English    Türkçe    فارسی   

6
3222-3271

 • او بگوید رو بدان دیگر دکان  ** زان یکی نان به کزین پنجاه نان 
 • Dükkâncı der ki: yürü öbür dükkâna git oradaki bir ekmek buradaki elli ekmekten iyidir.
 • گر نبودی احول او اندر نظر  ** او بگفتی نیست دکانی دگر 
 • Adam şaşı olmasa başka dükkân yok ki derdi.
 • پس ردی اشراق آن نااحولی  ** بر دل کاشی شدی عمر علی 
 • Onun şaşılığı gitse de nuru, Kâş’lının gönlüne vursaydı o vakit de Ömer, Ali olurdu.
 • این ازینجا گوید آن خباز را  ** این عمر را نان فروش ای نانبا  3225
 • Fakat bu dükkâncı buradan oradaki ekmekçiye ekmekçi diye bağırır bu Ömer’e ekmek sat.
 • چون شنید او هم عمر نان در کشید  ** پس فرستادت به دکان بعید 
 • O da Ömer adını duydu mu ekmeği gizler onu başka ve uzak bir dükkâna yollar.
 • کین عمر را نان ده ای انباز من  ** راز یعنی فهم کن ز آواز من 
 • Arkadaş diye bağırır bu Ömer’e ekmek ver. Yani sesimi duyda sırrımı anla demek ister.
 • او همت زان سو حواله می‌کند  ** هین عمر آمد که تا بر نان زند 
 • O da seni ekmek almak için Ömer geliyor diye oradan başka bir dükkâna yollar.
 • چون به یک دکان عمر بودی برو  ** در همه کاشان ز نان محروم شو 
 • Bir dükkânda Ömer’im dedin mi yürü bütün Kâşan’ı gez, ekmekten mahrumsun.
 • ور به یک دکان علی گفتی بگیر  ** نان ازینجا بی‌حواله و بی‌زحیر  3230
 • Fakat bir dükkânda Ali’yin dedin mi oracıkta ekmeği parasız zahmetsiz alıver.
 • احول دو بین چو بی‌بر شد ز نوش  ** احول ده بینی ای مادر فروش 
 • Biri iki gören şaşı bile zevkten mahrum olur. Halbuki sen biri on görüyorsun ey anasını satan!
 • اندرین کاشان خاک از احولی  ** چون عمر می‌گرد چو نبوی علی 
 • Kâşan olan bir yeryüzünde şaşkınlığından Ali olmadınsa Ömer gibi gez dolan gayrı.
 • هست احول را درین ویرانه دیر  ** گوشه گوشه نقل نو ای ثم خیر 
 • Hadi hayra karşı bu yıkık manastırda şaşıya yeniden yeniye göçler vardır.
 • ور دو چشم حق‌شناس آمد ترا  ** دوست پر بین عرصه‌ی هر دو سرا 
 • Fakat hakkı tanıyan gören iki göze sahip olursan iki âlemde dostla dolu görürsün.
 • وا رهیدی از حواله‌ی جا به جا  ** اندرین کاشان پر خوف و رجا  3235
 • Bu korku ve ümitle dolu Kâşan’da oradan oraya yollanmadan kurtulursun.
 • اندرین جو غنچه دیدی یا شجر  ** هم‌چو هر جو تو خیالش ظن مبر 
 • Bu ırmakta konca, yahut ağaç gördün meselâ her ırmakta olduğu gibi onu hayal sanma.
 • که ترا از عین این عکس نقوش  ** حق حقیقت گردد و میوه‌فروش 
 • Bu nakışların aksi, doğrudur ve Tanrı bunlardan sana meyve satar.
 • چشم ازین آب از حول حر می‌شود  ** عکس می‌بیند سد پر می‌شود 
 • Göz, bu su yüzünden şaşkınlıktan azat olur. Oradaki akisleri görür sepeti meyvelerle dolar.
 • پس به معنی باغ باشد این نه آب  ** پس مشو عریان چو بلقیس از حباب 
 • Şu halde hakikatte bu su değildir bağdır. Artık sende Belkıs gibi happeleri görüp soyunmaya kalkışma.
 • بار گوناگونست بر پشت خران  ** هین به یک چون این خران را تو مران  3240
 • Eşeklerin sırtında çeşit çeşit yükler var kendine gel, bu eşekleri bir sopayla sürme.
 • بر یکی خر بار لعل و گوهرست  ** بر یکی خر بار سنگ و مرمرست 
 • Eşeğin birindeki yük Lâal ve mücevherdir öbüründeki yük taş ve mermer.
 • بر همه جوها تو این حکمت مران  ** اندرین جو ماه بین عکسش مخوان 
 • Her ırmağı da bir sanma. Bu ırmakta ay gör, ayın aksi deme.
 • آب خضرست این نه آب دام و دد  ** هر چه اندر روی نماید حق بود 
 • Bu, hayvanların içtiği su değil Hızır’ın içtiği Abıhayat. Onda ne görünürse doğrudur.
 • زین تگ جو ماه گوید من مهم  ** من نه عکسم هم‌حدیث و هم‌رهم 
 • Bu ırmağın dibinde görünen ay, ben ayım, ayın aksi değilim, seninle konuşan seninle yol arkadaşlığı eden benim der.
 • اندرین جو آنچ بر بالاست هست  ** خواه بالا خواه در وی دار دست  3245
 • Bu suyun üstünde ne varsa diler onlara el at, diler, suyun içine vuran akislerine.
 • از دگر جوها مگیر این جوی را  ** ماه دان این پرتو مه‌روی را 
 • Bu suyu, başka sulara kıyas etme. Bu ay yüzlünün ışığına ay de.
 • این سخن پایان ندارد آن غریب  ** بس گریست از درد خواجه شد کیب 
 • Bu sözün sonu gelmez o garip muhtesibin derdi ile dertlendi, bir hayli ağladı.
 • توزیع کردن پای‌مرد در جمله‌ی شهر تبریز و جمع شدن اندک چیز و رفتن آن غریب به تربت محتسب به زیارت و این قصه را بر سر گور او گفتن به طریق نوحه الی آخره 
 • Tebriz Kethüdasının, o adamın borcunu bütün Tebrizlilere taksimi, pek az bir para toplanışı. O garibin, muhtesibin mezarına gidip mezar başında halini anlatması ve teveccüh yoluyla ona ahvalini bildirmesi
 • واقعه‌ی آن وام او مشهور شد  ** پای مرد از درد او رنجور شد 
 • O adamın borç alışı halka yayıldı. Kethüda onun derdi ile dertlendi.
 • از پی توزیع گرد شهر گشت  ** از طمع می‌گفت هر جا سرگذشت 
 • Borcunu para toplayıp vermek üzere şehirde dolaşmaya her yerde hararetli hararetli o adamın halini anlatmaya başladı.
 • هیچ ناورد از ره کدیه به دست  ** غیر صد دینار آن کدیه‌پرست  3250
 • Fakat bu dilencilikle o para dileyen adamcağızın eline ancak yüz altın girdi.
 • پای مرد آمد بدو دستش گرفت  ** شد بگور آن کریم بس شگفت 
 • Gelip adama hali anlattı. Adam, Kethüdanın iki eline yapışıp kalktı, onun delaletiyle o şaşılacak derecede ihsan sahibi olan Muhtesibin mezarına gitti.
 • گفت چون توفیق یابد بنده‌ای  ** که کند مهمانی فرخنده‌ای 
 • Dedi ki: bir kula Tanrı muvaffakiyet verir de kutlu bir adama konuk olursa
 • مال خود ایثار راه او کند  ** جاه خود ایثار جاه او کند 
 • Ev sahibi onun yoluna bütün malını mülkünü kor mevkiini bile onun mevkiine feda eder.
 • شکر او شکر خدا باشد یقین  ** چون به احسان کرد توفیقش قرین 
 • Artık ona şükretmek Allâh’a şükretmekten ibarettir. Çünkü Allâh, o ihsân sâhibini ihsâna eş etmiştir.
 • ترک شکرش ترک شکر حق بود  ** حق او لا شک به حق ملحق بود  3255
 • Ona şükretmemek Allâh’a şükretmemektir. Onun hakkı şüphe yok ki Allâh hakkı demektir.
 • شکر می‌کن مر خدا را در نعم  ** نیز می‌کن شکر و ذکر خواجه هم 
 • Nimet ve ihsanlarına karşılık Tanrı’ya şükret fakat ihsan edene de şükret, onu da an.
 • رحمت مادر اگر چه از خداست  ** خدمت او هم فریضه‌ست و سزاست 
 • Ananın merhameti Tanrı’dandır ama ona kulluk etmek, hizmette bulunmak da hem farzdır, hem de yerinde bir iş.
 • زین سبب فرمود حق صلوا علیه  ** که محمد بود محتال الیه 
 • Tanrı işte bu yüzden “ Muhammed’e salavat getirin” dedi. Çünkü Muhammed, inananların dönüp başvurdukları zattır.
 • در قیامت بنده را گوید خدا  ** هین چه کردی آنچ دادم من ترا 
 • Tanrı kıyamette kula “ Ne getirdin, sana verdiğim nimetlere karşılık ne yaptın?” der.
 • گوید ای رب شکر تو کردم به جان  ** چون ز تو بود اصل آن روزی و نان  3260
 • Kul der ki: Yarabbi sana can ve gönülden şükrettim. Çünkü o rızık ve ekmek, asıl bakımından sendendi.
 • گویدش حق نه نکردی شکر من  ** چون نکردی شکر آن اکرام‌فن 
 • Tanrı der ki: hayır, sana ihsan edene şükretmediğin için bana da şükretmedin.
 • بر کریمی کرده‌ای ظلم و ستم  ** نه ز دست او رسیدت نعمتم 
 • Bir kerem sahibine zulmettin, sitemde bulundun. Halbuki onun yüzünden benim nimetlerime nail olmadın mı?
 • چون به گور آن ولی‌نعمت رسید  ** گشت گریان زار و آمد در نشید 
 • Hâsılı o garip de velinimetinin mezarına gelince ağlayıp inlemeye koyuldu.
 • گفت ای پشت و پناه هر نبیل  ** مرتجی و غوث ابناء السبیل 
 • Dedi ki: ey her yoksulun dayandığı güvendiği zat. Ey himmeti umulan ey yolda kalanların imdadına erişen!
 • ای غم ارزاق ما بر خاطرت  ** ای چو رزق عام احسان و برت  3265
 • Ey rızıklarımız için gam yiyen bizi hatırlayan ey ihsanı, lûtfu, Tanrı rızkı gibi umumi olan!
 • ای فقیران را عشیره و والدین  ** در خراج و خرج و در ایفاء دین 
 • Ey yoksullara aşiret ve ana baba olan ey onlara geçinmek harcanmak ve borçlarını vermek için ana baba gibi yardım eden!
 • ای چو بحر از بهر نزدیکان گهر  ** داده و تحفه سوی دوران مطر 
 • Ey deniz gibi yakınlarına inci uzaklarına yağmur hediye eden!
 • پشت ما گرم از تو بود ای آفتاب  ** رونق هر قصر و گنج هر خراب 
 • Ey güneş, sırtımız senin hararetinle ısınmıştı. Her köşkün parlaklığı sendendi, her yıkık yerin definesi sendin.
 • ای در ابرویت ندیده کس گره  ** ای چو میکائیل راد و رزق‌ده 
 • Kaşının çatıldığını kimsecikler görmemişti ey Mikâil gibi rızık ve azık veren!
 • ای دلت پیوسته با دریای غیب  ** ای به قاف مکرمت عنقای غیب  3270
 • 3270.Ey gönlü gayb deniziyle birleşmiş, ey ihsanı Kaf dağında gayp Anka’sı kesilmiş zat!
 • یاد ناورده که از مالم چه رفت  ** سقف قصد همتت هرگز نکفت 
 • İhsan ederken malımdan ne gitti acaba diye aklına bir şeycikler gelmezdi. Himmetinin yüce tavanı bir kere olsun yarılmadı senin.