English    Türkçe    فارسی   

3
1908-1957

 • زندگی خود نخواهد بهر خوذ ** نه پی ذوقی حیات مستلذ
 • Artık o kul yaşamayı bu lezzetli hayattan zevk almak için istemez. Hayatı kendisi için istenen bir şey olmaktan çıkar.
 • هرکجا امر قدم را مسلکیست ** زندگی و مردگی پیشش یکیست
 • Ezelî emir, neyse ona uyarı hayatla ölüm, onun yanında bir olur.
 • بهر یزدان می‌زید نه بهر گنج ** بهر یزدان می‌مرد نه از خوف رنج 1910
 • Yaşarsa Allah için yaşar, mal, mülk ve hazine için değil… Ölürse Allah için ölür, korkudan hastalıktan değil!
 • هست ایمانش برای خواست او ** نه برای جنت و اشجار و جو
 • İmanı, onun dileği, onun rızası içindir, cennet için, ağaçlar, ırmaklar için değil!
 • ترک کفرش هم برای حق بود ** نه ز بیم آنک در آتش رود
 • Küfrü terk edişi de cehenneme gideceğim diye korkudan değildir, Allah içindir.
 • این چنین آمد ز اصل آن خوی او ** نه ریاضت نه بجست و جوی او
 • Bu ahlâk, ona ezelden verilmiştir; gözü ve sevgilinin cemalinin güzelliğiyle dolmuş aydın olmuştur.
 • آنگهان خندد که او بیند رضا ** همچو حلوای شکر او را قضا
 • Bu çeşit kul, Allah rızasını görünce güler, neşelenir. Kaza, ona şekerle yapılmış helva gibi gelir.
 • بنده‌ای کش خوی و خلقت این بود ** نه جهان بر امر و فرمانش رود 1915
 • Bu kulun huyu ve yaradılışı böyle olursa âlem, onun emrine, onun fermanına tabi değil de nedir?”
 • پس چرا لابه کند او یا دعا ** که بگردان ای خداوند این قضا
 • Peki… Neden dua edip de Yarabbi, bu takdiri sen tebdil et diye yalvarsın?
 • مرگ او و مرگ فرزندان او ** بهر حق پیشش چو حلوا در گلو
 • İşte şeyhe göre Allah rızası bakımından kendi ölümü de evlâtlarının ölümü de helva gibiydi.
 • نزع فرزندان بر آن باوفا ** چون قطایف پیش شیخ بی‌نوا
 • O vefakâr, o yoksul şeyhe evlât ölümü, kadayıf gibi gelmişti.
 • پس چراگوید دعا الا مگر ** در دعا بیند رضای دادگر
 • O halde Allah rızasını, duada görmedikçe neden dua etsin?
 • آن شفاعت و آن دعا نه از رحم خود ** می‌کند آن بنده‌ی صاحب رشد 1920
 • Doğru yolu bulan bu çeşit kulun şefaati de acımaktan değildir, duası da.
 • رحم خود را او همان دم سوختست ** که چراغ عشق حق افروختست
 • O, Allah aşkının mumunu yakar yakmaz kendi acımasını da yakmış yandırmıştır.
 • دوزخ اوصاف او عشقست و او ** سوخت مر اوصاف خود را مو بمو
 • Onun aşkı, vasıflarına cehennem kesilmiştir O, kendi vasıflarını kıldan kıla tamamıyla yakmıştır.
 • هر طروقی این فروقی کی شناخت ** جز دقوقی تا درین دولت بتاخت
 • Fakat geceleyin yol alanlar, bunları nereden anlayacaklar? Bunları Dekukî gibi yalnız bu devlete koşan, devlete ulaşan kişi bilir!
 • قصه‌ی دقوقی رحمة الله علیه و کراماتش
 • Dekukî ve kerametleri
 • آن دقوقی داشت خوش دیباجه‌ای ** عاشق و صاحب کرامت خواجه‌ای
 • Dekukî, iyi bir hale sahipti. Âşık ve keramet sahibi bir zat.
 • در زمین می‌شد چو مه بر آسمان ** شب‌روان راگشته زو روشن روان 1925
 • Yeryüzünde gökteki ay gibi seyreder dururdu. Gece yolcularının gönülleri, onunla aydınlanır, nurlanırdı.
 • در مقامی مسکنی کم ساختی ** کم دو روز اندر دهی انداختی
 • Bir yerde az otururdu, bir köyde iki günden fazla kalmazdı.
 • گفت در یک خانه گر باشم دو روز ** عشق آن مسکن کند در من فروز
 • “Bir evde iki günden fazla otursam kalbimde oranın sevgisi alevlenir.
 • غرة المسکن احاذره انا ** انقلی یا نفس سیری للغنا
 • Eve barka mağrur olmaktan çekinir, hadi ey nefis zenginleşmek, bir şey elde etmek için sefere düş derim;
 • لا اعود خلق قلبی بالمکان ** کی یکون خالصا فی الامتحان
 • İmtihanda muvaffak olması için kalbimi hiçbir yere alıştırmam derdi.
 • روز اندر سیر بد شب در نماز ** چشم اندر شاه باز او همچو باز 1930
 • Gündüzleri yol yürür, sefer eder, geceleri ibadette bulunur, namaz kılardı. Gözü açıktı o erin… Padişahı görürdü, bir doğan kuşuna benzerdi.
 • منقطع از خلق نه از بد خوی ** منفرد از مرد و زن نه از دوی
 • Halktan çekilmişti, fakat huyunun kötülüğünden değil… Kadından da ayrılmıştı, erkekten de, fakat ikilik korkusuyla değil!
 • مشفقی خلق و نافع همچو آب ** خوش شفعیی و دعااش مستجاب
 • Halka şefkat gösterirdi, su gibi faydalıydı, onlara güzel bir şefaatçiydi, duası da Allah tarafından kabul edilirdi.
 • نیک و بد را مهربان و مستقر ** بهتر از مادر شهی‌تر از پدر
 • Daima iyiyi de esirgerdi, kötüyü de… Herkese karşı anadan daha iyi babadan daha düşkün ve muhabbetliydi.
 • گفت پیغامبر شما را ای مهان ** چون پدر هستم شفیق و مهربان
 • Peygamber: “Ey ulular, ben size baba gibi şefkat ederim, sizi babanız gibi severim.
 • زان سبب که جمله اجزای منید ** جزو را از کل چرا بر می‌کنید 1935
 • Çünkü siz benim cüz’lerimsiniz. Neden cüz’ü külden ayırırsınız?” demiştir.
 • جزو از کل قطع شد بی کار شد ** عضو از تن قطع شد مردار شد
 • Cüz, külden ayrıldı mı bir işe yaramaz. Tenden bir uzuv kesildi mi o uzuv, murdar olur.
 • تا نپیوندد بکل بار دگر ** مرده باشد نبودش از جان خبر
 • Tekrar aslına ulaşmazsa ölür kalır, candan haberi bile olmaz.
 • ور بجنبد نیست آن را خود سند ** عضو نو ببریده هم جنبش کند
 • Oynasa, hareket etse bile bu, onun diriliğine delil olamaz. Senin kesilen uzvun da bir müddet oynar, hareket eder.
 • جزو ازین کل گر برد یکسو رود ** این نه آن کلست کو ناقص شود
 • Cüz, külden ayrılırsa bir tarafa gider, kaybolur, kül de noksan kalır. Fakat bu bahsettiğimiz kül o noksan kalan kül değildir.
 • قطع و وصل او نیاید در مقال ** چیز ناقص گفته شد بهر مثال 1940
 • O küllün kesilmesi, ulanması söze sığmaz ama misal için (zaruri olarak) nâkıs bir şey söylüyoruz.
 • بازگشتن به قصه‌ی دقوقی
 • Dekukî hikâyesine dönüş
 • مر علی را در مثالی شیر خواند ** شیر مثل او نباشد گرچه راند
 • Peygamber, Ali’ye de temsil yoluyla aslan demiştir. Aslan onun benzeri değildir ama misal bu… Böyle demiştir işte…
 • از مثال و مثل و فرق آن بران ** جانب قصه‌ی دقوقی ای جوان
 • Sen misalden, benzerden, aralarındaki farktan vazgeç de Dekukî hikâyesine gel civanım.
 • آنک در فتوی امام خلق بود ** گوی تقوی از فرشته می‌ربود
 • Dekukî, fetvada âdeta halkın imamıydı, takva topunu meleklerden bile çelmişti.
 • آنک اندر سیر مه را مات کرد ** هم ز دین‌داری او دین رشک خورد
 • Bir yerde durup dinlenmede gezip tozmada ayı bile mat etmişti. Dindarlıkta din bile ona haset ederdi.
 • با چنین تقوی و اوراد و قیام ** طالب خاصان حق بودی مدام 1945
 • Bu kadar takva ve ibadetle, bu derece evrada, zikre koyulmuş olmakla beraber yine de daima Allah haslarını arardı.
 • در سفر معظم مرادش آن بدی ** که دمی بر بنده‌ی خاصی زدی
 • Zaten seferden asıl maksadı da buydu, bir an olsun Allah hasına rastlayayım demekteydi.
 • این همی‌گفتی چو می‌رفتی براه ** کن قرین خاصگانم ای اله
 • Yola düştü mü, Yarabbi, beni haslarından birisine ulaştır, ona arkadaş et.
 • یا رب آنها راکه بشناسد دلم ** بنده و بسته‌میان ومجملم
 • Yarabbi, tanıdığım erlere gönlüm kuldur. Köledir.
 • و آنک نشناسم تو ای یزدان جان ** بر من محجوبشان کن مهربان
 • Canım Allah’ım, tanımadıklarımı da hicap içinde düşmüş kuluna merhametli kıl, derdi.
 • حضرتش گفتی که ای صدر مهین ** این چه عشقست و چه استسقاست این 1950
 • Allah ey ulular ulusu, bu ne aşk, bu ne susuzluk?
 • مهر من داری چه می‌جویی دگر ** چون خدا با تست چون جویی بشر
 • Beni seviyorsun ya… Başkasını ne yapacaksın, der;
 • او بگفتی یا رب ای دانای راز ** تو گشودی در دلم راه نیاز
 • O da şöyle cevap verirdi! Ey sırları bilen Rabbim, niyaz yolunu gönlüme açan, gösteren sensin.
 • درمیان بحر اگر بنشسته‌ام ** طمع در آب سبو هم بسته‌ام
 • Denizin ortasındayım ama yine de testideki suya tamahım var.
 • همچو داودم نود نعجه مراست ** طمع در نعجه‌ی حریفم هم بخاست
 • Ben Davud’a benziyorum, doksan koyunum var ama arkadaşımın bir koyununa da tamah ediyorum.
 • حرص اندر عشق تو فخرست و جاه ** حرص اندر غیر تو ننگ و تباه 1955
 • Senin aşkında haris olmak övülecek bir şeydir, bir yüceliktir. Fakat senden başkasının aşkına düşüp de harislikte bulunmak ayıptır, ardır.
 • شهوت و حرص نران بیشی بود ** و آن حیزان ننگ و بدکیشی بود
 • Erlerin şehveti, erlerin hırsı, önden gelir, puştların hırsıysa ayıp bir şeydir, kötü bir yoldur.
 • حرص مردان از ره پیشی بود ** در مخنث حرص سوی پس رود
 • Erkeklerin hırsı öne aittir, puştların hırsı arda ait!