English    Türkçe    فارسی   

3
2609-2633

 • آن یکی بس دور بین و دیده‌کور ** از سلیمان کور و دیده پای مور
 • Üç kişinin birisi pek uzakları görürdü, fakat gözü kör; Süleyman’ı görmezdi de karıncanın ayağını görürdü!
 • و آن دگر بس تیزگوش و سخت کر ** گنج و در وی نیست یک جو سنگ زر 2610
 • Öbürü pek keskin işitirdi, fakat sağır! Âdeta bir defineydi. İçinde yarım arpa kadar bile altın yok!
 • وآن دگر عور و برهنه لاشه‌باز ** لیک دامنهای جامه‌ی او دراز
 • Üçüncüsü çırılçıplak, edep yeri açık bir adamdı. Elbisesinin etekleri uzun!
 • گفت کور اینک سپاهی می‌رسند ** من همی‌بینم که چه قومند و چند
 • Kör dedi ki: “İşte bak, şuracıktan atlılar gelmekte. Onların hangi kavimden olduklarını ve kaç kişiden ibaret bulunduklarını görüyorum.”
 • گفت کر آری شنودم بانگشان ** که چه می‌گویند پیدا و نهان
 • Sağır “ Evet, ben de seslerini duydum, gizli açık ne söylüyorlarsa işittim” dedi.
 • آن برهنه گفت ترسان زین منم ** که ببرند از درازی دامنم
 • Çıplak “Benim korkum da şundan: Gelirlerse elbisemin eteğini keserler!” dedi.
 • کور گفت اینک به نزدیک آمدند ** خیز بگریزیم پیش از زخم و بند 2615
 • Kör dedi ki: “İşte bak, yaklaştılar. Hadi onlar gelip çatmadan, bizi yakalayıp dövmeden, bağlamadan biz kaçalım.”
 • کر همی‌گوید که آری مشغله ** می‌شود نزدیکتر یاران هله
 • Sağır dedi ki: “ Hakikaten dostlar, gürültü gittikçe yaklaşıyor, haydin!
 • آن برهنه گفت آوه دامنم ** از طمع برند و من ناآمنم
 • Çıplak, eyvahlar olsun, dedi… Gelirlerse tamah ederler, elbisemi alırlar, ben hiç emin değilim!
 • شهر را هشتند و بیرون آمدند ** در هزیمت در دهی اندر شدند
 • Şehri bırakıp çıktılar, koşa koşa bir köye geldiler.
 • اندر آن ده مرغ فربه یافتند ** لیک ذره‌ی گوشت بر وی نه نژند
 • O köyde semiz bir kuş buldular. Kuş pek semizdi, vücudunda zerre kadar et yoktu, öyle arıktı ki!
 • مرغ مرده‌ی خشک وز زخم کلاغ ** استخوانها زار گشته چون پناغ 2620
 • Ölmüş bir kuştu, kargaların gagalamasından kemikleri bile incelmiş, ipliğe dönmüştü.
 • زان همی‌خوردند چون از صید شیر ** هر یکی از خوردنش چون پیل سیر
 • Aslanların avlarını yemesi gibi o kuşu yediler… Üçü de tok filler gibi semirip şiştiler.
 • هر سه زان خوردند و بس فربه شدند ** چون سه پیل بس بزرگ و مه شدند
 • Üçü de üç tane besili, semiz ve büyük file döndüler!
 • آنچنان کز فربهی هر یک جوان ** در نگنجیدی ز زفتی در جهان
 • Üç genç de öyle semirdi, öyle şişmanladı ki şişmanlıktan âleme sığamaz oldular!
 • با چنین گبزی و هفت اندام زفت ** از شکاف در برون جستند و رفت
 • Bu kadar şişmanlıkta, bu koskocaman kelleyle, kulakla, bu iri yedi endamla beraber kapının çatlağından süzülüp geçtiler!
 • راه مرگ خلق ناپیدا رهیست ** در نظر ناید که آن بی‌جا رهیست 2625
 • Ölüm de halka görünmez, ölümün yolu da gizlidir. Ölüm de göze gelmez… Acayip bir çıkış yeridir.
 • نک پیاپی کاروانها مقتفی ** زین شکاف در که هست آن مختفی
 • İşte bak, kervanlar birbiri ardına ulanmış, o kapının gizli çatlağından geçip gitmede!
 • بر در ار جویی نیابی آن شکاف ** سخت ناپیدا و زو چندین زفاف
 • Fakat o çatlağı arasan göremezsen. Pek gizlidir ama ondan bunca kişileri geçirdiler, gelin evine güvey götürür gibi götürdüler.
 • شرح آن کور دوربین و آن کر تیزشنو و آن برهنه دراز دامن
 • Uzaktakini bile gören köle, keskin kulaklı sağır, uzun elbiseli çıplağın açıklanması
 • کر امل را دان که مرگ ما شنید ** مرگ خود نشنید و نقل خود ندید
 • Sağır, istektir, dilektir. Bizim ölümümüzü duydu da kendi ölümünü duymadı, kendi görünüşünü görmedi.
 • حرص نابیناست بیند مو بمو ** عیب خلقان و بگوید کو بکو
 • Kör de hırstır. Halkın ayıbını kıldan kıla görür. Taraf taraf söyler de,
 • عیب خود یک ذره چشم کور او ** می‌نبیند گرچه هست او عیب‌جو 2630
 • Kör gözü kendi ayıbını zerre kadar göremez, fakat gene de âlemin ayıbını arar!
 • عور می‌ترسد که دامانش برند ** دامن مرد برهنه چون درند
 • Çıplak, elbisesinin eteğini kesecekler diye korkuyor ama çıplak adamın eteğimi olur ki kessinler!
 • مرد دنیا مفلس است و ترسناک ** هیچ او را نیست از دزدانش باک
 • Dünyaya kapılan da hem müflistir, hem de korkmakta. Hâlbuki hırsızlardan hiç de korkmaması lâzım.
 • او برهنه آمد و عریان رود ** وز غم دزدش جگر خون می‌شود
 • Zaten dünyaya çıplak geldi, çıplak gidecek… Böyle olduğu halde hırsızlardan korkusundan yüreği kan olmakta!