English    Türkçe    فارسی   

2
1141-1190

 • این خراب آباد در چشم شماست ** ور نه ما را ساعد شه باز جاست‏
 • Bu harabe, sizin gözünüze hoş bir yer görünüyor, bana değil. Benim naz ettiğim yer, padişahın koludur” diyordu.
 • جغد گفتا باز حیلت می‏کند ** تا ز خان و مان شما را بر کند
 • Baykuş ise “ Doğan sizi evinizden, barkınızdan etmek için hileye sapıyor.
 • خانه‏های ما بگیرد او به مکر ** بر کند ما را به سالوسی ز وکر
 • Hile ile bizi yurdumuzdan ayırmak, yuvamızdan etmek niyetinde.
 • می‏نماید سیری این حیلت پرست ** و الله از جمله‏ی حریصان بدتر است‏
 • Bu hileci tokluk gösteriyor ama Allah hakkı için bütün harislerden beterdir.
 • او خورد از حرص طین را همچو دبس ** دنبه مسپارید ای یاران به خرس‏ 1145
 • Hırsından balçığı pekmez gibi yer. Ayıya kuyruğunuzu kaptırmayın.
 • لاف از شه می‏زند وز دست شاه ** تا برد او ما سلیمان را ز راه‏
 • Bizim gibi saf kişileri yoldan çıkarmak için padişahtan, padişahın elinden dem vurmakta.
 • خود چه جنس شاه باشد مرغکی ** مشنوش گر عقل داری اندکی‏
 • Bir kuşcağız, hiç padişahla düşüp kalkar mı? Bir parçacık aklınız varsa dinlemeyin bu sözü,
 • جنس شاه است او و یا جنس وزیر ** هیچ باشد لایق لوزینه سیر
 • O, padişahın cinsinden mi, vezirin cinsinden mi? Hiç sarımsakla badem helvası yenir mi?
 • آن چه می‏گوید ز مکر و فعل و فن ** هست سلطان با حشم جویای من‏
 • Padişah, adamlarıyla beni arıyor demesi de hilesinden, fendinden.
 • اینت مالیخولیای ناپذیر ** اینت لاف خام و دام گول گیر 1150
 • Bu, kabul edilmeyecek bir malihulya. Bu, olmayacak bir lâf, ahmak aldatmak için kurulmuş bir tuzak!
 • هر که این باور کند از ابلهی است ** مرغک لاغر چه در خورد شهی است‏
 • Kim buna inanırsa ahmaklığından inanır. Zayıf bir kuşcağızın padişahla ne münasebeti olabilir?
 • کمترین جغد ار زند بر مغز او ** مر و را یاری‏گری از شاه کو
 • En aşağı bir baykuş, onun beynine vursa ona padişahtan yardımcı gelecek ha! Hani, nerede?” demekteydi.
 • گفت باز ار یک پر من بشکند ** بیخ جغدستان شهنشه بر کند
 • Doğan dedi ki: “ Benim bir tüyüm bile kopsa padişah, baykuş yuvasının kökünü kazır.
 • جغد چه بود خود اگر بازی مرا ** دل برنجاند کند با من جفا
 • Baykuş kim oluyor ki? Bir doğan bile beni incitir, gönlümü kırar, bana cefa ederse,
 • شه کند توده به هر شیب و فراز ** صد هزاران خرمن از سرهای باز 1155
 • Padişah; her yokuşta her inişte doğan başlarından harmanlar yapar, tepeler yüceltir.
 • پاسبان من عنایات وی است ** هر کجا که من روم شه در پی است‏
 • Benim bekçim, onun inayetleridir. Nereye varırsam padişah arkamdadır.
 • در دل سلطان خیال من مقیم ** بی‏خیال من دل سلطان سقیم‏
 • Hayalim, padişahın gönlündedir. O, bensiz duramaz.
 • چون بپراند مرا شه در روش ** می‏پرم بر اوج دل چون پرتوش‏
 • Padişah beni uçurunca onun ziyası gibi gönül yücelerinde uçarım.
 • همچو ماه و آفتابی می‏پرم ** پرده‏های آسمانها می‏درم‏
 • Ay gibi güneş gibi uçup gök perdelerini aşarım.
 • روشنی عقلها از فکرتم ** انفطار آسمان از فطرتم‏ 1160
 • Akılların aydınlığı, benim fikrimden; göklerin halk edilmesi, benim yüzümdendir.
 • بازم و حیران شود در من هما ** جغد که بود تا بداند سر ما
 • Öyle bir doğanım ki Hüma bile bana hayran olur. Baykuş kim oluyor ki sırımı bilsin.
 • شه برای من ز زندان یاد کرد ** صد هزاران بسته را آزاد کرد
 • Padişah, benim kurtulmam için zindanı açtı, Yüz binlerce mahpusu azat etti.
 • یک دمم با جغدها دمساز کرد ** از دم من جغدها را باز کرد
 • Bir zamancağız beni baykuşlara hemdem etti de benim yüzümden baykuşları doğanlaştırdı.
 • ای خنک جغدی که در پرواز من ** فهم کرد از نیک بختی راز من‏
 • Ne mutlu o doğana ki uçuşuma uyar; talihi yâr olur da sırrımı anlar.
 • در من آویزید تا نازان شوید ** گر چه جغدانید شهبازان شوید 1165
 • Bana yapışın da doğan olun, baykuşsanız bile doğanlaşın!
 • آن که باشد با چنان شاهی حبیب ** هر کجا افتد چرا باشد غریب‏
 • Böyle bir padişaha sevgili olan nereye düşerse, düşsün, nasıl olur da garip olur.?
 • هر که باشد شاه دردش را دوا ** گر چو نی نالد نباشد بی‏نوا
 • Padişah kimin derdine derman olursa o, ney gibi feryat eder, sessiz sedasız kalmaz.
 • مالک ملکم نیم من طبل خوار ** طبل بازم می‏زند شه از کنار
 • Ben mülk sahibiyim, başkasının sofrasına oturup yemeğini yemiyorum. Padişah, uzaktan benim davulumu çalmakta, nöbetimi vurmakta.
 • طبل باز من ندای ارجعی ** حق گواه من به رغم مدعی‏
 • Benim davulumu döğen “İrciî” sesidir. Benimle dâvaya girişenlerin rağmine şahidim, Allah’tır.
 • من نیم جنس شهنشه دور از او ** لیک دارم در تجلی نور از او 1170
 • Padişahın cinsinden değilim, hâşa, bunu iddia etmiyorum. Fakat onun tecellisiyle, onun nuruna sahibim.
 • نیست جنسیت ز روی شکل و ذات ** آب جنس خاک آمد در نبات‏
 • Cins oluş, sade şekil ve zat bakımından değildir. Su, nebatta toprağın cinsinden sayılır.
 • باد جنس آتش آمد در قوام ** طبع را جنس آمده ست آخر مدام‏
 • Rüzgâr, ateşi yaktığı, yanmasına yardım ettiği için rüzgârın cinsi demektir. Nihayet şarap, tabiata neşe verdiğinden onun cinsidir.
 • جنس ما چون نیست جنس شاه ما ** مای ما شد بهر مای او فنا
 • Cinsimiz, padişah cinsinden olmadığı için varlığımız onun varlığına büründü, yok oldu.
 • چون فنا شد مای ما او ماند فرد ** پیش پای اسب او گردم چو گرد
 • Varlığımız kalmayınca da tek olarak onun varlığı kaldı. Ben onun atının ayağı önünde toz gibiyim, toz gibi!
 • خاک شد جان و نشانیهای او ** هست بر خاکش نشان پای او 1175
 • Can da, canın nişaneleri de toprak oldu. Toprakta onun ayak izi var.”
 • خاک پایش شو برای این نشان ** تا شوی تاج سر گردن کشان‏
 • Bu izi bulmak için ayağı altında toprak ol ki başı dik kişilerin tacı olasın.
 • تا که نفریبد شما را شکل من ** نقل من نوشید پیش از نقل من‏
 • Sizi şeklimin aldatmaması için sözümü dinlemeden şarabımı için, mezemi yiyin.
 • ای بسا کس را که صورت راه زد ** قصد صورت کرد و بر الله زد
 • Nice kişiler var ki suret, onların yolarını kesti. Surette kastettiler, Allah’a çattılar.
 • آخر این جان با بدن پیوسته است ** هیچ این جان با بدن مانند هست‏
 • Bu can da, bedenle birleşmiştir ya. Fakat hiç can bedene benzer mi?
 • تاب نور چشم با پیه است جفت ** نور دل در قطره‏ی خونی نهفت‏ 1180
 • Göz nuru iç yağıyla eş olmuştur, gönül nuru bir katre kanda gizli.
 • شادی اندر گرده و غم در جگر ** عقل چون شمعی درون مغز سر
 • Neşe ciğerin kızılındandır, gam karasında; akıl bir mum gibi beynim içinde.
 • این تعلقها نه بی‏کیف است و چون ** عقلها در دانش چونی زبون‏
 • Bu alâkadar keyfiyetsiz bir tarzdadır. Akıllar, bu keyfiyetsizliği bilmede âcizdir.
 • جان کل با جان جزو آسیب کرد ** جان از او دری ستد در جیب کرد
 • Külli can, cüzi cana alâkalandı; can ondan bir inci alıp boynuna koydu.
 • همچو مریم جان از آن آسیب جیب ** حامله شد از مسیح دل فریب‏
 • Meryem nasıl gönüller alan Mesih’e gebe kaldıysa can da onun gibi koynuna aldığı o inciden gebe kaldı.
 • آن مسیحی نه که بر خشک و تر است ** آن مسیحی کز مساحت برتر است‏ 1185
 • Fakat o Mesih, kuru ve yaş üstünde, yeryüzünde seyahat eden Mesih değildir. O Mesih’in şanı seyahatten yücedir.
 • پس ز جان جان چو حامل گشت جان ** از چنین جانی شود حامل جهان‏
 • Can, canlar canından gebe kaldı ya. İşte cihan, böyle candan gebe kalır.
 • پس جهان زاید جهان دیگری ** این حشر را وا نماید محشری‏
 • Cihan da başka bir cihan doğurur. Bu mahşer de başka bir mahşer gösterir.
 • تا قیامت گر بگویم بشمرم ** من ز شرح این قیامت قاصرم‏
 • Kıyamete kadar söylesem, saysam bu kıyameti anlatamam.
 • این سخنها خود به معنی یا ربی است ** حرفها دام دم شیرین لبی است‏
 • Bu, sözler, mana bakımından “ Yarab” nidasına benzer. Harfler, bir tatlı dudaklının nefesini avlamağa tuzaktır.
 • چون کند تقصیر پس چون تن زند ** چون که لبیکش به یا رب می‏رسد 1190
 • Kulun “Yarab” sözüne Allah’ın “Lebbeyk” cevabı geldikten sonra, nasıl olur da “Yarab” demekte kusur eder?