English    Türkçe    فارسی   

3
2682-2731

 • هر که او بیگانه باشد با تو هم ** پیش تو او بس مه‌است و محترم
 • Sana yabancı olan, seninle uzlaştı. Sence o büyük ve yüce oldu.
 • این هم از تاثیر آن بیماریست ** زهر او در جمله جفتان ساریست
 • Bu da o, hastalığın tesirinden… O illetin zehri bütün canlara sirayet eder.
 • دفع آن علت بباید کرد زود ** که شکر با آن حدث خواهد نمود
 • O illeti derhal geçirmeye çalışmak gerek. O illet durdukça şeker bile zehir kesilir.
 • هر خوشی کاید به تو ناخوش شود ** آب حیوان گر رسد آتش شود 2685
 • Her güzel ve tatlı şey, insana kötü ve acı gelir. İnsan Âbıhayat içse ateş sanır.
 • کیمیای مرگ و جسکست آن صفت ** مرگ گردد زان حیاتت عاقبت
 • O huy, ölüm kimyasıdır, dert kimyasıdır. Sen de o huy var mı? Nihayet hayatın bile o yüzden ölüm olur!
 • بس غدایی که ز وی دل زنده شد ** چون بیامد در تن تو گنده شد
 • O huy, sendeyken gönlü dirilten gıda bile senin vücudunda kokar, leş kesilir.
 • بس عزیزی که بناز اشکار شد ** چون شکارت شد بر تو خوار شد
 • Nâz-u naimle avlanan nice aziz kişiler vardır ki sana av olsalar sence bayağı görünürler.
 • آشنایی عقل با عقل از صفا ** چون شود هر دم فزون باشد ولا
 • Bir akıl, gararsız, maksatsız başka bir akılla bağdaşırsa sevgi, gün gittikçe artar.
 • آشنایی نفس با هر نفس پست ** تو یقین می‌دان که دم دم کمترست 2690
 • Fakat nefis, aşağılık bir nefisle tanışır, dost olursa şüphesiz olarak bil ki bu dostluk, zaman geçtikçe azalır.
 • زانک نفسش گرد علت می‌تند ** معرفت را زود فاسد می‌کند
 • Çünkü nefsin daima bir illet, bir maksat etrafında döner, dolaşır… Dostluğu, bilişiği de çabucacık bozar!
 • گر نخواهی دوست را فردا نفیر ** دوستی با عاقل و با عقل گیر
 • Yarın dostunun senden nefret etmesini istemiyorsan bir akıllıysa dost ol, akla yâr ol!
 • از سموم نفس چون با علتی ** هر چه گیری تو مرض را آلتی
 • Nefis zehirleriyle hastalanmış, hastalığa tutulmuşsan eline ne alır, elini nereye atar, neye sahip olursan hastalığa alet olur, onu da berbat edersin!
 • گر بگیری گوهری سنگی شود ** ور بگیری مهر دل جنگی شود
 • Eline mücevher alsan, taş olur, gönül sevgisine yapışsan savaş olur.
 • ور بگیری نکته‌ی بکری لطیف ** بعد درکت گشت بی‌ذوق و کثیف 2695
 • Kimse tarafından söylenmemiş, kimse tarafından dokunulmamış bâkir ve lâtif ir nükte duysan anlayınca sence zevksiz ve kötü bir hal alır.
 • که من این را بس شنیدم کهنه شد ** چیز دیگر گو بجز آن ای عضد
 • Ben bunu çok duydum, dinledim… Eskidi bu artık. Ey yiğit, sen, bundan başka bir şey söyle dersin.
 • چیز دیگر تازه و نو گفته گیر ** باز فردا زان شوی سیر و نفیر
 • Hatta yepyeni ve söylenmemiş bir nükte duyduğunu farz et, yarın ona da doyar, ondan da nefret edersin.
 • دفع علت کن چو علت خو شود ** هرحدیثی کهنه پیشت نو شود
 • Sen sendeki illeti gider… İllet geçti mi, sence her eskimiş, söylenmiş söz, yeni olur.
 • تا که از کهنه برآرد برگ نو ** بشکفاند کهنه صد خوشه ز گو
 • O eski söz, yepyeni dallar, budaklar verir, yüzlerce meyve hevenkleri bitirir, yetiştirir!
 • ما طبیبانیم شاگردان حق ** بحر قلزم دید ما را فانفلق 2700
 • Biz böyle hekimleriz, öyle Allah şakirtleriyiz ki bahrimuhit bile bizi gördü de yarıldı.
 • آن طبیبان طبیعت دیگرند ** که به دل از راه نبضی بنگرند
 • Biz başkayız; insanın hastalığını, nabzına bakarak anlayan hekimler başka!
 • ما به دل بی واسطه خوش بنگریم ** کز فراست ما به عالی منظریم
 • Biz gönle vasıtasız bakarız, bizim görüşümüz, anlayışımız yüzünden pek yücedir.
 • آن طبیبان غذااند و ثمار ** جان حیوانی بدیشان استوار
 • Onlar, insanı gıdalarla, meyvelerle doyuran kuvvetlendiren doktorlardır… hayvanî can, onların tedavisiyle kuvvet bulur, yaşar.
 • ما طبیبان فعالیم و مقال ** ملهم ما پرتو نور جلال
 • Bizse iş ve söz doktorlarıyız. Bize ululuk nurunun ışığı ilham vermektedir.
 • کین چنین فعلی ترا نافع بود ** و آنچنان فعلی ز ره قاطع بود 2705
 • Meselâ bu çeşit bir iş sana faydalıdır, öbürünün yolunu keser.
 • اینچنین قولی ترا پیش آورد ** و آنچنان قولی ترا نیش آورد
 • Bu çeşit bir söz sana faydalıdır, başka çeşit bir sözse seni yaralar!
 • آن طبیبان را بود بولی دلیل ** وین دلیل ما بود وحی جلیل
 • O doktorlar, hastanın sidiğine bakar, hastalığını öyle anlar… Bizim delilimizse ulu Allah’ın vahyidir, hastalığı vahiyle anlarız.
 • دست‌مزدی می نخواهیم از کسی ** دست‌مزد ما رسد از حق بسی
 • Kimseden ücret istemeyiz, ücretimiz, noksanlardan ari olan Allah’tan gelir.
 • هین صلا بیماری ناسور را ** داروی ما یک بیک رنجور را
 • İlleti unulmaz hastalara sâlâ, ilâcımız, hastalara birebirdir.
 • معجزه خواستن قوم از پیغامبران
 • Peygamberlerden mucize istemeleri
 • قوم گفتند ای گروه مدعی ** کو گواه علم طب و نافعی 2710
 • Sebâlılar, “Ey dâvaya girişenler, doktorluğu bildiğinize, bize fayda vereceğinize deliliniz nerede,
 • چون شما بسته همین خواب و خورید ** همچو ما باشید در ده می‌چرید
 • Siz de bizim gibi uyku uyumakta, siz de bizim gibi yemek yemektesiniz. Köylerde, şehirlerde bizim gibi oturup duruyorsunuz.
 • چون شما در دام این آب و گلید ** کی شما صیاد سیمرغ دلید
 • Bu su, toprak tuzağındayken nasıl olur da gönül simurgunu avlayabilirsiniz?
 • حب جاه و سروری دارد بر آن ** که شمارد خویش از پیغامبران
 • Fakat mevki ve reislik sevdası, sizi peygamberlik dâvasına salmış, bu yüzden kendinizi peygamber sanıyorsunuz.
 • ما نخواهیم این چنین لاف و دروغ ** کردن اندر گوش و افتادن بدوغ
 • Bu çeşit lâflara, bu çeşit yalanlara kulak bile asmak istemeyiz, ayran kâsesine düşmek dilemeyiz.” dediler.
 • انبیا گفتند کین زان علتست ** مایه‌ی کوری حجاب ریتست 2715
 • Peygamberler dediler ki: “Bu da o illetten, körlüğünüzden, söylediğimiz sözlerin hakikatini göremiyorsunuz.
 • دعوی ما را شنیدیت و شما ** می‌نبینید این گهر در دست ما
 • Dâvamızı duyuruyorsunuz da elimizdeki mücevheri görmüyorsunuz.
 • امتحانست این گهر مر خلق را ** ماش گردانیم گرد چشمها
 • Elimizdeki bu mücevher, halka bir imtihandır. Onu gözlerin önünde dolandırıp durmaktayız.
 • هر که گوید کو گوا گفتش گواست ** کو نمی‌بیند گهر حبس عماست
 • Kim, nerede mücevher, derse bu sözü, körlüğüne, mücevherleri görmediğine şahittir.
 • آفتابی در سخن آمد که خیز ** که بر آمد روز بر جه کم ستیز
 • Güneş söze gelse de “Kalk, gündüz oldu, yatıp durma.”
 • تو بگویی آفتابا کو گواه ** گویدت ای کور از حق دیده خواه 2720
 • Dese, sen de, “A güneş, şahidin nerede?” desen güneş “Kör herif, Allah’tan kendine göz iste!
 • روز روشن هر که او جوید چراغ ** عین جستن کوریش دارد بلاغ
 • Apaydın gündüz vakti birisi mum arasa onun bu araması körlüğüne tam bir delildir.
 • ور نمی‌بینی گمانی برده‌ای ** که صباحست و تو اندر پرده‌ای
 • Bari görmüyorsan, gündüz olduğundan şüphen varsa, daha sabah olmadı sanıyorsan,
 • کوری خود را مکن زین گفت فاش ** خامش و در انتظار فضل باش
 • Sus, bir şey söyleme de kör olduğunu meydana vurma, Allah ihsanını bekle!” der.
 • در میان روز گفتن روز کو ** خویش رسوا کردنست ای روزجو
 • Gündüzün “Gündüz nerede” demek kendi kendini rezil etmektir a gündüz arayan!
 • صبر و خاموشی جذوب رحمتست ** وین نشان جستن نشان علتست 2725
 • Sabır ve sükût, Allah rahmetine sebep olur. Bu araştırmaysa hastalık nişanesidir.
 • انصتوا بپذیر تا بر جان تو ** آید از جانان جزای انصتوا
 • “Susun, dinleyin” emrini canla, başla kabul et de sevgilinin mükâfatına eriş, rahmetine nail ol.
 • گر نخواهی نکس پیش این طبیب ** بر زمین زن زر و سر را ای لبیب
 • Ey terbiyeli, edepli kişi, illetinin yeniden tazelenmesini istemiyorsan bu doktorun önünde paranı da çıkar, yere koy; başını da secdeye indir.
 • گفت افزون را تو بفروش و بخر ** بذل جان و بذل جاه و بذل زر
 • Fazla sözü sat da can, mevki ve para pul bağışlamayı satın al.
 • تا ثنای تو بگوید فضل هو ** که حسد آرد فلک بر جاه تو
 • Bu suretle de Allah seni övsün, rütbene gök bile haset etsin.
 • چون طبیبان را نگه دارید دل ** خود ببینید و شوید ازخود خجل 2730
 • Doktorların rızasını elde ederseniz kendinizi görür, halinizi bilir, ayıplarınızı anlar, kendi kendinizden utanırsınız.
 • دفع این کوری بدست خلق نیست ** لیک اکرام طبیبان از هدیست
 • Bu körlüğü defetmek halkın elinde değildir; bu, doktorlara Allah tarafından lütfedilmiş bir hidayettir.