English    Türkçe    فارسی   

6
1360-1409

 • گر همی‌خواهی سلامت از ضرر  ** چشم ز اول بند و پایان را نگر  1360
 • Zarardan kurtulmak istiyorsan gözünü işin önünde kapa, sonuna bak.
 • تا عدمها ار ببینی جمله هست  ** هستها را بنگری محسوس پست 
 • Sona bak da yokları var gör, varları, duyguyla duyulan aşağılık bir şey bul.
 • این ببین باری که هر کش عقل هست  ** روز و شب در جست و جوی نیستست 
 • Bâri şunu gör:Akıllı olan herkes gece gündüz yoku aramadadır.
 • در گدایی طالب جودی که نیست  ** بر دکانها طالب سودی که نیست 
 • Yoksulluğa düşüp de cömertliği kim aramaz, dükkânlarda bir kâr elde etmeyi kim istemez?
 • در مزارع طالب دخلی که نیست  ** در مغارس طالب نخلی که نیست 
 • Tarlalarda kim mahsul istemez, fidanlıklardan kim bir fidan ummaz?
 • در مدارس طالب علمی که نیست  ** در صوامع طالب حلمی که نیست  1365
 • Medreselerde bilgi elde etmeyi istemeyen, ibadet yurtlarında Allah lütfunu dilemeyen var mı?
 • هستها را سوی پس افکنده‌اند  ** نیستها را طالبند و بنده‌اند 
 • Bütün bunlar varları, ardlarına atmışlar yokları istemekte, yoklara kul olmaktadırlar.
 • زانک کان و مخزن صنع خدا  ** نیست غیر نیستی در انجلا 
 • Çünkü Allah sanatının madeni mahzeni, yokluktan başka bir yerde tecelli etmez.
 • پیش ازین رمزی بگفتستیم ازین  ** این و آن را تو یکی بین دو مبین 
 • Bundan önce bir remizdir söylemiştik. Sakın bunu ve onu iki görme.
 • گفته شد که هر صناعت‌گر که رست  ** در صناعت جایگاه نیست جست 
 • Demiştik ki her sanat sahibi, sanatını meydana getirmek için yokluk arar.
 • جست بنا موضعی ناساخته  ** گشته ویران سقفها انداخته  1370
 • Mimar, yapılmamış bir yer, yıkılmış, tavanları çökmüş bir yurt arar.
 • جست سقا کوزای کش آب نیست  ** وان دروگر خانه‌ای کش باب نیست 
 • Saka, içinde su olmayan kap peşindedir. Dülger, kapısı bulunmayan bir ev aramaktadır.
 • وقت صید اندر عدم بد حمله‌شان  ** از عدم آنگه گریزان جمله‌شان 
 • Avlanma zamanında hepsi de yokluğa saldırırlar. Ondan sonra da hepsi yokluktan kaçarlar.
 • چون امیدت لاست زو پرهیز چیست  ** با انیس طمع خود استیز چیست 
 • Mademki ümidin yoklukta, neden çekiniyorsun ondan? Tamahının enis olduğu şeyden bu çekinme nedir?
 • چون انیس طمع تو آن نیستیست  ** از فنا و نیست این پرهیز چیست 
 • Mademki tamahın o yokluktur, yokluktan, yok oluştan bu kaçışın neden?
 • گر انیس لا نه‌ای ای جان به سر  ** در کمین لا چرایی منتظر  1375
 • Eğer bir yuvaya enis olmuşsan neden yokluk pususunda bekliyorsun a canım?
 • زانک داری جمله دل برکنده‌ای  ** شست دل در بحر لا افکنده‌ای 
 • Elinde ne var, ne yoksa hepsinden gönlünü çekmiş, gönül oltasını yokluk denizine salmışsın.
 • پس گریز از چیست زین بحر مراد  ** که بشستت صد هزاران صید داد 
 • Öyle olduğu halde bu murat denizinden kaçışın neden? O denizden oltana yüz binlerce av düştü.
 • از چه نام برگ را کردی تو مرگ  ** جادوی بین که نمودت مرگ برگ 
 • Neden kârın adını ölüm taktın? Büyüye bak ki kâr sana ölüm görünmede.
 • هر دو چشمت بست سحر صنعتش  ** تا که جان را در چه آمد رغبتش 
 • Onun büyüsündeki sanat, iki gözünü de bağladı da canlar, kuyuya rağbet ettiler.
 • در خیال او ز مکر کردگار  ** جمله صحرا فوق چه زهرست و مار  1380
 • Allah hilesiyle hayaline kuyunun üstündeki ova tamamı ile yılan zehrinden ibaret görünür.
 • لاجرم چه را پناهی ساختست  ** تا که مرگ او را به چاه انداختست 
 • Hâsılı kuyuyu, sığınılacak yer sanır, nihayet ölüm de onu kuyuya atar.
 • اینچ گفتم از غلطهات ای عزیز  ** هم برین بشنو دم عطار نیز 
 • Söylediğim bu çeşit yanlışları Attar’ın sözlerinden dinle azizim!
 • قصه‌ی سلطان محمود و غلام هندو 
 • Sultan Mahmutla Hintli köle
 • رحمة الله علیه گفته است  ** ذکر شه محمود غازی سفته است 
 • Allah rahmet etsin, hikâye etmiş, Gazi padişah Mahmud’u anarak inciler delmiştir.
 • کز غزای هند پیش آن همام  ** در غنیمت اوفتادش یک غلام 
 • Hint savaşında o ulu ve temiz kişi bir köle elde etti.
 • پس خلیفه‌ش کرد و بر تختش نشاند  ** بر سپه بگزیدش و فرزند خواند  1385
 • Onu halife yaptı, tahta oturttu. Ona ordu verdi, onu kendisine oğul edindi.
 • طول و عرض و وصف قصه تو به تو  ** در کلام آن بزرگ دین بجو 
 • Bu hikâyeyi uzun boylu ve etraflı olarak o din büyüğünün kitabında bul oku.
 • حاصل آن کودک برین تخت نضار  ** شسته پهلوی قباد شهریار 
 • Hâsılı o çocuk, o güzelim tahtın üzerinde o büyük padişahın yanı başında otururdu.
 • گریه کردی اشک می‌راندی بسوز  ** گفت شه او را کای پیروز روز 
 • Daima yanar yakılır, ağlar dururdu. Padişah dedi ki: Ey bahtı kutlu!
 • از چه گریی دولتت شد ناگوار  ** فوق املاکی قرین شهریار 
 • Neden ağlıyorsun? Devletin mi bozuldu? Padişahlardan üstünsün, padişahlar padişahıyla düşüp kalkmadasın.
 • تو برین تخت و وزیران و سپاه  ** پیش تختت صف زده چون نجم و ماه  1390
 • Sen şu tahtın üstünde oturuyorsun. Vezirlerle asker, tahtının önünde ay ve yıldızlar gibi saf saf duruyorlar.
 • گفت کودک گریه‌ام زانست زار  ** که مرا مادر در آن شهر و دیار 
 • Çocuk, şundan ağlıyorum dedi; Anam memleketimizde.
 • از توم تهدید کردی هر زمان  ** بینمت در دست محمود ارسلان 
 • Beni daimi seninle korkutur, seni aslan Mahmud’un elinde göreyim derdi.
 • پس پدر مر مادرم را در جواب  ** جنگ کردی کین چه خشمست و عذاب 
 • Babam, anama sıkılır, bu ne kızgınlık, bu ne kötü dilek.
 • می‌نیابی هیچ نفرینی دگر  ** زین چنین نفرین مهلک سهلتر 
 • Bundan başka bir beddua bulamıyor musun da böyle kötü ve öldürücü bedduada bulunuyorsun.
 • سخت بی‌رحمی و بس سنگین‌دلی  ** که به صد شمشیر او را قاتلی  1395
 • Ne merhametsiz, ne taş yürekli anasın, onu âdeta yüzlerce kılıçla kesip öldürmedesin diye kızar, savaşırdı.
 • من ز گفت هر دو حیران گشتمی  ** در دل افتادی مرا بیم و غمی 
 • Ben ikisinin sözüne şaşardım, gönlüme bir korkudur, bir derttir düşerdi.
 • تا چه دوزخ‌خوست محمود ای عجب  ** که مثل گشتست در ویل و کرب 
 • Mahmud acaba ne cehennem adamki derdim, helâke, felâketlere örnek olmada.
 • من همی‌لرزیدمی از بیم تو  ** غافل از اکرام و از تعظیم تو 
 • Senin korkundan titrer dururdum, keremlerinden, ağırlamalarından tamamıyla gafildim.
 • مادرم کو تا ببیند این زمان  ** مر مرا بر تخت ای شاه جهان 
 • Neden anan şimdi gelsin de beni taht üstünde görsün ey cihan padişahı!
 • فقر آن محمود تست ای بی‌سعت  ** طبع ازو دایم همی ترساندت  1400
 • İşte yoksulluk da ey daralmış adam, o Mahmud’a benzer, tıpkısıdır. Tabiatın, seni yoksullukla korkutur durur.
 • گر بدانی رحم این محمود راد  ** خوش بگویی عاقبت محمود باد 
 • Fakat bu yüce ve adalet sahibi Mahmud’un merhametini bilsen sonu hayır olsun, Mahmut olsun dersin.
 • فقر آن محمود تست ای بیم‌دل  ** کم شنو زین مادر طبع مضل 
 • Ey gönlü korkup duran, yoksulluk sana göre Mahmut’tur. Seni yoldan çıkaran tabiatını pek dinleme.
 • چون شکار فقر کردی تو یقین  ** هم‌چوکودک اشک باری یوم دین 
 • Yoksulluğu adam akıllı avlasan o çocuk gibi kıyamete dek ağlarsın.
 • گرچه اندر پرورش تن مادرست  ** لیک از صد دشمنت دشمن‌ترست 
 • Beden, insanı besleme hususunda anaya benzer ama sana yüz düşmandan daha düşmandır.
 • تن چو شد بیمار داروجوت کرد  ** ور قوی شد مر ترا طاغوت کرد  1405
 • Bedenin hasta oldu mu sana ilaç aratır, kuvvetlendi mi seni şeytanlaştırır, bir put haline sokar.
 • چون زره دان این تن پر حیف را  ** نی شتا را شاید و نه صیف را 
 • Şu sitemlerle dopdolu olan bedeni bir zırh bil; ne kışa yarar ne yaza.
 • یار بد نیکوست بهر صبر را  ** که گشاید صبر کردن صدر را 
 • Sabredersen kötü arkadaş iyidir. Sabır, insanın göğsünü açar, insanı genişletir.
 • صبر مه با شب منور داردش  ** صبر گل با خار اذفر داردش 
 • Ayın gece sabretmesi , onu apaydın bir hale kor. Gülün dikene sabrı, onu güzel kokulu bir hale getirir.
 • صبر شیر اندر میان فرث و خون  ** کرده او را ناعش ابن اللبون 
 • Aslanın pislik ve kan içinde kalıp sabretmesi , onu deve yavrularıyla doyurur.