English    Türkçe    فارسی   

3
101-150

 • گوش سر بر بند از هزل و دروغ ** تا ببینی شهر جان با فروغ
 • Baş kulağını alaya, yalana, dolana kapa da aydın can şehrini gör.
 • سر کشد گوش محمد در سخن ** کش بگوید در نبی حق هو اذن
 • Muhammed’in kulağı, sözlerin iç yüzünü duyar. Allah, ona Kuran da “ Kulağın ta kendisi” der.
 • سر به سر گوشست و چشم است این نبی ** تازه زو ما مرضعست او ما صبی
 • Bu peygamber baştanbaşa kulaktır, gözdür. Onun merhameti sütninedir, biz de onun süt emer çocuklarıyız.
 • این سخن پایان ندارد باز ران ** سوی اهل پیل و بر آغاز ران
 • Bu sözün sonu gelmez. Sen yine o fil hikâyesine dön, yine o hikâyeye başla da onu anlat.
 • بقیه‌ی قصه‌ی متعرضان پیل‌بچگان
 • Fil yavrularına dokunanlar hikâyesinin sonu
 • هر دهان را پیل بویی می‌کند ** گرد معده‌ی هر بشر بر می‌تند 105
 • Fil onların her birinin ağızlarını koklamakta… Hepsinin midelerinin etrafın da dönüp dolaşmakta.
 • تا کجا یابد کباب پور خویش ** تا نماید انتقام و زور خویش
 • Yavrusunu kim kebap edip yemişse, bularak öç almağa, kuvvetini göstermeye çalışmaktaydı.
 • گوشتهای بندگان حق خوری ** غیبت ایشان کنی کیفر بری
 • Sen de Allah kullarının etlerini yemekte, onların aleyhinde bulunup günah kazanmaktasın.
 • هان که بویای دهانتان خالقست ** کی برد جان غیر آن کو صادقست
 • Kendinize gelin, sizin ağzınızı koklayan da Allah’tır. Doğrudan başka kim canını kurtarabilir?
 • وای آن افسوسیی کش بوی‌گیر ** باشد اندر گور منکر یا نکیر
 • Bir adamın kabirde ağzını koklayan Münkir yahut Nekir olursa yazıklar olsun o acımağa değer kişiye!
 • نه دهان دزدیدن امکان زان مهان ** نه دهان خوش کردن از دارودهان 110
 • O ulu meleklerden ne ağzını gizlemeye imkân var, ne güzel kokularla iyi bir hale getirmeye çare.
 • آب و روغن نیست مر روپوش را ** راه حیلت نیست عقل و هوش را
 • Mezara girene, onlara yaltaklanmak mümkün değil; akıl, fikir için hileye sapmaya yol yok!
 • چند کوبد زخمهای گرزشان ** بر سر هر ژاژخا و مرزشان
 • Saçma sapan söyleyen adamın başına gürzleri iner, pençeleri batar.
 • گرز عزرائیل را بنگر اثر ** گر نبینی چوب و آهن در صور
 • Azrail’in sopasını, demirini gözünle görmüyorsan gürzünün eserine bak!
 • هم بصورت می‌نماید گه گهی ** زان همان رنجور باشد آگهی
 • Bazı zamanlar suret bakımından da görünür de onun için yalnız hasta, bunu anlar, duyar.
 • گوید آن رنجور ای یاران من ** چیست این شمشیر بر ساران من 115
 • O hasta, dostlar, der; bu tepenin üstünde duran kılıç nedir ki?
 • ما نمی‌بینیم باشد این خیال ** چه خیالست این که این هست ارتحال
 • Dinleyenler de “Biz öyle bir şey görmüyoruz. Bu, hayalden ibaret” derler. Hâlbuki ne hayali? Göçme zamanı bu!
 • چه خیالست این که این چرخ نگون ** از نهیب این خیالی شد کنون
 • Ne hayali bu? Bu aşağılık felek bile bunun korkusuyla hayal haline geldi.
 • گرزها و تیغها محسوس شد ** پیش بیمار و سرش منکوس شد
 • Ölüm haline gelen hastanın önünde gürzlerle kılıçlar his âlemine girdiler.
 • او همی‌بیند که آن از بهر اوست ** چشم دشمن بسته زان و چشم دوست
 • O, bu kılıçların ona çekildiğini görür. Fakat ondan başka düşmanın gözü de bağlıdır, dostun gözü de…
 • حرص دنیا رفت و چشمش تیز شد ** چشم او روشن گه خون‌ریز شد 120
 • Dünya hırsı gitti de o yüzden hastanın gözü kuvvetlendi; gözü, kan dökme zamanı aydınlandı.
 • مرغ بی‌هنگام شد آن چشم او ** از نتیجه‌ی کبر او و خشم او
 • Kibrinin, hışmının yüzünden gözü, vakitsiz öten horoza döndü.
 • سر بریدن واجب آید مرغ را ** کو بغیر وقت جنباند درا
 • Vakitsiz çan çalan, vakitsiz öten horozun başını kesmek vaciptir.
 • هر زمان نزعیست جزو جانت را ** بنگر اندر نزع جان ایمانت را
 • Her an, canının bir cüz’ü ölüm halindedir. Her an can verme zamanındadır. Can verme ânında imanını gör, gözet!
 • عمر تو مانند همیان زرست ** روز و شب مانند دینار اشمرست
 • Ömrün, altın kesesine benzer, geceyle gündüz de para sayan adamdır.
 • می‌شمارد می‌دهد زر بی وقوف ** تا که خالی گردد و آید خسوف 125
 • Bilmeden, anlamadan sayar durur, nihayet kese boşalır, ay tutulur.
 • گر ز که بستانی و ننهی بجای ** اندر آید کوه زان دادن ز پای
 • Dağdan alsan da yerine koymasan dağ bile yerin de kalmaz, yok olur gider.
 • پس بنه بر جای هر دم را عوض ** تا ز واسجد واقترب یابی غرض
 • Şu halde her an yerine karşılık koy ki: “Secde et de yaklaş” ayetinin maksadı neyse bulasın.
 • در تمامی کارها چندین مکوش ** جز به کاری که بود در دین مکوش
 • Bütün işlere böyle çalışma, dindeki işten başka iş için savaşma.
 • عاقبت تو رفت خواهی ناتمام ** کارهاات ابتر و نان تو خام
 • Sonra sonunda tamamlamadan geçip gidersin. İşlerin sona ermez, ekmeğin de ham kalır.
 • وان عمارت کردن گور و لحد ** نه به سنگست و به چوب و نه لبد 130
 • O mezarını lâhdini yapma işi taşla, tahtayla, kilimle, keçeyle olmaz.
 • بلک خود را در صفا گوری کنی ** در منی او کنی دفن منی
 • Kendine gönülde bir mezar kazman, onun benliğinin önünde bu benliği görmen gerektir.
 • خاک او گردی و مدفون غمش ** تا دمت یابد مددها از دمش
 • Onun toprağı olman, gamına gömülmen lâzım ki nefesin, nefesinden yardımlara nail olsun, nefesin kutlu ve tesirli bir hale gelsin.
 • گورخانه و قبه‌ها و کنگره ** نبود از اصحاب معنی آن سره
 • Mezara türbe yapmak, üstüne kubbe kurmak, mana sahiplerine makbul değildir.
 • بنگر اکنون زنده اطلس‌پوش را ** هیچ اطلس دست گیرد هوش را
 • Bir bak da gör, diri iken atlaslara bürünen kişinin aklını o ipekler, o atlaslar hiç fazlalaştırır, onun reyine isabet verir mi?
 • در عذاب منکرست آن جان او ** گزدم غم دل دل غمدان او 135
 • Canı Münker ve Nekir’in azabına uğramış, gamlı gönlünde de gam akrepleri yer tutmuştur.
 • از برون بر ظاهرش نقش و نگار ** وز درون ز اندیشه‌ها او زار زار
 • Zahirini süslemiş, püslemiş ama içi düşüncelerden feryatlara düşmüş.
 • و آن یکی بینی در آن دلق کهن ** چون نبات اندیشه و شکر سخن
 • Başka birini de görürsün ki eski elbiseler giyinmiş ama o köhne libaslar içinde kamışa benzer, sözü de şeker gibidir.
 • بازگشتن به حکایت پیل
 • Fil hikâyesine dönüş, öğütçünün öğüdü
 • گفت ناصح بشنوید این پند من ** تا دل و جانتان نگردد ممتحن
 • Öğütçü dedi ki “Bu öğüdümü tutun da gönlünüz, canınız belâlara düşmesin.
 • با گیاه و برگها قانع شوید ** در شکار پیل‌بچگان کم روید
 • Otlara, yapraklara kaani olun, fil yavrularını avlamaya varmayın.
 • من برون کردم ز گردن وام نصح ** جز سعادت کی بود انجام نصح 140
 • Ben boynumdaki öğüt borcumu ödedim. Öğüdü tutanın sonu, ancak kutluluktur.
 • من به تبلیغ رسالت آمدم ** تا رهانم مر شما را از ندم
 • Ben, sizi nedametlerden kurtarmak için elçiliğimi yaptım.
 • هین مبادا که طمع رهتان زند ** طمع برگ از بیخهاتان بر کند
 • Kendinize gelin, sakın tamah yolunuzu vurmasın. Tamah, yapraklarınızı ta kökünden söker, çıkarır.”
 • این بگفت و خیربادی کرد و رفت ** گشت قحط و جوعشان در راه زفت
 • Bunları söyleyip “Haydi, hayra karşı” diyerek onları uğurladı, selâmetledi, gitti. Onlar, yolda kıtlığa düştüler, susuzlukları artıkça arttı.
 • ناگهان دیدند سوی جاده‌ای ** پور پیلی فربهی نو زاده‌ای
 • Ansızın yolda yeni doğmuş güzel bir fil yavrusu gördüler.
 • اندر افتادند چون گرگان مست ** پاک خوردندش فرو شستند دست 145
 • Sarhoş kurtlar gibi başına üşüştüler. Onu tertemiz yiyip bu işten ellerini yıkadılar.
 • آن یکی همره نخورد و پند داد ** که حدیث آن فقیرش بود یاد
 • Yoldaşlarından biri, onlara öğüt verdi, o adamın öğüdü hatırındaydı.
 • از کبابش مانع آمد آن سخن ** بخت نو بخشد ترا عقل کهن
 • Bu söz, adamın o fili kebap edip yemesine mâni oldu. Eski ve tecrübe görmüş akıl, sana yeni bir baht bağışlar.
 • پس بیفتادند و خفتند آن همه ** وان گرسنه چون شبان اندر رمه
 • Onlar fil yavrusunu yiyip yattılar, uyudular. O aç adamsa sürüyü bekleyen çoban gibi uyanıktı.
 • دید پیلی سهمناکی می‌رسید ** اولا آمد سوی حارس دوید
 • Birdenbire baktı ki kızgın bir fil çıkageldi. Önce o gözetleyene gelip çattı.
 • بوی می‌کرد آن دهانش را سه بار ** هیچ بویی زو نیامد ناگوار 150
 • Ağzını üç kere kokladı. Fakat ondan hiçbir kötü koku gelmedi.