English    Türkçe    فارسی   

3
1282-1331

 • چون کنی پا را حیاتت زین گلست ** این حیاتت را روش بس مشکلست
 • Nasıl kurtarabilir, nasıl bu balçıktan ayağının çekebilirsin? Hayatın bu balçıktan. Hayatını terk etmekse senin için pek müşkül bir şey!
 • چون حیات از حق بگیری ای روی ** پس شوی مستغنی از گل می‌روی
 • Fakat ey yoksul adam, Hak’tan hayat bulursan topraktan müstağni olur, bu balçığı o vakit terk edersin.
 • شیر خواره چون ز دایه بسکلد ** لوت‌خواره شد مرورا می‌هلد
 • Süt emen çocuk dadıdan vazgeçti mi yemek yemeğe başlar, artık onu bırakır gider.
 • بسته‌ی شیر زمینی چون حبوب ** جو فطام خویش از قوت القلوب 1285
 • Sen, topraktan biten taneler gibi yerin sütüne bağlanmış, ona bağlanmış, ona alışmışsın. Kalplerin gıdasına alış da bu sütten kesilmeye bak!
 • حرف حکمت خور که شد نور ستیر ** ای تو نور بی‌حجب را ناپذیر
 • Ey hicapsız nurları kabul etmeye istidadı olmayan kişi, hiç olmazsa harflerde gizlenmiş bir nur olan hikmet sözlerini duy, onları ye!
 • تا پذیرا گردی ای جان نور را ** تا ببینی بی‌حجب مستور را
 • Böyle böyle o hicapsız nuru da kabul etmeye istidat kazanır, gizli nuru da hicapsız olarak görürsün.
 • چون ستاره سیر بر گردون کنی ** بلک بی گردون سفر بی‌چون کنی
 • Bu suretle yıldız gibi felekte seyreder, hatta felekten hariç keyfiyetsiz seferlere düşersin!
 • آنچنان کز نیست در هست آمدی ** هین بگو چون آمدی مست آمدی
 • Yokluktan varlığa geldin ya… Kendine gel, geldin ama nasıl geldin Sarhoşça… Hiç kendinden haberin yok!
 • راههای آمدن یادت نماند ** لیک رمزی بر تو بر خواهیم خواند 1290
 • Geldiğin yollar aklında bile kalmadı. Fakat biz yine sana bir remiz söyleyecek, bir şey hatırlatacağız.
 • هوش را بگذار وانگه هوش‌دار ** گوش را بر بند وانگه گوش دار
 • Bu aklı terk et de hakikî akla ulaş. Bu kulağı tıka da hakikî kulak kesil!
 • نه نگویم زانک خامی تو هنوز ** در بهاری تو ندیدستی تموز
 • Hayır hayır… Söyleyeceğim, çünkü henüz hamsın sen. Daha ilkbahardasın, Temmuzu görmedin bile!
 • این جهان همچون درختست ای کرام ** ما برو چون میوه‌های نیم‌خام
 • Ey ulular, bu cihan bir ağaca benzer; biz de bu âlemdeki yarı ham, yarı olmuş meyveler gibiyiz.
 • سخت گیرد خامها مر شاخ را ** زانک در خامی نشاید کاخ را
 • Ham meyveler, daha iyice yapışmıştır, oradan kolay kolay kopmazlar. Çünkü ham meyve köşke, saraya lâyık değildir ki.
 • چون بپخت و گشت شیرین لب‌گزان ** سست گیرد شاخها را بعد از آن 1295
 • Fakat oldu da tatlılaştı, dudağı ısırır bir hale geldi mi artık dallara iyi yapışmaz, hemen düşüverir.
 • چون از آن اقبال شیرین شد دهان ** سرد شد بر آدمی ملک جهان
 • O baht ve ikbal yüzünden adamın ağzı tatlılaştı mı insana bütün cihan mülkü soğuk gelir.
 • سخت‌گیری و تعصب خامی است ** تا جنینی کار خون‌آشامی است
 • Bir şeye sımsıkı yapışmak, bir şeyde taassup göstermek hamlıktır. Sen ana karnında çocuk halindeyken işin gücün ancak kan içmeden ibarettir.
 • چیز دیگر ماند اما گفتنش ** با تو روح القدس گوید بی منش
 • Söylenecek bir şey daha kaldı ama ben söylemeyeceğim, sana onu Ruhulkudüs bensiz söylesin.
 • نه تو گویی هم بگوش خویشتن ** نه من ونه غیرمن ای هم تو من
 • Hayır hayır… Ruhulkudüs değil, sen kendin, kendi kulağına söylersin… Orada hakikatte ne ben varım, ne benden başkası, sen de bensin zaten canım efendim!
 • همچو آن وقتی که خواب اندر روی ** تو ز پیش خود به پیش خود شوی 1300
 • Bu rüyaya benzer. Uykuya daldın mı kendinden geçer, fakat yine kendinden kendine gelmiş olursun.
 • بشنوی از خویش و پنداری فلان ** با تو اندر خواب گفتست آن نهان
 • Kendini duyar, dinler de senden başka gizli bir adam rüyada sana söz söylüyor sanırsın.
 • تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق ** بلک گردونی ودریای عمیق
 • A güzelim yoldaşım, sen alelâde tek bir adam değilsin ki. Sen bir âlemsin, sen bir derin denizsin.
 • آن تو زفتت که آن نهصدتوست ** قلزمست وغرقه گاه صد توست
 • O senin muazzam varlığın yok mu. O belki dokuz yüz kattır. O, dibi, kıyısı bulunmayan bir denizdir, yüzlerce âlem, o denize dalar gark olup gider.
 • خود چه جای حد بیداریست و خواب ** دم مزن والله اعلم بالصواب
 • Zaten burası ne uyanıklık yeri, ne uyku yeri. Buradan bahsetme, Allah, doğrusunu daha iyi bilir.
 • دم مزن تا بشنوی از دم ز نان ** آنچ نامد در زبان و در بیان 1305
 • Bahsetme de asıl bu âlemden bahse muktedir olanlardan dile gelmez, söze sığmaz bahisler işit!
 • دم مزن تا بشنوی زان آفتاب ** آنچ نامد درکتاب و در خطاب
 • Bahsetme de o güneşten kitaba yazılmaz, hitaba girmez sözler duy!
 • دم مزن تا دم زند بهر تو روح ** آشنا بگذار در کشتی نوح
 • Bahsetme de sana bu âlemden ruhun bahsetsin… Nuh’un gemisinde yüzgeçlik bahsini bırak!
 • همچو کنعان کشنا می‌کرد او ** که نخواهم کشتی نوح عدو
 • Bu bahse girersen Kenan’a benzersin. Bana düşman olan Nuh’un gemisini istemem diye o da yüzmeye girişmişti.
 • هی بیا در کشتی بابا نشین ** تا نگردی غرق طوفان ای مهین
 • Nuh, ona “Hey, gel, babanın gemisine gir de behey aşağılık oğul, tufana gark olma” demişti.
 • گفت نه من آشنا آموختم ** من بجز شمع تو شمع افروختم 1310
 • O, “Hayır, ben yüzme öğrendim. Senin mumundan başka bir mum yaktım” diye cevap verdi.
 • هین مکن کین موج طوفان بلاست ** دست و پا و آشنا امروز لاست
 • Nuh, “Kendine gel, buna belâ tufanının dalgası derler. Bugün yüzme bilenin eli, ayağı bir işe yaramaz” dedi.
 • باد قهرست و بلای شمع کش ** جز که شمع حق نمی‌پاید خمش
 • Fakat Kenan dedi ki: “Yok yok… Ben o yüce dağa çıkarım; o dağ beni her türlü belâdan kurtarır.”
 • گفت نه رفتم برآن کوه بلند ** عاصمست آن که مرا از هر گزند
 • Nuh, “Aklını başına topla, şimdi dağ, bir saman çöpü mesabesindedir.
 • هین مکن که کوه کاهست این زمان ** جز حبیب خویش را ندهد امان
 • Allah, kendi dostundan başkasına aman vermez” dediyse de Kenan,
 • گفت من کی پند تو بشنوده‌ام ** که طمع کردی که من زین دوده‌ام 1315
 • Ben ne vakit senin öğüdünü dinledim ki benim de sana uyanlardan olmama tamah ettin,
 • خوش نیامد گفت تو هرگز مرا ** من بری‌ام از تو در هر دو سرا
 • Senin sözün bana hiç hoş gelmedi ki… Ben, iki âlemde de senden uzağım “ dedi.
 • هین مکن بابا که روز ناز نیست ** مر خدا را خویش وانباز نیست
 • Nuh, “Yapma yavrum, bugün, naz günü değildir… Allah’ın ne eşi var, ne benzeri!
 • تا کنون کردی واین دم نازکیست ** اندرین درگاه گیرا ناز کیست
 • Şimdiye kadar inat etmedin ama bu zaman, nazik bir zaman. Bu kapıda kimin nazı geçer ki?
 • لم یلد لم یولدست او از قدم ** نه پدر دارد نه فرزند و نه عم
 • O, ezelde “Doğmadı da, doğurmaz da” hakikatine mahzardır. Allah’ın ne babası var, ne oğlu, ne amcası!
 • ناز فرزندان کجا خواهد کشید ** ناز بابایان کجا خواهد شنید 1320
 • Oğulların nazını nerden çekecek, babaların niyazını nerden duyacak?
 • نیستم مولود پیراکم بناز ** نیستم والد جوانا کم گراز
 • “Ey ihtiyar, ben doğmadım, bana az nazlan… Ey genç, ben baba değilim, öyle pek salınma!
 • نیستم شوهر نیم من شهوتی ** ناز را بگذار اینجا ای ستی
 • Ben koca değilim, şehvetim de yok… Hanım nazı bırak.
 • جز خضوع و بندگی و اضطرار ** اندرین حضرت ندارد اعتبار
 • Bu hususta kulluktan, ihtiyaçtan, zaruretten başka hiçbir şeyin itibarı yok” demekte,
 • گفت بابا سالها این گفته‌ای ** باز می‌گویی بجهل آشفته‌ای
 • Dedi ama Kenan: “Baba, yıllardır bu sözleri söylemektesin, yine de söylüyorum… Cahil misin ne?
 • چند ازینها گفته‌ای با هرکسی ** تا جواب سرد بشنودی بسی 1325
 • Bu sözleri herkese ne kadar söyledin de nice soğuk cevaplar aldın, kötü sözler duydun.
 • این دم سرد تو در گوشم نرفت ** خاصه اکنون که شدم دانا و زفت
 • Bu soğuk sözlerin kulağıma bile girmedi, şimdi mi girecek? Artık ben bilgi sahibiyim, büyüdüm” diye cevap verdi.
 • گفت بابا چه زیان دارد اگر ** بشنوی یکبار تو پند پدر
 • Nuh, “A yavrum, bir kerecik olsun babanın öğüdünü tutsan ne olur?” dedi.
 • همچنین می‌گفت او پند لطیف ** همچنان می‌گفت او دفع عنیف
 • O, böyle güzel güzel nasihatler ediyor, Kenan’da bu çeşit ağır sözlerle karşılık veriyordu.
 • نه پدر از نصح کنعان سیر شد ** نه دمی در گوش آن ادبیر شد
 • Ne babası, Kenan’a öğüt vermeden usandı, ne o kötü oğlun kulağına babasının bir sözü girdi!
 • اندرین گفتن بدند و موج تیز ** بر سر کنعان زد وشد ریز ریز 1330
 • Onlar, böyle konuşup dururlarken bir çevik dalgadır geldi. Kenan’ın başından aştı, onu boğup götürüverdi.
 • نوح گفت ای پادشاه بردبار ** مر مرا خر مرد و سیلت برد بار
 • Nuh, “Ey sabırlı padişahım, eşeğin öldü, yükümü sel götürdü.