English    Türkçe    فارسی   

3
2275-2324

 • دامن تو آن نیازست و حضور ** هین منه در دامن آن سنگ فجور 2275
 • Senin eteğin de o niyazdır, o huzurdur. Kendine gel de kötülük taşlarını eteğine koyma.
 • تا ندرد دامنت زان سنگها ** تا بدانی نقد را از رنگها
 • Koyma da o taşlar eteğini yırtmasın. Eteğin yırtılmasın sana asıl parayı uydurma paradan fark edesin.
 • سنگ پر کردی تو دامن از جهان ** هم ز سنگ سیم و زر چون کودکان
 • Sen, eteğini cihandaki taşlarla, çocuklar gibi altın ve gümüş farz edilen taşlarla doldurdun.
 • از خیال سیم و زر چون زر نبود ** دامن صدقت درید و غم فزود
 • Fakat hayali altın ve gümüş, hakiki altın ve gümüşe benzemez. Onlar, senin doğruluk eteğini yırttı, derdini artırdı.
 • کی نماید کودکان را سنگ سنگ ** تا نگیرد عقل دامنشان به چنگ
 • Akıl, el atıp da eteklerini tutmadıkça çocuklar, taşın taş olduğunu nasıl görürler?
 • پیر عقل آمد نه آن موی سپید ** مو نمی‌گنجد درین بخت و امید 2280
 • İnsan akılla bir olur; saçı sakalı ağarmakla değil. O talihe, o devlete ümit kılı sığmaz, o devlet ümit ile rica ile bulunmaz!
 • انکار کردن آن جماعت بر دعا و شفاعت دقوقی و پریدن ایشان و ناپیدا شدن در پرده‌ی غیب و حیران شدن دقوقی کی در هوا رفتند یا در زمین
 • O cemaatin, Dekukî’nin dua ve şefaatini hoş görmeyip uçması, gayp perdesi altında gizlenmesi Dekukî’ini, havaya mı çıktılar, yere mi geçtiler diye şaşırıp kalması
 • چون رهید آن کشتی و آمد بکام ** شد نماز آن جماعت هم تمام
 • O gemi kurtuldu, murat hâsıl oldu, o cemaatin namazı da tamamlandı.
 • فجفجی افتادشان با همدگر ** کین فضولی کیست از ما ای پدر
 • Onlar, birbirleriyle fısıldaşmaya başladılar. “Baba, bu aramızdaki herzevekil kim acaba” diyorlardı.
 • هر یکی با آن دگر گفتند سر ** از پس پشت دقوقی مستتر
 • Her biri, öbürüne gizlice söz söylüyordu. Dekukî’nin arkasında olduklarından görünmüyorlardı.
 • گفت هر یک من نکردستم کنون ** این دعا نه از برون نه از درون
 • Her biri, ben şimdiye kadar böyle bir duayı ne içimden geçirdim, ne dilime getirdim demekteydi.
 • گفت مانا این امام ما ز درد ** بوالفضولانه مناجاتی بکرد 2285
 • Birisi, “Her halde bu işe karışan biz değiliz. Galiba imamımız derde düştü, üzerine lazım olmayan bir işe karıştı, münacatta bulundu” diyor;
 • گفت آن دیگر که ای یار یقین ** مر مرا هم می‌نماید این چنین
 • Öbürü” Canım dostum, bana da öyle geliyor.
 • او فضولی بوده است از انقباض ** کرد بر مختار مطلق اعتراض
 • O bir boşboğazmış, canı sıkılınca Allah’ın dileğine itiraz etti galiba” diyordu.
 • چون نگه کردم سپس تا بنگرم ** که چه می‌گویند آن اهل کرم
 • Dekukî, şöyle anlatır: Sonra bakayım, o kerem sahipleri ne diyorlar? dedim.
 • یک ازیشان را ندیدم در مقام ** رفته بودند از مقام خود تمام
 • Bir de baktım ki hiçbiri yerinde yok, hepsi de gitmiş.
 • نه به چپ نه راست نه بالا نه زیر ** چشم تیز من نشد بر قوم چیر 2290
 • Ne solda adam var, ne sağda, ne yukarda kimse kalmış, ne aşağıda. Keskin gözüm, onların hiçbirini göremedi!
 • درها بودند گویی آب گشت ** نه نشان پا و نه گردی بدشت
 • Sanki inciymişler de erimişler, su olmuşlar. Ne ayak izleri kalmış, ne sahrada tozları var!
 • در قباب حق شدند آن دم همه ** در کدامین روضه رفتند آن رمه
 • Hepsi de Allah kubbelerine gizlenmişler. O cemaat, acaba hangi bahçeye gitti ki?
 • درتحیر ماندم کین قوم را ** چون بپوشانید حق بر چشم ما
 • Allah, bunları nasıl oldu da benim gözümden gizledi? Şaşırdım kaldım.
 • آنچنان پنهان شدند از چشم او ** مثل غوطه‌ی ماهیان در آب جو
 • Onlar, balıklar nasıl dereye dalar, kaybolursa Dekukî’nin gözünden öyle kayboldular. Öyle gizlendiler.
 • سالها درحسرت ایشان بماند ** عمرها در شوق ایشان اشک راند 2295
 • Yıllarca onların hasretiyle yandı, ömürlerce iştiyaklarından gözyaşı döktü.
 • تو بگویی مرد حق اندر نظر ** کی در آرد با خدا ذکر بشر
 • Ama sen dersin ki Allah eri Allah’a erişmişken nasıl olur da insanı anar?
 • خر ازین می‌خسپد اینجا ای فلان ** که بشر دیدی تو ایشان را نه جان
 • A adam, bu suale karşı ancak eşek kakılır kalır. Sen, onların can olduklarını görmedin, onları insan suretinde gördün.
 • کار ازین ویران شدست ای مرد خام ** که بشر دیدی مر ایشان را چو عام
 • Ey hamhalat, işte iş bu yüzden harap oldu ya… Onları, alelâde adamlara uydun da insan gördün!
 • تو همان دیدی که ابلیس لعین ** گفت من از آتشم آدم ز طین
 • İblis de “Ben ateşten yaratıldım, Âdem topraktan” dedi. İşte sen de onları, İblis’in Âdem’i gördüğü gibi gördün.
 • چشم ابلیسانه را یک دم ببند ** چند بینی صورت آخر چند چند 2300
 • O iblis gözünü bir an olsun yum; ne vakte kadar suret görüp duracaksın, ne vakte kadar, ne vakte kadar?
 • ای دقوقی با دو چشم همچو جو ** هین مبر اومید ایشان را بجو
 • Ey Dekukî, ırmak gibi yaşlar döken gözlerinle onları ara, gafil olma, ümidini kesme!
 • هین بجو که رکن دولت جستن است ** هر گشادی در دل اندر بستن است
 • Gafil olma, ara… Ara ki devlet, aramaktadır. Gönle gelen her ferah, bir sıkıntıya bağlıdır.
 • از همه کار جهان پرداخته ** کو و کو می‌گو بجان چون فاخته
 • Âlemin bütün işlerini bırak da canla başla üveyk kuşu gibi “kû, kû – nerede, nerede” de!
 • نیک بنگر اندرین ای محتجب ** که دعا را بست حق در استجب
 • Ey perde altında kalan iyi dikkat et, Allah “Dua edin, beni çağırın… Size icabet edeyim” dedi, icabetin şartı bile duadır.
 • هر که را دل پاک شد از اعتلال ** آن دعااش می‌رود تا ذوالجلال 2305
 • Kimin gönlü illetlerden arınmışsa onun duası ululuk sahibi Allah’a kadar varır, makbul olur.
 • باز شرح کردن حکایت آن طالب روزی حلال بی کسب و رنج در عهد داود علیه السلام و مستجاب شدن دعای او
 • Davud aleyhisselâm zamanında çalışmadan, eziyet çekmeden helâl rızık elde etmek isteyen kişi ve duasının kabul olması
 • یادم آمد آن حکایت کان فقیر ** روز و شب می‌کرد افغان و نفیر
 • Hatırıma yine o hikâye geldi. O yoksul adam, gece gündüz feryat etmekte,
 • وز خدا می‌خواست روزی حلال ** بی شکار و رنج و کسب و انتقال
 • Allah’tan eziyetsiz, zahmetsiz, çalışmadan kazanmadan helâl rızık istemekteydi.
 • پیش ازین گفتیم بعضی حال او ** لیک تعویق آمد و شد پنج‌تو
 • Bundan önce onun bazı hallerini söylemiştik. Fakat araya başka şeyler girdi, bu hikâye de öylece kaldı gitti.
 • هم بگوییمش کجا خواهد گریخت ** چون ز ابر فضل حق حکمت بریخت
 • Şimdi onun hali neye vardı; Allah’ın lütuf ve ihsan bulutundan hikmet yağmuru yağınca o yoksul ne oldu?
 • صاحب گاوش بدید و گفت هین ** ای بظلمت گاو من گشته رهین 2310
 • Öküzün sahibi onu görüp “Ey karanlıkta benim öküzümü aşıran, borçlusun bana sen.
 • هین چراکشتی بگو گاو مرا ** ابله طرار انصاف اندر آ
 • Neden benim öküzümü kestin be ahmak hilebaz, nerede insafın?” dedi.
 • گفت من روزی ز حق می‌خواستم ** قبله را از لابه می‌آراستم
 • Adam, “Ben Allah’tan rızık istiyor, kıbleyi niyazımla bezeyip duruyorum.
 • آن دعای کهنه‌ام شد مستجاب ** روزی من بود کشتم نک جواب
 • Zamanlarca edip durduğum dua kabul edildi. O, benim rızkımdı, tutup kestim, işte sana cevap” dediyse de
 • او ز خشم آمد گریبانش گرفت ** چند مشتی زد به رویش ناشکفت
 • Öküz sahibi yakasına sarıldı, sabredemedi, yüzüne de birkaç sille vurdu.
 • رفتن هر دو خصم نزد داود علیه السلام
 • Her iki düşmanın da Davud Peygamber aleyhisselâm’ın yanına gitmesi
 • می‌کشیدش تا به داود نبی ** که بیا ای ظالم گیج غبی 2315
 • Çeke çeke Davud Peygamber’in yanına kadar götürdü. “ Gel bakalım zalim ahmak.
 • حجت بارد رها کن ای دغا ** عقل در تن آور و با خویش آ
 • Saçma sapan lâfları bırak azgın herif. Aklını başına al, kendine gel!
 • این چه می‌گویی دعا چه بود مخند ** بر سر و و ریش من و خویش ای لوند
 • Bu ne çeşit dua? Âlemi bana da güldürme, kendini de maskara etme!” diyordu.
 • گفت من با حق دعاها کرده‌ام ** اندرین لابه بسی خون خورده‌ام
 • Adam “Ben Allah’a dua ettim, feryad ü figan ederek nice kanlar yuttum.
 • من یقین دارم دعا شد مستجاب ** سر بزن بر سنگ ای منکرخطاب
 • İyice biliyorum ki duam kabul edildi. Sen gayri ey kötü sözlü, var, başını taşlara vur” dediyse de
 • گفت گرد آیید هین یا مسلمین ** ژاژ بینید و فشار این مهین 2320
 • Adam “Müslümanlar, buraya gelin de bu herifin yavelerini duyun!
 • ای مسلمانان دعا مال مرا ** چون از آن او کند بهر خدا
 • Müslümanlar, Allah için olsun söyleyin… Dua nasıl olur da benim malımı ona mal eder?
 • گر چنین بودی همه عالم بدین ** یک دعا املاک بردندی بکین
 • Eğer dua ile mal ele geçseydi bütün âlem dua eder, mal, mülk sahibi olurdu.
 • گر چنین بودی گدایان ضریر ** محتشم گشته بدندی و امیر
 • Dua ile ele bir şey geçseydi kör dilenciler de yücelirler, bey kesilirlerdi.
 • روز و شب اندر دعااند و ثنا ** لابه‌گویان که تو ده‌مان ای خدا
 • Onlar da gece gündüz dua ediyorlar, Yarabbi bize para ver, mal, mülk ver diyorlar.