English    Türkçe    فارسی   

3
3203-3252

 • مستحق شرح را سنگ و کلوخ ** ناطقی گردد مشرح با رسوخ
 • Anlatılması icap eden şeyi taşlar, kerpiçler bile dile gelir de anlayana adamakıllı anlatır!
 • بیان آنک حق تعالی هرچه داد و آفرید از سماوات و ارضین و اعیان و اعراض همه باستدعاء حاجت آفرید خود را محتاج چیزی باید کردن تا بدهد کی امن یجیب المضطر اذا دعاه اضطرار گواه استحقاقست
 • Allah, göklerden, yerlerden, ârazdan, âyandan ne verdi ve ne yarattıysa hepsini de ihtiyaca karşılık olarak vermiş, yaratmıştır. Bir şeye muhtaç olmalı, o ihtiyacı elde etmeli ki Allah ihsan etsin. “Allah, bunalan kişinin duasını kabul eder.” Bunalma, bir şeye hak kazanmış olmaya şahittir.
 • آن نیاز مریمی بودست و درد ** که چنان طفلی سخن آغاز کرد
 • Küçücük bir çocuk olan İsa’yı dile getirip konuşturan, Meryem’in derde düşüp niyaz etmesidir.
 • جزو او بی او برای او بگفت ** جزو جزوت گفت دارد در نهفت 3205
 • Meryem’in cüz’ü olan İsa, Meryem’in diliyle değil, kendi diliyle onun yerine söz söyledi. Senin cüz’ünün cüz’ü de gizlice söz söyler durur.
 • دست و پا شاهد شوندت ای رهی ** منکری را چند دست و پا نهی
 • A kişi, elin, ayağın sana şahit olur. Niceye bir münkirliğe el sunacak, ayak atacaksın?
 • ور نباشی مستحق شرح و گفت ** ناطقه‌ی ناطق ترا دید و بخفت
 • Anlatılanı anlamaya, söyleneni dinlemeye liyakatin yoksa söz söyleyenin söyleme kabiliyeti seni görür anlar… Yatar, uyur!
 • هر چه رویید از پی محتاج رست ** تا بیابد طالبی چیزی که جست
 • Arayan, aradığını bulsun diye yerden ne biterse ihtiyaç sahibi için biter
 • حق تعالی گر سماوات آفرید ** از برای دفع حاجات آفرید
 • Allah, gökleri yarattıysa ihtiyaçları gidersin diye yarattı.
 • هر کجا دردی دوا آنجا رود ** هر کجا فقری نوا آنجا رود 3210
 • Nerede dert varsa deva oraya gider, nerde yoksulluk varsa nimet oraya varır.
 • هر کجا مشکل جواب آنجا رود ** هر کجا کشتیست آب آنجا رود
 • Müşkül neredeyse cevap oradadır, gemi neredeyse su orada!
 • آب کم جو تشنگی آور بدست ** تا بجوشد آب از بالا و پست
 • Suyu az ara, susuzluğu elde et de sular yukardan da coşsun, aşağıdan da fışkırsın!
 • تا نزاید طفلک نازک گلو ** کی روان گردد ز پستان شیر او
 • Boğazcağızı nazik yavrucak doğmasaydı onu besleyecek süt nasıl olur da memeden akardı?
 • رو بدین بالا و پستیها بدو ** تا شوی تشنه و حرارت را گرو
 • Yürü, bu inişlerde, bu yokuşlarda koş da susa hararetlen!
 • بعد از آن بانگ زنبور هوا ** بانگ آب جو بنوشی ای کیا 3215
 • Ey ulu er, ondan sonra havadaki arı(gibi) bulutlardaki ırmakların sesini iç!
 • حاجت تو کم نباشد از حشیش ** آب را گیری سوی او می‌کشیش
 • İhtiyacın, otlardan, sebzelerden az mı ki suyun önünü keser, sebzelere akıtırsın…
 • گوش گیری آب را تو می‌کشی ** سوی زرع خشک تا یابد خوشی
 • Suyun kulağını çeker, kurumuş nebatlar yeşersin, gelişsin diye o tarafa yürütürsün.
 • زرع جان را کش جواهر مضمرست ** ابر رحمت پر ز آب کوثرست
 • Cevherleri gizli olan can ekinleri için de Kevser suyuyla dolu rahmet bulutları var. Susuz kal, susa da sana “Onları Rableri sular” hitabı gelsin…
 • تا سقاهم ربهم آید خطاب ** تشنه باش الله اعلم بالصواب
 • Allah, doğrusunu daha iyi bilir!
 • آمدن آن زن کافر با طفل شیرخواره به نزدیک مصطفی علیه السلام و ناطق شدن عیسی‌وار به معجزات رسول صلی الله علیه و سلم
 • Kâfir karısının, süt emer çocuğuyla Mustafa aleyhisselâm’ın yanına gelmesi ve çocuğun, Rasûl sallallâhu aleyhi vesellem’in mucizesiyle İsa gibi dile gelip konuşması
 • هم از آن ده یک زنی از کافران ** سوی پیغامبر دوان شد ز امتحان 3220
 • Yine o köyden bir kâfir karısı Peygamber’i sınamak için koşa koşa,
 • پیش پیغامبر در آمد با خمار ** کودکی دو ماه زن را بر کنار
 • Eşeğiyle beraber yanına geldi, kucağında da iki aylık bir çocuk vardı.
 • گفت کودک سلم الله علیک ** یا رسول الله قد جنا الیک
 • Çocuk, Peygamber’e “Allah, sana selâm söyledi Ya Rasûllâllah, sana geldik işte” dedi.
 • مادرش از خشم گفتش هی خموش ** کیت افکند این شهادت را بگوش
 • Anası kızgınlıkla “Sus be, bu şahadeti kulağına kim üfürdü?
 • این کیت آموخت ای طفل صغیر ** که زبانت گشت در طفلی جریر
 • A yumurcak, bunu sana kim söyledi de böyle dilin açıldı, söyleyip duruyorsun?” dedi.
 • گفت حق آموخت آنگه جبرئیل ** در بیان با جبرئیلم من رسیل 3225
 • Çocuk dedi ki: “Evvelâ Allah, sonra da Cebrail! Ben, bu sözde Cebrail’e ahenk uyduruyorum.“
 • گفت کو گفتا که بالای سرت ** می‌نبینی کن به بالا منظرت
 • Kadın “Nerede Cebrail?” deyince çocuk dedi ki: “Nah; başının üstünde. Görmüyor musun? Kafanı kaldır da bir yukarıya bak!
 • ایستاده بر سر تو جبرئیل ** مر مرا گشته به صد گونه دلیل
 • Cebrail, başının üstünde duruyor; bana yüz çeşit delil olmakta!“
 • گفت می‌بینی تو گفتا که بلی ** بر سرت تابان چو بدری کاملی
 • Kadın, “Sahi görüyor musun?“ dedi. Çocuk dedi ki: “Evet, başının üstünde ayın on dördü gibi durmakta.
 • می‌بیاموزد مرا وصف رسول ** زان علوم می‌رهاند زین سفول
 • Bana Peygamber’i vasfediyor. Beni, bu suretle bu aşağılıklardan yüceltmede!
 • پس رسولش گفت ای طفل رضیع ** چیست نامت باز گو و شو مطیع 3230
 • Sonra Peygamber, “Ey süt emer yavru, adın ne? Hadi bunu da söyle de sonra ananın isteğine uy, sus“ dedi.
 • گفت نامم پیش حق عبدالعزیز ** عبد عزی پیش این یک مشت حیز
 • Çocuk, “Adım, Allah yanında Abdülâziz, fakat bu bir avuç edepsize göre Abdül Uzzâ!
 • من ز عزی پاک و بیزار و بری ** حق آنک دادت این پیغامبری
 • Hâlbuki ben sana bu peygamberliği veren Allah hakkı için Uzzâ’dan usanmışım, berîyim!“ dedi.
 • کودک دو ماهه همچون ماه بدر ** درس بالغ گفته چون اصحاب صدر
 • İki aylık, çocuk, ayın on dördü gibi parlamış, başköşeye geçen bilgi sahipleri gibi yetişmiş kişilere ders veriyordu.
 • پس حنوط آن دم ز جنت در رسید ** تا دماغ طفل و مادر بو کشید
 • Bu sırada çocuğun burnuna da, anasının burnuna da cennetten kâfuru kokusu geldi.
 • هر دو می‌گفتند کز خوف سقوط ** جان سپردن به برین بوی حنوط 3235
 • Her ikisi de yaşarsak yine bu mertebeden düşer, kâfir oluruz korkusuyla bunu söylediler ve bu kokuyu duya duya can verdiler.
 • آن کسی را کش معرف حق بود ** جامد و نامیش صد صدق زند
 • Birisini, Allah överse ona cansızlar da yüzlerce kere doğrudur, haktır der, canlılar da!
 • آنکسی را کش خدا حافظ بود ** مرغ و ماهی مر ورا حارس شود
 • Birisini koruyan Allah olursa ona kuş da gözcü, bekçi kesilir, balık da!
 • ربودن عقاب موزه‌ی مصطفی علیه السلام و بردن بر هوا و نگون کردن و از موزه مار سیاه فرو افتادن
 • Tavşancıl kuşunun Mustafa Aleyhisselâm’ın pabucunu kapıp havalanması ve havada pabucu ters çevirmesi, içindeki karayılanın düşmesi
 • اندرین بودند کواز صلا ** مصطفی بشنید از سوی علا
 • Tam bu sırada Mustafa, yücelerden ezan sesini duydu.
 • خواست آبی و وضو را تازه کرد ** دست و رو را شست او زان آب سرد
 • Abdest tazelemek üzere su istedi. O soğuk suyla elini, yüzünü yıkadı.
 • هر دو پا شست و به موزه کرد رای ** موزه را بربود یک موزه‌ربای 3240
 • Ayaklarını da yıkayıp pabuçlarını giymek üzereyken bir kuş gelip pabucunun bir tekini kapıverdi.
 • دست سوی موزه برد آن خوش‌خطاب ** موزه را بربود از دستش عقاب
 • O güzel sözlü Peygamber, tam pabucu eline almışken tavşancıl pabucunu elinden kapıvermişti.
 • موزه را اندر هوا برد او چو باد ** پس نگون کرد و از آن ماری فتاد
 • Kuş, yel gibi havalandı, pabucu, tersine çevirdi, içinden bir yılan düştü.
 • در فتاد از موزه یک مار سیاه ** زان عنایت شد عقابش نیکخواه
 • Kapkara bir yılandı o… tavşancıl, bu hareketiyle Peygamber’e iyilik etmek istemiş, Allah inayetine sebep olmuştu.
 • پس عقاب آن موزه را آورد باز ** گفت هین بستان و رو سوی نماز
 • Kuş, sonra pabucu getirip “Buyur, namaza git” diye Peygamber’in önüne koydu.
 • از ضرورت کردم این گستاخیی ** من ز ادب دارم شکسته‌شاخیی 3245
 • Âdeta “Bu küstahlığı zoraki yaptım, yoksa benim de edep ağacından bir dalcağızım var, ben de haddimce edep erkân nedir, bilirim“ diyordu.
 • وای کو گستاخ پایی می‌نهد ** بی ضرورت کش هوا فتوی دهد
 • Vay o kişiye ki küstahça adım atar, nefsine uyar da lüzumsuz fetvalar verir!
 • پس رسولش شکر کرد و گفت ما ** این جفا دیدیم و بود این خود وفا
 • Peygamber, şükretti de dedi ki: “Biz, bunu cefa sanıyorduk, hâlbuki vefanın ta kendisiymiş!“
 • موزه بربودی و من درهم شدم ** تو غمم بردی و من در غم شدم
 • Pabucumu kaptın, aklım karıştı, canım sıkıldı, sen beni gamdan kurtarıyormuşsun, bense gama düşmüştüm!
 • گرچه هر غیبی خدا ما را نمود ** دل در آن لحظه به خود مشغول بود
 • Allah, bize bütün gaypları gösterdi ama o sırada gönlüm, kendimle meşguldü! “
 • گفت دور از تو که غفلت در تو رست ** دیدنم آن غیب را هم عکس تست 3250
 • Tavşancıl, “Sen, gafil olmazsın, bu, senden uzak. Ey Mustafa, benim gaybı görmem de sendeki bilginin aksinden!
 • مار در موزه ببینم بر هوا ** نیست از من عکس تست ای مصطفی
 • Havadayken pabucun içindeki yılanı görmem, kendimden değil, senden aksetti bu bana“ dedi.
 • عکس نورانی همه روشن بود ** عکس ظلمانی همه گلخن بود
 • Nurlu kişinin aksi de aydındır. Zulmette kalanın aksiyse baştanbaşa külhan kesilir.