English    Türkçe    فارسی   

5
3858-3907

 • ذره ذره عاشقان آن کمال  ** می‌شتابد در علو هم‌چون نهال 
 • O yüceliğe âşık olanlar, zerre zerre, fidan gibi yüceliğe koşmadalar.
 • سبح لله هست اشتابشان  ** تنقیه‌ی تن می‌کنند از بهر جان 
 • Onların bu koşmaları, "Tanrı'yı teşbih" tir. Can için bedeni temizlemededirler.
 • پهلوان چه را چو ره پنداشته  ** شوره‌اش خوش آمده حب کاشته  3860
 • O yiğit er de kuyuyu yol sanmış, çorak yerden hoşlanmış, oraya tohum ekmeye kalkışmıştı.
 • چون خیالی دید آن خفته به خواب  ** جفت شد با آن و از وی رفت آب 
 • O yatıp uyuyan, rüyada bir hayal görür, onunla buluşur, düşü azar.
 • چون برفت آن خواب و شد بیدار زود  ** دید که آن لعبت به بیداری نبود 
 • Uyanıp kendine gelince görür ki o oyunbazlık, uyanıkken olmamış.
 • گفت بر هیچ آب خود بردم دریغ  ** عشوه‌ی آن عشوه‌ده خوردم دریغ 
 • Vah der, beyhude yere erlik suyumu zayi ettim, o işveli hayalin işvesine kapıldım.
 • پهلوان تن بد آن مردی نداشت  ** تخم مردی در چنان ریگی بکاشت 
 • O yiğit er de beden yiğidiydi, asıl erliği yoktu. O yüzden erlik tohumunu öyle bir kuma saçtı gitti.
 • مرکب عشقش دریده صد لگام  ** نعره می‌زد لا ابالی بالحمام  3865
 • Aşk bineği, yüzlerce gemi atmış, ölümden bile korkmam diye nara atmaktaydı.
 • ایش ابالی بالخلیفه فی‌الهوی  ** استوی عندی وجودی والتوی 
 • Aşk ve sevdada Halifeden pervam bile yok. Varlığımla ölümüm birdir bence diyordu.
 • این چنین سوزان و گرم آخر مکار  ** مشورت کن با یکی خاوندگار 
 • Fakat böyle ateşli ateşli ekmeye kalkışma. Bir iş eriyle danış.
 • مشورت کو عقل کو سیلاب آز  ** در خرابی کرد ناخنها دراز 
 • Fakat meşveret nerde, akıl nerde? Hırs seli, adama yıkık yerleri kazdırır, tırnaklarını uzatır.
 • بین ایدی سد و سوی خلف سد  ** پیش و پس کم بیند آن مفتون خد 
 • Bir güzele âşık olanın önünde de sed vardır, ardında da. öyle adam, artık önünü, ardını az görür.
 • آمده در قصدجان سیل سیاه  ** تا که روبه افکند شیری به چاه  3870
 • Kara sel, cana Kasdetmeye geldi mi bir tilki, aslanı kuyuya düşürür.
 • از چهی بنموده معدومی خیال  ** تا در اندازد اسودا کالجبال 
 • Dağ gibi aslanlar, kuyuda olmıyan bir hayali görürler de kendilerini kaldırıp atarlar.
 • هیچ‌کس را با زنان محرم مدار  ** که مثال این دو پنبه‌ست و شرار 
 • Hiç kimseyi kadınlarla mahrem tutma. Çünkü erkekle kadın, ateşle pamuğa benzer.
 • آتشی باید بشسته ز آب حق  ** هم‌چو یوسف معتصم اندر زهق 
 • Tanrı suyu ile yunmuş bir ateş gerek ki bulûğa erme sırasında bile Yusuf gibi kötülükten çekinsin.
 • کز زلیخای لطیف سروقد  ** هم‌چو شیران خویشتن را واکشد 
 • Selvi boylu lâtif Zeliha'dan aslanlar gibi kendisini çeksin.
 • بازگشت از موصل و می‌شد به راه  ** تا فرود آمد به بیشه و مرج‌گاه  3875
 • O yiğit er de Musul'dan döndü, yola düştü. Yolda bir ormana, bir yeşilliğe geldi.
 • آتش عشقش فروزان آن چنان  ** که نداند او زمین از آسمان 
 • Aşk ateşi, öyle bir parlamıştı ki yerle göğü fark etmiyordu.
 • قصد آن مه کرد اندر خیمه او  ** عقل کو و از خلیفه خوف کو 
 • Çadır içinde o ay parçasına kasdetti. Akıl nerde, Halifeden korkma nerde?
 • چون زند شهوت درین وادی دهل  ** چیست عقل تو فجل ابن الفجل 
 • Şehvet, bu ovada davul dövdü mü akıl dediğin ne oluyor ki a turpoğlu turp:
 • صد خلیفه گشته کمتر از مگس  ** پیش چشم آتشینش آن نفس 
 • Yüzlerce halife, o anda o erin ateşli gözüne bir sinekten aşağı görünür.
 • چون برون انداخت شلوار و نشست  ** در میان پای زن آن زن‌پرست  3880
 • O kadına tapan er şalvarını çıkarıp cariyenin ayak ucuna oturdu.
 • چون ذکر سوی مقر می‌رفت راست  ** رستخیز و غلغل از لشکر بخاست 
 • Aleti, dosdoğru gideceği yere giderken orduda bir gürültü, bir kızılca kıyamettir koptu.
 • برجهید و کون‌برهنه سوی صف  ** ذوالفقاری هم‌چو آتش او به کف 
 • Er sıçradı, götü başı açık bir halde ateş gibi Zülfikar elinde dışarı çıktı.
 • دید شیر نر سیه از نیستان  ** بر زده بر قلب لشکر ناگهان 
 • Birde ne görsün, ormandan kara bir erkek aslan, kendisini ordunun içine kapmış koyvermiş.
 • تازیان چون دیو در جوش آمده  ** هر طویله و خیمه اندر هم زده 
 • Atlar, ürküp köpürmüşler, her çadır ve ahır yeri yıkılmış, herkes birbirine girmiş.
 • شیر نر گنبذ همی‌کرد از لغز  ** در هوا چون موج دریا بیست گز  3885
 • Erkek aslan, ormanın gizli bir yerinden fırlamış, havaya deniz dalgası gibi tam yirmi arşın sıçramıştı.
 • پهلوان مردانه بود و بی‌حذر  ** پیش شیر آمد چو شیر مست نر 
 • Er, pek yiğitti, aldırış bile etmeden sarhoş bir erkek aslan gibi aslanın önünü kesti.
 • زد به شمشیر و سرش را بر شکافت  ** زود سوی خیمه‌ی مه‌رو شتافت 
 • Kılıçla bir vurdu, başını ikiye böldü. Derhal o ay yüzlü dilberin bulunduğu çadıra koştu.
 • چونک خود را او بدان حوری نمود  ** مردی او هم‌چنین بر پای بود 
 • O hurinin yanına gelince aleti hâlâ dimdikti.
 • با چنان شیری به چالش گشت جفت  ** مردی او مانده بر پای و نخفت 
 • Öyle bir aslanla savaştı da erliği, yine sönmedi, hâlâ ayaktaydı.
 • آن بت شیرین‌لقای ماه‌رو  ** در عجب در ماند از مردی او  3890
 • O tatlı ve ay yüzlü güzel, onun erliğine şaşıp kaldı.
 • جفت شد با او به شهوت آن زمان  ** متحد گشتند حالی آن دو جان 
 • İstekle ona kendisini teslim etti. O anda o iki can, birleştiler..
 • ز اتصال این دو جان با همدگر  ** می‌رسد از غیبشان جانی دگر 
 • Bu iki canın birbirleriyle birleşmesi yüzünden gayıptan bir başka can gelir erişir.
 • رو نماید از طریق زادنی  ** گر نباشد از علوقش ره‌زنی 
 • Kadının rahminde meniyi kabule mâni bir şey yoksa bu can, doğuş yoliyle gelir, yüz gösterir.
 • هر کجا دو کس به مهری یا به کین  ** جمع آید ثالثی زاید یقین 
 • Her nerde iki adam, sevgiyle, yahut kinle birleşseler, bir üçüncü can, mutlaka doğar.
 • لیک اندر غیب زاید آن صور  ** چون روی آن سو ببینی در نظر  3895
 • Fakat o suretler, gayp âleminde doğarlar. Oraya varınca onları gözünle de görürsün.
 • آن نتایج از قرانات تو زاد  ** هین مگرد از هر قرینی زود شاد 
 • O sonuçlar, senin birleşmelerinden doğdu. Kendine gel de her eşe hemen sevinme.
 • منتظر می‌باش آن میقات را  ** صدق دان الحاق ذریات را 
 • Vaktini bekle. O zürriyetlerin sana ulaşacağından emin ol.
 • کز عمل زاییده‌اند و از علل  ** هر یکی را صورت و نطق و طلل 
 • Onlar, amelden ve sebeplerden doğmuşlardır. Her birinin sözü vardır, mekânı vardır.
 • بانگشان درمی‌رسد زان خوش حجال  ** کای ز ما غافل هلا زوتر تعال 
 • O güzelim perdelerden sesleri erişir: Ey bizden gafil olan, hadi, çabuk yücel!
 • منتظر در غیب جان مرد و زن  ** مول مولت چیست زوتر گام زن  3900
 • Kadının canı da kıyamet gününü bekler, erkeğin canı da. Bu âlemde emeklemen nedir ki? Daha çabuk adım at.
 • راه گم کرد او از آن صبح دروغ  ** چون مگس افتاد اندر دیگ دوغ 
 • O er, o yalancı sabah yüzünden yolunu kaybetti de sinek gibi ayran kabına. düştü işte.
 • پشیمان شدن آن سرلشکر از آن خیانت کی کرد و سوگند دادن او آن کنیزک را کی به خلیفه باز نگوید از آنچ رفت 
 • Başkomutanın, yaptığı cinayetten pişman olarak o halayıkcağıza, bu işi Halifeye söylememesi için ant vermesi
 • چند روزی هم بر آن بد بعد از آن  ** شد پشیمان او از آن جرم گران 
 • Birkaç gün murat alıp murat verdiler. Fakat sonra o büyük suçtan pişman oldu.
 • داد سوگندش کای خورشیدرو  ** با خلیفه زینچ شد رمزی مگو 
 • Ey güneş yüzlü, bu işe dair Halifeye bir şey söyleme diye cariyeye yemin verdi.
 • چون ندید او را خلیفه مست گشت  ** پس ز بام افتاد او را نیز طشت 
 • Halife cariyeyi görünce sarhoş oldu, onun tası da damdan düştü.
 • دید صد چندان که وصفش کرده بود  ** کی بود خود دیده مانند شنود  3905
 • Onu, övdüklerinin yüz misli güzel buldu. Hiç görme, işitmeye benzer mi?
 • وصف تصویرست بهر چشم هوش  ** صورت آن چشم دان نه زان گوش 
 • Övme, akıl kulağı için bir tasvirdir. Fakat suret, bil ki gözün harcıdır, kulağın değil.
 • کرد مردی از سخن‌دانی سال  ** حق و باطل چیست ای نیکو مقال 
 • Birisi, bilir bir adama sordu: A sözü güzel er, hak nedir, bâtıl ne?