمتش بنده کنیم
 • Biz, âlemi onunla diriltir, feleği onun hizmetine kul, köle ederiz!