English    Türkçe    فارسی   

4
1291-1315

 • من مرین را زهرم و او را شکر ** نام من اینست بر لوح از قدر
 • Buna zehirim, ona şeker... Adım, kader levhinde şudur diye dile gelirdi.
 • پس طبیبان از سلیمان زان گیا ** عالم و دانا شدندی مقتدی
 • Doktorlar Süleyman’dan o otu öğrenirler, bilgi sahibi olurlar, ona uyarlardı.
 • تا کتبهای طبیبی ساختند ** جسم را از رنج می‌پرداختند
 • Bu suretle doktorluk kitapları düzdüler... Bedenleri hastalıklardan kurtardılar.
 • این نجوم و طب وحی انبیاست ** عقل و حس را سوی بی‌سو ره کجاست
 • Bu nücum ve tıp bilgileri, Peygamberlerin vahiyleridir... Yoksa akıl ve duygunun o tarafa nereden yolu olacak?
 • عقل جزوی عقل استخراج نیست ** جز پذیرای فن و محتاج نیست 1295
 • Cüz’i akıl, bir şeyden hüküm çıkaracak akıl değildir. O, ancak fen sahibinden fenni kabul eder, öğrenmeye muhtaçtır.
 • قابل تعلیم و فهمست این خرد ** لیک صاحب وحی تعلیمش دهد
 • Bu akıl, öğrenmeye ve anlamaya kabiliyetlidir. Ama vahiy sahibi ona öğretir.
 • جمله حرفتها یقین از وحی بود ** اول او لیک عقل آن را فزود
 • Bütün sanatlar, şüphe yok ki önce vahiyden meydana gelir, fakat sonra akıl, onların üstüne bazı şeyler katar!
 • هیچ حرفت را ببین کین عقل ما ** تاند او آموختن بی‌اوستا
 • Dikkat et de bak! Bizim bu aklımız, hiçbir sanatı, usta olmadıkça öğrenebiliyor mu?
 • گرچه اندر مکر موی‌اشکاف بد ** هیچ پیشه رام بی‌استا نشد
 • Hile kılı kırk yarar ama usta olmadıkça hiçbir sanatı elde edemez!
 • دانش پیشه ازین عقل ار بدی ** پیشه‌ی بی‌اوستا حاصل شدی 1300
 • Sanat bilgisi, bu akılla olsaydı ustasız bir sanat meydana gelirdi!
 • آموختن پیشه گورکنی قابیل از زاغ پیش از آنک در عالم علم گورکنی و گور بود
 • Âlemde mezar kazıcılık ve mezar yokken Kaabil’in mezar kazıcılığını kargadan öğrenmesi
 • کندن گوری که کمتر پیشه بود ** کی ز فکر و حیله و اندیشه بود
 • Mezar kazma, en bayağı bir sanat... Düşünceden, düzenden, fikirden doğacak değil ya!
 • گر بدی این فهم مر قابیل را ** کی نهادی بر سر او هابیل را
 • Fakat Kaabilde bu anlayış olsaydı Hâbili başı üstünde taşır mıydı?
 • که کجا غایب کنم این کشته را ** این به خون و خاک در آغشته را
 • Ben bu ölüyü, bu kana, toprağa karışmış ölüyü ne yapayım, nasıl yok edeyim der miydi?
 • دید زاغی زاغ مرده در دهان ** بر گرفته تیز می‌آمد چنان
 • Bir de gördü ki bir karga, ölü bir kargayı ağzına almış, hemen geldi...
 • از هوا زیر آمد و شد او به فن ** از پی تعلیم او را گورکن 1305
 • Havadan indi Kaabil’e öğretmek için mezar kazıcılığına başladı.
 • پس به چنگال از زمین انگیخت گرد ** زود زاغ مرده را در گور کرد
 • Tırnaklarıyla yerden bir toz kopardı, yeri kazıp hemen hemen ölü kargayı o mezara koydu;
 • دفن کردش پس بپوشیدش به خاک ** زاغ از الهام حق بد علم‌ناک
 • Gömüp üstünü toprakla örttü... bu suretle karga, Allah ilhamı ile bilgi sahibi oldu.
 • گفت قابیل آه شه بر عقل من ** که بود زاغی ز من افزون به فن
 • Kaabil, bunu görünce yuh olsun benim aklıma dedi... Bir karga bile bilgide benden üstün!
 • عقل کل را گفت مازاغ البصر ** عقل جزوی می‌کند هر سو نظر
 • Allah, Aklıküll’e “Mazagalbasar” dedi... Fakat cüz’i akıl her yana baka durur.
 • عقل مازاغ است نور خاصگان ** عقل زاغ استاد گور مردگان 1310
 • Has kişilerin nuru, Mazagalbasar aklıdır... Karga aklıysa ölülere mezar kazma üstadı!
 • جان که او دنباله‌ی زاغان پرد ** زاغ او را سوی گورستان برد
 • Karga, ardınca uçan canı nihayet mezarlığa götürür!
 • هین مدو اندر پی نفس چو زاغ ** کو به گورستان برد نه سوی باغ
 • Kendine gel de kargaya benzeyen nefsin ardından koşma... Çünkü o, seni mezarlığa götürür, bağa, bahçeye değil!
 • گر روی رو در پی عنقای دل ** سوی قاف و مسجد اقصای دل
 • Eğer gideceksen gönül ankasının ardından git... Kafdağına, gönül Mescid-i Aksâ’sına var!
 • نوگیاهی هر دم ز سودای تو ** می‌دمد در مسجد اقصای تو
 • Sevdanla her an, senin Mescid-i Aksa’nda yeni bir ot yeni bir kök bitmede!
 • تو سلیمان‌وار داد او بده ** پی بر از وی پای رد بر وی منه 1315
 • Süleyman gibi sen de onlara dikkat et... Onları izle, onların üstüne ret ayağını koyma!