English    Türkçe    فارسی   

1
2133-2182

 • گرنه بینایان بدندی و شهان ** جمله کوران مرده‌‌اندی در جهان‌‌
 • Dünyada gözlükler ve padişahlar olamasaydı bütün körler ölürlerdi.
 • نی ز کوران کشت آید نه درود ** نه عمارت نه تجارتها و سود
 • Körlerin elinden ne ekmek gelir, ne biçmek gelir, ne alışveriş gelir, ne de kâr ve kazanç.
 • گر نکردی رحمت و افضالتان ** در شکستی چوب استدلالتان‌‌ 2135
 • Tanrı onlara merhamet ve inayet kılmasaydı onların istidlâl değnekleri hemencecik kırılırdı.
 • این عصا چه بود قیاسات و دلیل ** آن عصا کی دادشان بینا جلیل‌‌
 • Bu sopa nedir? Kıyaslar, deliller. O sopayı onlara kim verdi? Gören Tanrı!
 • چون عصا شد آلت جنگ و نفیر ** آن عصا را خرد بشکن ای ضریر
 • Sopa, mademki savaş ve kavga âletidir; ey kör, o sopayı kır, paramparça et!
 • او عصاتان داد تا پیش آمدید ** آن عصا از خشم هم بر وی زدید
 • O size sopa verdi de öyle meydana çıktınız. Sonra da kızgınlıkla o sopayı yine ona vurdunuz.
 • حلقه‌‌ی کوران به چه کار اندرید ** دیدبان را در میانه آورید
 • Ey körler güruhu! Ne iştesiniz, ne yapıyorsunuz? Aranıza bir gören kişi alın!
 • دامن او گیر کاو دادت عصا ** در نگر کادم چها دید از عصی‌‌ 2140
 • Sen de sana sopa verenin eteğini tut. Bak bir kere Âdem Peygamber istidlâl ve isyan yüzünden neler çekti?
 • معجزه‌‌ی موسی و احمد را نگر ** چون عصا شد مار و استن با خبر
 • Mûsâ ve Muhammed’in mucizelerine dikkat et. Sopa nasıl yılan şekline girdi, direk nasıl irfan sahibi oldu?
 • از عصا ماری و از استن حنین ** پنج نوبت می‌‌زنند از بهر دین‌‌
 • Sopa yılan şekline girdi, direkten de inilti duyuldu. Bu mucizeleri, dini izhar için günde beş kere ilân ederler.
 • گرنه نامعقول بودی این مزه ** کی بدی حاجت به چندین معجزه‌‌
 • Bu din lezzeti eğer akla aykırı olmasaydı bunca mucizeye hacet var mıydı?
 • هر چه معقول است عقلش می‌‌خورد ** بی‌‌بیان معجزه بی‌‌جر و مد
 • Akıl akla uygun olan her şeyi; mucizesiz, keşmekeşsiz kabul eder.
 • این طریق بکر نامعقول بین ** در دل هر مقبلی مقبول بین‌‌ 2145
 • Bu bâkir yolu, akla aykırı (akıl hududundan hariç, kıyas ve istidlâle sığmaz) gör ve bu görüş, her devlet sahibine makbuldür; buna da dikkat et.
 • همچنان کز بیم آدم دیو و دد ** در جزایر در رمیدند از حسد
 • Şeytanlarla canavarlar, nasıl insan korkusundan ve hasetlerinden ürküp adalara, ıssız yerlere kaçtılarsa,
 • هم ز بیم معجزات انبیا ** سر کشیده منکران زیر گیا
 • Münkirler de Peygamberlerin mucizelerinden korkup başlarını otların içlerine sokmuşlar.
 • تا به ناموس مسلمانی زی‌‌اند ** در تسلس تا ندانی که کی‌‌اند
 • Bu suretle müslümanlık ediyle anılarak yaşamak, kim olduklarını, ne inanışta bulunduklarını sana bildirmemek istemişlerdir.
 • همچو قلابان بر آن نقد تباه ** نقره می‌‌مالند و نام پادشاه‌‌
 • Kalpazanlar, kalp paraya nasıl gümüş sürerler ve üstüne padişahın adını kazırlarsa,
 • ظاهر الفاظشان توحید و شرع ** باطن آن همچو در نان تخم صرع‌‌ 2150
 • Onları sözlerinin dış yüzü de tevhit ve şeriattir; fakat iç yüzü, ekmekteki delice tohumuna benzer.
 • فلسفی را زهره نی تا دم زند ** دم زند دین حقش بر هم زند
 • Felsefecinin, dini inkâra, yahut din ehliyle mübahaseye kudreti yoktur. Böyle bir şeye girişirse Hak din, onu mahveder.
 • دست و پای او جماد و جان او ** هر چه گوید آن دو در فرمان او
 • Onun eli, ayağı cansızdır. Canı ne derse ikisi de fermanına uyar, dediğini yapar.
 • با زبان گر چه که تهمت می‌‌نهند ** دست و پاهاشان گواهی می‌‌دهند
 • Felsefeciler, dilleriyle cansız şeylerin hareketini, seslenmesini inkâr ederlerse de elleriyle ayakları, bunun imkânına şehadet edip durur.
 • اظهار معجزه‌‌ی پیغامبر علیه السلام به سخن آمدن سنگ ریزه در دست ابو جهل و گواهی دادن سنگ ریزه بر حقیقت محمد علیه الصلاة و السلام‌‌
 • Peygamber Aleyhisselâm’ın mucizesi, Ebucehil Aleyhillâne’nin elinde taş parçalarının dile gelerek Muhammed Sallâllahu Aleyhi Vesellem’in doğruluğuna şehadet etmeleri
 • سنگها اندر کف بو جهل بود ** گفت ای احمد بگو این چیست زود
 • Ebucehl’in elinde taş parçaları vardı. Dedi ki: “Ey Ahmed, şu avucumdaki nedir? Çabuk söyle!
 • گر رسولی چیست در مشتم نهان ** چون خبر داری ز راز آسمان‌‌ 2155
 • Mademki göklerin sırlarına vâkıfsın, peygambersen avucumda ne saklı?”
 • گفت چون خواهی بگویم کان چهاست ** یا بگویند آن که ما حقیم و راست‌‌
 • Peygamber “Onlar nedir, ben mi söyleyeyim; yoksa onlar mı doğru olduğumuzu söylesin, bizi tasdik etsinler; hangisini istersin? Dedi.
 • گفت بو جهل این دوم نادرتر است ** گفت آری حق از آن قادرتر است‌‌
 • Ebucehil “Bu ikincisi daha garip” deyince Peygamber dedi ki: “Evet, Tanrı ondan daha ilerisine de kadirdir.”
 • از میان مشت او هر پاره سنگ ** در شهادت گفتن آمد بی‌‌درنگ‌‌
 • Derhal Ebucehl’in avucundaki taşların her biri, şahadet getirmeye başladı.
 • لا إله گفت و إلا الله گفت ** گوهر احمد رسول الله سفت‌‌
 • “İbadete layık hiçbir şey yoktur, ancak Tek Tanrı’ya tapılır” dedi ve “Muhammed, Tanrı elçisidir” incisini deldi.
 • چون شنید از سنگها بو جهل این ** زد ز خشم آن سنگها را بر زمین‌‌ 2160
 • Ebucehil, taşlardan bu sözü işitince hiddetle taşları yere vurdu.
 • بقیه‌‌ی قصه‌‌ی مطرب و پیغام رسانیدن عمر به او آن چه هاتف آواز داد
 • Çalgıcı hikâyesinin sonu ve Emirülmüminîn Ömer’in –Tanrı ondan razı olsun kendisine Hatifin söylediğini alıp ulaştırması
 • باز گرد و حال مطرب گوش دار ** ز آن که عاجز گشت مطرب ز انتظار
 • Bunu bırak da yine çalgıcının hikâyesine kulak ver. Çalgıcı, beklemekten bunalınca.
 • بانگ آمد مر عمر را کای عمر ** بنده‌‌ی ما را ز حاجت باز خر
 • Ömer’e yine ses geldi! “Ey Ömer, kulumuzu ihtiyaçtan kurtar!
 • بنده‌‌ای داریم خاص و محترم ** سوی گورستان تو رنجه کن قدم‌‌
 • Has, muhterem bir kulumuz var; mezarlığa kadar gitmek zahmetini ihtiyar et.
 • ای عمر برجه ز بیت المال عام ** هفت صد دینار در کف نه تمام‌‌
 • Ey Ömer, kalk. Beytülmâlden yedi yüz dinar al, hepsini onun avucuna say!
 • پیش او بر کای تو ما را اختیار ** این قدر بستان کنون معذور دار 2165
 • O parayı huzuruna götürüp “O parayı huzuruna götürüp “Ey makbulümüz olan! Şimdilik bu kadarcığı al ve bizi mazur gör.
 • این قدر از بهر ابریشم بها ** خرج کن چون خرج شد اینجا بیا
 • Bu kadarcık para sana ancak ibrişim (kirşi) parasıdır. Harcet, bitince yine buraya gel” de.
 • پس عمر ز آن هیبت آواز جست ** تا میان را بهر این خدمت ببست‌‌
 • Bunun üzerine Ömer, sesin heybetinden sıçrayıp kalkarak bu hizmet için belini bağladı.
 • سوی گورستان عمر بنهاد رو ** در بغل همیان دوان در جستجو
 • Koltuğu altında para kesesi olduğu halde koşarak çalgıcıyı arayıp taramak için mezarlığa yüz tuttu.
 • گرد گورستان دوانه شد بسی ** غیر آن پیر او ندید آن جا کسی‌‌
 • Mezarlığın etrafını bir hayli döndü, dolaştı; orada o ihtiyardan başka kimseyi göremedi.
 • گفت این نبود دگر باره دوید ** مانده گشت و غیر آن پیر او ندید 2170
 • “Bu olmasa gerek” deyip bir kere daha koştu. Nihayet yoruldu, fakat yine o ihtiyardan başkasını göremedi.
 • گفت حق فرمود ما را بنده‌‌ای است ** صافی و شایسته و فرخنده‌‌ای است‌‌
 • Kendi kendisine “Hak, bana dedi ki: bizim sâf, makbul ve mübarek kulumuz var;
 • پیر چنگی کی بود خاص خدا ** حبذا ای سر پنهان حبذا
 • İhtiyar bir çalgıcı, nasıl olur da Tanrı haslarından olur? Ey gizli sır, ne hoşsun sen, hoş ve garip!”
 • بار دیگر گرد گورستان بگشت ** همچو آن شیر شکاری گرد دشت‌‌
 • Ava çıkan aslanın dönüp dolaşması gibi bir kere daha mezarlık etrafını dolaştı.
 • چون یقین گشتش که غیر پیر نیست ** گفت در ظلمت دل روشن بسی است‌‌
 • Orada o ihtiyardan başka kimsenin olmadığını iyice anlayınca “ karanlıklar içinde parlak gönüller çoktur” dedi.
 • آمد او با صد ادب آن جا نشست ** بر عمر عطسه فتاد و پیر جست‌‌ 2175
 • Gelip edebe fazlasıyla riayet ederek oraya oturdu. Bu sırada Ömer aksırdı, ihtiyar uyanıp sıçradı.
 • مر عمر را دید و ماند اندر شگفت ** عزم رفتن کرد و لرزیدن گرفت‌‌
 • Ömer’i görünce şaşırdı, kaldı. Gitmek istedi, fakat titremeğe başladı.
 • گفت در باطن خدایا از تو داد ** محتسب بر پیرکی چنگی فتاد
 • İçinden dedi ki: “Yarabbi senin elinden elemân! Şimdi de çalgıcı ihtiyarcağıza muhtesip geldi, çattı.”
 • چون نظر اندر رخ آن پیر کرد ** دید او را شرمسار و روی زرد
 • Ömer, o ihtiyarın yüzüne bakıp da onu utanmış çehresini sararmış görünce,
 • پس عمر گفتش مترس از من مرم ** کت بشارتها ز حق آورده‌‌ام‌‌
 • “Benden korkma, ürkme; çünkü sana Hak’tan müjdeler getirdim.
 • چند یزدان مدحت خوی تو کرد ** تا عمر را عاشق روی تو کرد 2180
 • Tanrı, senin huylarını o derece methetti ki nihayet Ömer’i, senin cemaline âşık etti.
 • پیش من بنشین و مهجوری مساز ** تا به گوشت گویم از اقبال راز
 • Otur şöyle önüme; uzaklaşmağa kalkışma. Kulağına devlet ve ikbal âleminden bazı sırlar söyleyeyim.
 • حق سلامت می‌‌کند می‌‌پرسدت ** چونی از رنج و غمان بی‌‌حدت‌‌
 • Tanrı sana selâm söylüyor; halini, hatırını soruyor. Hadsiz hesapsız zahmetlerden, kederlerden, ne haldesin? Buyuruyor.