English    Türkçe    فارسی   

5
1783-1807

 • چون شود بیدار از خواب او سحر  ** باز آید سوی او آن خیر و شر 
 • Seher çağı uykudan uyandı mı o hayır ve şer, ona gelip çatar.
 • گر ریاضت داده باشد خوی خویش  ** وقت بیداری همان آید به پیش 
 • Riyazatı huy edinmişse uyandığı zaman yanına o gelir.
 • ور بد او دی خام و زشت و در ضلال  ** چون عزا نامه سیه یابد شمال  1785
 • Dün, hamlık etmiş, kötülükte, azgınlıkta bulunmuşsa sol yanından verilen defteri, yas mektubuna döner.
 • ور بد او دی پاک و با تقوی و دین  ** وقت بیداری برد در ثمین 
 • Dün, temiz, kötülükten çekingen ve dindar olarak yaşamışsa uyanınca değerli inciyi elde eder.
 • هست ما را خواب و بیداری ما  ** بر نشان مرگ و محشر دو گوا 
 • Bizim uykumuz ve uyanmamız, ölümle mahşere iki tanıktır.
 • حشر اصغر حشر اکبر را نمود  ** مرگ اصغر مرگ اکبر را زدود 
 • Küçük haşir büyük hasrı gösterir; küçük ölüm, büyük ölümü aydınlatır.
 • لیک این نامه خیالست و نهان  ** وآن شود در حشر اکبر بس عیان 
 • Fakat bu defter, hayalidir, gizlidir. Büyük haşirde o defter meydana çıkar.
 • این خیال اینجا نهان پیدا اثر  ** زین خیال آنجا برویاند صور  1790
 • Bu hayal, burada gizlidir, eseri görünür. Fakat bu hayal, orada suretlere bürünür.
 • در مهندس بین خیال خانه‌ای  ** در دلش چون در زمینی دانه‌ای 
 • Mühendise bak yere tohum eker gibi gönlüne bir ev yapma hayali kor.
 • آن خیال از اندرون آید برون  ** چون زمین که زاید از تخم درون 
 • O hayal, dışarıda zahir olur, adeta yerden tohum biter gibi.
 • هر خیالی کو کند در دل وطن  ** روز محشر صورتی خواهد شدن 
 • Gönülde yurt tutan her hayal, mahşer gününde bir surete bürünecektir.
 • چون خیال آن مهندس در ضمیر  ** چون نبات اندر زمین دانه‌گیر 
 • Mühendisin gönlünde kurduğu hayali, tohum bitirme kabiliyetindeki bir yere ekilmiş, orada bitmiş mahsul tut.
 • مخلصم زین هر دو محشر قصه‌ایست  ** مومنان را در بیانش حصه‌ایست 1795
 • Bu iki mahşeri hulâsa etmeden maksadım bir kısastır, inananların bundan hisse almasıdır.
 • چون بر آید آفتاب رستخیز  ** بر جهند از خاک زشت و خوب تیز 
 • Kıyamet gününün güneşi doğdu mu çirkin, güzel herkes yerden derhal kalkar.
 • سوی دیوان قضا پویان شوند  ** نقد نیک و بد به کوره می‌روند 
 • Herkes kaza ve kader divanına koşar, geçer para da potaya girer, kalp para da.
 • نقد نیکو شادمان و ناز ناز  ** نقد قلب اندر زحیر و در گداز 
 • Geçer para neşelenerek, nazlana,nazlana kalp para, yanıp eriyerek.
 • لحظه لحظه امتحانها می‌رسد  ** سر دلها می‌نماید در جسد 
 • Anbean sınamalar gelmede, bedende gönül sırları görünmede.
 • چون ز قندیل آب و روغن گشته فاش  ** یا چو خاکی که بروید سرهاش  1800
 • Kandil nasıl suyla yağla görünür, aydınlanıp meydana çıkarsa, yahut toprak, nasıl mahsul verir, sırlarını meydana korsa öyle.
 • از پیاز و گندنا و کوکنار  ** سر دی پیدا کند دست بهار 
 • Baharın eli, soğanı, safranı, haşhaşı çıkarır, kışın sırrını nasıl meydana korsa öyle.
 • آن یکی سرسبز نحن المتقون  ** وآن دگر هم‌چون بنفشه سرنگون 
 • Biri “Biz Tanrıdan çekinenleriz” diye yemyeşil, öbürü menekşe gibi başı aşağıda. Tehlikeye uğrama korkusu, gönle yerleşmiş, bu yüzden kaynaklat kaynama da, on tane dere olmada.
 • چشمها بیرون جهید از خطر  ** گشته ده چشمه ز بیم مستقر 
 • Tehlikeye uğrama korkusu, gönle yerleşmiş, bu yüzden kaynaklat kaynama da, on tane dere olmada.
 • باز مانده دیده‌ها در انتظار  ** تا که نامه ناید از سوی یسار 
 • Gözler, defterler sol yandan gelmesin diye açılmış, bekleyip durmada.
 • چشم گردان سوی راست و سوی چپ  ** زانک نبود بخت نامه‌ی راست زپ  1805
 • Amel defterinin sağdan verilmesi kolay iş değil. Bunun için gözler sağı solu gözlemede.
 • نامه‌ای آید به دست بنده‌ای  ** سر سیه از جرم و فسق آگنده‌ای 
 • Derken bir kulun eline kapkara, suçlarla kötülüklerle dolu bir defter verilir.
 • اندرو یک خیر و یک توفیق نه  ** جز که آزار دل صدیق نه 
 • İçinde ne bir hayır var, ne bir iyi işte bulunma. Ancak doğru özlülerin gönlünü incitme var.