English    Türkçe    فارسی   

6
820-844

 • هی ز چه معلوم گردد این ز بعث  ** بعث را جو کم کن اندر بعث بحث  820
 • Bu nereden bilinir? Öldükten sonra dirilmeden. Öldükten sonra dirilmeyi ara da bundan az bahset.
 • شرط روز بعث اول مردنست  ** زانک بعث از مرده زنده کردنست 
 • Dirilme gününün gelmesine şart önce ölmektir. Çünkü dirilme, ölümden sonradır.
 • جمله عالم زین غلط کردند راه  ** کز عدم ترسند و آن آمد پناه 
 • Herkes yokluktan korkar, işte bütün âlem, bu yüzden yol sapıtmıştır. Halbuki yokluk, asıl sığınılacak yerdir.
 • از کجا جوییم علم از ترک علم  ** از کجا جوییم سلم از ترک سلم 
 • Bilgiyi nerede arayalım? Bilgiyi terk etmede. Barışı nerede umalım? Barıştan vazgeçmeden.
 • از کجا جوییم هست از ترک هست  ** از کجا جوییم سیب از ترک دست 
 • Varlığı nerede arayalım? Varlığı terk etmede. Elmayı nereden umalım? Elden vazgeçmeden!
 • هم تو تانی کرد یا نعم المعین  ** دیده‌ی معدوم‌بین را هست بین  825
 • Ey güzel yardımcı, yok gören gözü varlığı görür bir hale getirmeye de kaadirsin sen.
 • دیده‌ای کو از عدم آمد پدید  ** ذات هستی را همه معدوم دید 
 • Yokluktan meydana gelen göz, varlığı tamamı ile yok gördü.
 • این جهان منتظم محشر شود  ** گر دو دیده مبدل و انور شود 
 • Fakat şu iki göz, değişti de nurlandı mı bu düzgün cihan mahşer olur.
 • زان نماید این حقایق ناتمام  ** که برین خامان بود فهمش حرام 
 • Bu hamlara anlamak haram oldu da onun için bu hakikatler noksan göründü.
 • نعمت جنات خوش بر دوزخمی  ** شد محرم گرچه حق آمد سخی 
 • Allah cömerttir ama güzelim cennetin nimetleri cehennemliğe haramdır.
 • در دهانش تلخ آید شهد خلد  ** چون نبود از وافیان در عهد خلد  830
 • O, ebedî ahde vefa edenlerden değildir, onun için de cennet balı, ağzına acı gelir.
 • مر شما را نیز در سوداگری  ** دست کی جنبد چو نبود مشتری 
 • Müşteri olmadıkça alış veriş etmeye eliniz oynar mı?
 • کی نظاره اهل بخریدن بود  ** آن نظاره گول گردیدن بود 
 • Birisi gelir, mallara bakar, fakat bakmakla alıcı olmaz ki. O ahmak bakış ancak alay içindir.
 • پرس پرسان کین به چند و آن به چند  ** از پی تعبیر وقت و ریش‌خند 
 • Bu kaça? Şu kaça? Diye sorar, dolaşır. Fakat vakit geçirmek, içinden de gülüp eğlenmek için.
 • از ملولی کاله می‌خواهد ز تو  ** نیست آن کس مشتری و کاله‌جو 
 • Usancından gelir, senden kumaş ister. Fakat ne müşteridir ne de kumaş arar.
 • کاله را صد بار دید و باز داد  ** جامه کی پیمود او پیمود باد  835
 • Kumaşı yüz kere görür, yüz kere geri verir. O nerede kumaş ölçecek? Yel ölçer poyraz biçer!
 • کو قدوم و کر و فر مشتری  ** کو مزاح گنگلی سرسری 
 • Nerede müşterinin gelişi, alışverişi, nerede bir serserinin alayı, gönül eğleyişi?
 • چونک در ملکش نباشد حبه‌ای  ** جز پی گنگل چه جوید جبه‌ای 
 • Cebinde bir habbe bile yoktur. Ancak gevezelik eder, yoksa nereden cüppe alacak?
 • در تجارت نیستش سرمایه‌ای  ** پس چه شخص زشت او چه سایه‌ای 
 • Alışveriş için sermaye yoktur; artık onun çirkin suratı nedir, alayı, gevezeliği ne oluyor?
 • مایه در بازار این دنیا زرست  ** مایه آنجا عشق و دو چشم ترست 
 • Bu dünya pazarında sermaye altındır, orada da aşk ve iki ıslak göz.
 • هر که او بی‌مایه‌ی بازار رفت  ** عمر رفت و بازگشت او خام تفت  840
 • Kim eli boş pazara giderse ömrü geçer, tamamı ile ham ve eli boş olarak geri döner.
 • هی کجا بودی برادر هیچ جا  ** هی چه پختی بهر خوردن هیچ با 
 • Kardeş neredeydin? Hiçbir yerde. Ne pişirdin? Hiçbir şey!
 • مشتری شو تا بجنبد دست من  ** لعل زاید معدن آبست من 
 • Müşteri ol da elim oynasın, gebe olan madenimden lâl doğsun.
 • مشتری گرچه که سست و باردست  ** دعوت دین کن که دعوت واردست 
 • Fakat müşteri, gevşek ve soğuk bile olsa yine sen onu çağır. Çünkü böyle emredilmiştir.
 • باز پران کن حمام روح گیر  ** در ره دعوت طریق نوح گیر 
 • Doğan kuşunu uçur, ruh güvercinini tut. Dâvet yolunda Nuh’un yolunda yürü.