English    Türkçe    فارسی   

5
2819-2843

 • زان رسولی کش حقایق داد دست  ** کاد فقر ان یکن کفر آمدست 
 • Kendisine hakikatler keşfedilen Peygamber, onun için "Az kaldı yoksulluk, küfür olayazdi" dedi.
 • گشته بود آن خر مجاعت را اسیر  ** گفت اگر مکرست یک ره مرده گیر  2820
 • O eşek, açlığa tutsak olmuştu. Hileyse bile dedi, tut ki öldüm.
 • زین عذاب جوع باری وا رهم  ** گر حیات اینست من مرده بهم 
 • Bari bu açlık azabından kurtulurum ya. Yaşayış buysa ölüm bence daha iyi.
 • گر خر اول توبه و سوگند خورد  ** عاقبت هم از خری خبطی بکرد 
 • Önce tövbe etmiş, and içmişti ama nihayet eşekliğinden tövbesini de bozdu, andını da.
 • حرص کور و احمق و نادان کند  ** مرگ را بر احمقان آسان کند 
 • Hırs, insanı kör, ahmak eder, bilgisiz bir hale sokar, ölümü kolaylaştırır.
 • نیست آسان مرگ بر جان خران  ** که ندارند آب جان جاودان 
 • Halbuki ölüm, eşeklere kolay değildir. Çünkü ebedî canları yoktur ki.
 • چون ندارد جان جاوید او شقیست  ** جرات او بر اجل از احمقیست  2825
 • Ebedî canı olmadığı için de kötülükte bulunan birisidir. Ecele cüreti, ahmaklıktandır.
 • جهد کن تا جان مخلد گردد  ** تا به روز مرگ برگی باشدت 
 • Çalış da ebedî cana ulaş, ölüm gününde de elinde bir azık bulunsun.
 • اعتمادش نیز بر رازق نبود  ** که بر افشاند برو از غیب جود 
 • Kötü kişinin rızık veren Tanrıya güveni yoktur. Gayıptan ona rızkının cömertçe saçıldığına inanmaz.
 • تاکنونش فضل بی‌روزی نداشت  ** گرچه گه‌گه بر تنش جوعی گماشت 
 • Gerçi zaman zaman ona bir açlık verdi, verdi ama Tanrı ihsanı, şimdiye kadar onu rızıksız bırakmadı.
 • گر نباشد جوع صد رنج دگر  ** از پی هیضه بر آرد از تو سر 
 • Eğer açlık olmasaydı imtilâya tutulurdun, ondan sonra da sende daha yüzlerce illet başgösterirdi.
 • رنج جوع اولی بود خود زان علل  ** هم به لطف و هم به خفت هم عمل  2830
 • Açlık illeti, hem lâtif oluş, hem hafif bir hale geliş, hem de Tanrı'ya yalvarıp ibadette bulunuş bakımından o illetlerden elbette daha iyidir.
 • رنج جوع از رنجها پاکیزه‌تر  ** خاصه در جوعست صد نفع و هنر 
 • Açlık zahmeti, illetlerden daha iyidir; hele açlıkta yüzlerce fayda ve hüner de varken.
 • در بیان فضیلت احتما و جوع 
 • Az yeyiş ve açlığın iyiliği
 • جوع خود سلطان داروهاست هین  ** جوع در جان نه چنین خوارش مبین 
 • Kendine gel, açlık, ilâçların padişahıdır. Açlığı canla başla kabul et, onu böyle hor görme.
 • جمله ناخوش از مجاعت خوش شدست  ** جمله خوشها بی‌مجاعتها ردست 
 • Bütün hastalıklar, açlıkla iyileşir. Bütün ilâçlar, aç olmadıkça sana tesir etmez.
 • مثل 
 • Örnek
 • آن یکی می‌خورد نان فخفره  ** گفت سایل چون بدین استت شره 
 • Birisi küflü ekmek yiyordu. Bir adam, neden bu kadar haris ve aç gözlü oldun? diye sordu?
 • گفت جوع از صبر چون دوتا شود  ** نان جو در پیش من حلوا شود  2835
 • Dedi ki: Sabrın sonucunda açlık, iki misli arttı mı arpa ekmeği bile bana helva gelir.
 • پس توانم که همه حلوا خورم  ** چون کنم صبری صبورم لاجرم 
 • Sabrettim, sabırlı oldum mu daima helva yemiş olurum.
 • خود نباشد جوع هر کس را زبون  ** کین علف‌زاریست ز اندازه برون 
 • Zaten açlık, herkese zebun olmaz ki. Bu açlık, hadden aşırı bir otlaktır.
 • جوع مر خاصان حق را داده‌اند  ** تا شوند از جوع شیر زورمند 
 • Açlığı, onunla güçlü kuvvetli aslan kesilsinler diye ancak Tanrı haslarına vermişlerdir.
 • جوع هر جلف گدا را کی دهند  ** چون علف کم نیست پیش او نهند 
 • Açlığı, öyle her âdi yoksula nerden verecekler? Ot az değil a, önüne koyuverirler.
 • که بخور که هم بدین ارزانیی  ** تو نه‌ای مرغاب مرغ نانیی  2840
 • Ye derler, sen ancak buna lâyıksın. Suda yüzen kuş değilsin sen, ekmek yiyen bir kuşsun.
 • حکایت مریدی کی شیخ از حرص و ضمیر او واقف شد او را نصیحت کرد به زبان و در ضمن نصیحت قوت توکل بخشیدش به امر حق 
 • Bir şeyhin, dervişin içini okuyup hırsını anlaması, ona dille nasihat vererekTanrı emriyle Tanrı'ya dayanma kuvvetini bağışlaması
 • شیخ می‌شد با مریدی بی‌درنگ  ** سوی شهری نان بدانجا بود تنگ 
 • Bir şeyh, müridiyle dara düşmüştü. Şehirde ekmek vardı, bulundukları yerde kıttı.
 • ترس جوع و قحط در فکر مرید  ** هر دمی می‌گشت از غفلت پدید 
 • Müridin gönlünde açlık ve kıtlık korkusu, gafletinden her an artmaktaydı.
 • شیخ آگه بود و واقف از ضمیر  ** گفت او را چند باشی در زحیر 
 • Şeyh biliyordu, müridin içinden geçeni anlamıştı. Ona dedi ki: Ne vakte dek bu elem, bu ıstırap içinde kalacaksın?