English    Türkçe    فارسی   

5
3471-3520

 • تا چه باشد هوش تو هنگام سکر  ** ای چو مرغی گشته صید دام سکر 
 • Ya sarhoş olunca aklin ne hale gelir ey bir kuş gibi sarhoşluk tuzağına tutulmuş adam?
 • حکایت ضیاء دلق کی سخت دراز بود و برادرش شیخ اسلام تاج بلخ به غایت کوتاه بالا بود و این شیخ اسلام از برادرش ضیا ننگ داشتی ضیا در آمد به درس او و همه صدور بلخ حاضر به درس او ضیا خدمتی کرد و بگذشت شیخ اسلام او را نیم قیامی کرد سرسری گفت آری سخت درازی پاره‌ای در دزد 
 • Ziya-i Delk'ın boya çok uzundu. Kardeş! Şeyh-îislâm Tacı Belh'ise (ayet kıtaydı. Şey h-i İslâm,kardeşinden pek utanırdı.Ziya, bîr gün kardeşinin dersine geldi. Belh'in bütün ileri gelenleri oradaydı. Ziya, tapı kılıp geçti. Şeyh-i islâm, ona"öyle bir yarı kalktı. Bunun üzerine Ziya, evet dedi', çok uzun boylusun, boyundan bir parçacık çal!
 • آن ضیاء دلق خوش الهام بود  ** دادر آن تاج شیخ اسلام بود 
 • Ziya-i Delk, hazır cevap ve tatlı sözlü bir zattı. Şeyh-i islâm Tac-ı Belh'in kardeşiydi.
 • تاج شیخ اسلام دار الملک بلخ  ** بود کوته‌قد و کوچک هم‌چو فرخ 
 • Tac-ı Bel h, pek kısa boyluydu, âdeta bir kuşa benzerdi.
 • گرچه فاضل بود و فحل و ذو فنون  ** این ضیا اندر ظرافت بد فزون 
 • Bütün bilgileri bilir, âlim faziletli bir adamdı ama Ziya, güzel söz söylemede ve nüktecilikte ondan üstündü.
 • او بسی کوته ضیا بی‌حد دراز  ** بود شیخ اسلام را صد کبر و ناز  3475
 • O, pek kısaydı, Ziya da haddinden fazla uzun. Şeyhülislâm, pek nazlı, pek kibirli bir adamdı.
 • زین برادر عار و ننگش آمدی  ** آن ضیا هم واعظی بد با هدی 
 • Bu kardeşinden utandı. Ziya da sözü tesirli bir vaizdi.
 • روز محفل اندر آمد آن ضیا  ** بارگه پر قاضیان و اصفیا 
 • Bir meclis günü, Ziya meclise geldi. Meclis, kadılarla, âlim ve temiz kişilerle doluydu.
 • کرد شیخ اسلام از کبر تمام  ** این برادر را چنین نصف القیام 
 • Şeyhülislâm, kibirinden kardeşine şöyle bir kalktı ve yine derhal yerine oturdu.
 • گفت او را بس درازی بهر مزد  ** اندکی زان قد سروت هم بدزد 
 • Ziya, alınarak dedi ki: Çok uzun boylusun. Bari o selvi boyundan birazcığını çal!
 • پس ترا خود هوش کو یا عقل کو  ** تا خوری می ای تو دانش را عدو  3480
 • Sende akıl nerde, fikir nerde ki ey bilgi düşmanı, tutup şarap içeceksin?
 • روت بس زیباست نیلی هم بکش  ** ضحکه باشد نیل بر روی حبش 
 • Yüzün pek güzel, bari biraz da çivit sür. Habeşin yüzüne, çivit, gülünç olur doğrusu.
 • در تو نوری کی درآمد ای غوی  ** تا تو بیهوشی و ظلمت‌جو شوی 
 • A azgın, sende nur nerde ki kendinden geçiyor da karanlık arıyorsun.
 • سایه در روزست جستن قاعده  ** در شب ابری تو سایه‌جو شده 
 • Gölgeyi gündüz ararlar. Sense bulutlu gecede tutmuş, gölge aramaya çıkmışsın.
 • گر حلال آمد پی قوت عوام  ** طالبان دوست را آمد حرام 
 • Şarap, gıda için halka helâldir ama sevgiyi dileyenlere haramdır.
 • عاشقان را باده خون دل بود  ** چشمشان بر راه و بر منزل بود  3485
 • Âşıkların şarabi gönül kanidir.Onların gözleri yolda,konaktadır.
 • در چنین راه بیابان مخوف  ** این قلاوز خرد با صد کسوف 
 • Böyle bir korkunç çölde bu akıl kılavuzu, tutulup kalıt.
 • خاک در چشم قلاوزان زنی  ** کاروان را هالک و گمره کنی 
 • Sen de kılavuzları gözetirsen kervanı helak eder, yolu yitirirsin.
 • نان جو حقا حرامست و فسوس  ** نفس را در پیش نه نان سبوس 
 • Arpa ekmeği bile hakikaten haramdır.Nefsin önüne kepekle karşılık ekmek koy.
 • دشمن راه خدا را خوار دار  ** دزد را منبر منه بر دار دار 
 • Tanrı yolunun düşmanını hor tut.Hırsızı mimbere çıkarma,dara çek.
 • دزد را تو دست ببریدن پسند  ** از بریدن عاجزی دستش ببند  3490
 • Hırsızın elini kes. Kesmekten âcizsen hiç olmazsa bağla.
 • گر نبندی دست او دست تو بست  ** گر تو پایش نشکنی پایت شکست 
 • Seti, onun elini bağlamazsan o,senin elini bağlar. Sen, onun ayağını kırmazsan o,senin ayağını kırar.
 • تو عدو را می دهی و نی‌شکر  ** بهر چه گو زهر خند و خاک خور 
 • Halbuki sen, düşmana şarap ve şeker kamışı veriyorsun. Niçin?Ona zehir gibi gül, taş ve desene!
 • زد ز غیرت بر سبو سنگ و شکست  ** او سبو انداخت و از زاهد بجست 
 • Zahit, gayrete gelip testiye bir taş attı, kırdı. Köle de testiyi elinden atıp zahitten kaçtı.
 • رفت پیش میر و گفتش باده کو  ** ماجرا را گفت یک یک پیش او 
 • Beyin yanına gidince bey,şarap nerde? dedi. Köle birbir macerayı anlattı.
 • رفتن امیر خشم‌آلود برای گوشمال زاهد 
 • Emîrin, zahidi tedip için şiddetle gitmesi
 • میر چون آتش شد و برجست راست  ** گفت بنما خانه‌ی زاهد کجاست  3495
 • Bey, ateşe döndü, hemen yerinden doğruldu, bana o zahidin evi nerde? Göster dedi.
 • تا بدین گرز گران کوبم سرش  ** آن سر بی‌دانش مادرغرش 
 • Göster de şu ağır gürzle kafasını ezeyim. O kahpe oğlunun akılsız kellesini kırayım.
 • او چه داند امر معروف از سگی  ** طالب معروفی است و شهرگی 
 • O,köpekliğinden doğru yolu göstermeyi ne bilir?O,ancak şöhret âşıkı.
 • تا بدین سالوس خود را جا کند  ** تا به چیزی خویشتن پیدا کند 
 • Bu yobazlık, bu riya ile kendisine bir mevki yapmak, bir şey bahane ederek kendini göstermek istiyor.
 • کو ندارد خود هنر الا همان  ** که تسلس می‌کند با این و آن 
 • Onun, şuna buna riya yapmaktan başka hiçbir hüneri yok.
 • او اگر دیوانه است و فتنه‌کاو  ** داروی دیوانه باشد کیر گاو  3500
 • Deliyse,fitne çıkarmak istiyorsa delinin ilâcı,öküz aletinden yapılma kamçıdır.
 • تا که شیطان از سرش بیرون رود  ** بی‌لت خربندگان خر چون رود 
 • Vurmalı kerataya da kafasındaki Şeytan çıksın. Eşekçiler, nodullamadıkça eşek gider mi hiç?
 • میر بیرون جست دبوسی بدست  ** نیم شب آمد به زاهد نیم‌مست 
 • Bey, eline bir topuz alıp sokağa çıktı. Gece yarısı yarı sarhoş bir halde geldi, zahidin evine girdi.
 • خواست کشتن مرد زاهد را ز خشم  ** مرد زاهد گشت پنهان زیر پشم 
 • Kızgınlıkla zahidi öldürmek niyetindeydi. Zahit, evde bulunan yünlerin altına girip gizlendi.
 • مرد زاهد می‌شنید از میر آن  ** زیر پشم آن رسن‌تابان نهان 
 • Zahit, beyin sözlerini yün bükenlerin yünleri altına gizlenmiş, işitiyordu.
 • گفت در رو گفتن زشتی مرد  ** آینه تاند که رو را سخت کرد  3505
 • Orada kendi kendine dedi ki: Adamın çirkinliğini, yüzüne karşı ancak ayna söyliyebilir, çünkü onun yüzü serttir.
 • روی باید آینه‌وار آهنین  ** تات گوید روی زشت خود ببین 
 • Ayna gibi demirden bir yüz gerek ki sana çirkin yüzüne bak desin.
 • حکایت مات کردن دلقک سید شاه ترمد را 
 • Delkak'ın, Seyyid Şah-ı Tirmiz'i mat etmesi
 • شاه با دلقک همی شطرنج باخت  ** مات کردش زود خشم شه بتاخت 
 • Padişah, Delkak'le satranç oynardı. Delkak, padişahı mat etti mi padişah, derhal kızardı.
 • گفت شه شه و آن شه کبرآورش  ** یک یک از شطرنج می‌زد بر سرش 
 • Bunu kibrine yediremez, tu Allah müstehakını versin diye satranç taşlarını birer birer Delkak'in başına vururdu.
 • که بگیر اینک شهت ای قلتبان  ** صبر کرد آن دلقک و گفت الامان 
 • Al, işte şahın bu senin bu kaltaban derdi. Delkak, aman padişahım der, sabrederdi.
 • دست دیگر باختن فرمود میر  ** او چنان لرزان که عور از زمهریر  3510
 • Bir gün, yine padişah mat oldu. Bir oyun daha oynamalarını emretti. Delkak, zemheride çıplak kalmış adam gibi tirtir titriyordu.
 • باخت دست دیگر و شه مات شد  ** وقت شه شه گفتن و میقات شد 
 • Bir oyun daha oynadı, yine padişah yutuldu. Tu Allah müstehakını versin zamanı gelince,
 • بر جهید آن دلقک و در کنج رفت  ** شش نمد بر خود فکند از بیم تفت 
 • Delkak, sıçradı, bir köşeye kaçtı; korkusundan altı tane halının altına girdi.
 • زیر بالشها و زیر شش نمد  ** خفت پنهان تا ز زخم شه رهد 
 • Yastıklarla o altı halının altına gizlenip padişahın .satranç taşlarından aman buldu.
 • گفت شه هی هی چه کردی چیست این  ** گفت شه شه شه شه ای شاه گزین 
 • Padişah, ne yapıyorsun, bu ne? deyince, padişahım dedi. Tu Allah müstehakını versin!
 • کی توان حق گفت جز زیر لحاف  ** با تو ای خشم‌آور آتش‌سجاف  3515
 • Ateşler püskürüyorsun. Senin gibi öfkeci bir padişaha döşeme altından başka bir yerde doğru söz söylenebilir mi?
 • ای تو مات و من ز زخم شاه مات  ** می‌زنم شه شه به زیر رختهات 
 • Sen mat oldun ama ben de şahın çarpmasından mat oluyorum. Onun için halıların altından Tu Allah müstehakını versin diyorum!
 • چون محله پر شد از هیهای میر  ** وز لگد بر در زدن وز دار و گیر 
 • Mahalle, o beyin bağrış, çağrışiyle, kapıyı tekmelemesi, vurun, tutun diye nara atmasiyle doldu..
 • خلق بیرون جست زود از چپ و راست  ** کای مقدم وقت عفوست و رضاست 
 • Sağdan, soldan halk dışarı fırladı. Ey ulumuz, af zamanıdır.
 • مغز او خشکست و عقلش این زمان  ** کمترست از عقل و فهم کودکان 
 • Onun beyni kurumuş. Şimdi onun aklı, fikri, çocukların aklından, fikrinden az.
 • زهد و پیری ضعف بر ضعف آمده  ** واندر آن زهدش گشادی ناشده  3520
 • Hem zahit, hem ihtiyar. Bu halindeki şu zahitlik, onu kat kat zayıflatmış. Bu zahitlikten de bir feyze nail olamamış.