English    Türkçe    فارسی   

6
371-420

 • صنعت خوب از کف شل ضریر  ** باشد اولی یا بگیرایی بصیر 
 • Güzel bir sanat kör ve çolak bir adamın elinden mi çıkar, yoksa her tarafı bütün bir gözlünün elinden mi?
 • پس چو دانستی که قهرت می‌کند  ** بر سرت دبوس محنت می‌زند 
 • Madem ki seni kahredeceğini, başına mihnet topuzunu vuracağını bildin;
 • پس بکن دفعش چو نمرودی به جنگ  ** سوی او کش در هوا تیری خدنگ 
 • Hadi Nemrut gibi savaş, havayı okla bakalım!
 • هم‌چو اسپاه مغل بر آسمان  ** تیر می‌انداز دفع نزع جان 
 • Hani Moğol askerleri gibi... Onlar da biri hastalandı mı ölmesin diye göğe ok atarlar ya, sen de atadur.
 • یا گریز از وی اگر توانی برو  ** چون روی چون در کف اویی گرو  375
 • Yahut da kaçabilirsen kaç, kurtul bakalım.İmkânı mı var? Onun eline bir kere rehin olmuşsun.
 • در عدم بودی نرستی از کفش  ** از کف او چون رهی ای دست‌خوش 
 • Yokluktayken bile elinden kurtulamadın, şimdi nasıl kurtulabilirsin a güzelim!
 • آرزو جستن بود بگریختن  ** پیش عدلش خون تقوی ریختن 
 • İstek yok mu? İşte o, sıçramak, kaçmaktır; onun adaletine karşı takvanın kanını dökmektir.
 • این جهان دامست و دانه‌آرزو  ** در گریز از دامها روی آر زو 
 • Bu dünya tuzaktır, tanesi de istek. Tuzaklardan kaç onlardan yüz çevir.
 • چون چنین رفتی بدیدی صد گشاد  ** چون شدی در ضد آن دیدی فساد 
 • Böyle hareket ettin mi yüzlerce ferahlık bulursun. Fakat istekten geçemedin mi fesatlıklara uğrarsın.
 • پس پیمبر گفت استفتوا القلوب  ** گر چه مفتیتان برون گوید خطوب  380
 • Bunun için Peygamber “Müftüler sana kuvvetli fetvalar bile verseler sen, kalbine danış” dedi.
 • آرزو بگذار تا رحم آیدش  ** آزمودی که چنین می‌بایدش 
 • İsteği bırak da Allah acısın. Bunun böyle olması lâzım, bunu denedin, sınadın ya.
 • چون نتانی جست پس خدمت کنش  ** تا روی از حبس او در گلشنش 
 • Mademki kaçamıyorsun, ona kullukta bulun da hapsinden kurtul, gül bahçelerine git.
 • دم به دم چون تو مراقب می‌شوی  ** داد می‌بینی و داور ای غوی 
 • Her an kendini görür gözetirsin adaleti de görürsün, yüceliği de ey azgın.
 • ور ببندی چشم خود را ز احتجاب  ** کار خود را کی گذارد آفتاب 
 • Fakat perde ardına girer, gözünü kaparsan senin bu göz yummanla güneş, işinden gücünden kalır mı hiç?
 • وا نمودن پادشاه به امرا و متعصبان در راه ایاز سبب فضیلت و مرتبت و قربت و جامگی او بریشان بر وجهی کی ایشان را حجت و اعتراض نماند 
 • Padişahın,Eyaz’ın hareketini beğenmiyen beylere onun yüceliğinin rütbesindeki üstünlüğün, maaşındaki fazlalığın sebeplerini, hiçbir delil getiremiyecekleri, hiçbir itirazda bulunamıyacakları bir tarzda bildirip göstermesi
 • چون امیران از حسد جوشان شدند  ** عاقبت بر شاه خود طعنه زدند  385
 • Beyler, hasetten coşunca nihayet padişahı bile kınamaya başlayıp dediler ki:
 • کین ایاز تو ندارد سی خرد  ** جامگی سی امیر او چون خورد 
 • Bu senin Eyaz’ında otuz adamın aklı yokken nasıl olur da otuz beyin kaftan parasını yer?
 • شاه بیرون رفت با آن سی امیر  ** سوی صحرا و کهستان صیدگیر 
 • Padişah, otuz beyle avlanmak üzere dağlara, ovalara çıktı.
 • کاروانی دید از دور آن ملک  ** گفت امیری را برو ای متفک 
 • Uzaktan bir kervan gördü, beyin birisine git de,
 • رو بپرس آن کاروان را بر رصد  ** کز کدامین شهر اندر می‌رسد 
 • Sor bakalım, o kervan hangi şehirden geliyor? dedi.
 • رفت و پرسید و بیامد که ز ری  ** گفت عزمش تا کجا درماند وی  390
 • Bey gitti, sorup geldi, dedi ki: Rey’den geliyor.Padişah, peki nereye gidiyormuş? deyince kalakaldı.
 • دیگری را گفت رو ای بوالعلا  ** باز پرس از کاروان که تا کجا 
 • Bir başka beye, git bakalım yüce kişi dedi, sen de nereye gidiyor, şunu anla!
 • رفت و آمد گفت تا سوی یمن  ** گفت رختش چیست هان ای موتمن 
 • O da gidip geldi, Yemen’e gidiyormuş dedi. Padişah yükü neymiş? Deyince o da dinelip kaldı.
 • ماند حیران گفت با میری دگر  ** که برو وا پرس رخت آن نفر 
 • Padişah, bir başka beye hadi, sen de yükü neymiş, onu öğren dedi.
 • باز آمد گفت از هر جنس هست  ** اغلب آن کاسه‌های رازیست 
 • Bey gidip geldi, her cins mal var, fakat çoğu Rey kâseleri deyince,
 • گفت کی بیرون شدند از شهر ری  ** ماند حیران آن امیر سست پی  395
 • Padişah, Rey’den ne vakit çıkmış? diye sordu. O aklı gevşek bey de âciz kaldı.
 • هم‌چنین تا سی امیر و بیشتر  ** سست‌رای و ناقص اندر کر و فر 
 • Böylece, otuz hattâ daha fazla beyin hepsi de âciz ve noksan çıktı.
 • گفت امیران را که من روزی جدا  ** امتحان کردم ایاز خویش را 
 • Bunun üzerine padişah beylere dedi ki: Ben bir gün tek başıma Eyaz’ımı sınadım.
 • که بپرس از کاروان تا از کجاست  ** او برفت این جمله وا پرسید راست 
 • Şu kervan nereden geliyor? Git anla dedim. Gitti, hepsini sorup öğrenmiş.
 • بی‌وصیت بی‌اشارت یک به یک  ** حالشان دریافت بی ریبی و شک 
 • Benim emrim olmadan kervanın bütün ahvalini, olduğu gibi bir bir anlattı.
 • هر چه زین سی میر اندر سی مقام  ** کشف شد زو آن به یکدم شد تمام  400
 • Bu otuz bey, otuz defada ne öğrenebildiyse o, hepsini birden öğrenip geldi.
 • مدافعه‌ی امرا آن حجت را به شبهه‌ی جبریانه و جواب دادن شاه ایشان را 
 • Beylerin,bu delili cebrice şüphelerle zayıflarmaya savaşmaları,padişahın onlara verdiği cevap
 • پس بگفتند آن امیران کین فنیست  ** از عنایتهاش کار جهد نیست 
 • Beyler, bu bir zekâ işi, o da Allah vergisi, çalışmakla olmaz ki.
 • قسمت حقست مه را روی نغز  ** داده‌ی بختست گل را بوی نغز 
 • Aya o güzel yüzü Allah vermiş, güle o hoş kokuyu Allah ihsan etmiş dediler.
 • گفت سلطان بلک آنچ از نفس زاد  ** ریع تقصیرست و دخل اجتهاد 
 • Padişah dedi ki: İnsanın elde ettiği şey zararsa çalışmamasından ileri gelmiştir, kârsa çalışıp çabalamasından.
 • ورنه آدم کی بگفتی با خدا  ** ربنا انا ظلمنا نفسنا 
 • Yoksa Âdem, “Rabbimiz, biz nefsimize zulmettik” der miydi.
 • خود بگفتی کین گناه از نفس بود  ** چون قضا این بود حزم ما چه سود  405
 • Bu suç bahtımdan. Kader böyleymiş,ihtiyatın tedbirin ne faydası var? derdi.
 • هم‌چو ابلیسی که گفت اغویتنی  ** تو شکستی جام و ما را می‌زنی 
 • İblis gibi hani. O da “Sen beni azdırdın. Hem kadehimizi kırıyor, hem de bizi dövüyorsun” demişti ya.
 • بل قضا حقست و جهد بنده حق  ** هین مباش اعور چو ابلیس خلق 
 • Halbuki takdir haktır ama, kulun çalışması da hak. Kendine gel de koca şeytan gibi kör olma.
 • در تردد مانده‌ایم اندر دو کار  ** این تردد کی بود بی‌اختیار 
 • İki iş arasında tereddütte kalıyoruz. Hiç ihtiyarımız olmasa bu tereddüt olur mu?
 • این کنم یا آن کنم او کی گود  ** که دو دست و پای او بسته بود 
 • İki eli, iki ayağı bağlı olan adam bunu mu yapsam onu mu, der mi?
 • هیچ باشد این تردد بر سرم  ** که روم در بحر یا بالا پرم  410
 • Denize mi dalsam, yücelere mi uçsam diye hiç tereddüde düşer mi?
 • این تردد هست که موصل روم  ** یا برای سحر تا بابل روم 
 • Musul’a mı gitsem, yoksa büyü öğrenmek için Babil’e mi diye düşüncelere kapılır mı?
 • پس تردد را بباید قدرتی  ** ورنه آن خنده بود بر سبلتی 
 • Şu halde tereddüt, bir kudrete delâlet eder. Böyle olmasa tereddüde düşenin bıyığına gülerler.
 • بر قضا کم نه بهانه ای جوان  ** جرم خود را چون نهی بر دیگران 
 • Yiğidim, kadere az bahane bul! Nasıl oluyor da suçunu başkalarına yükletiyorsun?
 • خون کند زید و قصاص او به عمر  ** می خورد عمرو و بر احمد حد خمر 
 • Zeyd, kana girsin, cezasını Amr çeksin... Amr, şarap içsin, Ahmet dayak yesin, bu olur mu?
 • گرد خود برگرد و جرم خود ببین  ** جنبش از خود بین و از سایه مبین  415
 • Kendi etrafında dolan, kendi suçunu gör. Hareketi güneşten bil, gölgeden bilme.
 • که نخواهد شد غلط پاداش میر  ** خصم را می‌داند آن میر بصیر 
 • Bir beyin bile ceza vermesi yanlış olmuyor, o gözü açık er, düşmanı biliyor.
 • چون عسل خوردی نیامد تب به غیر  ** مزد روز تو نیامد شب به غیر 
 • Bal şerbeti içersen başkasına humma gelmiyor. Gündüzün çalışıyorsun, akşamleyin ücretini başkası almıyor.
 • در چه کردی جهد کان وا تو نگشت  ** تو چه کاریدی که نامد ریع کشت 
 • Neye çalıştın da zararını, faydasını görmedin? Ne ektin de devşirme vakti onu biçmedin?
 • فعل تو که زاید از جان و تنت  ** هم‌چو فرزندت بگیرد دامنت 
 • Canından, teninden doğan işin, çocuğun gibi gelir, senin eteğini tutar.
 • فعل را در غیب صورت می‌کنند  ** فعل دزدی را نه داری می‌زنند  420
 • Yaptığın işe gayb âleminden bir suret verirler. Hırsızlık için darağacı kurmuyorlar mı?