English    Türkçe    فارسی   

6
1997-2046

 • گرد این بام و کبوترخانه من  ** چون کبوتر پر زنم مستانه من 
 • Ben, güvercin gibi sarhoşçasına bu damın, bu güvercinliğin etrafında kanat çırpmaktayım.
 • جبرئیل عشقم و سدره‌م توی  ** من سقیمم عیسی مریم توی 
 • Aşk Cebrailiyim, Sidre’m sensin. İlletliyim, Meryem oğlu İsa sensin bana.
 • جوش ده آن بحر گوهربار را  ** خوش بپرس امروز این بیمار را 
 • O inciler saçan denizi coştur. Şu hastayı bu gün bir hoşça sor, soruştur!
 • چون تو آن او شدی بحر آن اوست  ** گرچه این دم نوبت بحران اوست  2000
 • Çünkü sen, onunsun, deniz de onundur. Bu an, onun nöbet zamanıdır ama aldırma.
 • این خود آن ناله‌ست کو کرد آشکار  ** آنچ پنهانست یا رب زینهار 
 • Zaten bu, onun meydana getirdiği bir feryattan ibarettir. Yarabbi, sen gizli olanı koru, onu meydana çıkarma.
 • دو دهان داریم گویا هم‌چو نی  ** یک دهان پنهانست در لبهای وی 
 • Ney gibi iki ağzımız var. Bir ağız, onun dudaklarında gizli.
 • یک دهان نالان شده سوی شما  ** های هویی در فکنده در هوا 
 • Öbür ağız, size görünmede, feryat etmede, havaya bir hay huydur salmada.
 • لیک داند هر که او را منظرست  ** که فغان این سری هم زان سرست 
 • Fakat can gözü açık olan bilir ki bu baştan çıkan feryat da o baştan çıkmadadır.
 • دمدمه‌ی این نای از دمهای اوست  ** های هوی روح از هیهای اوست  2005
 • Neyin bu feryadı, onun soluklarından. Ruhun hay huyu, onun hay huylarından.
 • گر نبودی با لبش نی را سمر  ** نی جهان را پر نکردی از شکر 
 • Ney, onun dudakları ile hemdem olmasaydı âlemi şekerle doldurabilir miydi?
 • با کی خفتی وز چه پهلو خاستی  ** که چنین پر جوش چون دریاستی 
 • Kiminle yattın, hangi tarafından kalktın da böyle deniz gibi coşup köpürmedesin?
 • یا ابیت عند ربی خواندی  ** در دل دریای آتش راندی 
 • Yahut da “Ben rabbime konuk olurum” hâdisini okudun, ateş denizinin ta içine atıldın.
 • نعره‌ی یا نار کونی باردا  ** عصمت جان تو گشت ای مقتدا 
 • Fakat “ey ateş, soğu” nârası, ey kendisine uyulan zat, senin canını korudu.
 • ای ضیاء الحق حسام دین و دل  ** کی توان اندود خورشیدی به گل  2010
 • Ey hak Ziyası, din ve gönlün Husam’ı! Hiç güneş, balçıkla sıvanır mı?
 • قصد کردستند این گل‌پاره‌ها  ** که بپوشانند خورشید ترا 
 • Bu toprak parçaları, senin güneşini örtmek istediler ama,
 • در دل که لعلها دلال تست  ** باغها از خنده مالامال تست 
 • Dağların gönlündeki lâ’l madenleri, sana delâlet etmede. Bağlar, bahçeler, senin gülümsemelerinle dopdolu.
 • محرم مردیت را کو رستمی  ** تا ز صد خرمن یکی جو گفتمی 
 • Senin erliğine mahrem olacak Rüstem nerede ki senin yüzlerce harmanından bir buğday tanesini söylemeye kalkayım.
 • چون بخواهم کز سرت آهی کنم  ** چون علی سر را فرو چاهی کنم 
 • Senin sırrından bir ah etmek istersem ancak Ali gibi bir kuyuya gitmeli, kuyunun içine ah etmeliyim.
 • چونک اخوان را دل کینه‌ورست  ** یوسفم را قعر چه اولیترست  2015
 • Kardeşlerin gönüllerinde kin olduğundan Yusuf’umun kuyu dibinde kalması daha iyi.
 • مست گشتم خویش بر غوغا زنم  ** چه چه باشد خیمه بر صحرا زنم 
 • Sarhoş oldum, kendini ortaya atacağım artık. Kuyu nedir ki? Ben gidip ovanın ta ortasına çadır kuracağım.
 • بر کف من نه شراب آتشین  ** وانگه آن کر و فر مستانه بین 
 • Ateşli şarabı ver avucuma da ondan sonra benim sarhoşça debdebemi, azametimi seyret.
 • منتظر گو باش بی گنج آن فقیر  ** زآنک ما غرقیم این دم در عصیر 
 • O yoksul, defineyi elde edemedi ama söyle, beklesin. Çünkü biz, bu anda neşeye gark olduk.
 • از خدا خواه ای فقیر این دم پناه  ** از من غرقه شده یاری مخواه 
 • Ey yoksul, artık sen Allahya sığın. Ben gark oldum, benden yardım isteme!
 • که مرا پروای آن اسناد نیست  ** از خود و از ریش خویشم یاد نیست  2020
 • Artık o hikâyelerde işim yok benim. Ne kendimden haberim var, ne sakalımdan!
 • باد سبلت کی بگنجد و آب رو  ** در شرابی که نگنجد تار مو 
 • İçine bir kıl bile sığmayan şaraba gurur, izzeti nefis filân sığar mı hiç?
 • در ده ای ساقی یکی رطلی گران  ** خواجه را از ریش و سبلت وا رهان 
 • Sâki, büyük bir sağrak sun da şu zengini sakalından, bıyığından kurtar.
 • نخوتش بر ما سبالی می‌زند  ** لیک ریش از رشک ما بر می‌کند 
 • Gururundan bize bıyık buruyor, fakat bize hasedinden de sakalını yolup durmada.
 • مات او و مات او و مات او  ** که همی‌دانیم تزویرات او 
 • Onun bütün riyalarını, düzenlerini biliyoruz. O mattır, mattır, mat.
 • از پس صد سال آنچ آید ازو  ** پیر می‌بیند معین مو به مو  2025
 • Pir, beş yüz yıl sonra, ondan ne doğacak? Kıldan kıla ve apaçık görür.
 • اندر آیینه چه بیند مرد عام  ** که نبیند پیر اندر خشت خام 
 • Halkın aynada gördüğünü, pir, pişmemiş kerpiçte görür.
 • آنچ لحیانی به خانه‌ی خود ندید  ** هست بر کوسه یکایک آن پدید 
 • Kaba sakallının evinde görmediği, köseye bir bir görünür.
 • رو به دریایی که ماهی‌زاده‌ای  ** هم‌چو خس در ریش چون افتاده‌ای 
 • Denize git, sen balık oğlusun. Neden çerçöp gibi sakalına düştün böyle?
 • خس نه‌ای دور از تو رشک گوهری  ** در میان موج و بحر اولیتری 
 • Çerçöp değilsin sen, bu senden uzaktır. Sana inciler bile haset eder. Denizde, dalgalar arasında olman daha doğrudur.
 • بحر وحدانست جفت و زوج نیست  ** گوهر و ماهیش غیر موج نیست  2030
 • Deniz birdir. Eşi, ortağı yoktur. İncisi balığı da dalgasından başka bir şey değildir.
 • ای محال و ای محال اشراک او  ** دور از آن دریا و موج پاک او 
 • Ona eş, ortak olsun... Buna imkân yoktur. Böyle şey, o denizden, o denizin pak dalgasından uzaktır.
 • نیست اندر بحر شرک و پیچ پیچ  ** لیک با احول چه گویم هیچ هیچ 
 • Denizde ikilik ve ıstırap yoktur. Fakat şaşıya ne söyleyeyim? Hiç, hiç!
 • چونک جفت احولانیم ای شمن  ** لازم آید مشرکانه دم زدن 
 • Ey şemen, şaşılara arkadaşız madem, müşrikçe konuşmak gerek.
 • آن یکیی زان سوی وصفست و حال  ** جز دوی ناید به میدان مقال 
 • O birlik, vasıf ve hal bakımındandır. Fakat söz meydanına ancak ikilik gelebilir.
 • یا چو احول این دوی را نوش کن  ** یا دهان بر دوز و خوش خاموش کن  2035
 • Ya şaşı gibi bu ikiliği iç, yahut ağzını yum, güzelce sus!
 • یا به نوبت گه سکوت و گه کلام  ** احولانه طبل می‌زن والسلام 
 • Yahut da nöbetle gâh sus, gâh söyle. Hâsılı şaşıca davul döv vesselâm.
 • چون ببینی محرمی گو سر جان  ** گل ببینی نعره زن چون بلبلان 
 • Bir mahrem gördün mü can sırrını söyle. Gül gördün mü bülbüller gibi nâra at.
 • چون ببینی مشک پر مکر و مجاز  ** لب ببند و خویشتن را خنب ساز 
 • Hileyle, geçici şeylerle dolu bir tulum görürsen dudağını kapat, kendini küp haline sok.
 • دشمن آبست پیش او مجنب  ** ورنه سنگ جهل او بشکست خنب 
 • O, suyun düşmanıdır, onun önünde oynama. Yoksa bilgisizlik taşını atar, küpü kırar.
 • با سیاستهای جاهل صبر کن  ** خوش مدارا کن به عقل من لدن  2040
 • صبر با نااهل اهلان را جلاست  ** صبر صافی می‌کند هر جا دلیست 
 • Cahilin eziyetlerine sabretmek, ehil olanlara cilâdır. Nerede bir gönül varsa sabırla cilâlanır.
 • آتش نمرود ابراهیم را  ** صفوت آیینه آمد در جلا 
 • Nemrut’un ateşi, İbrahim’e bir ayna temizliği verdi, aynayı cilalâr gibi onu da arıttı, cilâladı.
 • جور کفر نوحیان و صبر نوح  ** نوح را شد صیقل مرآت روح 
 • Nuh kavminin cefası ile Nuh’un sabrı, Nuh’a ruh cilâsı oldu.
 • حکایت مرید شیخ حسن خرقانی قدس الله سره 
 • Allah,sırrını kutlasın Şeyh Hasan-ı Harkani’ye ait hikâye
 • رفت درویشی ز شهر طالقان  ** بهر صیت بوالحسین خارقان 
 • Bir derviş, Ebül-Huseyn-i Harkan’ın şöhretini duyup Talkan şehrinden yola çıkmıştı.
 • کوهها ببرید و وادی دراز  ** بهر دید شیخ با صدق و نیاز  2045
 • Dağlar aştı, uzun ovalar geçti. Şeyh’i görmek için özü doğru olarak, Allahya yalvarıp yakararak bunca yol aldı.
 • آنچ در ره دید از رنج و ستم  ** گرچه در خوردست کوته می‌کنم 
 • Yolda gördüğü cefalar, çektiği eziyetler, anlatılmaya değer ama ben kısa kesiyorum.