English    Türkçe    فارسی   

3
76-100

 • بس ضعیف‌اند و لطیف و بس سمین ** لیک مادر هست طالب در کمین
 • Onlar pek kuvvetsiz. Pek lâtif ve semizdir. Fakat anaları pusudadır, onları korur.
 • از پی فرزند صد فرسنگ راه ** او بگردد در حنین و آه آه
 • Yavrusunun ardından feryad-ü figan ederek yüz fersah yol yürür, evlâdını arar durur.
 • آتش و دود آید از خرطوم او ** الحذر زان کودک مرحوم او
 • Hortumundan ateşler saçar, dumanlar savurur. Yavrularına merhameti çoktur. Sakın ha yavrularını avlamayın” dedi.
 • اولیا اطفال حق‌اند ای پسر ** غایبی و حاضری بس با خبر
 • Yavrum, veliler de Allah çocuklarıdır. Onlar ortada olsun, olmasın… Allah, mallarını, canlarını korur, onların ahvalinden haberdardır.
 • غایبی مندیش از نقصانشان ** کو کشد کین از برای جانشان 80
 • Sakın noksanlarını bulup aleyhlerine gıybet etme. Onlar için kin güden, onların öcünü alan Allah’tır.
 • گفت اطفال من‌اند این اولیا ** در غریبی فرد از کار و کیا
 • Allah dedi ki: Bu veliler benim çocuklarımdır. Gariplik âlemindedirler, eşleri yoktur. Ne işleri vardır, ne güçleri.
 • از برای امتحان خوار و یتیم ** لیک اندر سر منم یار و ندیم
 • Halkı imtihan için hor ve yetim görünürler. Fakat hakikatte dostları da benim, nedimleri de.
 • پشت‌دار جمله عصمتهای من ** گوییا هستند خود اجزای من
 • Hepsi de benim korumama arka vermiştir. Sanki onlar, benim cüzilerimdir.
 • هان و هان این دلق‌پوشان من‌اند ** صد هزار اندر هزار و یک تن‌اند
 • Sakın, sakın! Bunlar benim hırka giyenlerimdir. Binlerce kişi arasında yüz binlerce kişidirler, fakat yine de hepsi bir vücuttur.”
 • ورنه کی کردی به یک چوبی هنر ** موسیی فرعون را زیر و زبر 85
 • Öyle olmasaydı bir tek Musa, bir tek sopa ile Firavunun altını üstüne getirebilir miydi?
 • ورنه کی کردی به یک نفرین بد ** نوح شرق و غرب را غرقاب خود
 • Öyle olmasaydı Nuh, bir beddua ile doğuyu batıyı sulara gark edebilir miydi?
 • بر نکندی یک دعای لوط راد ** جمله شهرستانشان را بی مراد
 • İhsan ve kerem sahibi Lût, zalimlerin şehirlerini perişan eyleyebilir, yerlere batırabilir miydi?
 • گشت شهرستان چون فردوسشان ** دجله‌ی آب سیه رو بین نشان
 • Cennete benzeyen şehirleri Karasu Diclesi oldu. Git de gör.
 • سوی شامست این نشان و این خبر ** در ره قدسش ببینی در گذر
 • Bu Karasu Şam tarafındadır. Kudüs’e giderken yolda görürsün.
 • صد هزاران ز انبیای حق‌پرست ** خود بهر قرنی سیاستها بدست 90
 • Hakk’a tapan yüz binlerce peygamber yüzünden her devirde nice azaplar oldu.
 • گر بگویم وین بیان افزون شود ** خود جگر چه بود که کهها خون شود
 • Söylesem uzun sürer. Ciğerde ne oluyor ki? Dağlar bile kan kesilir.
 • خون شود کهها و باز آن بفسرد ** تو نبینی خون شدن کوری و رد
 • Dağlar kan kesilir de sonra yine donar, kalır. Sen bu kan oluşu görmezsin, çünkü körsün, kötüsün… Bu görüşten ne kadar uzaksın!
 • طرفه کوری دوربین تیزچشم ** لیک از اشتر نبیند غیر پشم
 • Bu kör, ne şaşılacak şey kördür; uzağı görür, gözü de keskin. Fakat yalnız devedeki yükü görür.
 • مو بمو بیند ز صرفه حرص انس ** رقص بی مقصود دارد همچو خرس
 • İnsan hırsından her şeyi kıldan kıla görür, bilir ama oynayıp salınmasında hayır yoktur, bu oynayış şerle doludur.
 • رقص آنجا کن که خود را بشکنی ** پنبه را از ریش شهوت بر کنی 95
 • Benliğini kıracak yerde oyna, salın da şehvet yarasının üstündeki pamuğu çek, kopar.
 • رقص و جولان بر سر میدان کنند ** رقص اندر خون خود مردان کنند
 • Erler, meydanda oynar, dolanır, kendi kanları içinde raks ederler.
 • چون رهند از دست خود دستی زنند ** چون جهند از نقص خود رقصی کنند
 • Varlıklarından kurtuldular mı ellerini çarpar… Noksanlarından ayrıldılar mı raksa girerler.
 • مطربانشان از درون دف می‌زنند ** بحرها در شورشان کف می‌زنند
 • Çalgıcıları, içlerinden def çalar… Denizler, onların coşkunluğunu görüp köpürür.
 • تو نبینی لیک بهر گوششان ** برگها بر شاخها هم کف‌زنان
 • Sen görmezsin ama onların gayretinden yapraklar bile dalların üstünde el çırpar.
 • تو نبینی برگها را کف زدن ** گوش دل باید نه این گوش بدن 100
 • Dalların el çırpışını görmüyorsun değil mi? Buna can kulağı gerek… Ten kulağıyla duyulmaz ki.