English    Türkçe    فارسی   

5
1119-1168

 • آن یکی می‌گفت من پیغامبرم  ** از همه پیغامبران فاضلترم 
 • Birisi ben peygamberim bütün peygamberlerden üstünüm diyordu.
 • گردنش بستند و بردندش به شاه  ** کین همی گوید رسولم از اله  1120
 • Boynunu bağlayıp padişaha götürdüler, dediler ki: Bu, ben Tanrı elçisiyim demekte.
 • خلق بر وی جمع چون مور و ملخ  ** که چه مکرست و چه تزویر و چه فخ 
 • Halk, bu ne hiledir, bu ne saçma ve kötü şey diye karınca ve çekirge gibi başına üşüşmüş.
 • گر رسول آنست که آید از عدم  ** ما همه پیغامبریم و محتشم 
 • Eğer bu, yokluk aleminden elçi olarak gelmişse diyorlar, biz hep peygamberiz hep yüceyiz.
 • ما از آنجا آمدیم اینجا غریب  ** تو چرا مخصوص باشی ای ادیب 
 • Biz de oradan garip olarak geldik, neden bu peygamberlik, sana mahsus olsun?
 • نه شما چون طفل خفته آمدیت  ** بی‌خبر از راه وز منزل بدیت 
 • Siz de uyuyan bir çocuk gibi yoldan, duraktan habersiz bir halde gelmediniz mi?
 • از منازل خفته بگذشتید و مست  ** بی‌خبر از راه و از بالا و پست  1125
 • Duraklarda uykuda ve sarhoş olarak geçtiniz. Yoldan, yukarıdan, aşağıdan bir haberiniz bile yoktu.
 • ما به بیداری روان گشتیم و خوش  ** از ورای پنج و شش تا پنج و شش 
 • Bizse hoş bir halde beş duygu ve altı cihet aleminin ötesinden ta beş duygu ve altı cihet alemine kadar uyanık olarak yürüdük.
 • دیده منزلها ز اصل و از اساس  ** چون قلاووز آن خبیر و ره‌شناس 
 • Kılavuzlarımız haberdardı yol biliyorlardı. Onun için durakların aslını temelini gördük.
 • شاه را گفتند اشکنجه‌ش بکن  ** تا نگوید جنس او هیچ این سخن 
 • Peygamberlik davasına kalkışsan hakkında padişaha, ona işkence ettir de bir daha bu çeşit söz söylemesin dediler.
 • شاه دیدش بس نزار و بس ضعیف  ** که به یک سیلی بمیرد آن نحیف 
 • Padişah, onu pek bitkin pek zayıf gördü. Bir sille vurulsa ölüverecekti.
 • کی توان او را فشردن یا زدن  ** که چو شیشه گشته است او را بدن  1130
 • Artık onu dövmenin ona işkence etmenin imkanı mı vardı? Bedeni adeta cama dönmüştü.
 • لیک با او گویم از راه خوشی  ** که چرا داری تو لاف سر کشی 
 • Padişah, ona güzellikle neden bu serkeşlik davasına giriştin? Diye sorayım,
 • که درشتی ناید اینجا هیچ کار  ** هم به نرمی سر کند از غار مار 
 • Burada sertlik iş görmez tatlı dil, yılanı bile ininden çıkarır dedi.
 • مردمان را دور کرد از گرد وی  ** شه لطیفی بود و نرمی ورد وی 
 • Halkı onun başından dağıttı. Padişah iyi bir adamdı zikri, virdi de iyilikti.
 • پس نشاندش باز پرسیدش ز جا  ** که کجا داری معاش و ملتجی 
 • Onu bir yere oturttu, yerini yurdunu sordu. Neyle geçinirsin nereye sığınırsın dedi.
 • گفت ای شه هستم از دار السلام  ** آمده از ره درین دار الملام  1135
 • Adam dedi ki: Darüsselam’danım, oradan yola çıktım, bu melamet yurduna düştüm.
 • نه مرا خانه‌ست و نه یک همنشین  ** خانه کی کردست ماهی در زمین 
 • Ne bir evim var, ne benimle düşüp kalkan. Hiç ayın yerde evi olur mu?
 • باز شه از روی لاغش گفت باز  ** که چه خوردی و چه داری چاشت‌ساز 
 • Padişah latife ederek dedi ki: Ne yedin kuşluk övünü olarak neyin var?
 • اشتهی داری چه خوردی بامداد  ** که چنین سرمستی و پر لاف و باد 
 • İştahın var mı? Sabahleyin ne yedin ki böyle sarhoş bir hale gelmiş, atıp tutuyor, esip savuruyorsun?
 • گفت اگر نانم بدی خشک و طری  ** کی کنیمی دعوی پیغامبری 
 • Adam, kuru, yaş, ekmeğin olsaydı peygamberlik davasına kalkışır mıydım hiç?
 • دعوی پیغامبری با این گروه  ** هم‌چنان باشد که دل جستن ز کوه  1140
 • Bu kalabalığa peygamberlik etmek, dağda kalp aramaya benzer.
 • کس ز کوه و سنگ عقل و دل نجست  ** فهم و ضبط نکته‌ی مشکل نجست 
 • Hiç kimse dağdan, taştan akıl ve gönül aramaz, anlayış ve müşkül şeyleri belleyiş ferasetini istemez.
 • هر چه گویی باز گوید که همان  ** می‌کند افسوس چون مستهزیان 
 • Sen ne dersen dağ da sana hemen onu söyler, alaycılar gibi seninle alay eder.
 • از کجا این قوم و پیغام از کجا  ** از جمادی جان کرا باشد رجا 
 • Bu kavim nerede, bu kavime haber vermek nerede? Cansız bir şeyden kim can ister?
 • گر تو پیغام زنی آری و زر  ** پیش تو بنهند جمله سیم و سر 
 • Sen, bir kadından, yahut paradan haber, verirsen hepsi malını, senin önüne kor.
 • که فلان جا شاهدی می‌خواندت  ** عاشق آمد بر تو او می‌داندت  1145
 • Filan yerde seni bir güzel oğlan çağırıyor, sana aşık olmuş dersen bunu anlar.
 • ور تو پیغام خدا آری چو شهد  ** که بیا سوی خدا ای نیک‌عهد 
 • Fakat Tanrı’dan bal gibi haber verir, ey ahdına bütün kul, Tanrı’ya gel dersen,
 • از جهان مرگ سوی برگ رو  ** چون بقا ممکن بود فانی مشو 
 • Bu ölü alemden vazgeç de azık ve kar alemine git. Madem ki baki olmak imkanı var, fani olma diye öğütte bulunursan,
 • قصد خون تو کنند و قصد سر  ** نه از برای حمیت دین و هنر 
 • Senin kanına kastederler. Fakat bu, din ve hüner taassubundan değildir.
 • سبب عداوت عام و بیگانه زیستن ایشان به اولیاء خدا کی بحقشان می‌خوانند و با آب حیات ابدی 
 • Halkın, onları Tanrı’ya ve ebedilik abıhayatına çağıran Tanrı velilerine düşman olmasının ve onlarla yabancı bir halde yaşamasının sebebi
 • بلک از چفسیدگی در خان و مان  ** تلخشان آید شنیدن این بیان 
 • Hatta mala mülke sarılmaları yüzünden bu sözleri duymak, onlara acı gelir.
 • خرقه‌ای بر ریش خر چفسید سخت  ** چونک خواهی بر کنی زو لخت لخت  1150
 • Eşeğin yarasına bir bez bağlasan da o bez, yaraya yapışsa, sonra onu çekip çıkarmak istesen eşek derhal,
 • جفته اندازد یقین آن خر ز درد  ** حبذا آن کس کزو پرهیز کرد 
 • Acıdan çifte atmaya kalkışır. Ne mutlu o adama ki böyle bir işe girişmedi.
 • خاصه پنجه ریش و هر جا خرقه‌ای  ** بر سرش چفسیده در نم غرقه‌ای 
 • Hele eşeğin elli tane yarası olsa, her yarasının başında, yaraya yapışmış bir bez bulunsa artık var sen kıyas et!
 • خان و مان چون خرقه و این حرص‌ریش  ** حرص هر که بیش باشد ریش بیش 
 • Mal mülk, bez gibidir, bu hırs ise yara. Kimin hırsı fazla ise yarası fazladır.
 • خان و مان چغد ویرانست و بس  ** نشنود اوصاف بغداد و طبس 
 • Baykuşun malı mülkü ancak yıkık yerdir. O, Tabes ve Bağdat şehirlerinin vasıflarını dinlemez bile.
 • گر بیاید باز سلطانی ز راه  ** صد خبر آرد بدین چغدان ز شاه  1155
 • Padişah kuşu yoldan geldi mi bu baykuşlara, padişahtan yüzlerce haber getirir.
 • شرح دارالملک و باغستان و جو  ** پس برو افسوس دارد صد عدو 
 • Saltanat merkezini oradaki bağları bahçeleri, dereleri anlatır. Anlatır ama ona yüzlerce düşmen vah vah eder.
 • که چه باز آورد افسانه‌ی کهن  ** کز گزاف و لاف می‌بافد سخن 
 • Doğan kuşu eski masallar anlatmada, saçma sapan söylenip durmada.
 • کهنه ایشانند و پوسیده‌ی ابد  ** ورنه آن دم کهنه را نو می‌کند 
 • Halbuki asıl eskimiş ebedi olarak çürümüş olanlar, onlardır. Yoksa o nefes eskiyi yenileştirir.
 • مردگان کهنه را جان می‌دهد  ** تاج عقل و نور ایمان می‌دهد 
 • Eski ölülere can verir, akıl tacını giydirir, iman nuru bağışlar.
 • دل مدزد از دلربای روح‌بخش  ** که سوارت می‌کند بر پشت رخش  1160
 • Ruh bağışlayan güzelden nurunu esirgeme. O seni kır atın üstüne bindirir.
 • سر مدزد از سر فراز تاج‌ده  ** کو ز پای دل گشاید صد گره 
 • Taçlar veren o başı yüce erden başını çekme. O, gönlünün ayağındaki yüzlerce düğümü çözer.
 • با کی گویم در همه ده زنده کو  ** سوی آب زندگی پوینده کو 
 • Fakat kime söyleyeyim? Bütün köy içinde nerede bir diri? Abıhayatın bulunduğu tarafa koşan kim?
 • تو به یک خواری گریزانی ز عشق  ** تو به جز نامی چه می‌دانی ز عشق 
 • Sen bir horluk görür görmez aşktan kaçmadasın. Bir addan başka aşktan ne biliyorsun ki?
 • عشق را صد ناز و استکبار هست  ** عشق با صد ناز می‌آید به دست 
 • Aşkın yüzlerce nazı, edası, ululuğu var. Aşk, yüzlerce nazla elde edilebilir.
 • عشق چون وافیست وافی می‌خرد  ** در حریف بی‌وفا می‌ننگرد  1165
 • Aşk vefakar olduğu için vefakar olanı satın alır. Vefasız adama bakmaz bile.
 • چون درختست آدمی و بیخ عهد  ** بیخ را تیمار می‌باید به جهد 
 • İnsan bir ağaca benzer, ahdi de ağacın köküne. Kökün iyileşmesine, sağlamlaşmasına çalışmak gerek.
 • عهد فاسد بیخ پوسیده بود  ** وز ثمار و لطف ببریده بود 
 • Bozuk düzen ahit, çürümüş köktür. Kökü çürümüş ağaç meyve vermez.
 • شاخ و برگ نخل گر چه سبز بود  ** با فساد بیخ سبزی نیست سود 
 • Ağacın dalları, yaprakları yeşil bile olsa kök çürümüş, kurumuşsa faydası yok.