English    Türkçe    فارسی   

1
2873-2922

 • چون گرسنه می‌‌شوی سگ می‌‌شوی ** تند و بد پیوند و بد رگ می‌‌شوی‌‌
 • Acıkınca kızgın geçimsiz, aslı kötü bir köpek oluyorsun.
 • چون شدی تو سیر مرداری شدی ** بی‌‌خبر بی‌‌پا چو دیواری شدی‌‌
 • Karnın doyunca murdarlaşıyor, ayak üstünde duran ve hiçbir şeyden haberi olmayan bir duvar kesiliyorsun.
 • پس دمی مردار و دیگر دم سگی ** چون کنی در راه شیران خوش تگی‌‌ 2875
 • Şu halde sen bir zaman pis, murdar bir hale geliyor, bir zaman köpekleşiyorsun. Aslanların yolunda nasıl yürüyebilecek, nasıl koşup seğirteceksin?
 • آلت اشکار خود جز سگ مدان ** کمترک انداز سگ را استخوان‌‌
 • Sana avlanmakta yarayan ancak köpektir. Bunu böyle bil de köpeğe daha az miktarda kemik at!
 • ز آن که سگ چون سیر شد سرکش شود ** کی سوی صید و شکار خوش دود
 • Çünkü köpeğin karnı doyarsa daha ziyade serkeşleşir. Bu serkeşlikle ava istediğin gibi gider mi?
 • آن عرب را بی‌‌نوایی می‌‌کشید ** تا بدان درگاه و آن دولت رسید
 • O Bedeviyi, oraya yoksulluk çekiyordu. Nihayet o kapıyı, o devleti gördü.
 • در حکایت گفته‌‌ایم احسان شاه ** در حق آن بی‌‌نوای بی‌‌پناه‌‌
 • O penahı olmayan yoksula padişahın ihsanını hikâye etmiştik.
 • هر چه گوید مرد عاشق بوی عشق ** از دهانش می‌‌جهد در کوی عشق‌‌ 2880
 • Âşık, aşk diyarında ne söylerse söylesin, ağzından aşk kokusu duyulur.
 • گر بگوید فقه فقر آید همه ** بوی فقر آید از آن خوش دمدمه‌‌
 • Fıkıhtan bahsetse ağzından hep yokluğa ait sözler çıkar; o sözlerden yokluk kokusu gelir.
 • ور بگوید کفر دارد بوی دین ** ور به شک گوید شکش گردد یقین‌‌
 • Küfre ait bahis açsa o bahsinde din kokusu vardır. Şüpheye dair söz söylese sözleri, yakîni anlatmış olur.
 • کف کژ کز بحر صدقی خاسته است ** اصل صاف آن فرع را آراسته است‌‌
 • Eğri söylese doğru görünür. O ne güzel eğridir ki doğruyu süsler.
 • آن کفش را صافی و محقوق دان ** همچو دشنام لب معشوق دان‌‌
 • Doğruluk denizinden zuhur eden o eğri köpük, feridir. Sâf asıl, o fer’i de sâflıkla bezemiştir.
 • گشته آن دشنام نامطلوب او ** خوش ز بهر عارض محبوب او 2885
 • O köpüğü sâf ve makbul bil. Sevgilinin dudağından çıkan azarlayış say.
 • گر بگوید کژ نماید راستی ** ای کژی که راست را آراستی‌‌
 • Âşığın, pek de istemediği o azar, sevgilinin yüzünün hatırı için hoş görülür.
 • از شکر گر شکل نانی می‌‌پزی ** طعم قند آید نه نان چون می‌‌مزی‌‌
 • Şekeri, ekmek şekline sokar, pişirirsen tadınca yine onda şeker lezzeti vardır, ekmek lezzeti bulunmaz.
 • ور بیابد مومنی زرین وثن ** کی هلد آن را برای هر شمن‌‌
 • Bir mümin, altından yapılmış bir put bulsa hiç onu Şamanlara bırakır mı?
 • بلکه گیرد اندر آتش افکند ** صورت عاریتش را بشکند
 • Bırakmadıktan başka alır, ateşe atar. Onun ariyet şeklini bu suretle eritip bozar.
 • تا نماند بر ذهب شکل وثن ** ز آن که صورت مانع است و راه زن‌‌ 2890
 • Altında put şekli kalmaz. Çünkü suret, ibadete mânidir, yol vurucudur.
 • ذات زرش ذات ربانیت است ** نقش بت بر نقد زر عاریت است‌‌
 • O putun hakikati, yani altın; Tanrı’nın bir ihsanıdır. Sonradan put şekline sokulmuştur. Altın, Tanrı ihsanı olup altınlık nasıl bu ihsan için âriyet bir suretse put şekli de altın için ârızi bir surettir.
 • بهر کیکی تو گلیمی را مسوز ** وز صداع هر مگس مگذار روز
 • Bir pire için yepyeni kilimi yakma. Sineğin verdiği baş ağrısı yüzünden gününü zayi etme.
 • بت پرستی چون بمانی در صور ** صورتش بگذار و در معنی نگر
 • Surette kalırsan putperestsin. Her şeyin suretini bırak, mânaya bak.
 • مرد حجی همره حاجی طلب ** خواه هندو خواه ترک و یا عرب‌‌
 • Hacca gidersen hac yoldaşı ara. Ama ha Hintli olmuş, ha Türk, ha Arap.
 • منگر اندر نقش و اندر رنگ او ** بنگر اندر عزم و در آهنگ او 2895
 • Onun şekline rengine bakma; azmine ve maksadına bak.
 • گر سیاه است او هم آهنگ تو است ** تو سپیدش خوان که هم رنگ تو است‌‌
 • Rengi kara bile olsa değil mi ki seninle aynı maksadı güdüyor, aynı senin rengindedir, sen ona beyaz de.
 • این حکایت گفته شد زیر و زبر ** همچو فکر عاشقان بی‌‌پا و سر
 • Bu hikâye parça buçuk söylendi (araya sözler karıştı, başka hikâyeler girdi.) Âşıkların işi gibi başsız, ayaksız nakledildi.
 • سر ندارد چون ز ازل بوده ست پیش ** پا ندارد با ابد بوده ست خویش‌‌
 • Fakat hakikatte başı yoktur, ezel gibi evveline evvel bulunmaz. Sonu da yok. Ebedle eş!
 • بلکه چون آب است هر قطره از آن ** هم سر است و پا و هم بی‌‌هردوان‌‌
 • Hattâ su gibidir; her katrası hem baştır, hem ayak… Hem de başsız, ayaksız koşup gider.
 • حاش لله این حکایت نیست هین ** نقد حال ما و تست این خوش ببین‌‌ 2900
 • Haşa, bu hikâye değil, kendine gel! Bizim ve senin bugünkü halimizdir, dikkat et!
 • ز آن که صوفی با کر و با فر بود ** هر چه آن ماضی است لا یذکر بود
 • Kuvvet ve kudret sahibi olan sofilerin yanında geçmiş anılmaz.
 • هم عرب ما هم سبو ما هم ملک ** جمله ما يؤفک عنه من أفک‌‌
 • Arap da biziz, testi de biziz, padişah da biziz, hepsi biziz. Ezelde mahrum olanlar, bunu anlamaktan mahrum kaldılar.
 • عقل را شو دان و زن را نفس و طمع ** این دو ظلمانی و منکر عقل شمع‌‌
 • Aklı erkek bil. Kadın da bu nefis ve tabiattır. Bu ikisi zulmete mensup ve münkirdirler; akıl ise ışıktır
 • بشنو اکنون اصل انکار از چه خاست ** ز آن که کل را گونه گونه جزوهاست‌‌
 • Şimdi dinle, asıl inkâr neden meydana geldi, Şundan: küllün çeşit çeşit cüzileri vardır.
 • جزو کل نی جزوها نسبت به کل ** نی چو بوی گل که باشد جزو گل‌‌ 2905
 • Bu küllün cüz’ü, cüzülerin külle nispeti gibi değildir (terkip kabul etmez); gülün cüz’ü olan gül kokusu gibi de değildir.(cüzülenmez. Bu cüz ve kül itibaridir).
 • لطف سبزه جزو لطف گل بود ** بانگ قمری جزو آن بلبل بود
 • Yeşilliğin letafeti güldeki güldeki letafetin (itibari olarak) cüz’ü olduğu gibi kumrunun sesi de (yine itibari olarak) bülbül nağmesinin bir cüz’üdür.
 • گر شوم مشغول اشکال و جواب ** تشنگان را کی توانم داد آب‌‌
 • Eğer bu husustaki müşkül şeyleri anlatmaya, onlara cevap vermeye koyulsam susamışlara ne vakit su vereceğim?
 • گر تو اشکالی به کلی و حرج ** صبر کن الصبر مفتاح الفرج‌‌
 • Eğer sen, burada müşkül vaziyete düştüysen sabret. Sabır, gamdan kurtulmak için anahtardır.
 • احتما کن احتما ز اندیشه‌‌ها ** فکر شیر و گور و دلها بیشه‌‌ها
 • Sakın, endişelerden sakın! Fikir aslan ve yaban eşeğidir, gönüller de ormanlıklar.
 • احتماها بر دواها سرور است ** ز آن که خاریدن فزونی گر است‌‌ 2910
 • Perhizler, ilâçların başıdır. Çünkü kaşınma, uyuzluğu arttırır.
 • احتما اصل دوا آمد یقین ** احتما کن قوت جان را ببین‌‌
 • Perhiz, şüphe yok ki ilâcın aslıdır. Düşüncelerden perhiz et de can kuvvetini gör!
 • قابل این گفته‌‌ها شو گوش‌‌وار ** تا که از زر سازمت من گوشوار
 • Sen, kulak gibi bu sözlere kabiliyet kazan da sana altından küpe takayım.
 • حلقه در گوش مه زرگر شوی ** تا به ماه و تا ثریا بر شوی‌‌
 • Küpe de ne? Altın madeni olursun Aya, Süreyya’ya kadar yükselirsin.
 • اولا بشنو که خلق مختلف ** مختلف جانند از یا تا الف‌‌
 • Önce şunu duy ki bu muhtelif halkın canları da “elif”ten “ya” ya kadar olan harfler gibi muhteliftir.
 • در حروف مختلف شور و شکی است ** گر چه از یک رو ز سر تا پا یکی است‌‌ 2915
 • Bir yüzden baştan ayağa kadar hepsi birse de yine muhtelif harflerde birbirlerine benzerlik yoktur.
 • از یکی رو ضد و یک رو متحد ** از یکی رو هزل و از یک روی جد
 • Harfler; bir yüzden birbirlerine zıt, bir yüzden birbirleriyle bir, bir yüzden faydasız ve alaydan ibaret, bir yüzden tamamı ile faydalı ve ciddîdir.
 • پس قیامت روز عرض اکبر است ** عرض او خواهد که با زیب و فر است‌‌
 • Kıyamet günü her şeyin Tanrı’ya arz edileceği, Tanrı tarafından görülüp sorulacağı en büyük bir gündür. Kendisini göstermeyi süslenip bezenen kişi ister.
 • هر که چون هندوی بد سودایی است ** روز عرضش نوبت رسوایی است‌‌
 • O görünüş günü; Hindû gibi yüzü kapkara olan kişiye rüsvay olmak nöbetinin gelip çattığı gündür,
 • چون ندارد روی همچون آفتاب ** او نخواهد جز شبی همچون نقاب‌‌
 • Yüzü güneş gibi olmayan, ancak yüzünü peçe gibi örten geceyi ister.
 • برگ یک گل چون ندارد خار او ** شد بهاران دشمن اسرار او 2920
 • Dikeninde bir gül yaprağı bile bulunmadığından baharlar onun sırlarına düşman kesilmiştir.
 • و انکه سر تا پا گل است و سوسن است ** پس بهار او را دو چشم روشن است‌‌
 • Fakat bahar, baştan ayağa kadar gül ve süsen olana iki aydın gözdür.
 • خار بی‌‌معنی خزان خواهد خزان ** تا زند پهلوی خود با گلستان‌‌
 • Mânadan mahrum olan diken, gül bahçesiyle bir arada bulunabilmek için güz mevsimini ister güz mevsimini!