English    Türkçe    فارسی   

6
1883-1932

 • چون غزا ندهد زنان را هیچ دست  ** کی دهد آنک جهاد اکبرست 
 • Kadınlara savaş yazılmamıştır. Nefisle savaşmaksa onların işi olamaz. Çünkü bu, büyük savaştır.
 • جز بنادر در تن زن رستمی  ** گشته باشد خفیه هم‌چون مریمی 
 • Ancak nadir olarak bazı kadında da bir Rüstem vardır. Meryem gibi gizlidir o.
 • آنچنان که در تن مردان زنان  ** خفیه‌اند و ماده از ضعف جنان  1885
 • Nitekim erlerin bedeninde, yüreksizliklerinden kadınların gizlendiği vardır.
 • آن جهان صورت شود آن مادگی  ** هر که در مردی ندید آمادگی 
 • Kim, erliğe hazırlanmamış, er olmamışsa o dişilik, öbür âlemde surete bürünür.
 • روز عدل و عدل داد در خورست  ** کفش آن پا کلاه آن سرست 
 • O gün adalet günüdür. Adalet, her şeyi lâyık olduğu yere koymaktır. Ayakkabı ayağındır, külâh başın.
 • تا به مطلب در رسد هر طالبی  ** تا به غرب خود رود هر غاربی 
 • Bu suretle her isteyen isteğine erişir her batan batacağı yere kavuşur.
 • نیست هر مطلوب از طالب دریغ  ** جفت تابش شمس و جفت آب میغ 
 • Hiçbir istek, isteyenden esirgenmez. Parlaklığın eşi güneştir, suyun eşi bulut.
 • هست دنیا قهرخانه‌ی کردگار  ** قهر بین چون قهر کردی اختیار  1890
 • Dünya, Allah’nın kahır yurdudur. Kahrı seçtiysen kahır göre dur.
 • استخوان و موی مقهوران نگر  ** تیغ قهر افکنده اندر بحر و بر 
 • Kahır kılıcı, denize, karaya düşmüş. Kahrolanların kemiklerine, kıllarına bak.
 • پر و پای مرغ بین بر گرد دام  ** شرح قهر حق کننده بی‌کلام 
 • Damın çevresinde kuşların kanatlarını, ayaklarını seyret. Bunlar, sessiz, sözsüz sana Allah kahrını anlatırlar.
 • مرد او بر جای خرپشته نشاند  ** وآنک کهنه گشت هم پشته نماند 
 • Ölü, gömüldüğü yerde bir yığın toprak kaldı. Öldüğü zaman geçtikçe o yığın da düzeldi gitti.
 • هر کسی را جفت کرده عدل حق  ** پیل را با پیل و بق را جنس بق 
 • Allah adaleti, herkesi eşiyle çift etmiştir; fili fille, sivrisineği sivrisinekle.
 • مونس احمد به مجلس چار یار  ** مونس بوجهل عتبه و ذوالخمار  1895
 • Ahmed’e mecliste dört seçilmiş dost, enis olur, Ebucehl’e de Utbe’yle Zül-hımar!
 • کعبه‌ی جبریل و جانها سدره‌ای  ** قبله‌ی عبدالبطون شد سفره‌ای 
 • Cebrail’le canların kıblesi Sidre’dir, karnına kul olanların kıblesi sofra.
 • قبله‌ی عارف بود نور وصال  ** قبله‌ی عقل مفلسف شد خیال 
 • Arifin kıblesi vuslat nurudur, filozaflaşan aklın kıblesi hayal.
 • قبله‌ی زاهد بود یزدان بر  ** قبله‌ی مطمع بود همیان زر 
 • Zâhidin kıblesi ihsan sahibi Allah’dır, tamahkârın kıblesi altınla dolu torba.
 • قبله‌ی معنی‌وران صبر و درنگ  ** قبله‌ی صورت‌پرستان نقش سنگ 
 • Mâna gözetenlerin kıblesi sabırdır, surete tapanların kıblesi taştan yapılan suret.
 • قبله‌ی باطن‌نشینان ذوالمنن  ** قبله‌ی ظاهرپرستان روی زن  1900
 • Bâtın âleminde oturanların kıblesi lûtuf ve ihsan sahibi Allah’dır, zâhire tapanların kıblesi kadın yüzü.
 • هم‌چنین برمی‌شمر تازه و کهن  ** ور ملولی رو تو کار خویش کن 
 • Böylece eski yeni... Say dur. Usanırsan yürü, işine bak!
 • رزق ما در کاس زرین شد عقار  ** وآن سگان را آب تتماج و تغار 
 • Bizim rızkımız, altın kâse içindeki şarap, köpeklerin rızkı, yal yedikleri yere dökülen tutamaç suyu.
 • لایق آنک بدو خو داده‌ایم  ** در خور آن رزق بفرستاده‌ایم 
 • Ne huyla huylandırdıysak ona lâyıksın. Seni o rızk için göndermişizdir.
 • خوی آن را عاشق نان کرده‌ایم  ** خوی این را مست جانان کرده‌ایم 
 • Onu ekmeğe âşık ettik, o huyu verdik ona. Bunu sevgiliye âşık ettik, sarhoş yaptık, bu huyu verdik buna.
 • چون به خوی خود خوشی و خرمی  ** پس چه از درخورد خویت می‌رمی  1905
 • Huyundan razıysan, hoşlanıyorsan neden ondan kaçıyorsun öyleyse?
 • مادگی خوش آمدت چادر بگیر  ** رستمی خوش آمدت خنجر بگیر 
 • Dişilik hoşuna gittiyse çarşafa gir. Rüstemlikten hoşlanıyorsan al hançeri!
 • این سخن پایان ندارد وآن فقیر  ** گشته است از زخم درویشی عقیر 
 • Bu sözün sonu yoktur. O yoksul da yoksulluk derdiyle arıkladı, gücü kuvveti kalmadı.
 • قصه‌ی آن گنج‌نامه کی پهلوی قبه‌ای روی به قبله کن و تیر در کمان نه بینداز آنجا کی افتد گنجست 
 • Yoksulun üstünde “Bir kubbenin yanında dur, yüzünü kıbleye çevir,bir ok at,nereye düşerse orada define vardır” yazılı bir kağıdı ele geçirmesi
 • دید در خواب او شبی و خواب کو  ** واقعه‌ی بی‌خواب صوفی‌راست خو 
 • Bir gece rüyasında gördü. Ne rüyası, rüya nerede? Doğru özlü sofi, uyumadan rüya görür.
 • هاتفی گفتش کای دیده تعب  ** رقعه‌ای در مشق وراقان طلب 
 • Hâtif ona dedi ki: Ey bir çok yorgunluklar görmüş er, kâğıtçılarda bir kâğıt ara.
 • خفیه زان وراق کت همسایه است  ** سوی کاغذپاره‌هاش آور تو دست  1910
 • Komşun olan kâğıtçıda gizlidir o. Kâğıtlarını ele al.
 • رقعه‌ای شکلش چنین رنگش چنین  ** بس بخوان آن را به خلوت ای حزین 
 • Onların arasında şu şekilde, şu renkte bir kâğıt var. Onu gizle bir yerde oku.
 • چون بدزدی آن ز وراق ای پسر  ** پس برون رو ز انبهی و شور و شر 
 • Oğul, onu kâğıtçıdan çaldın mı kalabalıktan, iyi kötü adamlardan bir kenara çekil.
 • تو بخوان آن را به خود در خلوتی  ** هین مجو در خواندن آن شرکتی 
 • Yalnızca oku. Okurken kimseyi yanında bulundurma.
 • ور شود آن فاش هم غمگین مشو  ** که نیابد غیر تو زان نیم جو 
 • İş yayılır, ortaya düşerse bile dertlenme. O defineden senden başka hiç kimsecik, bir arpa bile alamaz.
 • ور کشد آن دیر هان زنهار تو  ** ورد خود کن دم به دم لاتقنطوا  1915
 • Elde etmen uzarsa sakın ümitsizlenme. Her an “ Allahdan ümit kesmeyin” âyetini vird edin.
 • این بگفت و دست خود آن مژده‌ور  ** بر دل او زد که رو زحمت ببر 
 • O muştucu, bunu söyleyip elini, adamın göğsüne koydu, hadi dedi, yürü, zahmet çek!
 • چون به خویش آمد ز غیبت آن جوان  ** می‌نگنجید از فرح اندر جهان 
 • O genç, dalgınlık âleminden kendine gelince ferahından âdeta dünyaya sığmıyordu.
 • زهره‌ی او بر دریدی از قلق  ** گر نبودی رفق و حفظ و لطف حق 
 • Allah’nın koruması ve lûtfu olmasaydı sevincinden çatlayacaktı doğrusu.
 • یک فرح آن کز پس شصد حجاب  ** گوش او بشنید از حضرت جواب 
 • Öyle bir sevinmişti ki. Kulağı, altı yüz perdenin ardından Allah sesini duymuştu.
 • از حجب چون حس سمعش در گذشت  ** شد سرافراز و ز گردون بر گذشت  1920
 • İşitme duygusu, perdeleri aşmış, başını yüceltmiş, feleği geçmişti.
 • که بود کان حس چشمش ز اعتبار  ** زان حجاب غیب هم یابد گذار 
 • Öyle bir an olur ki insanın görüş duygusu, ibret ıssı olur, gaip perdesinden bile geçer.
 • چون گذاره شد حواسش از حجاب  ** پس پیاپی گرددش دید و خطاب 
 • Duyguları, perdeyi aştı mı artık birbiri ardına ve boyuna görür, duyar.
 • جانب دکان وراق آمد او  ** دست می‌برد او به مشقش سو به سو 
 • Adam, kâğıtçı dükkânına geldi. Meşk kâğıtlarına el attı.
 • پیش چشمش آمد آن مکتوب زود  ** با علاماتی که هاتف گفته بود 
 • O yazılı kâğıt, çabucak gözüne ilişti, Hâtif’in söylediği âlametlerin hepside o kâğıtta vardı.
 • در بغل زد گفت خواجه خیر باد  ** این زمان وا می‌رسم ای اوستاد  1925
 • Kâğıdı koltuğuna koyup hayırlı pazarlar olsun usta, ben gidiyorum artık, dedi.
 • رفت کنج خلوتی و آن را بخواند  ** وز تحیر واله و حیران بماند 
 • Tenha bir bucağa çekildi, kâğıdı okudu. Âdeta şaşırdı kaldı.
 • که بدین سان گنج‌نامه‌ی بی‌بها  ** چون فتاده ماند اندر مشقها 
 • Bir definenin yerini göstermekte olan böyle bir değer biçilmez kâğıt, meşk kâğıtlarının arasına nasıl girmişti?
 • باز اندر خاطرش این فکر جست  ** کز پی هر چیز یزدان حافظست 
 • Sonra aklına şu geldi: Her şeyi koruyan, Allahdır.
 • کی گذارد حافظ اندر اکتناف  ** که کسی چیزی رباید از گزاف 
 • Koruyucu Allah, nasıl olur da birisinin, abes yere bir şey aşırmasına müsaade eder?
 • گر بیابان پر شود زر و نقود  ** بی رضای حق جوی نتوان ربود  1930
 • Ova, baştanbaşa altınla, para ile dolu olsa hiç kimse, Allahnın izni olmadıkça bir arpa bile alamaz.
 • ور بخوانی صد صحف بی سکته‌ای  ** بی قدر یادت نماند نکته‌ای 
 • Tutulmadan, kekelemeden yüzlerce kitap okusan Allah taktir etmediyse aklında hiçbir şey kalmaz.
 • ور کنی خدمت نخوانی یک کتاب  ** علمهای نادره یابی ز جیب 
 • Fakat Allah’ya kulluk edersen bir kitap bile okumadan yeninden, yakandan duyulmadık bilgiler bulursun.