English    Türkçe    فارسی   

2
1269-1318

 • هین مگو فردا که فرداها گذشت ** تا به کلی نگذرد ایام کشت‏
 • Yarın yaparım deme. Nice yarınlar geçti. Ekin zamanı tamamıyla geçmesin ,agâh ol!
 • پند من بشنو که تن بند قوی است ** کهنه بیرون کن گرت میل نوی است‏ 1270
 • Nasihatimi dinle: Ten, kuvvetli bir bağdır. Yeniyi istiyorsan, eskiden soyun!
 • لب ببند و کف پر زر بر گشا ** بخل تن بگذار و پیش آور سخا
 • Dudağını yum, altın dolu avucunu aç. Ten nekesliğini bırak, cömertliği ele al.
 • ترک شهوتها و لذتها سخاست ** هر که در شهوت فرو شد بر نخاست‏
 • Cömertlik, şehvetleri, lezzetleri terk etmedir. Şehvet yüzünden düşen kalkmamıştır.
 • این سخا شاخی است از سرو بهشت ** وای او کز کف چنین شاخی بهشت‏
 • Bu cömertlik, cennet selvisinin bir dalıdır. Yazıklar olsun böyle bir dalı elinden bırakana.
 • عروة الوثقی است این ترک هوا ** بر کشد این شاخ جان را بر سما
 • Bu heva ve hevesi bırakma, sapasağlam bir iptir. Bu dal, canı göğe çeker.
 • تا برد شاخ سخا ای خوب کیش ** مر ترا بالا کشان تا اصل خویش‏ 1275
 • Ey güzel yollu, cömertlik dalı seni yukarı çeke, çeke aslına eriştirdi mi,
 • یوسف حسنی و این عالم چو چاه ** وین رسن صبر است بر امر اله‏
 • Güzellik Yusuf’un, bu âlem kuyu gibidir. Bu ip de Allah emrine sabretmedir.
 • یوسفا آمد رسن در زن دو دست ** از رسن غافل مشو بی‏گه شده ست‏
 • Ey Yusuf, ip sarktı, iki elinle yapış. İpten gafil olma, vakit geçiyor.
 • حمد لله کین رسن آویختند ** فضل و رحمت را بهم آمیختند
 • Allah’a hamdolsun ki bu ipi sarkıttılar, fazıl ve rahmeti birbirine kattılar.
 • تا ببینی عالم جان جدید ** عالم بس آشکار ناپدید
 • Bu ipe yapış da yeni bir can âlemi apaşikar, fakat görünmez bir âlem göresin.
 • این جهان نیست چون هستان شده ** و آن جهان هست بس پنهان شده‏ 1280
 • Hakikatte yok olan şu cihan var gibi görünmekte, hakikatte var olan cihan da adamakıllı gizlenmede.
 • خاک بر باد است و بازی می‏کند ** کژنمایی پرده سازی می‏کند
 • Rüzgâr esti mi toz toprak görünür, uçup savrulur, rüzgâr görünmez. Toz toprak kendisini gösterir, rüzgâra perde olur.
 • اینکه بر کار است بی‏کار است و پوست ** و انکه پنهان است مغز و اصل اوست‏
 • Zahiren iş işleyen, hakikatte işsizdir, deriden ibarettir. Gizli olan içtir; asıl odur.
 • خاک همچون آلتی در دست باد ** باد را دان عالی و عالی نژاد
 • Toprak, rüzgârın elinde bir alete benzer. Asıl toprağı yüce ve tabiatı yüksek bil.
 • چشم خاکی را به خاک افتد نظر ** باد بین چشمی بود نوعی دگر
 • Toprağa mensup gözün bakışı da toprağa düşer. Rüzgârı gören göz başka bir çeşittir.
 • اسب داند اسب را کاو هست یار ** هم سواری داند احوال سوار 1285
 • Atı at bilir; at, atın eşitidir. Binicinin ahvalini de binici bilir.
 • چشم حس اسب است و نور حق سوار ** بی‏سواره اسب خود ناید به کار
 • Duygu gözü attır, binici Hak nuru. Binici olmadıkça at, zaten işe yaramaz ki.
 • پس ادب کن اسب را از خوی بد ** ور نه پیش شاه باشد اسب رد
 • Şu halde ata terbiye ver, kötü huyunu terk ettir. Yoksa padişah onu kabul etmez.
 • چشم اسب از چشم شه رهبر بود ** چشم او بی‏چشم شه مضطر بود
 • Atın gözüne yol gösteren, padişahın gözüdür. Padişahın gözü olmadıkça at, bir şey göremez.
 • چشم اسبان جز گیاه و جز چرا ** هر کجا خوانی بگوید نه چرا
 • Atların gözleri, ottan, otlaktan başka bir yerde değildir. Onları buralardan başka nereye çağırsan “ gelmem, niye geleyim” derler.
 • نور حق بر نور حس راکب شود ** آن گهی جان سوی حق راغب شود 1290
 • Allah nuru, duygu nuruna binmiştir de ondan sonra can, Allah’a rağbet etmiştir.
 • اسب بی‏راکب چه داند رسم راه ** شاه باید تا بداند شاه راه‏
 • Binici olmayan at yol gitmeyi ne bilir? Doğru ve ana caddeyi bilmek için padişah lâzım.
 • سوی حسی رو که نورش راکب است ** حس را آن نور نیکو صاحب است‏
 • Nuru, binici olan duyguya doğrul. O onur, duyguya ne güzel bir sahiptir.
 • نور حس را نور حق تزیین بود ** معنی نور علی‏ نور این بود
 • His nurunu bezeyen, Allah nurudur. Bu suretle “Nur üstüne nur” ayetinin manası zuhur eder.
 • نور حسی می‏کشد سوی ثری ** نور حقش می‏برد سوی علی‏
 • His nuru adamı yere çeker, Hak nuru Kevser ırmağına götürür.
 • ز انکه محسوسات دونتر عالمی است ** نور حق دریا و حس چون شبنمی است‏ 1295
 • Çünkü duygularla idrak edilen âlem, çok aşağılık bir âlemdir. Allah nuru bir denizdir, duygu ise bir çiğ tanesi gibi.
 • لیک پیدا نیست آن راکب بر او ** جز به آثار و به گفتار نکو
 • Fakat duyguya binmiş olan meydanda değildir, iyi eserlerinden, güzel sözlerinden başka bir şey görünmez.
 • نور حسی کاو غلیظ است و گران ** هست پنهان در سواد دیده‏گان‏
 • Duyguya mensup olan nur bile, kesif ve cismani olmakla beraber gözlerin karasında gizlidir.
 • چون که نور حس نمی‏بینی ز چشم ** چون ببینی نور آن دینی ز چشم‏
 • Öfkenden sen duygu nurunu bile görmüyorsun, dine mensup nuru nasıl görürsün?
 • نور حس با این غلیظی مختفی است ** چون خفی نبود ضیایی کان صفی است‏
 • Duygu nuru, bu kadar kesafetiyle beraber gizli olursa ap-arı olan bir ışık nasıl olur da gizli olmaz?
 • این جهان چون خس به دست باد غیب ** عاجزی پیش گرفت و داد غیب‏ 1300
 • Bu cihan, gayp rüzgârının elinde bir saman çöpüne benzer, tamamıyla âcizdir. Gayp âleminin dileği,
 • گه بلندش می‏کند گاهیش پست ** گه درستش می‏کند گاهی شکست‏
 • Onu gâh yüceltir, gâh alçaltır. Gâh doğrultur, gâh kırar.
 • گه یمینش می‏برد گاهی یسار ** گه گلستانش کند گاهیش خار
 • Gâh sağa götürür, gâh sola… Gâh gül bahçesi haline kor, gâh diken haline.
 • دست پنهان و قلم بین خط گزار ** اسب در جولان و ناپیدا سوار
 • El gizlidir, yazı yazan kalemi gör. At oynayıp seğirtmekte, binici meydanda değil.
 • تیر پران بین و ناپیدا کمان ** جانها پیدا و پنهان جان جان‏
 • Fırlayıp giden oka bak, yay gizli. Canlar meydanda da canların canı görünmüyor.
 • تیر را مشکن که این تیر شهی است ** تیر پرتابی ز شصت آگهی است‏ 1305
 • Oku kırma. O padişah okudur. Yaydan çıkan ok değildir, her şeyi bilenin şastından atılmıştır.
 • ما رمیت إذ رمیت گفت حق ** کار حق بر کارها دارد سبق‏
 • Hak, “ Mâ remeyte iz remeyte” dedi. Allah’ın işi, bütün işlere örnektir, misaldir.
 • خشم خود بشکن تو مشکن تیر را ** چشم خشمت خون شمارد شیر را
 • Kendi kızgınlığını kır, oku kırma. Senin kızgın gözün sana sütü kan gösterir.
 • بوسه ده بر تیر و پیش شاه بر ** تیر خون آلود از خون تو تر
 • O kanlara bulanmış, senin kanınla ıslanmış oku alıp öp de padişaha götür.
 • آن چه پیدا عاجز و بسته و زبون ** و آن چه ناپیدا چنان تند و حرون‏
 • Meydanda olan âcizdir, bağlanmıştır, zebundur. Görünmeyense pek kuvvetli ve galip.
 • ما شکاریم این چنین دامی کراست ** گوی چوگانیم چوگانی کجاست‏ 1310
 • Biz avlardan ibaretiz, kimin böyle bir tuzağı var? Çevgânın önünde toplardan başka bir şey değiliz, çevgânı idare eden nerde?
 • می‏درد می‏دوزد این خیاط کو ** می‏دمد می‏سوزد این نفاط کو
 • Yırtıyor, dikiyor, nerde bu terzi? Üflüyor, yakıyor, nerde bu ateşi yakan?
 • ساعتی کافر کند صدیق را ** ساعتی زاهد کند زندیق را
 • Bir an içinde sıddıkı kâfir eder, bir an içinde zındıkı zahit.
 • ز انکه مخلص در خطر باشد ز دام ** تا ز خود خالص نگردد او تمام‏
 • Onun içindir ki ihlâs sahibi, varlığından tamamıyla halâs olmadıkça tuzağa düşmek tehlikesindedir.
 • ز انکه در راهست و ره زن بی‏حد است ** آن رهد کاو در امان ایزد است‏
 • Çünkü yoldadır, yol kesicilerse sayısız. Ancak Allah amanında olan kurtulur.
 • آینه‏ی خالص نگشت او مخلص است ** مرغ را نگرفته است او مقنص است‏ 1315
 • Aynası tamamıyla arınmayan, henüz ihlâs sahibidir. Kuş tutmayan henüz avla meşguldür.
 • چون که مخلص گشت مخلص باز رست ** در مقام امن رفت و برد دست‏
 • Fakat ihlâs sahibini Allah ihlâs makamına ulaştırırsa ihlâs sahibi kurtulur, emniyet makamına varır.
 • هیچ آیینه دگر آهن نشد ** هیچ نانی گندم خرمن نشد
 • Hiçbir ayna yoktur ki ayna olduktan sonra tekrar demir haline gelsin. Hiçbir ekmek yoktur ki tekrar harmandaki buğday şekline dönsün.
 • هیچ انگوری دگر غوره نشد ** هیچ میوه‏ی پخته با کوره نشد
 • Hiçbir üzüm tekrar dönüp koruk olmaz. Hiçbir olmuş meyve tekrar turfanda haline gelmez.