English    Türkçe    فارسی   

5
2093-2142

 • گفت شه نه این نواز و این گداز  ** من نخواهم کرد هست آن ایاز 
 • Padişah dedi ki: Bu yanıp yakılmayı, bu yalvarıp yakarmayı ben istemem. Bu Eyaz’ın hakki.
 • حواله کردن پادشاه قبول و توبه‌ی نمامان و حجره گشایان و سزا دادن ایشان با ایاز کی یعنی این جنایت بر عرض او رفته است 
 • Padişahın, o kovucuların, o adayı açanların tövbelerini kabul etmeyi Eyaz'a havale etmesi ve cezalarının tertibini onun reyine bırakması ve bu suretle bu kötülük bana değil, onadır demesi.
 • این جنایت بر تن و عرض ویست  ** زخم بر رگهای آن نیکوپیست 
 • Bu kötülük bana değil onadır. Bu yara, o izi güzel kölenin damarlarına vurulmuştur.
 • گرچه نفس واحدیم از روی جان  ** ظاهرا دورم ازین سود و زیان  2095
 • Can bakımından biriz ama görünüşte bu kârdan, bu zarardan uzağım ben.
 • تهمتی بر بنده شه را عار نیست  ** جز مزید حلم و استظهار نیست 
 • Kulun bir töhmet altına alınması, padişaha ayıp değildir. Bu, padişahın ancak bilimini keremini gösterir.
 • متهم را شاه چون قارون کند  ** بی‌گنه را تو نظر کن چون کند 
 • Padişah töhmet altına alınanı ihsanları ile Karun gibi zengin ederse suçsuza bakınca neler yapmaz?
 • شاه را غافل مدان از کار کس  ** مانع اظهار آن حلمست و بس 
 • Padişahı gafil sanma. O, herkesin yaptığını bilir. Yalnız bildiğini dışarıya vurmasına Hilmi rıza vermez.
 • من هنا یشفع به پیش علم او  ** لا ابالی‌وار الا حلم او 
 • Onun bilgisine karşı “Burada kim şefaatçi olabilir?” Onun ilminden başka pervasızca kim şefaat edebilir?
 • آن گنه اول ز حلمش می‌جهد  ** ورنه هیبت آن مجالش کی دهد  2100
 • Zaten o suç, önce onun Hilmi yüzünden meydana gelir. Yoksa onun korkusu, kimde suç islemeye mecal bırakır ki?
 • خونبهای جرم نفس قاتله  ** هست بر حلمش دیت بر عاقله 
 • Adam öldürenin kan diyeti Padişahın hilmine havale edilmiştir.
 • مست و بی‌خود نفس ما زان حلم بود  ** دیو در مستی کلاه از وی ربود 
 • Nefsimiz sarhoştu kendinde değildi. O hilimden haberi yoktu. Şeytan, sarhoşluğundan istifade etti de külahını kaptı.
 • گرنه ساقی حلم بودی باده‌ریز  ** دیو با آدم کجا کردی ستیز 
 • Halimliğinin sakisi şarap dökmeseydi Şeytan, nereden Adem’le kavgaya girerdi?
 • گاه علم آدم ملایک را کی بود  ** اوستاد علم و نقاد نقود 
 • Meleklere bilgi belletildiği zaman Adem onların hocasıydı; paralarının ayarına bakan oydu.
 • چونک در جنت شراب حلم خورد  ** شد ز یک بازی شیطان روی زرد  2105
 • Fakat cennette hilim şarabını içtiği için Şeytanın bir oyunu ile yüzü sarardı.
 • آن بلادرهای تعلیم ودود  ** زیرک و دانا و چستش کرده بود 
 • O bela, Tanrı belletmesinin incileriydi. Onu çabuk çevik bilgi sahibi yapmıştı.
 • باز آن افیون حلم سخت او  ** دزد را آورد سوی رخت او 
 • Yine Tanrının kuvvetli hilim afyonu, hırsız Şeytanı, onun eşyasına doğru sürmüş, getirmişti.
 • عقل آید سوی حلمش مستجیر  ** ساقیم تو بوده‌ای دستم بگیر 
 • Akıl, sakim sensin, elimden tut diye onun hilmine gelir sığınır.
 • فرمودن شاه ایاز را کی اختیار کن از عفو و مکافات کی از عدل و لطف هر چه کنی اینجا صوابست و در هر یکی مصلحتهاست کی در عدل هزار لطف هست درج و لکم فی القصاص حیوة آنکس کی کراهت می‌دارد قصاص را درین یک حیات قاتل نظر می‌کند و در صد هزار حیات کی معصوم و محقون خواهند شدن در حصن بیم سیاست نمی‌نگرد 
 • Padişahın, Eyaz’a ister affet, ister mücazatta bulun.. Adalet ve lütuf bakımından hangisini yapsan doğrudur ve her birinde maslahatlar vardır. Adalette binlerce lütuf gizli olduğu gibi “Kısasta da sizin için hayat vardır. ” Bir kaatilin hayatı hususunda kısası hoş görmiyen, yalnız onun hayatına bakar, siyaset korkusuyla öyle bir iş yapmaktan çekinecek olan yüz binlerce masumun hayatına bakmaz.
 • کن میان مجرمان حکم ای ایاز  ** ای ایاز پاک با صد احتراز 
 • Ey Eyaz suçlulara hükmet. Ey tertemiz olan ve kötülüklerden yüzlerce defa sakınıp çekinen Eyaz!
 • گر دو صد بارت بجوشم در عمل  ** در کف جوشت نیابم یک دغل  2110
 • Seni iki yüz kere kaynatıp sınasam sende yine bir hile bulamam.
 • ز امتحان شرمنده خلقی بی‌شمار  ** امتحانها از تو جمله شرمسار 
 • Sayısız halk sınanmadan utanır. Halbuki sınamalarda sen herkesi utandırıyorsun.
 • بحر بی‌قعرست تنها علم نیست  ** کوه و صد کوهست این خود حلم نیست 
 • Bu,yalnız bilgi değil, adeta dağ, yüzlerce dağ.
 • گفت من دانم عطای تست این  ** ورنه من آن چارقم و آن پوستین 
 • Padişah bu sözleri söyleyince Eyaz dedi ki: Padişahım, bu lütuf ve ihsan, senin lütuf ve ihsanındır. Bunu böyle bilirim ben, ancak o çarıkla posttan ibaretim.
 • بهر آن پیغامبر این را شرح ساخت  ** هر که خود بشناخت یزدان را شناخت 
 • Onun için Peygamber bunu anlattı, dedi ki: Kim kendisini bilirse Tanrısını bilir.
 • چارقت نطفه‌ست و خونت پوستین  ** باقی ای خواجه عطای اوست این  2115
 • Çarığın menidir, kanın post. Hocam bundan ötesi hep onun ihsanı.
 • بهر آن دادست تا جویی دگر  ** تو مگو که نیستش جز این قدر 
 • Başka yok, bu, bu kadardır deme. Daha arayıp isteyesin diye ihsan etmiştir.
 • زان نماید چند سیب آن باغبان  ** تا بدانی نخل و دخل بوستان 
 • Bağcı, bostanının fidanlarını, mahsulünü bilesin diye sana birkaç elma verir.
 • کف گندم زان دهد خریار را  ** تا بداند گندم انبار را 
 • Buğdaycı, alıcıya bir avuç buğday verir ama ambarındaki anlasın diye.
 • نکته‌ای زان شرح گوید اوستاد  ** تا شناسی علم او را مستزاد 
 • Bilgisini, bilgisinin çokluğunu anlasın diye hoca, sana birkaç mesele anlatır.
 • ور بگویی خود همینش بود و بس  ** دورت اندازد چنانک از ریش خس  2120
 • Yok, ilmi işte bu kadar dersen sakaldan çerçöp silker gibi seni atar, kendisinden uzaklaştırır.
 • ای ایاز اکنون بیا و داده ده  ** داد نادر در جهان بنیاد نه 
 • Ey Eyaz, şimdi gel de ceza ver. Alemde görülmemiş bir adaletin temelini koy.
 • مجرمانت مستحق کشتن‌اند  ** وز طمع بر عفو و حلمت می‌تنند 
 • Suçluların ölümüne müstahaktır. Fakat affını hilmini gözetiyorlar, tamahları buna.
 • تا که رحمت غالب آید یا غضب  ** آب کوثر غالب آید یا لهب 
 • Bakalım, merhametin mi üstün olacak, öfken mi? Kevser suyu mu üste çıkacak alev mi?
 • از پی مردم‌ربایی هر دو هست  ** شاخ حلم و خشم از عهد الست 
 • Halkı avlamak için Elest ahdinden beri hilim dalı da hışım dalı da... İkisi de var.
 • بهر این لفظ الست مستبین  ** نفی و اثباتست در لفظی قرین  2125
 • Bunun için o apaçık Elestü sözünde nefiyle ispat birbirine eştir.
 • زانک استفهام اثباتیست این  ** لیک در وی لفظ لیس شد قرین 
 • Çünkü bu söz, ispatı bildiren bir sorgudur, fakat onda “Leyse-değildir” sözü gömülüdür.
 • ترک کن تا ماند این تقریر خام  ** کاسه‌ی خاصان منه بر خوان عام 
 • Bırak da bu ham anlayış kalsın. Hasların kasesini halkın önüne koyma.
 • قهر و لطفی چون صبا و چون وبا  ** آن یکی آهن‌ربا وین که‌ربا 
 • Allah’ın kahrı vebaya, lütfu da sabah yeline benzer. Birisi demiri çeker, öbürü saman çöpünü.
 • می‌کشد حق راستان را تا رشد  ** قسم باطل باطلان را می‌کشد 
 • Tanrı, doğruları doğru yola kadar çeker. Batıl olanlarda batılları çekerler.
 • معده حلوایی بود حلوا کشد  ** معده صفرایی بود سرکا کشد  2130
 • Mide helvayı severse helvayı çeker, safraya mensupsa sirkeyi ister.
 • فرش سوزان سردی از جالس برد  ** فرش افسرده حرارت را خورد 
 • Sıcak döşeme, üstüne oturanın soğukluğunu alır, soğuk döşeme hararetini alır.
 • دوست بینی از تو رحمت می‌جهد  ** خصم بینی از تو سطوت می‌جهد 
 • Dost görürsen sevgin kaynar, düşman görürsen kızar, öfkelenirsin.
 • ای ایاز این کار را زوتر گزار  ** زانک نوعی انتقامست انتظار 
 • Ey Eyaz, bu işi çabuk bitir. Çünkü bu, bir çeşit öç almadır ki beklenmekte.
 • تعجیل فرمودن پادشاه ایاز را کی زود این حکم را به فیصل رسان و منتظر مدار و ایام بیننا مگو کی الانتظار موت الاحمر و جواب گفتن ایاز شاه را 
 • Padişahın, Eyaz’a, çabuk bu hükmü bitir, bekleme. “Günler aramızdadır, bazen bize yardım eder, bazen size”deme. Çünkü bekleyiş, ölümden beterdin diye acele etmesini emir buyurması ve Eyaz’ın cevabı
 • گفت ای شه جملگی فرمان تراست  ** با وجود آفتاب اختر فناست 
 • Eyaz, padişahım dedi, bütün ferman senin. Güneş varken yıldız görünmez.
 • زهره کی بود یا عطارد یا شهاب  ** کو برون آید به پیش آفتاب  2135
 • Zühre, Utarit, yahut da şahap ne oluyor ki güneş varken görünebilsin.
 • گر ز دلق و پوستین بگذشتمی  ** کی چنین تخم ملامت کشتمی 
 • Hırkamla postumdan geçebilseydim hiç böyle kınama tohumu eker miydim?
 • قفل کردن بر در حجره چه بود  ** در میان صد خیالیی حسود 
 • Odanın kapısındaki kilidi açmak da neydi? Hayale kapılan yüzlerce hasetçi bundan ne umuyordu?
 • دست در کرده درون آب جو  ** هر یکی زیشان کلوخ خشک‌جو 
 • Suyun içine el atmışlar, her biri dere de kuru toprak arıyordu.
 • پس کلوخ خشک در جو کی بود  ** ماهیی با آب عاصی کی شود 
 • Hiç derede kuru toprak bulunur mu? Hiç balık suya asi olabilir mi?
 • بر من مسکین جفا دارند ظن  ** که وفا را شرم می‌آید ز من  2140
 • Bu yoksulun cefacı olduğunu sanıyorlardı. Halbuki, öyle vefalıyım ki vefa bile benim vefamı görür de utanır.
 • گر نبودی زحمت نامحرمی  ** چند حرفی از وفا واگفتمی 
 • Mahrem olmayanlardan çekinmeseydim vefaya ait birkaç söz söylerdim.
 • چون جهانی شبهت و اشکال‌جوست  ** حرف می‌رانیم ما بیرون پوست 
 • Alem şüpheci ve tutulacak bir yer arayıcı. Onun için bizde deriden hariç söz söyleyelim.