English    Türkçe    فارسی   

5
2272-2321

 • در میان یارب و یارب بد او  ** بانگ آمد از میان جست و جو 
 • O yarabbi yarabbi derken birden, inciyi arayanların sesi duyuldu:
 • نوبت جستن رسیدن به نصوح و آواز آمدن که همه را جستیم نصوح را بجویید و بیهوش شدن نصوح از آن هیبت و گشاده شدن کار بعد از نهایت بستگی کماکان یقول رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا اصابه مرض او هم اشتدی ازمة تنفرجی 
 • Arama nöbetinin Nasuh'a gelmesi ve "Herkesi aradık, Nasuh'u da arayın" denmesi, Nasuh'un korkudan kendisinden geçişi, Tanrı elçisinin - Tanrı ona rahmet ve esenlikler versin - bir hastalığa, yahut sıkıntıya uğradığı vakit "Şiddetten, açılır, savuşursun" buyurduğu gibi Nasuh'un da o şiddetten kurtuluşu.
 • جمله را جستیم پیش آی ای نصوح  ** گشت بیهوش آن زمان پرید روح 
 • Herkesi aradık, ey Nasuh, sen gel. Bu sesi duyar duymaz, Nasuh kendisinden geçti, âdeta bedeninden ruhu uçtu.
 • هم‌چو دیوار شکسته در فتاد  ** هوش و عقلش رفت شد او چون جماد 
 • Harap duvar gibi çöküverdi. Aklı fikri gitti, cansız bir hal aldı.
 • چونک هوشش رفت از تن بی‌امان  ** سر او با حق بپیوست آن زمان  2275
 • Bedeninden amansız bir halde aklı gidince sırrı, derhal Tanrı'ya ulaştı.
 • چون تهی گشت و وجود او نماند  ** باز جانش را خدا در پیش خواند 
 • Bomboş bir hale geldi, varlığı kalmadı. Tanrı, bir doğan kuşuna benziyen canını, huzuruna çağırdı.
 • چون شکست آن کشتی او بی‌مراد  ** در کنار رحمت دریا فتاد 
 • Muratsız gemisi kırılınca rahmet denizinin kıyısına düştü.
 • جان به حق پیوست چون بی‌هوش شد  ** موج رحمت آن زمان در جوش شد 
 • Akılsız, fikirsiz bir hale gelince canı, Hakk'a ulaştı. İşte o zaman rahmet denizi coştu.
 • چون که جانش وا رهید از ننگ تن  ** رفت شادان پیش اصل خویشتن 
 • Canı, beden ayıbından kurtulunca sevine sevine aslına gitti.
 • جان چو باز و تن مرورا کنده‌ای  ** پای بسته پر شکسته بنده‌ای  2280
 • Can, doğan kuşuna benzer, ten ona tuzaktır. O, beden tuzağına ayağı bağlı, kanadı kırık bir halde düşüp kalmıştır.
 • چونک هوشش رفت و پایش بر گشاد  ** می‌پرد آن باز سوی کیقباد 
 • Fakat aklı, fikri gidince ayağı açıldı. Artık o doğan kuşu, Keykubad'a uçar gider.
 • چونک دریاهای رحمت جوش کرد  ** سنگها هم آب حیوان نوش کرد 
 • Rahmet denizleri, coşunca taşlar bile abıhayatı içer.
 • ذره‌ی لاغر شگرف و زفت شد  ** فرش خاکی اطلس و زربفت شد 
 • Zayıf zerre değerlenir, büyür. Topraktan meydana gelen şu döşeme, atlas haline gelir, değerli bir kumaş olur.
 • مرده‌ی صدساله بیرون شد ز گور  ** دیو ملعون شد به خوبی رشک حور 
 • Yüz yıllık ölü, mezarından çıkar. Mel'un Şeytan güzelleşir, huriler bile ona haset ederler.
 • این همه روی زمین سرسبز شد  ** چوب خشک اشکوفه کرد و نغز شد  2285
 • Bütün bu yeryüzü yeşerir, kuru sopa meyva verir, tazeleşir.
 • گرگ با بره حریف می شده  ** ناامیدان خوش‌رگ و خوش پی شده 
 • Kurt, kuzuyla eş olur. Ümitsizlerin damarları hoş bir hale gelir, izleri kutlu olur.
 • یافته شدن گوهر و حلالی خواستن حاجبکان و کنیزکان شاه‌زاده از نصوح 
 • İncinin bulunması ve sultanın hizmetçi ve halayıklarının Nasuh'tan helâllık dilemeleri
 • بعد از آن خوفی هلاک جان بده  ** مژده‌ها آمد که اینک گم شده 
 • Canı helak eden o korkudan sonra "Kaybolan inci, işte buracıkta" diye müjdeler geldi.
 • بانگ آمد ناگهان که رفت بیم  ** یافت شد گم گشته آن در یتیم 
 • Ansızın ses geldi: Korku gitti, o değen bulunmaz eşsiz inci bulundu.
 • یافت شد واندر فرح در بافتیم  ** مژدگانی ده که گوهر یافتیم 
 • İnci bulundu, biz de neşelere daldık. Müjde verin, inci bulundu.
 • از غریو و نعره و دستک زدن  ** پر شده حمام قد زال الحزن  2290
 • Hamam, halkın bağrışmasiyle, hüzün gitti feryadiyle, el çırpmasiyle doldu.
 • آن نصوح رفته باز آمد به خویش  ** دید چشمش تابش صد روز بیش 
 • Kendinden geçen Nasuh, tekrar kendine geldi. Gözü. yüzlerce aydın gün gördü.
 • می حلالی خواست از وی هر کسی  ** بوسه می‌دادند بر دستش بسی 
 • Herkes ondan helâllik istemekte, herkes elini öpüp durmaktaydı.
 • بد گمان بردیم و کن ما را حلال  ** گوشت تو خوردیم اندر قیل و قال 
 • Senden şüphe ettik, hakkını helâl et. Dedikoduda bulunduk, âdeta etini yedik diyorlardı.
 • زانک ظن جمله بر وی بیش بود  ** زانک در قربت ز جمله پیش بود 
 • Çünkü o, yakınlıkta herkesten ön olduğu için herkes daha ziyade ondan şüphe etmişti.
 • خاص دلاکش بد و محرم نصوح  ** بلک هم‌چون دو تنی یک گشته روح  2295
 • Nasuh, has tellâktı, mahremdi. Hattâ sultanla ruhları birdi, bedenleri ayrı.
 • گوهر ار بردست او بردست و بس  ** زو ملازم‌تر به خاتون نیست کس 
 • Sultana ondan yakın bir kadın yok. İnciyi aşırdıysa o aşırmıştır.
 • اول او را خواست جستن در نبرد  ** بهر حرمت داشتش تاخیر کرد 
 • Önce onu aramalı demişlerdi ama yine de hürmet ettiklerinden sona bırakmışlar;
 • تا بود کان را بیندازد به جا  ** اندرین مهلت رهاند خویش را 
 • Aldıysa biraz mühlet vermiş olalım da bir yere atsın bari, fikrine düşmüşlerdi.
 • این حلالیها ازو می‌خواستند  ** وز برای عذر برمی‌خاستند 
 • Onun için ondan helâllik diliyorlardı, mazeret getirip duruyorlardı.
 • گفت بد فضل خدای دادگر  ** ورنه زآنچم گفته شد هستم بتر  2300
 • Nasuh, "Bu bana Tanrı'nın lûtfu, ihsanı. Yoksa dediğinizden beterim ben.
 • چه حلالی خواست می‌باید ز من  ** که منم مجرم‌تر اهل زمن 
 • Benden helâllik dilemeye hacet yok. Çünkü ben, zamane halkının en suçlusuyum.
 • آنچ گفتندم ز بد از صد یکیست  ** بر من این کشفست ار کس را شکیست 
 • Bana söylediğiniz kötülükler, bendeki kötülüğün yüzde biridir. Bunda şüphe eden olabilir, fakat bence apaçıktır bu.
 • کس چه می‌داند ز من جز اندکی  ** از هزاران جرم و بد فعلم یکی 
 • Kim bende birazcık kötülük biliyorsa muhakkak o bildiği şey, binlerce kötü suçumdan, binlerce pis işimden biridir.
 • من همی دانم و آن ستار من  ** جرمها و زشتی کردار من 
 • Suçlarımı ve kütü hareketlerimi bir ben bilirim, bir de onları örten Tanrım.
 • اول ابلیسی مرا استاد بود  ** بعد از آن ابلیس پیشم باد بود  2305
 • Önce iblis bana hocalık etti ama sonradan o bile gözümde bir yelden ibaret oldu.
 • حق بدید آن جمله را نادیده کرد  ** تا نگردم در فضیحت روی‌زرد 
 • Yaptıklarımın hepsini Tanrı gördü de göstermedi, bu suretle de kötülükle yüzümü sarartmadı.
 • باز رحمت پوستین دوزیم کرد  ** توبه‌ی شیرین چو جان روزیم کرد 
 • Sonra da yine Tanrı rahmeti, kürkümü dikti, canıma can gibi tatlı tövbeyi nasibetti.
 • هر چه کردم جمله ناکرده گرفت  ** طاعت ناکرده آورده گرفت 
 • Ne yaptıysam yapmadım saydı, bulunmadığım ibadetleri yapmışım farzetti.
 • هم‌چو سرو و سوسنم آزاد کرد  ** هم‌چو بخت و دولتم دلشاد کرد 
 • Beni selvi ve süsen gibi azadetti. Bahtım, devletim gibi gönlüm de açıldı.
 • نام من در نامه‌ی پاکان نوشت  ** دوزخی بودم ببخشیدم بهشت  2310
 • Adımı temizler defterine yazdı. Cehennemliktim, bana cenneti bağışladı.
 • آه کردم چون رسن شد آه من  ** گشت آویزان رسن در چاه من 
 • Ah ettim, ahım bir ipe döndü, düştüğüm kuyuya sarktı.
 • آن رسن بگرفتم و بیرون شدم  ** شاد و زفت و فربه و گلگون شدم 
 • O ipe sarıldım, dışarı çıktım. Neşelendim, ferahladım, semirdim, benzim kırmızılaştı.
 • در بن چاهی همی‌بودم زبون  ** در همه عالم نمی‌گنجم کنون 
 • Kuyunun dibinde zebun bir haldeydim, şimdi bütün âleme sığmıyorum.
 • آفرینها بر تو بادا ای خدا  ** ناگهان کردی مرا از غم جدا 
 • Şükürler olsun sana yarabbi. Beni ansızın gamdan kurtardın.
 • گر سر هر موی من یابد زبان  ** شکرهای تو نیاید در بیان  2315
 • Tenimin her kılında bir dil olsa da hepsiyle sana şükretmeye kalkışsam yine şükründen âcizim.
 • می‌زنم نعره درین روضه و عیون  ** خلق را یا لیت قومی یعلمون 
 • Şu bahçede, şu ırmakların kıyısında halka "Keşke kavmim bilseydi, Tanrı beni ne yüzden yarlığadı" diye nara atmaktayım dedi.
 • باز خواندن شه‌زاده نصوح را از بهر دلاکی بعد از استحکام توبه و قبول توبه و بهانه کردن او و دفع گفتن 
 • Sultanın, Nasuh'u tövbesinden ve tövbesinin kabul edilmesinden sonra tekrar tellâklığa çağırması, ve onun bahaneler bularak gitmemesi
 • بعد از آن آمد کسی کز مرحمت  ** دختر سلطان ما می‌خواندت 
 • Ondan sonra birisi gelip Nasuh'a iltifat ederek dedi ki: Padişahımızın kızı, seni çağırıyor.
 • دختر شاهت همی‌خواند بیا  ** تا سرش شویی کنون ای پارسا 
 • Ey temiz kişi, padişahın kızı seni istemede, gel de başını yıka.
 • جز تو دلاکی نمی‌خواهد دلش  ** که بمالد یا بشوید با گلش 
 • Gönlü, senden başka bir tellâk istemiyor. Onu ovmak, kille yıkamak, senin işin.
 • گفت رو رو دست من بی‌کار شد  ** وین نصوح تو کنون بیمار شد  2320
 • Nasuh, yürü yürü dedi, elim işten kurtuldu benim. Senin Nasuh'un hastalandı şimdi.
 • رو کسی دیگر بجو اشتاب و تفت  ** که مرا والله دست از کار رفت 
 • Yürü, koş, acele bir başkasını bul. Tanrı hakkıyçin benim elim, işe varmıyor artık.