English    Türkçe    فارسی   

5
117-166

 • که دلش می‌گفت کین را تو بشو  ** که درین جا هست حکمت تو بتو 
 • Çünkü, gönlü bunu sen yıka bunda kat kat hikmetler var diyordu.
 • سبب رجوع کردن آن مهمان به خانه‌ی مصطفی علیه‌السلام در آن ساعت که مصطفی نهالین ملوث او را به دست خود می‌شست و خجل شدن او و جامه چاک کردن و نوحه‌ی او بر خود و بر سعادت خود 
 • Mustafa, onun pis yatağını eliyle yıkarken o konuğun geri dönmesi, utanıp elbisesini yırtarak kendisine ve haline ağlamaya başlaması ve bunun sebebi
 • کافرک را هیکلی بد یادگار  ** یاوه دید آن را و گشت او بی‌قرار 
 • O kafirciğin bir armağan heykeli vardı. Onu kaybolmuş görünce kararı kalmadı.
 • گفت آن حجره که شب جا داشتم  ** هیکل آنجا بی‌خبر بگذاشتم 
 • Dedi ki gece kaldığım odadadır haberim olmadan orada bıraktım.
 • گر چه شرمین بود شرمش حرص برد  ** حرص اژدرهاست نه چیزیست خرد  120
 • Utanıyordu ama hırsı da onu, o yana çekiyordu. Hırs ejderhadır küçücük bir şey değil.
 • از پی هیکل شتاب اندر دوید  ** در وثاق مصطفی و آن را بدید 
 • Heykelin ardına düşüp koşa koşa geldi, onu Mustafa’nın odasında gördü.
 • کان یدالله آن حدث را هم به خود  ** خوش همی‌شوید که دورش چشم بد 
 • Gördü ama Allah eli bizzat o pisliği yıkamaktaydı, kötü gözler ondan ırak olsun; kafir bunu da gördü.
 • هیکلش از یاد رفت و شد پدید  ** اندرو شوری گریبان را درید 
 • Gördü de heykeli hatırından çıktı. Onda bir coşkunluktur baş gösterdi, yakasını yırttı.
 • می‌زد او دو دست را بر رو و سر  ** کله را می‌کوفت بر دیوار و در 
 • İki elini yüzüne, başına vuruyor, kafasını duvara kapıya çarpıyordu.
 • آنچنان که خون ز بینی و سرش  ** شد روان و رحم کرد آن مهترش  125
 • Bir halde ki burnundan, başından kanlar revan olmaya başladı. O ulu Peygamber, ona acıdı.
 • نعره‌ها زد خلق جمع آمد برو  ** گبر گویان ایهاالناس احذروا 
 • Naralar atıyordu. Halk başına toplanınca, Ey halk sakının diyordu.
 • می‌زد او بر سر کای بی‌عقل سر  ** می‌زد او بر سینه کای بی‌نور بر 
 • Ey akılsız kafa diye başına vuruyor, ey nursuz göğüs diye göğsünü dövüyordu.
 • سجده می‌کرد او کای کل زمین  ** شرمسارست از تو این جزو مهین 
 • Ey yeryüzünün küllü, senden şu aşağılık cüz-ü, utanmaktadır diye secde ediyor;
 • تو که کلی خاضع امر ویی  ** من که جزوم ظالم و زشت و غوی 
 • Sen küllü olduğun halde O’nun emrine baş eğiyorsun da ben cüzü olduğum halde zulmediyor kötülükte bulunuyor, azıyorum;
 • تو که کلی خوار و لرزانی ز حق  ** من که جزوم در خلاف و در سبق  130
 • Sen kül iken Allah’ya karşı hor hakir oluyor, O’ndan titriyorsun da ben cüzü iken O’na aykırı hareket ediyorum diyor:
 • هر زمان می‌کرد رو بر آسمان  ** که ندارم روی ای قبله‌ی جهان 
 • Her an yüzünü göğe kaldırıp Ey cihanın kıblesi, yüzüm yok diye feryat ediyordu.
 • چون ز حد بیرون بلرزید و طپید  ** مصطفی‌اش در کنار خود کشید 
 • Hadden artık titreyip çarpınınca Mustafa, onu kucakladı.
 • ساکنش کرد و بسی بنواختش  ** دیده‌اش بگشاد و داد اشناختش 
 • Yatıştırdı pek iltifat etti, gözlerini açtı, ona kendini tanıttı.
 • تا نگرید ابر کی خندد چمن  ** تا نگرید طفل کی جوشد لبن 
 • Bulut ağlamadıkça yeşillik nasıl güler? Çocuk ağlamadıkça süt nasıl coşar?
 • طفل یک روزه همی‌داند طریق  ** که بگریم تا رسد دایه‌ی شفیق  135
 • Bir günlük çocuk bile yolu bilir. Ağlayayım da esirgeyen dadı gelip yetişsin der.
 • تو نمی‌دانی که دایه‌ی دایگان  ** کم دهد بی‌گریه شیر او رایگان 
 • Sen bilmiyorsun; dadılar dadısı da sen ağlamadıkça bedavaca sütü az verir.
 • گفت فلیبکوا کثیرا گوش دار  ** تا بریزد شیر فضل کردگار 
 • Kulak ver, “Çok ağlayın” dedi. Ağlayın da yaratıcı Allah’nın ihsan sütü aksın.
 • گریه‌ی ابرست و سوز آفتاب  ** استن دنیا همین دو رشته تاب 
 • Dünyanın direği bulutun ağlamasıdır, güneşin yakması. Sen bu iki ipe iyi sarıl.
 • گر نبودی سوز مهر و اشک ابر  ** کی شدی جسم و عرض زفت و سطبر 
 • Güneşin hararetiyle bulutun gözyaşı olmasaydı beden ve araz, nasıl olur da semirir, gelişirdi?
 • کی بدی معمور این هر چار فصل  ** گر نبودی این تف و این گریه اصل  140
 • Bu hararetle bu ağlayış, temel olmasaydı şu dört mevsim nasıl mamur olurdu?
 • سوز مهر و گریه‌ی ابر جهان  ** چون همی دارد جهان را خوش‌دهان 
 • Güneşin hararetiyle alem bulutunun ağlaması, nasıl cihanın ağzının tadını getiriyor, nasıl alemi hoş bir hale sokuyorsa,
 • آفتاب عقل را در سوز دار  ** چشم را چون ابر اشک‌افروز دار 
 • Sen de akıl güneşini yak, gözünü göz yaşları saçan bir bulut haline getir.
 • چشم گریان بایدت چون طفل خرد  ** کم خور آن نان را که نان آب تو برد 
 • Küçük çocuk gibi sana da ağlayan bir göz gerek. O ekmeği az ye ekmek senin şerefini giderdi.
 • تن چو با برگست روز و شب از آن  ** شاخ جان در برگ‌ریزست و خزان 
 • Ten, gece gündüz onunla gelişir, yapraklanırsa can dalı, yapraklarını döker, güz mevsimine düşer.
 • برگ تن بی‌برگی جانست زود  ** این بباید کاستن آن را فزود  145
 • Beden azığı, derhal canın azıksız kalmasıyla neticelenir. Bunu azaltmak onu çoğaltmak gerek.
 • اقرضوا الله قرض ده زین برگ تن  ** تا بروید در عوض در دل چمن 
 • “Allah’ya borç verin.” Sen de bu ten ağzından borç ver de karşılığında gönlünde yeşillikler bitsin.
 • قرض ده کم کن ازین لقمه‌ی تنت  ** تا نماید وجه لا عین رات 
 • Borç ver de bu ten lokmasını azalt, bu suretle de “Gözlerin görmediği” yüz görünsün.
 • تن ز سرگین خویش چون خالی کند  ** پر ز مشک و در اجلالی کند 
 • Ten kendisini pislikten arıtırsa ululuk misk ve incileriyle dolar.
 • زین پلیدی بدهد و پاکی برد  ** از یطهرکم تن او بر خورد 
 • Böyle adam şu pislikten kurtulur, temizliğe ulaşır, bedeni, “Allah sizi, kirlerden temizlemeyi diler” sırrına ulaşır.
 • دیو می‌ترساندت که هین و هین  ** زین پشیمان گردی و گردی حزین  150
 • Fakat Şeytan, “Sakın sakın bundan pişman olur hüzne düşersin.
 • گر گدازی زین هوسها تو بدن  ** بس پشیمان و غمین خواهی شدن 
 • Bedeninden bu hevesleri giderir, bunları eritirsen çok pişman olur derde düşersin.
 • این بخور گرمست و داروی مزاج  ** وآن بیاشام از پی نفع و علاج 
 • Şunu ye hararet verir, mizaca devadır; şunu da faydalanmak için iç, ilaçtır.
 • هم بدین نیت که این تن مرکبست  ** آنچ خو کردست آنش اصوبست 
 • Hem de şu niyete düş. Bu beden binektir, neye alıştıysa vermek, daha doğru bir iştir.
 • هین مگردان خو که پیش آید خلل  ** در دماغ و دل بزاید صد علل 
 • Sakın açlığa alışma; sıhhatin bozulur, beyninde, kalbinde yüzlerce illet meydana gelir” der.
 • این چنین تهدیدها آن دیو دون  ** آرد و بر خلق خواند صد فسون  155
 • O alçak Şeytan, bu çeşit tehditlerle gelir, halka yüzlerce afsun okur.
 • خویش جالینوس سازد در دوا  ** تا فریبد نفس بیمار ترا 
 • Kendisini tedavi eden Calinos gösterir. Bunu da senin hasta gönlünü aldatmak için yapar.
 • کین ترا سودست از درد و غمی  ** گفت آدم را همین در گندمی 
 • “Bu sana dertten, gamdan kurtulmak için bir ilaçtır” der. Adem’e de buğday için böyle demişti ya!
 • پیش آرد هیهی و هیهات را  ** وز لویشه پیچد او لبهات را 
 • Heyheylerle, heyhatlarla gelir, dudaklarını, azgın atın, nallanırken kıstırdıkları iki, tahta parçası ile kıstırır.
 • هم‌چو لبهای فرس و در وقت نعل  ** تا نماید سنگ کمتر را چو لعل 
 • Aşağılık taş lal göstermek için at nallanırken dudaklarını kıstırdıkları gibi senin dudaklarını da kıstırıp,
 • گوشهاات گیرد او چون گوش اسب  ** می‌کشاند سوی حرص و سوی کسب  160
 • Atın kulağından tutar gibi kulaklarını tutup seni hırs ve kazanca çeker.
 • بر زند بر پات نعلی ز اشتباه  ** که بمانی تو ز درد آن ز راه 
 • Şüphe etme ki ayağına nalı vurur, sende onun derdi ile yoldan kala kalırsın.
 • نعل او هست آن تردد در دو کار  ** این کنم یا آن کنم هین هوش دار 
 • Onun nalı seni iki iş arasında tereddüde düşürmektir. Bunu mu yapayım dersin, onu mu? Aklını başına alda kendine gel.
 • آن بکن که هست مختار نبی  ** آن مکن که کرد مجنون و صبی 
 • Peygamber’in seçtiği işi yap, deliyle çocuğun yaptığını yapma.
 • حفت الجنه بچه محفوف گشت  ** بالمکاره که ازو افزود کشت 
 • “Cennet çevrilmiştir.” Neyle çevrilmiştir? “İnsanın istemediği, hoşlanmadığı şeylerle.” Çünkü, ekin bunlarla çoğalır, gelişir.
 • صد فسون دارد ز حیلت وز دغا  ** که کند در سله گر هست اژدها  165
 • Şeytan’ın hileyle, zeyreklikle yüzlerce afsunu vardır. Ejderha bile olsa adamı sepete kor.
 • گر بود آب روان بر بنددش  ** ور بود حبر زمان برخنددش 
 • İnsan akar su olsa bağlar, zamanın en akıllı, en bilgin adamı olsa onu yanıltır, güler.