English    Türkçe    فارسی   

2
2495-2544

 • عهد ما بشکست صد بار و هزار ** عهد تو چون کوه ثابت برقرار 2495
 • Bizim ahitlerimiz yüzlerce, binlerce defa bozuldu. Fakat senin ahdin dağ gibi, yerinden bile oynamıyor.
 • عهد ما کاه و به هر بادی زبون ** عهد تو کوه و ز صد که هم فزون‏
 • Bizim ahdimiz saman çöpüne benzer, her çeşit rüzgâra karşı zebundur. Senin ahdinse dağ gibi, hatta yüzlerce dağdan da kuvvetli.
 • حق آن قوت که بر تلوین ما ** رحمتی کن ای امیر لونها
 • O kuvvet hakkı için ey renklere sahip olan, bizim renkten renge girişimize bir acı!
 • خویش را دیدیم و رسوایی خویش ** امتحان ما مکن ای شاه بیش‏
 • Kendimizi de gördük, rüsvay oluşumuzu da. Padişahım, bizi fazla imtihana çekme.
 • تا فضیحت‏های دیگر را نهان ** کرده باشی ای کریم مستعان‏
 • De ey kerem sahibi ve yardımı istenen Tanrı, öbür ayıplarımızı, öbür kötülüklerimizi gizli bırak.
 • بی‏حدی تو در جمال و در کمال ** در کژی ما بی‏حدیم و در ضلال‏ 2500
 • Sen cemalde, kemalde sonsuzun; biz eğrilikte sapıklıkta sonsuz!
 • بی‏حدی خویش بگمار ای کریم ** بر کژی بی‏حد مشتی لئیم‏
 • Şu bir avuç aşağılık kişililerin kötülükteki sonsuzluğunu sonsuz lütfunla, cemal ve kemalinle ört.
 • هین که از تقطیع ما یک تار ماند ** مصر بودیم و یکی دیوار ماند
 • Aman elbisemizden zaten bir tek iplik kaldı. Bir şehirdik, tek bir duvarımız yerinde.
 • البقیه البقیه ای خدیو ** تا نگردد شاد کلی جان دیو
 • Ey sahibimiz, şu kalanı koru, şu kalanı koru da Şeytan, tamamıyla sevinmesin.
 • بهر ما نه بهر آن لطف نخست ** که تو کردی گمرهان را باز جست‏
 • Bizim hatırımız için değil, suçluları yine arayıp kayırdığın o kadim lütfun hakkı için Yarabbi.
 • چون نمودی قدرتت بنمای رحم ** ای نهاده رحمها در لحم و شحم‏ 2505
 • Mademki kudretini gösterdin, merhametini de göster, ey et ve yağ parçalarına merhametler ihsan eden Tanrı.
 • این دعا گر خشم افزاید ترا ** تو دعا تعلیم فرما مهترا
 • Eğer bu dua gazabını arttırıyorsa ulu Tanrı, sen bize bir dua öğret.
 • آن چنان کادم بیفتاد از بهشت ** رجعتش دادی که رست از دیو زشت‏
 • Nitekim Âdem cennetten çıkınca ona tövbe etmeyi nasip ettin de kötü Şeytan'dan kurtuldu.
 • دیو که بود کاو ز آدم بگذرد ** بر چنین نطعی از او بازی برد
 • Şeytan da kimdir ki Âdemden üstün olsun, böyle bir düzenle oyunu kazansın, onu alt etsin.
 • در حقیقت نفع آدم شد همه ** لعنت حاسد شده آن دمدمه‏
 • Bunların hepsi de hakikatte Âdem’in faydasını temin etti. Şeytan’ın hilesi, düzeni, o hasetçiye lânet edilmesine sebep oldu.
 • بازیی دید و دو صد بازی ندید ** پس ستون خانه‏ی خود را برید 2510
 • Şeytan, bir oyunu gördü de iki yüz oyunu göremedi. O yüzden kendi evinin direğini kendisi kesti.
 • آتشی زد شب به کشت دیگران ** باد آتش را به کشت او بران‏
 • Gece vakti başkalarının ekinini ateşlemek istedi, fakat yel, ateşi kendi ekinine sürdü.
 • چشم بندی بود لعنت دیو را ** تا زیان خصم دید آن ریو را
 • Lânet, Şeytana bir gözbağı oldu, bu yüzden hileyi düşmanı olan Âdem’e ziyan sandı.
 • لعنت این باشد که کژبینش کند ** حاسد و خود بین و پر کینش کند
 • Lânet dediğin de işte insanı böyle ters görüşlü yapar. Hasetçi, kendini görür, beğenir, kindar bir hale gelir.
 • تا نداند که هر آن که کرد بد ** عاقبت باز آید و بر وی زند
 • Nihayet kötülüğün, sonunda dönüp kötülükte bulunana geleceğini, ona ziyan vereceğini anlamaz.
 • جمله فرزین بندها بیند بعکس ** مات بر وی گردد و نقصان و وکس‏ 2515
 • Kendisini mat edecek şeylerin hepsini aksine görür. Hâlbuki mat olan kendisidir, kendisi ziyan eder!
 • ز انکه گر او هیچ بیند خویش را ** مهلک و ناسور بیند ریش را
 • Çünkü kendisi bir hiçten ibaret olduğunu görse, yarasının öldürücü ve şiddetli olduğunu bilse,
 • درد خیزد زین چنین دیدن درون ** درد او را از حجاب آرد برون‏
 • Böyle görüş, böyle biliş, adamın gönlünü dertlendirir. Dert de onu hicaptan çıkarırdı.
 • تا نگیرد مادران را درد زه ** طفل در زادن نیابد هیچ ره‏
 • Anaları doğum ağrısı tutmasa çocuk doğmaya hiçbir yol bulamaz.
 • این امانت در دل و دل حامله ست ** این نصیحتها مثال قابله ست‏
 • Bu emanet gönüldedir, gönülde gebe. Bu nasihatlerse ebeye benzer.
 • قابله گوید که زن را درد نیست ** درد باید درد کودک را رهی است‏ 2520
 • Ebe “Kadının ağrısı yok, ağrı lâzım, ağrı çocuğa yoldur” der.
 • آن که او بی‏درد باشد ره زن است ** ز انکه بی‏دردی انا الحق گفتن است‏
 • Dertsiz kişi yol vurucudur, dertsizlik “Enel Hak- ben Hakk’ım” demektir.
 • آن انا بی‏وقت گفتن لعنت است ** آن انا در وقت گفتن رحمت است‏
 • Bu “Ene” sözünü vakitsiz söylemek; lânete düşmektir, “Ene” yi vaktinde söylemek rahmettir.
 • آن انا منصور رحمت شد یقین ** آن انا فرعون لعنت شد ببین‏
 • Mansur’un “Ene” deyişi, şüphe yok ki rahmetten ibarettir; fakat Firavunun “ Ene” deyişine bir bak, lânetin ta kendisi!
 • لاجرم هر مرغ بی‏هنگام را ** سر بریدن واجب است اعلام را
 • Hulasa vakitsiz öten her horozun ibret için başını kesmek gerekir.
 • سر بریدن چیست کشتن نفس را ** در جهاد و ترک گفتن نفس را 2525
 • Baş kesmek nedir? Dünyada nefsi öldürmek, nefsin dileklerini terk etmek.
 • آن چنان که نیش کژدم بر کنی ** تا که یابد او ز کشتن ایمنی‏
 • Bu da öldürülmekten kurtulsun diye akrebin iğnesini çıkarmak gibidir.
 • بر کنی دندان پر زهری ز مار ** تا رهد مار از بلای سنگسار
 • Taşla tepelenme belâsından kurtulsun diye yılanın zehirli dişini sökersin ya!
 • هیچ نکشد نفس را جز ظل پیر ** دامن آن نفس کش را سخت گیر
 • Nefsi, pirin gölgesinden başka hiçbir şey öldürmez. O nefis öldürenin eteğine sımsıkı sarıl.
 • چون بگیری سخت آن توفیق هوست ** در تو هر قوت که آید جذب اوست‏
 • Eteğini sıkıca tuttun mu, bu, Tanrı tevfikidir. Sende beliren her kuvvet, onun seni çekişinden, dileyişinden meydana gelir.
 • ما رمیت إذ رمیت راست دان ** هر چه کارد جان بود از جان جان‏ 2530
 • “Ma remeye iz remeyte” iyi bil. Canın nesi varsa canlar canındandır.
 • دست گیرنده وی است و بردبار ** دم‏به‏دم آن دم از او امید دار
 • Elini tutan, yükünü yüklenen odur. Her an, her nefes, o anı, o nefesi ondan um!
 • نیست غم گر دیر بی‏او مانده‏ای ** دیرگیر و سخت‏گیرش خوانده‏ای‏
 • Onun feyzine geç mazhar olduysan gam yeme. Bilirsin ki ihmal etmez, imhal eder.
 • دیر گیرد سخت گیرد رحمتش ** یک دمت غایب ندارد حضرتش‏
 • Tanrı rahmeti geç erişir ama adamakıllı erişir, seni bir an bile huzurundan ayırmaz, her an seninledir.
 • گر تو خواهی شرح این وصل و ولا ** از سر اندیشه می‏خوان و الضحی‏
 • Bu vuslatın, bu muhabbetin şerhini duymak istersen adamakıllı düşünerek “Vedduha” suresini okuyuver!
 • ور تو گویی هم بدیها از وی است ** لیک آن نقصان فضل او کی است‏ 2535
 • Eğer sen kötülükler de ondandır dersen öyledir ama bundan onun kemaline noksan mı gelir ki?
 • آن بدی دادن کمال اوست هم ** من مثالی گویمت ای محتشم‏
 • Bu kötülük ihsanı da onun kemalindendir. Dinle ulu kişi, sana bir misal getireyim:
 • کرد نقاشی دو گونه نقشها ** نقشهای صاف و نقشی بی‏صفا
 • Meselâ ressam iki türlü resim yapar: Güzellerin resimleriyle, çirkin resimleri.
 • نقش یوسف کرد و حور خوش سرشت ** نقش عفریتان و ابلیسان زشت‏
 • Yusuf’un, yaratılışı güzel hurinin resmini de yapar, ifritlerin, çirkin iblislerin resmini de.
 • هر دو گونه نقش استادی اوست ** زشتی او نیست آن رادی اوست‏
 • İki türlü resim de onun üstatlığının eseridir. Bu, ressamın çirkinliğine delil olamaz, bilâkis üstatlığına delildir.
 • زشت را در غایت زشتی کند ** جمله زشتیها به گردش بر تند 2540
 • Çirkini gayet çirkin olarak yapar, o derecede ki bütün çirkinlikler, onun etrafında döner, örülür.
 • تا کمال دانشش پیدا شود ** منکر استادی‏اش رسوا شود
 • Bu suretle de bilgisindeki kemal meydana gelir, üstatlığını inkâr eden rüsvay olur.
 • ور نداند زشت کردن ناقص است ** زین سبب خلاق گبر و مخلص است‏
 • Eğer çirkinin resmini yapmayı bilmezse ressam, nâkıstır. İşte bu yüzden Tanrı hem kâfirin yaratıcısıdır, hem müminin.
 • پس از این رو کفر و ایمان شاهداند ** بر خداوندیش و هر دو ساجداند
 • Bu yüzden küfür de Tanrılığına şahittir, iman da. İkisi de ona secde eder.
 • لیک مومن دان که طوعا ساجد است ** ز انکه جویای رضا و قاصد است‏
 • Fakat bil ki müminin secdesi dileyerektir. Çünkü mümin, Tanrı rızasını arar, maksadı onun rızasını almaktır.