English    Türkçe    فارسی   

5
3082-3106

 • پس ببستش سخت آن دم بر درخت  ** می‌زد او بر پشت و ساقش چوب سخت 
 • İp gelince hırsızı ağaca bir güzelce bağladı. Arkasına, ayaklarına vurarak onu adamakıllı dövmeye başladı.
 • گفت آخر از خدا شرمی بدار  ** می‌کشی این بی‌گنه را زار زار 
 • Hırsız, yahu dedi, Tanrı'dan utan, bu suçsuz günahsız kulu öldürüyorsun.
 • گفت از چوب خدا این بنده‌اش  ** می‌زند بر پشت دیگر بنده خوش 
 • Bağcı dedi ki: Tanrının kulu, başka bir kulunu Tanrı sopasiyle güzelce dövüyor.
 • چوب حق و پشت و پهلو آن او  ** من غلام و آلت فرمان او  3085
 • Sopa da Tanrının, arka da, yan da. Ben, ancak onun kulu ve buyruğunun aletiyim.
 • گفت توبه کردم از جبر ای عیار  ** اختیارست اختیارست اختیار 
 • Hırsız, cebirden tövbe ettim, ihtiyar vardır, vardır, var dedi.
 • اختیارات اختیارش هست کرد  ** اختیارش چون سواری زیر گرد 
 • Kutlardaki ihtiyarları, onun ihtiyarı var etti. Onun ihtiyarı bir atlıdır, bizim ihtiyarımıza binmiş-
 • اختیارش اختیار ما کند  ** امر شد بر اختیاری مستند 
 • Tanrı ihtiyarı, bizim ihtiyarımızı meydana getirmiştir. Emir, ancak ihtiyara dayanır.
 • حاکمی بر صورت بی‌اختیار  ** هست هر مخلوق را در اقتدار 
 • Her mahlûkun, ihtiyarsız gibi görünen muktedir bir hâkimi vardır ki,
 • تا کشد بی‌اختیاری صید را  ** تا برد بگرفته گوش او زید را  3090
 • Onu ihtiyarsız bir surette çekip avlar. Zeydin kulağını tutup bir yana çeker.
 • لیک بی هیچ آلتی صنع صمد  ** اختیارش را کمند او کند 
 • Fakat ihtiyacı olmıyan Tanrı, hiçbir aleti olmaksızın, o kulun ihtiyarını, kendisine kement yapar.
 • اختیارش زید را قدیش کند  ** بی‌سگ و بی‌دام حق صیدش کند 
 • Zeydi, kendi ihtiyarı, bağlar.Tanrı da köpeksiz, tuzaksız onu avlar.
 • آن دروگر حاکم چوبی بود  ** وآن مصور حاکم خوبی بود 
 • O dülger tahtaya hâkimdir, o ressam güzelliğe hâkim.
 • هست آهنگر بر آهن قیمی  ** هست بنا هم بر آلت حاکمی 
 • Demirci, demire hâkimdir, mimar, alete hâkim.
 • نادر این باشد که چندین اختیار  ** ساجد اندر اختیارش بنده‌وار  3095
 • Şaşılacak şey, görülmemiş nesne şudur ki bunca ihtiyar, kul gibi onun ihtiyarına secde eder.
 • قدرت تو بر جمادات از نبرد  ** کی جمادی را از آنها نفی کرد 
 • Cansız şeylere kudretin var, fakat bu kudretin, onlardaki cansızlığı giderdi mi?
 • قدرتش بر اختیارات آنچنان  ** نفی نکند اختیاری را از آن 
 • Onun kudreti de tıpkı bunun gibi kulların ihtiyarlarını gidermez.
 • خواستش می‌گوی بر وجه کمال  ** که نباشد نسبت جبر و ضلال 
 • İstersen onun kudret ve ihtiyarını kemaliyle söyle. Bu, cebir ve sapıklık olmaz.
 • چونک گفتی کفر من خواست ویست  ** خواست خود را نیز هم می‌دان که هست 
 • Benim küfrüm onun dileğidir dedin ama bil ki senin de bu küfürde bir dileğin var.
 • زانک بی‌خواه تو خود کفر تو نیست  ** کفر بی‌خواهش تناقض گفتنیست  3100
 • 3100, Çünkü sen istemedikçe kâfir olmazsın. Dileksiz küfür, tenakuzdur. Hem kâfirsin, hem de küfrü istemiyorsun, böyle şey olur mu?
 • امر عاجز را قبیحست و ذمیم  ** خشم بتر خاصه از رب رحیم 
 • Âcize emir vermek hem kötü bir şeydir, hem çirkin bir şey. Âcize kızmak, gazap etmekse bundan da beterdir, hele merhamet sahibi Tanrı kızar, gazap ederse!
 • گاو گر یوغی نگیرد می‌زنند  ** هیچ گاوی که نپرد شد نژند 
 • Öküz boyunduruğa gelmezse döverler. Fakat uçmıyan öküz, hiç döğülür mü, horlanır m?
 • گاو چون معذور نبود در فضول  ** صاحب گاو از چه معذورست و دول 
 • Öküz bile hizmetten kaçarsa mazur tutulmuyor peki, öküz sahibi, neden mazur sayılsın?
 • چون نه‌ای رنجور سر را بر مبند  ** اختیارت هست بر سبلت مخند 
 • Mademki, hasta değilsin, başını bağlama.İhtiyarın vardır, sakalına, bıyığına gülme.
 • جهد کن کز جام حق یابی نوی  ** بی‌خود و بی‌اختیار آنگه شوی  3105
 • Çalış, Tanrı şarabını iç,bir tazelik bul da o zaman ihtiyarsız bir hale gelir, kendinden geçersin.
 • آنگه آن می را بود کل اختیار  ** تو شوی معذور مطلق مست‌وار 
 • O zaman bütün ihtiyar, o şarabin olur. Sen de tam bir sarhoş gibi tamamiyle mazur sayılırsın.