English    Türkçe    فارسی   

3
2861-2910

 • هم بدان قانع شد و از دام جست ** هیچ دامی پر و بالش را نبست
 • Ona kani olduğundan uzaktan kurtulur; hiçbir tuzağa düşmez; kolu kanadı bağlanmaz.
 • وخامت کار آن مرغ کی ترک حزم کرد از حرص و هوا
 • Hırs yüzünden havasına uyan ve ihtiyatı bırakan kuşun akıbeti
 • باز مرغی فوق دیواری نشست ** دیده سوی دانه دامی ببست
 • Bir kuş, bir duvarın üstüne kondu, tuzaktaki taneleri gördü.
 • یک نظر او سوی صحرا می‌کند ** یک نظر حرصش به دانه می‌کشد
 • Bir ovaya bakıyordu, gönlü orasını çekmekteydi; bir de tanelere bakıyordu, hırsı kendisini oraya sürüklemekteydi.
 • این نظر با آن نظر چالیش کرد ** ناگهانی از خرد خالیش کرد
 • Bu iki istek arasında çırpındı, durdu… Nihayet aklı başından gitti; tanelere tamah etti, uzağa düştü!
 • باز مرغی کان تردد را گذاشت ** زان نظر بر کند و بر صحرا گماشت 2865
 • Başka bir kuş da bu tereddüdü bıraktı, tanelere meyletmedi, sahraya uçup gitti.
 • شاد پر و بال او بخا له ** تا امام جمله آزادان شد او
 • Neşeli bir surette kol kanat açtı; ne mutlu ona! Bütün hürlerin ulusu, başı oldu.
 • هر که او را مقتدا سازد برست ** در مقام امن و آزادی نشست
 • Onu kendisine baş yapan da kurtuldu, emniyet makamına ulaştı.
 • زانک شاه حازمان آمد دلش ** تا گلستان و چمن شد منزلش
 • Çünkü bu kuşun gönlü, ihtiyata riayet edenlerin padişahı kesildi de konağı, güllükler, çimenlikler dolu!
 • حزم ازو راضی و او راضی ز حزم ** این چنین کن گر کنی تدبیر و عزم
 • O ihtiyatından razı, ihtiyatı ondan memnun… İşte sen de tedbirde bulunacaksan böyle bir tedbirde bulun, bu işe sarılacaksan böyle bir işe sarıl!
 • بارها در دام حرص افتاده‌ای ** حلق خود را در بریدن داده‌ای 2870
 • Nice defalar hırs tuzağına düştün, boğazını kesilmeye teslim ettin!
 • بازت آن تواب لطف آزاد کرد ** توبه پذرفت و شما را شاد کرد
 • Tövbeler kabul eden Allah, yine seni azat etti, tövbeni kabul ederek seni neşelendirdi.
 • گفت ان عدتم کذا عدنا کذا ** نحن زوجنا الفعال بالجزا
 • “Tövbenizi bozar, kötülüğe başlarsanız biz de tekrar size azap ederiz. Biz yapılan işlere uygun karşılıkları çift ettik” dedi.
 • چونک جفتی را بر خود آورم ** آید آن را جفتش دوانه لاجرم
 • Bir kadının kocasını yahut bir kocanın karısını alıp bir yere götürsen eşi de koşa koşa mutlaka onun yanına gelir.
 • جفت کردیم این عمل را با اثر ** چون رسد جفتی رسد جفتی دگر
 • Bu yapılan işleri de eserleriyle çift yarattık… Bir amelde bulundun mu mutlaka eşi de zuhur eder.
 • چون رباید غارتی از جفت شوی ** جفت می‌آید پس او شوی‌جوی 2875
 • Birisi gelip bir karının kocasını esir ederek götürse karısı, kocasını araya araya çıkagelir.
 • بار دیگر سوی این دام آمدیت ** خاک اندر دیده‌ی توبه زدیت
 • Sen de bir kere daha bu tuzağa geldin, bir kere daha tövbenin gözüne toprak serptin!
 • بازتان تواب بگشاد از گره ** گفت هین بگریز روی این سو منه
 • Tövbeleri kabul eden, suçluları yargılayan Allah, tekrar o düğümü çözdü de “Kendine gel… Bu tarafa yüz tutma” dedi.
 • باز چون پروانه‌ی نسیان رسید ** جانتان را جانب آتش کشید
 • Fakat tekrar unutkanlık pervanesi geldi, canınızı ateşe doğru sürükledi!
 • کم کن ای پروانه نسیان و شکی ** در پر سوزیده بنگر تو یکی
 • Ey pervane, öyle çok unutkan olma, öyle pek şüpheye düşme… Yanan kanadına bak bir kere!
 • چون رهیدی شکر آن باشد که هیچ ** سوی آن دانه نداری پیچ پیچ 2880
 • Ateşten kurtuldun mu bu kurtuluşun şükrü, bir daha tane olan yere hiç uğramamandır.
 • تا ترا چون شکر گویی بخشد او ** روزیی بی دام و بی خوف عدو
 • Uğrama da şükrettikçe Allah sana tuzaksız, düşman korkusundan uzak bir nimet ihsan etsin.
 • شکر آن نعمت که‌تان آزاد کرد ** نعمت حق را بباید یاد کرد
 • Allah’ın sizi azat etmesine karşılık şükretmeniz, Allah nimetini anmanız gerek.
 • چند اندر رنجها و در بلا ** گفتی از دامم رها ده ای خدا
 • Nice zahmetlere, nice belâlara düştün de “ Yarabbi, beni bu tuzaktan kurtar…
 • تا چنین خدمت کنم احسان کنم ** خاک اندر دیده‌ی شیطان زنم
 • Sana itaat edeyim, ibadetlerde bulunayım, Şeytan’ın gözüne toprak serpeyim” dedi.
 • حکایت نذر کردن سگان هر زمستان کی این تابستان چون بیاید خانه سازیم از بهر زمستان را
 • Köpeklerin, her kış mevsimi “Yaz gelince kışın barınmak için kendimize bir ev kuralım” diye ahdetmeleri
 • سگ زمستان جمع گردد استخوانش ** زخم سرما خرد گرداند چنانش 2885
 • Kış geldi mi köpek ezilir, büzülür. Kışın soğuğu onu perişan bir hale kor.
 • کو بگوید کین قدر تن که منم ** خانه‌ای از سنگ باید کردنم
 • “Kışa dayanamıyorum sağ olursam taştan bir ev kurmam lazım.
 • چونک تابستان بیاید من بچنگ ** بهر سرما خانه‌ای سازم ز سنگ
 • Yaz gelince dişimle tırnağımla çalışıp çabalayayım, kışın barınmak için bir taş ev kurayım” der.
 • چونک تابستان بیاید از گشاد ** استخوانها پهن گردد پوست شاد
 • Fakat yaz gelip de ısındı mı kellesi, kemiği yerine geldi mi, ilikleri, kemikleri kızışıp derisi gerildi mi,
 • گوید او چون زفت بیند خویش را ** در کدامین خانه گنجم ای کیا
 • Kendisini koskocaman görür de “İyi ama ben hangi eve sığarım ki?” der.
 • زفت گردد پا کشد در سایه‌ای ** کاهلی سیری غری خودرایه‌ای 2890
 • İrileşir, ayağını çeker… Tembel tembel, karnı tok sırtı pek, kendisine güvenmiş bir halde bir gölgeye çekilir.
 • گویدش دل خانه‌ای ساز ای عمو ** گوید او در خانه کی گنجم بگو
 • Gönlü “Bir ev kur” derse de o, “Söyle be yahu, ben nasıl olur da bir eve sığarım ki?” diye cevap verir.
 • استخوان حرص تو در وقت درد ** درهم آید خرد گردد در نورد
 • Sen de bir belâya, bir musibete düştün mü büzülürsün, hırs kemiklerin bitişir; küçülür, kalırsın.
 • گویی از توبه بسازم خانه‌ای ** در زمستان باشدم استانه‌ای
 • “Tövbeden bir ev kurayım, kışın o evceğizde barınayım” dersin.
 • چون بشد درد و شدت آن حرص زفت ** همچو سگ سودای خانه از تو رفت
 • Fakat dertten kurtuldun da hırsın büyüdü mü köpek gibi ev sevdası geçer gider.
 • شکر نعمت خوشتر از نعمت بود ** شکرباره کی سوی نعمت رود 2895
 • Nimete şükretmek, nimetten daha hoştur. Şükreden kişi, hiç şükretmeyi bırakır da nimet sevdasına düşer mi?
 • شکر جان نعمت و نعمت چو پوست ** ز آنک شکر آرد ترا تا کوی دوست
 • Şükür, nimetin canıdır, nimetse deriye benzer. Çünkü seni sevgiliye kadar ulaştıran şükürdür.
 • نعمت آرد غفلت و شکر انتباه ** صید نعمت کن بدام شکر شاه
 • Nimet, insana gaflet verir, şükürse uyandırır. Padişahın şükür tuzağıyla nimet avlamaya gör!
 • نعمت شکرت کند پرچشم و میر ** تا کنی صد نعمت ایثار فقیر
 • Şükür nimeti, gözünü doyurur, seni bey yapar. Bu suretle de yoksullara yüzlerce nimet bağışlarsın.
 • سیر نوشی از طعام و نقل حق ** تا رود از تو شکم‌خواری و دق
 • Allah yemeğinden ye, doy da senden oburluk, tamah ve şuna buna ihtiyacını arz etme illeti geçsin.
 • منع کردن انبیا را از نصیحت کردن و حجت آوردن جبریانه
 • Münkirlerin, Peygamberleri nasihatten menetmeleri ve Cebriler gibi delil getirmeleri
 • قوم گفتند ای نصوحان بس بود ** اینچ گفتید ار درین ده کس بود 2900
 • Onlar dediler ki: “A öğütçüler, iyi söylüyorsunuz ama bu köyde adam olsa!
 • قفل بر دلهای ما بنهاد حق ** کس نداند برد بر خالق سبق
 • Allah, bizim gönlümüzü kilitledi, kimse Allah’tan ileri geçemez ki.
 • نقش ما این کرد آن تصویرگر ** این نخواهد شد بگفت و گو دگر
 • Her şeyi düzüp koşan Allah, bizi de böyle düzdü koştu. Kimse bu dedikoduyla kaderimizi değiştiremez.
 • سنگ را صد سال گویی لعل شو ** کهنه را صد سال گویی باش نو
 • Taşa istersen tam yüzyıl boyuna lâl olsana de… Eskiye tam yüzyıl yenilen diye söyle dur.
 • خاک را گویی صفات آب گیر ** آب را گویی عسل شو یا که شیر
 • Toprağa yüzyıl su gibi arı duru ol desen, suya bal ol, süt kesil desen ne fayda!
 • خالق افلاک او و افلاکیان ** خالق آب و تراب و خاکیان 2905
 • Gökleri ve göklerdeki şeyleri yaratan… Suyu, toprağı ve topraktakileri halk eden Allah,
 • آسمان را داد دوران و صفا ** آب و گل را تیره رویی و نما
 • Göğe dönmeyi takdir etmiş, onu saf bir hale getirtmiş… Suyla toprağa da bulanıklık vermiştir.
 • کی تواند آسمان دردی گزید ** کی تواند آب و گل صفوت خرید
 • Gayri nasıl olur da gökyüzü bulanır, suyla balçık durulur?
 • قسمتی کردست هر یک را رهی ** کی کهی گردد بجهدی چون کهی
 • Allah, hepsine bir şey takdir etmiştir. Bir dağ, çalışmakla saman çöpü olur mu hiç?
 • جواب انبیا علیهم السلام مر جبریان را
 • Cebrîlerin Peygamberlerin cevabı
 • انبیا گفتند کاری آفرید ** وصفهایی که نتان زان سر کشید
 • Peygamberler dediler ki: “Evet… Allah, çekinip kurtulmaya imkan bulunmayan sıfatlar yaratmıştır.
 • و آفرید او وصفهای عارضی ** که کسی مبغوض می‌گردد رضی 2910
 • Fakat arızi sıfatlar da yarattı ki onları terk etmek mümkündür; herkesin nefretini kazanan kişi, o sıfatları terk eder, huylarından vazgeçerse herkesin sevgisini kazanır, herkes ondan razı olur.