English    Türkçe    فارسی   

1
3453-3502

 • از هواها کی رهی بی‌‌جام هو ** ای ز هو قانع شده با نام هو
 • Tanrı kadehi olmadıkça heva ve heveslerden nereden geçeceksin? Ey Tanrı’ya ait yalnız “Hu” ismine kani olan!
 • از صفت و ز نام چه زاید خیال ** و آن خیالش هست دلال وصال‌‌
 • Sıfattan, addan ne doğar? Hayal! O hayal, sahibine ancak vuslat delili olur.
 • دیده‌‌ای دلال بی‌‌مدلول هیچ ** تا نباشد جاده نبود غول هیچ‌‌ 3455
 • Medlulü olmayan bir delalet edici hiç gördün mü? Yol olmadıkça katiyen gül de olmaz...
 • هیچ نامی بی‌‌حقیقت دیده‌‌ای ** یا ز گاف و لام گل گل چیده‌‌ای‌‌
 • Hakikatı olmayan bir adı hiç gördün mü; yahut Kâf ve Lâm harflerinden gül topladın mı?
 • اسم خواندی رو مسمی را بجو ** مه به بالا دان نه اندر آب جو
 • Mademki ismi okudun; var, müsemmayı da ara. Ayı gökte bil derede değil!
 • گر ز نام و حرف خواهی بگذری ** پاک کن خود را ز خود هین یک سری‌‌
 • Addan ve harften geçmek istersen hemencecik kendini tamamı ile kendinden arıt (yok ol!)
 • همچو آهن ز آهنی بی‌‌رنگ شو ** در ریاضت آینه‌‌ی بی‌‌زنگ شو
 • Demir gibi demirlikten çık, renksiz bir hale gel. Riyazatta tozsuz passız bir ayna ol!
 • خویش را صافی کن از اوصاف خود ** تا ببینی ذات پاک صاف خود 3460
 • Kendini kendi vasıflarından arıt ki asıl kendi sâf, pak zatını göresin.
 • بینی اندر دل علوم انبیا ** بی‌‌کتاب و بی‌‌معید و اوستا
 • O vakit kitap, müzakereci ve üstat olmaksızın gönlünde peygamberlerin ilimlerini görür bulursun.
 • گفت پیغمبر که هست از امتم ** کاو بود هم گوهر و هم همتم‌‌
 • Peygamber “ ümmetimden öyleleri vardır ki onlar, benimle aynı yaratılıştadırlar, benimle aynı himmete sahiptirler.
 • مر مرا ز آن نور بیند جانشان ** که من ایشان را همی‌‌بینم بدان‌‌
 • Ben onları hangi nurla görüyorsam onların canları da beni mutlaka aynı nurla görür” dedi.
 • بی‌‌صحیحین و احادیث و رواه ** بلکه اندر مشرب آب حیات‌‌
 • Bunlar Peygamberi, Sahîhayn kitapları, hadîsler, hadîsi rivayet edenler olmaksızın, bunlara hacet kalmaksızın abıhayat kaynağında (gönüllerinde) görürler.
 • سر امسینا لکردیا بدان ** راز اصبحنا عرابیا بخوان‌‌ 3465
 • “Kürt olarak yattık” sırrını bil, “ Arap olarak sabahladık” sırrını oku!
 • ور مثالی خواهی از علم نهان ** قصه گو از رومیان و چینیان‌‌
 • Gizli ilme dair bir misal istersen Rum halkıyla Çinlilere ait hikâyeyi söyle:
 • قصه‌‌ی مری کردن رومیان و چینیان در علم نقاشی و صورتگری‌‌
 • Rum halkıyla Çinlilerin ressamlıkta bahse girişmeleri
 • چینیان گفتند ما نقاش‌‌تر ** رومیان گفتند ما را کر و فر
 • Çinliler “ Biz daha mahir ressamız, dediler. Rum halkı da dedi ki: “ Bizim maharetimiz daha üstündür.”
 • گفت سلطان امتحان خواهم در این ** کز شماها کیست در دعوی گزین‌‌
 • Padişah “Sizi imtihan edeceğim; bakalım hanginiz dâvasında haklı” dedi.
 • اهل چین و روم چون حاضر شدند ** رومیان از بحث در مکث آمدند
 • Çinlilerle Rum diyarı ressamları hazırlandılar; Rum diyarı ressamları ilimlerine daha vakıf kişilerdi.
 • چینیان گفتند یک خانه به ما ** خاص بسپارید و یک آن شما 3470
 • Çin ressamları “ Bize bir hususi oda verin, bir oda da sizin olsun” dediler.
 • بود دو خانه مقابل دربدر ** ز آن یکی چینی ستد رومی دگر
 • Kapıları karşı karşıya iki oda vardı. Bir tanesini Çin ressamlar aldı. Öbürünü de Rum ressamları.
 • چینیان صد رنگ از شه خواستند ** پس خزینه باز کرد آن ارجمند
 • Çinliler, padişahtan yüz türlü boya istediler. Yüce padişah bunun üzerine hazinesini açtı.
 • هر صباحی از خزینه رنگها ** چینیان را راتبه بود از عطا
 • Çinlilere her sabah hazineden boyalar verilmekteydi.
 • رومیان گفتند نی نقش و نه رنگ ** در خور آید کار را جز دفع زنگ‌‌
 • Rum ressamları “ Pas gidermekten başka ne resim işe yarar, ne boya!” dediler.
 • در فرو بستند و صیقل می‌‌زدند ** همچو گردون ساده و صافی شدند 3475
 • Kapıyı kapatıp duvarı cilâlamaya başladılar. Gök gibi tertemiz, sâf ve berrak bir hale getirdiler.
 • از دو صد رنگی به بی‌‌رنگی رهی است ** رنگ چون ابر است و بی‌‌رنگی مهی است‌‌
 • İki yüz çeşit renge boyanmaktansa renksizlik daha iyi. Renk bulut gibidir. Renksizlikse ay.
 • هر چه اندر ابر ضو بینی و تاب ** آن ز اختر دان و ماه و آفتاب‌‌
 • Bulutta parlaklık ve ziya görürsen bil ki yıldızdan aydan ve güneştendir.
 • چینیان چون از عمل فارغ شدند ** از پی شادی دهلها می‌‌زدند
 • Çinli ressamlar işlerini bitirdiler. Hepsi de yaptıkları resimlerin güzelliğine sevinmekteydiler.
 • شه در آمد دید آن جا نقشها ** می‌‌ربود آن عقل را و فهم را
 • Padişah kapıdan içeri girip odadaki resimleri gördü. Hepsi akıldan, idrakten dışarı, fevkalâde güzel şeylerdi.
 • بعد از آن آمد به سوی رومیان ** پرده را بالا کشیدند از میان‌‌ 3480
 • Ondan sonra Rum ressamlarının odasına gitti. Bir Rum ressamı, karşı odayı görmeye mâni olan perdeyi kaldırdı.
 • عکس آن تصویر و آن کردارها ** زد بر این صافی شده دیوارها
 • Öbür odada Çin ressamlarının yapmış oldukları resimlerle nakışlar, bu odanın cilâlanmış duvarına vurdu.
 • هر چه آن جا دید اینجا به نمود ** دیده را از دیده خانه می‌‌ربود
 • Orada ne varsa burada daha iyi göründü; resimlerin aksi, âdeta göz alıyordu.
 • رومیان آن صوفیانند ای پدر ** بی‌‌ز تکرار و کتاب و بی‌‌هنر
 • Oğul Rum ressamları sofilerdir. Onların; ezberlenecek dersleri kitapları yoktur.
 • لیک صیقل کرده‌‌اند آن سینه‌‌ها ** پاک از آز و حرص و بخل و کینه‌‌ها
 • Ama gönüllerini adamakıllı cilâlamışlar, istekten, hırstan, hasislikten ve kinlerden arınmışlardır.
 • آن صفای آینه وصف دل است ** کاو نقوش بی‌‌عدد را قابل است‌‌ 3485
 • O aynanın sâflığı, berraklığı gönlün vasfıdır. Gönle hadsiz hesapsız suretler aksedebilir.
 • صورت بی‌‌صورت بی‌‌حد غیب ** ز آینه‌‌ی دل تافت بر موسی ز جیب‌‌
 • Gaybın suretsiz ve hudutsuz sureti, Musa’nın gönül aynası da parlamış, koynuna sokup çıkardığı elde görünmüştür.
 • گر چه آن صورت نگنجد در فلک ** نه به عرش و فرش و دریا و سمک‌‌
 • O suret göğe, arşa, ferşe, denizlere, ta en yüce gökten, denizin dibindeki balığa kadar hiçbir şeye sığmaz.
 • ز آن که محدود است و معدود است آن ** آینه‌‌ی دل را نباشد حد بدان‌‌
 • Çünkü bütün bunların hududu, sayısı vardır. Halbuki gönül aynasının hududu yoktur.
 • عقل اینجا ساکت آمد یا مضل ** ز آنکه دل با اوست یا خود اوست دل‌‌
 • Burada akıl, ya susar, yahut şaşırıp kalır. Sebebi de şu : Gönül mü Tanrı’dır, Tanrı mı gönül?
 • عکس هر نقشی نتابد تا ابد ** جز ز دل هم با عدد هم بی‌‌عدد 3490
 • Hem sayılı hem sayısız olan (hem kesrete dalan, hem vahdeti bulan) gönülden başka bir nakşın aksi geçip gider, ebedî değildir.
 • تا ابد هر نقش نو کاید بر او ** می‌‌نماید بی‌‌حجابی اندر او
 • Fakat ezelden ebede kadar zuhur ede gelen her yeni nakış, gönle akseder, orada perdesiz, apaçık surette tecilli eder.
 • اهل صیقل رسته‌‌اند از بوی و رنگ ** هر دمی بینند خوبی بی‌‌درنگ‌‌
 • Gönüllerini cilâlamış olanlar; renkten, kokudan kurtulmuşlardır. Her nefeste zahmetsizce bir güzellik görürler.
 • نقش و قشر علم را بگذاشتند ** رایت عین الیقین افراشتند
 • Onlar, ilmin kabuğundaki nakşı bırakmışlar, Aynel yakîn bayrağını kaldırmışlardır.
 • رفت فکر و روشنایی یافتند ** نحر و بحر آشنایی یافتند
 • Düşünceyi bırakmışlar, âşinalık denizini bulmuşlar, bilişikte yok olmuşlardır.
 • مرگ کاین جمله از او در وحشت‌‌اند ** می‌‌کنند این قوم بر وی ریشخند 3495
 • Herkes ölümden ürker, korkar. Bu kavimse ona bıyık altından gülmektedir.
 • کس نیابد بر دل ایشان ظفر ** بر صدف آید ضرر نی بر گهر
 • Kimse onların gönlüne galip gelmez. Sedefe zarar gelir, inciye değil.
 • گر چه نحو و فقه را بگذاشتند ** لیک محو و فقر را برداشتند
 • Onlar fıkhı ve nahvı terk etmişlerdir ama mahvolmayı ve yokluğu ihtiyar etmişlerdir.
 • تا نقوش هشت جنت تافته ست ** لوح دلشان را پذیرا یافته ست‌‌
 • Sekiz cennetin nakışları parladıkça onların gönül levhine vurur, orada tecelli eder.
 • برترند از عرش و کرسی و خلا ** ساکنان مقعد صدق خدا
 • Tanrı’nın doğruluk makamında oturanların, orasını yurt edinenlerin derecesi; arştan da yücedir, kürsüden de, boşluktan da!
 • پرسیدن پیغامبر علیه السلام مر زید را امروز چونی و چون برخاستی و جواب گفتن او که اصبحت مومنا یا رسول الله‌‌
 • Peygamber Aleyhisselâm’ın, Zeyd’e “Bugün nasılsın, nasıl kalktın?” diye sorması, onun da “Mümin olarak ey Tanrı elçisi diye cevap vermesi
 • گفت پیغمبر صباحی زید را ** کیف اصبحت ای رفیق با صفا 3500
 • Peygamber bir sabah Zeyd’e “ Ey temiz ve sâf arkadaş, sabahı nasıl ettin? Diye sordu.
 • گفت عبدا مومنا باز اوش گفت ** کو نشان از باغ ایمان گر شگفت‌‌
 • Zeyd: “ Mümin bir kul olarak” deyince “ İman bağın yeşermiş, çiçekler açmışsa nişanesi nerede?” dedi.
 • گفت تشنه بوده‌‌ام من روزها ** شب نخفته ستم ز عشق و سوزها
 • Zeyd dedi ki: “ Gündüzleri susuz geçirdim, geceleri aşktan, yanıp yakılmadan uyumadım.