English    Türkçe    فارسی   

6
3927-3976

 • مغز بیرون ماند و قشر گفت رفت  ** کی شود از قشر معده گرم و زفت 
 • İç, kabuktan çıktı. Kabuktan ibaret olan söz, kaybolup gitti. Mide hiç kabuktan kızışır, gelişir mi?
 • نار دوزخ جز که قشر افشار نیست  ** نار را با هیچ مغزی کار نیست 
 • Cehennem ateşi ancak kabuğu yakar. Ateşin içle hiçbir işi yoktur.
 • ور بود بر مغز ناری شعله‌زن  ** بهر پختن دان نه بهر سوختن 
 • Ateş, içe yalım verirse mutlaka bil ki onu pişirmek içindir, yakmak için değil.
 • تا که باشد حق حکیم این قاعده  ** مستمر دان در گذشته و نامده  3930
 • Tanrı hüküm ve hikmet sahibi oldukça bu kaide daimidir. Geçmiş zamanda da böyledir. Gelecek zamanda da.
 • مغز نغز و قشرها مغفور ازو  ** مغز را پس چون بسوزد دور ازو 
 • Latif iç, hatta kabuklar bile onun tarafından yarlıganırken artık nasıl olur da içi yakar? Uzaktır ondan bu.
 • از عنایت گر بکوبد بر سرش  ** اشتها آید شراب احمرش 
 • Hatta inayet eder de bu inayeti yüzünden başına vurursa bile ona bir iştah verir, o kırmızı şarabı içirir.
 • ور نکوبد ماند او بسته‌دهان  ** چون فقیه از شرب و بزم این شهان 
 • Başına vurmazsa o hoca gibi onun ağzını bağlar. Şarap da içirmez, bu padişahların meclisine de sokmaz.
 • گفت شه با ساقیش ای نیک‌پی  ** چه خموشی ده به طبعش آر هی 
 • Padişah sakiye dedi ki: Ey izi kutlu ne susuyorsun? Hadi onu hoş bir hale getir, neşelendir!
 • هست پنهان حاکمی بر هر خرد  ** هرکه را خواهد به فن از سر برد  3935
 • Her akılda gizli bir hükmeden vardır. Kimi dilerse hileyle baştan çıkarır.
 • آفتاب مشرق و تنویر او  ** چون اسیران بسته در زنجیر او 
 • Doğu güneşi de onun alemi aydınlatması da tutsaklar gibi onun zincirine bağlanmıştır.
 • چرخ را چرخ اندر آرد در زمن  ** چون بخواند در دماغش نیم فن 
 • Dimağına yarım afsun okuduğu zaman feleği çarha getirir döndürür.
 • عقل کو عقل دگر را سخره کرد  ** مهره زو دارد ویست استاد نرد 
 • Bir aklı tesiri altına alan başka bir akıl ondan kudret bulmuştur, tavla üstadı odur.
 • چند سیلی بر سرش زد گفت گیر  ** در کشید از بیم سیلی آن زحیر 
 • Saki, hocanın başına birkaç sille vurdu al deyip şarap kadehini sundu. Zavallı hoca sille korkusundan kadehi alıp içti.
 • مست گشت و شاد و خندان شد چو باغ  ** در ندیمی و مضاحک رفت و لاغ  3940
 • İçince de sarhoş oldu, neşelendi, bağ gibi gülmeye başladı. Nedimliğe alaya latifeye koyuldu.
 • شیرگیر و خوش شد انگشتک بزد  ** سوی مبرز رفت تا میزک کند 
 • Aslanı bile tutacak bir hale geldi. Neşesinden parmacıklarını şakırdatmaya başladı. Sonra su dökmek için ayak yoluna gitti.
 • یک کنیزک بود در مبرز چو ماه  ** سخت زیبا و ز قرناقان شاه 
 • Ayak yolunda ay gibi bir halayık vardı. Padişahın cariyelerinden olan bu kız pek güzeldi.
 • چون بدید او را دهانش باز ماند  ** عقل رفت و تن ستم‌پرداز ماند 
 • Onu görünce ağzı açık kaldı. Aklı gitti, halayığa saldırmaya kalkıştı.
 • عمرها بوده عزب مشتاق و مست  ** بر کنیزک در زمان در زد دو دست 
 • Ömrünce bekardı iştiyak halindeydi. Şimdi bir de sarhoş olmuştu. Hemen halayığa el attı.
 • بس طپید آن دختر و نعره فراشت  ** بر نیامد با وی و سودی نداشت  3945
 • Halayık çırpınmaya başladı, narayı attı. Fakat hiçbir çaresi olmadı.
 • زن به دست مرد در وقت لقا  ** چون خمیر آمد به دست نانبا 
 • Kadın buluşma zamanında erkeğin elinde ekmekçinin elindeki hamura döner.
 • بسرشد گاهیش نرم و گه درشت  ** زو بر آرد چاق چاقی زیر مشت 
 • Onu gah yumuşaklıkla gah sert bir halde yoğurur durur, elinin altında ondan çak, çak diye sesler çıkar.
 • گاه پهنش واکشد بر تخته‌ای  ** درهمش آرد گهی یک لخته‌ای 
 • Gah onu uzatır, tahta üstünde yassı bir hale getirir. Gah bir araya toplar.
 • گاه در وی ریزد آب و گه نمک  ** از تنور و آتشش سازد محک 
 • Gah su döker, gah tuz eker. Gah tandıra yayar, ateşle onu mehenge vurur.
 • این چنین پیچند مطلوب و طلوب  ** اندرین لعبند مغلوب و غلوب  3950
 • İstekli ve istenen, bu çeşit dürülüp bükülür, Alt olan ve üst gelen, bu oyundadır işte.
 • این لعب تنها نه شو را با زنست  ** هر عشیق و عاشقی را این فنست 
 • Bu oyun yalnız kocayla karı arasında olmaz. Her aşıkla her sevgili de bu oyunu oynar.
 • از قدیم و حادث و عین و عرض  ** پیچشی چون ویس و رامین مفترض 
 • Evveli olmayanla sonradan olanın, varlıkla var olup suret kabul edenin Vise ve Ramin gibi bükülüp ezilmesi farzdır.
 • لیک لعب هر یکی رنگی دگر  ** پیچش هر یک ز فرهنگی دگر 
 • Fakat her birinin oyunu başka bir çeşittir. Her birinin ezilip büzülmesi başka bir hünerdendir.
 • شوی و زن را گفته شد بهر مثال  ** که مکن ای شوی زن را بد گسیل 
 • Kocayla karıyı ey koca karını kötü tutma, hoş tut demek için örnek olarak söyledim.
 • آن شب گردک نه ینگا دست او  ** خوش امانت داد اندر دست تو  3955
 • Gerdek gecesi yenge onun elini tutup hoş bir emanet olarak senin eline vermedi mi?
 • کانچ با او تو کنی ای معتمد  ** از بد و نیکی خدا با تو کند 
 • Ey güvenilir kişi sen iyi kötü ne yaparsan Tanrı da sana onu yapar.
 • حاصل این‌جا این فقیه از بی‌خودی  ** نه عفیفی ماندش و نه زاهدی 
 • Hasılı, o hoca ayakyolunda sarhoşluktan halayığa saldırdı. Ne namusu kaldı, ne zahitliği!
 • آن فقیه افتاد بر آن حورزاد  ** آتش او اندر آن پنبه فتاد 
 • O huriden doğmuş güzelin üstüne atıldı. Ateşi o pamuğa düştü.
 • جان به جان پیوست و قالب‌ها چخید  ** چون دو مرغ سربریده می‌طپید 
 • Can, cana ulaştı bedenler dürülüp bükülmeye başladı. İkisi de başları kesilmiş iki kuş gibi çırpınıyorlardı.
 • چه سقایه چه ملک چه ارسلان  ** چه حیا چه دین چه بیم و خوف جان  3960
 • Hocanın gönlünde ne şarap meclisi, ne padişah, ne aslan, ne haya, ne din, ne ürkeklik, ne de can korkusu kaldı.
 • چشمشان افتاده اندر عین و غین  ** نه حسن پیداست این‌جا نه حسین 
 • Gözü kızdı, bir şey görmez oldu. Burada zaten ne Hasan görünür göze, ne Hüseyin!
 • شد دراز و کو طریق بازگشت  ** انتظار شاه هم از حد گذشت 
 • Hocanın meclise dönmesi gecikti. Padişahın bekleyişi de haddi aştı.
 • شاه آمد تا ببیند واقعه  ** دید آن‌جا زلزله‌ی القارعه 
 • Ne oluyor bir göreyim diye gitti. Oradaki kıyamet alametini gördü.
 • آن فقیه از بیم برجست و برفت  ** سوی مجلس جام را بربود تفت 
 • Hoca, korkusundan hemen sıçrayıp meclise gitti, ateş gibi derhal şarap kadehini kaptı.
 • شه چون دوزخ پر شرار و پر نکال  ** تشنه‌ی خون دو جفت بدفعال  3965
 • Padişah cehennem gibi kızmış gazaba gelmişti. O kötü işi işleyen hocanın da, kızın da kanına susamıştı.
 • چون فقیهش دید رخ پر خشم و قهر  ** تلخ و خونی گشته هم‌چون جام زهر 
 • Fakih padişahı hiddetli, gazaplı görünce kötü bir hale düştü, zehir kadehi gibi acı ve kanlı bir hale geldi.
 • بانگ زد بر ساقیش که ای گرم‌دار  ** چه نشستی خیره ده در طبعش آر 
 • Sakiye, yahu acele et dedi, neye öyle sersem, sersem oturuyorsun? Çabuk padişahı neşelendir.
 • خنده آمد شاه را گفت ای کیا  ** آمدم با طبع آن دختر ترا 
 • Padişah gülümsedi, ey ulu er dedi, hoşlandım, o kız senin olsun!
 • پادشاهم کار من عدلست و داد  ** زان خورم که یار را جودم بداد 
 • Ben padişahım, benim işim adalettir, lütuftur. Ne yersem cömertliğim, sevgiliyi de onu verir.
 • آنچ آن را من ننوشم هم‌چو نوش  ** کی دهم در خورد یار و خویش و توش  3970
 • Tatlı, tatlı içemediğim şeyi nasıl olur da sevgiliye verir, ona azık olarak sunarım?
 • زان خورانم من غلامان را که من  ** می‌خورم بر خوان خاص خویشتن 
 • Ben kendi hususi soframda ne yersem kullarıma da onu yediririm.
 • زان خورانم بندگان را از طعام  ** که خورم من خود ز پخته یا ز خام 
 • Pişmiş olsun, ham olsun… Ne yemek yersem kölelerime onu yedirir, onları o yemekle beslerim.
 • من چو پوشم از خز و اطلس لباس  ** زان بپوشانم حشم را نه پلاس 
 • Kürkten, atlastan ne giyersem kölelerime de onu giydiririm, onlara köhne elbiseler giydirmem.
 • شرم دارم از نبی ذو فنون  ** البسوهم گفت مما تلبسون 
 • Hüner sahibi Peygamberden utanırım. O “ Hizmetçinize siz ne giyiyorsanız onu giydirin” dedi.
 • مصطفی کرد این وصیت با بنون  ** اطعموا الاذناب مما تاکلون  3975
 • Mustafa, evladı olan ümmetine “ Elinizin altındakilere yediğiniz şeyden yedirin” diye vasiyette bulundu.
 • دیگران را بس به طبع آورده‌ای  ** در صبوری چست و راغب کرده‌ای 
 • Başkalarını hoş bir hale getirdin, sabırla çevikleştirdin, sabra teşvik ettin.