English    Türkçe    فارسی   

2
3571-3595

 • چون که در معده شود پاکت پلید ** قفل نه بر حلق و پنهان کن کلید
 • Fakat midende temiz de pis murdar bir hale geliyorsa boğazını kilitle, anahtarı da sakla.
 • هر که در وی لقمه شد نور جلال ** هر چه خواهد تا خورد او را حلال‏
 • Lokma, kimde ululuk nuru haline gelirse ne dilerse yesin... Ona helâl!
 • بیان دعویی که عین آن دعوی گواه صدق خویش است‏
 • Doğruluğuna kendisi tanık olan iddia
 • گر تو هستی آشنای جان من ** نیست دعوی گفت معنی لان من‏
 • Eğer benim canıma âşina isen bilirsin ki şu manalı sözüm boş dâva değildir.
 • گر بگویم نیم شب پیش توام ** هین مترس از شب که من خویش توام‏
 • Gece yarısında bile senin yanındayım; kendine gel... Geceleyin korkma; ben senin adamınım, hısmınım dersem,
 • این دو دعوی پیش تو معنی بود ** چون شناسی بانگ خویشاوند خود 3575
 • Bu iki iddia da, eğer hısımlarının sesini tanırsan sence doğrudur.
 • پیشی و خویشی دو دعوی بود لیک ** هر دو معنی بود پیش فهم نیک‏
 • Yanında olmak da, hısmın bulunmak da iddiadır ama iyi anlayan kişiye göre ikisi de mânadan ibarettir ve doğrudur.
 • قرب آوازش گواهی می‏دهد ** کاین دم از نزدیک یاری می‏جهد
 • Sesinin yakından gelişi de şehadet eder ki bu nefes, bir sevgilinin yanından gelmekte.
 • لذت آواز خویشاوند نیز ** شد گوا بر صدق آن خویش عزیز
 • Hısımların seslerindeki tat da o hısmın doğruluğuna şahittir.
 • باز بی‏الهام احمق کاو ز جهل ** می‏نداند بانگ بیگانه ز اهل‏
 • Fakat Allah ilhamına mazhar olmayan ve bilgisizliğinden yabancı sesiyle akraba sesini birbirinden ayırt edemeyen ahmağa göre,
 • پیش او دعوی بود گفتار او ** جهل او شد مایه‏ی انکار او 3580
 • Bu adamın sözü dâvadan ibarettir. Bu ahmağın bilgisizliği, inkârına sebep olur.
 • پیش زیرک کاندرونش نورهاست ** عین این آواز معنی بود راست‏
 • Fakat gönlünde Allah nurları olan akıllı, anlayışlı kişiye göre bu ses, mananın ta kendisidir ve doğrudur.
 • یا به تازی گفت یک تازی زبان ** که همی‏دانم زبان تازیان‏
 • Bu, şuna benzer: Arapça bilen birisi, Arapça “Ben Arapça bilirim” dese,
 • عین تازی گفتنش معنی بود ** گر چه تازی گفتنش دعوی بود
 • Onun Arapça bilirim demesi dâvadır ama Arapça söyleyişi de manadır, dâvasının ispatıdır.
 • یا نویسد کاتبی بر کاغذی ** کاتب و خط خوانم و من ابجدی‏
 • Yahut bir kâtip, kâğıdın üstüne “Ben kâtibim, yazı okuyabilirim, yüce bir kişiyim” diye yazsa,
 • این نوشته گر چه خود دعوی بود ** هم نوشته شاهد معنی بود 3585
 • Bu yazı filvaki dâvadır ama yazılan şeyde dâvanın doğruluğuna şahittir.
 • یا بگوید صوفیی دیدی تو دوش ** در میان خواب سجاده به دوش‏
 • Yahut da bir sofi “Dün akşam rüyada birisini gördün ya… Hani omuzun da seccade vardı.
 • من بدم آن و آن چه گفتم خواب در ** با تو اندر خواب در شرح نظر
 • İşte o benim. Rüyada sana nazardaki feyizleri anlatmıştım.
 • گوش کن چون حلقه اندر گوش کن ** آن سخن را پیشوای هوش کن‏
 • Onları kulağına küpe et. O sözü aklına rehber yap, sözlere uy” dese,
 • چون ترا یاد آید آن خواب این سخن ** معجز نو باشد و زر کهن‏
 • Bu söz, sana rüyayı hatırlatır. Yeni bir mucize, eski bir altındır.
 • گر چه دعوی می‏نماید این ولی ** جان صاحب واقعه گوید بلی‏ 3590
 • Bu söz, dâva gibi görünür ama rüyayı görenin ruhu” Evet” der. Tasdik eder.
 • پس چو حکمت ضاله‏ی مومن بود ** آن ز هر که بشنود موقن بود
 • Hikmet, müminin kaybolmuş malı olduğundan kimden duysa inanır, kabul eder.
 • چون که خود را پیش او یابد فقط ** چون بود شک چون کند او را غلط
 • Fakat kendisini hikmetin yanında bulursa nasıl şüphe edebilir. Nasıl yanılabilir?
 • تشنه‏ای را چون بگویی تو شتاب ** در قدح آب است بستان زود آب‏
 • Susuz birisine “ Acele et, çabuk, kadehteki suyu al iç” desen,
 • هیچ گوید تشنه کاین دعوی است رو ** از برم ای مدعی مهجور شو
 • Susuz, “Bu bir dâvadan ibaret. Yürü ey davacı benden uzaklaş”
 • یا گواه و حجتی بنما که این ** جنس آب است و از آن ماء معین‏ 3595
 • Yahut “Kadehtekinin su, o içilen güzel, berrak su olduğuna dair bana bir delil göster!” der mi?