English    Türkçe    فارسی   

1
2577-2601

 • صورت بر هم زدن از جسم تنگ ** اختلاط جانها در صلح و جنگ‌‌
 • Dar ve küçük bir cisimden dalgaların birbiri ardınca zuhuru da canların barışta, savaşta birbirlerine karışmalarına benzer.
 • موجهای صلح بر هم می‌‌زند ** کینه‌‌ها از سینه‌‌ها بر می‌‌کند
 • Barış dalgaları kopar, gönüllerden kinleri giderir.
 • موجهای جنگ بر شکل دگر ** مهرها را می‌‌کند زیر و زبر
 • Bunun aksine savaş dalgaları kopar, sevgileri altüst eder.
 • مهر تلخان را به شیرین می‌‌کشد ** ز آن که اصل مهرها باشد رشد 2580
 • Sevgi, acıları tatlıya çeker, tatlılaştırır. Çünkü sevgilerin aslı, doğru yola götürmedir.
 • قهر شیرین را به تلخی می‌‌برد ** تلخ با شیرین کجا اندر خورد
 • Kahır ise, tatlıyı acılığa çekmektedir. Acı, tatlı ile bir arada bulunur, bağdaşır mı?
 • تلخ و شیرین زین نظر ناید پدید ** از دریچه‌‌ی عاقبت دانند دید
 • Acı tatlı; bu gözle görünmez. Basiret ehli, onları, akıbet penceresinden görmeyi bilir.
 • چشم آخر بین تواند دید راست ** چشم آخر بین غرور است و خطاست‌‌
 • Akıbeti gören göz, doğruyu görebilir. Âhiri gören göz ise gururdan, körlükten ibarettir.
 • ای بسا شیرین که چون شکر بود ** لیک زهر اندر شکر مضمر بود
 • Nice tatlılar vardır ki şeker gibidir, fakat o şeker içinde zehir gizlidir.
 • آن که زیرک‌‌تر به بو بشناسدش ** و آن دگر چون بر لب و دندان زدش‌‌ 2585
 • Aklı en üstün, anlayışı en keskin olan, kokudan anlar. Öbürüyse ancak dudağına, dişine değince fark eder.
 • پس لبش ردش کند پیش از گلو ** گر چه نعره می‌‌زند شیطان کلوا
 • Şeytan “Yiyin” diye bağırır ama o adamın dudağı zehri, boğazına varmadan reddeder.
 • و آن دگر را در گلو پیدا کند ** و آن دگر را در بدن رسوا کند
 • Başka biri boğazına varınca anlar, bir başkası yer, bedenini berbat edince anlar.
 • و آن دگر را در حدث سوزش دهد ** ذوق آن زخم جگر دوزش دهد
 • Zehir; diğer birisinde abdest bozarken yanış yapar; zaman zaman ciğerini delen bir acı peyda eder.
 • و آن دگر را بعد ایام و شهور ** و آن دگر را بعد مرگ از قعر گور
 • Bir başkasında zehrin eseri; günler, aylar geçtikten sonra görünür. Diğer birisinde ise ölümden ve Sûr üfürüldükten sonra meydana çıkar.
 • ور دهندش مهلت اندر قعر گور ** لا بد آن پیدا شود یوم النشور 2590
 • Eğer o kişiye mezarda mühlet verirlerse mutlaka mahşer günü azap ederler.
 • هر نبات و شکری را در جهان ** مهلتی پیداست از دور زمان‌‌
 • Her otun, her şekerin zamanede bir oluş müddeti vardır.
 • سالها باید که اندر آفتاب ** لعل یابد رنگ و رخشانی و تاب‌‌
 • Lâlin, güneşin tesiriyle renk, parlaklık ve letafet elde etmesi için yılların geçmesi gerektir.
 • باز تره در دو ماه اندر رسد ** باز تا سالی گل احمر رسد
 • Alelâde otlar, iki ay içinde yetişir. Fakat kırmızı gül, ancak bir yılda yetişir gül verir.
 • بهر این فرمود حق عز و جل ** سوره الانعام در ذکر اجل‌‌
 • Yüce ve Ulu Tanrı, bunun için eceli, yani her şeyin müddetini En’am sûresinde anlatmıştır.
 • این شنیدی مو به مویت گوش باد ** آب حیوان است خوردی نوش باد 2595
 • Bunu duydun ya; her kılın kulak kesilsin... Bu duyduğun âbıhayattır, afiyet olsun!
 • آب حیوان خوان مخوان این را سخن ** روح نو بین در تن حرف کهن‌‌
 • Bu söze söz deme, âbıhayat de. Bu sözü, eski harfler teninde yepyeni bir ruh olarak gör.
 • نکته‌‌ی دیگر تو بشنو ای رفیق ** همچو جان او سخت پیدا و دقیق‌‌
 • Arkadaş; başka bir nükte daha duy. Bu nükte can gibi hem apaçık, meydandadır, hem gayet ince ve gizli.
 • در مقامی هست هم این زهر مار ** از تصاریف خدایی خوش گوار
 • Bir yer olur ki bu yılan zehri, Tanrı’nın tasarruflarıyla gayet tatlı ve lezzetli bir hale gelir.
 • در مقامی زهر و در جایی دوا ** در مقامی کفر و در جایی روا
 • Bir yerde zehirdir, bir yerde ilâç... Bir yerde küfürdü, bir yerde tam lâyık ve yerinde.
 • گر چه آن جا او گزند جان بود ** چون بدین جا در رسد درمان بود 2600
 • Orada cana zarar verir ama burada derman kesilir.
 • آب در غوره ترش باشد و لیک ** چون به انگوری رسد شیرین و نیک‌‌
 • Su, koruk içinde ekşidir; fakat üzüme gelince tatlılaşır, güzelleşir.