English    Türkçe    فارسی   

6
1859-1908

 • آن نمکسار معانی معنویست  ** از ازل آن تا ابد اندر نویست 
 • O mâna tuzlası mânevidir. O, ezelden ebede kadar yenilikler içindedir.
 • این نوی را کهنگی ضدش بود  ** آن نوی بی ضد و بی ند و عدد  1860
 • Eskilik bu yeniliğin zıddıdır. Halbuki o âlemin yeniliği zıtsızdır, eşsizdir, sayıya da sığmaz.
 • آنچنان که از صقل نور مصطفی  ** صد هزاران نوع ظلمت شد ضیا 
 • Nitekim Mustafa’nın nurunun cilâsı ile yüz binlerce çeşit karanlık ışık kesildi.
 • از جهود و مشرک و ترسا و مغ  ** جملگی یک‌رنگ شد زان الپ الغ 
 • O ulu er yüzünden Yahudilerin, Allah’ya şirk koşanların, Hıristiyanların, Mecusilerin hepsi bir renge boyandılar.
 • صد هزاران سایه کوتاه و دراز  ** شد یکی در نور آن خورشید راز 
 • Yüz binlerce kısa ve uzun gölgeler o sır denizinin nurunda bir oldular.
 • نه درازی ماند نه کوته نه پهن  ** گونه گونه سایه در خورشید رهن 
 • Ne uzunluk kaldı, ne kısalık, ne genişlik. Çeşit, çeşit gölgeler, güneşe rehin oldu.
 • لیک یک‌رنگی که اندر محشرست  ** بر بد و بر نیک کشف و ظاهرست  1865
 • Fakat mahşerdeki tek renge boyanış, iyiye de apaçık görünür, kötüye de.
 • که معانی آن جهان صورت شود  ** نقشهامان در خور خصلت شود 
 • O âlemde mânalar, surete bürünürler. Suretlerimiz, hülyalarımıza uygun olur.
 • گردد آنگه فکر نقش نامه‌ها  ** این بطانه روی کار جامه‌ها 
 • O zamanda mektupların sureti açığa çıkar, elbiselerin astarı yüz olur, herkesin içi, dışına döner.
 • این زمان سرها مثال گاو پیس  ** دوک نطق اندر ملل صد رنگ ریس 
 • Şimdi gizli şeyler, alacalı öküze benzer. Söz iği, âlem içinde yüzlerce renkte bir iplik gibi görünür.
 • نوبت صدرنگیست و صددلی  ** عالم یک رنگ کی گردد جلی 
 • Şimdi yüzlerce renge boyanma, yüzlerce gönül sahibi olma devri. Tek renkli olma âlemi nereden tecelli edecek?
 • نوبت زنگست رومی شد نهان  ** این شبست و آفتاب اندر رهان  1870
 • Şimdi zencilik zamanı. Rum diyarına mensup olanlar, beyaz güzeller gizli. Şimdi gece, güneş gizli.
 • نوبت گرگست و یوسف زیر چاه  ** نوبت قبطست و فرعونست شاه 
 • Kurdun devri, Yusuf kuyunun dibinde. Kıptilerin nöbeti, Firavun, padişah şimdi.
 • تا ز رزق بی‌دریغ خیره‌خند  ** این سگان را حصه باشد روز چند 
 • Bu suretle de herkese lüzumlu, lüzumsuz gülüp duran ve kimseden esirgenmeyen rızktan şu köpekler de birkaç gün rızıklansınlar, hisselerini alsınlar bakalım.
 • در درون بیشه شیران منتظر  ** تا شود امر تعالوا منتشر 
 • “Gelin” buyruğu verilinceye kadar aslanlar, orman içinde beklemedeler.
 • پس برون آیند آن شیران ز مرج  ** بی‌حجابی حق نماید دخل و خرج 
 • Bu emir geldi mi o aslanlar, yayıldıkları yerden çıkarlar. Allah, hicapsız olarak yayılacakları, geçinecekleri yeri gösterir.
 • جوهر انسان بگیرد بر و بحر  ** پیسه گاوان بسملان آن روز نحر  1875
 • İnsanın mahiyeti, insanlık, karayı da kaplar, denizi de. Alacalı öküzler o kurban gününde kesilirler.
 • روز نحر رستخیز سهمناک  ** مومنان را عید و گاوان را هلاک 
 • O kurban günü, korkunç bir kıyamettir. Müminlere bayramdır, öküzlere helâk olma günü.
 • جمله‌ی مرغان آب آن روز نحر  ** هم‌چو کشتیها روان بر روی بحر 
 • O kurban gününde bütün su kuşları, gemiler gibi deniz üstünde akarlar, yüzerler.
 • تا که یهلک من هلک عن بینه  ** تا که ینجو من نجا واستیقنه 
 • Bu suretle de “Helâk olan apaçık delillerle helâk olur.” Kurtulan kurtulur ve yakıyne erer.
 • تا که بازان جانب سلطان روند  ** تا که زاغان سوی گورستان روند 
 • Doğan kuşları, padişaha giderler, kuzgunlar, mezarlığa.
 • که استخوان و اجزاء سرگین هم‌چو نان  ** نقل زاغان آمدست اندر جهان  1880
 • Kemikle ekmek gibi pis şeylerin cüzileri, bu cihanda kuzgunların mezesidir, gıdasıdır.
 • قند حکمت از کجا زاغ از کجا  ** کرم سرگین از کجا باغ از کجا 
 • Hikmetin kadrini bilme nerede,kuzgun nerede?Gübrede yaşayan kurt nerede, bağ bahçe nerede?
 • نیست لایق غزو نفس و مرد غر  ** نیست لایق عود و مشک و کون خر 
 • Nefsiyle savaşmak, kahpe adama lâyık değildir. Eşeğin ardında öd ağacı yakılmaz, eşeğin ardına da misk sürülmez.
 • چون غزا ندهد زنان را هیچ دست  ** کی دهد آنک جهاد اکبرست 
 • Kadınlara savaş yazılmamıştır. Nefisle savaşmaksa onların işi olamaz. Çünkü bu, büyük savaştır.
 • جز بنادر در تن زن رستمی  ** گشته باشد خفیه هم‌چون مریمی 
 • Ancak nadir olarak bazı kadında da bir Rüstem vardır. Meryem gibi gizlidir o.
 • آنچنان که در تن مردان زنان  ** خفیه‌اند و ماده از ضعف جنان  1885
 • Nitekim erlerin bedeninde, yüreksizliklerinden kadınların gizlendiği vardır.
 • آن جهان صورت شود آن مادگی  ** هر که در مردی ندید آمادگی 
 • Kim, erliğe hazırlanmamış, er olmamışsa o dişilik, öbür âlemde surete bürünür.
 • روز عدل و عدل داد در خورست  ** کفش آن پا کلاه آن سرست 
 • O gün adalet günüdür. Adalet, her şeyi lâyık olduğu yere koymaktır. Ayakkabı ayağındır, külâh başın.
 • تا به مطلب در رسد هر طالبی  ** تا به غرب خود رود هر غاربی 
 • Bu suretle her isteyen isteğine erişir her batan batacağı yere kavuşur.
 • نیست هر مطلوب از طالب دریغ  ** جفت تابش شمس و جفت آب میغ 
 • Hiçbir istek, isteyenden esirgenmez. Parlaklığın eşi güneştir, suyun eşi bulut.
 • هست دنیا قهرخانه‌ی کردگار  ** قهر بین چون قهر کردی اختیار  1890
 • Dünya, Allah’nın kahır yurdudur. Kahrı seçtiysen kahır göre dur.
 • استخوان و موی مقهوران نگر  ** تیغ قهر افکنده اندر بحر و بر 
 • Kahır kılıcı, denize, karaya düşmüş. Kahrolanların kemiklerine, kıllarına bak.
 • پر و پای مرغ بین بر گرد دام  ** شرح قهر حق کننده بی‌کلام 
 • Damın çevresinde kuşların kanatlarını, ayaklarını seyret. Bunlar, sessiz, sözsüz sana Allah kahrını anlatırlar.
 • مرد او بر جای خرپشته نشاند  ** وآنک کهنه گشت هم پشته نماند 
 • Ölü, gömüldüğü yerde bir yığın toprak kaldı. Öldüğü zaman geçtikçe o yığın da düzeldi gitti.
 • هر کسی را جفت کرده عدل حق  ** پیل را با پیل و بق را جنس بق 
 • Allah adaleti, herkesi eşiyle çift etmiştir; fili fille, sivrisineği sivrisinekle.
 • مونس احمد به مجلس چار یار  ** مونس بوجهل عتبه و ذوالخمار  1895
 • Ahmed’e mecliste dört seçilmiş dost, enis olur, Ebucehl’e de Utbe’yle Zül-hımar!
 • کعبه‌ی جبریل و جانها سدره‌ای  ** قبله‌ی عبدالبطون شد سفره‌ای 
 • Cebrail’le canların kıblesi Sidre’dir, karnına kul olanların kıblesi sofra.
 • قبله‌ی عارف بود نور وصال  ** قبله‌ی عقل مفلسف شد خیال 
 • Arifin kıblesi vuslat nurudur, filozaflaşan aklın kıblesi hayal.
 • قبله‌ی زاهد بود یزدان بر  ** قبله‌ی مطمع بود همیان زر 
 • Zâhidin kıblesi ihsan sahibi Allah’dır, tamahkârın kıblesi altınla dolu torba.
 • قبله‌ی معنی‌وران صبر و درنگ  ** قبله‌ی صورت‌پرستان نقش سنگ 
 • Mâna gözetenlerin kıblesi sabırdır, surete tapanların kıblesi taştan yapılan suret.
 • قبله‌ی باطن‌نشینان ذوالمنن  ** قبله‌ی ظاهرپرستان روی زن  1900
 • Bâtın âleminde oturanların kıblesi lûtuf ve ihsan sahibi Allah’dır, zâhire tapanların kıblesi kadın yüzü.
 • هم‌چنین برمی‌شمر تازه و کهن  ** ور ملولی رو تو کار خویش کن 
 • Böylece eski yeni... Say dur. Usanırsan yürü, işine bak!
 • رزق ما در کاس زرین شد عقار  ** وآن سگان را آب تتماج و تغار 
 • Bizim rızkımız, altın kâse içindeki şarap, köpeklerin rızkı, yal yedikleri yere dökülen tutamaç suyu.
 • لایق آنک بدو خو داده‌ایم  ** در خور آن رزق بفرستاده‌ایم 
 • Ne huyla huylandırdıysak ona lâyıksın. Seni o rızk için göndermişizdir.
 • خوی آن را عاشق نان کرده‌ایم  ** خوی این را مست جانان کرده‌ایم 
 • Onu ekmeğe âşık ettik, o huyu verdik ona. Bunu sevgiliye âşık ettik, sarhoş yaptık, bu huyu verdik buna.
 • چون به خوی خود خوشی و خرمی  ** پس چه از درخورد خویت می‌رمی  1905
 • Huyundan razıysan, hoşlanıyorsan neden ondan kaçıyorsun öyleyse?
 • مادگی خوش آمدت چادر بگیر  ** رستمی خوش آمدت خنجر بگیر 
 • Dişilik hoşuna gittiyse çarşafa gir. Rüstemlikten hoşlanıyorsan al hançeri!
 • این سخن پایان ندارد وآن فقیر  ** گشته است از زخم درویشی عقیر 
 • Bu sözün sonu yoktur. O yoksul da yoksulluk derdiyle arıkladı, gücü kuvveti kalmadı.
 • قصه‌ی آن گنج‌نامه کی پهلوی قبه‌ای روی به قبله کن و تیر در کمان نه بینداز آنجا کی افتد گنجست 
 • Yoksulun üstünde “Bir kubbenin yanında dur, yüzünü kıbleye çevir,bir ok at,nereye düşerse orada define vardır” yazılı bir kağıdı ele geçirmesi
 • دید در خواب او شبی و خواب کو  ** واقعه‌ی بی‌خواب صوفی‌راست خو 
 • Bir gece rüyasında gördü. Ne rüyası, rüya nerede? Doğru özlü sofi, uyumadan rüya görür.