English    Türkçe    فارسی   

4
112-161

 • کارگاه خشم گشت و کین‌وری ** کینه دان اصل ضلال و کافری
 • Hiddetin, kinin yapılıp düzüldüğü tezgâh oldu... Bil ki kin, sapıklığın, kâfirliğin temelidir!
 • سال کردن از عیسی علیه‌السلام کی در وجود از همه‌ی صعبها صعب‌تر چیست
 • Birisinin İsa aleyhisselâm’dan “Âlemde bütün güç şeylerin en gücü nedir?” diye sorması
 • گفت عیسی را یکی هشیار سر ** چیست در هستی ز جمله صعب‌تر
 • Akıllı birisi, İsa’ya “Âlemde her şeyden daha sarp, daha güç nedir?’’ diye sordu.
 • گفتش ای جان صعب‌تر خشم خدا ** که از آن دوزخ همی لرزد چو ما
 • İsa dedi ki: “Ey can, en sarp, en güç şey, Allah gazabıdır. Çünkü o gazaptan cehennem bile su gibi titrer!”
 • گفت ازین خشم خدا چه بود امان ** گفت ترک خشم خویش اندر زمان 115
 • Adam “Peki, bu Allah gazabından nasıl aman bulmalı?” deyince İsa şöyle cevap verdi: “Kızdığın zaman kızgınlığına uyamamak gerek!”
 • پس عوان که معدن این خشم گشت ** خشم زشتش از سبع هم در گذشت
 • Kötü kişi bu kızgınlığın madenidir... Onun çirkin kızgınlığı yırtıcı canavarların kızgınlığını da geçer!
 • چه امیدستش به رحمت جز مگر ** باز گردد زان صفت آن بی‌هنر
 • O hünersiz kişi, kızgınlıktan vazgeçmekten başka Allah’tan ne rahmet umabilir ki?
 • گرچه عالم را ازیشان چاره نیست ** این سخن اندر ضلال افکندنیست
 • Gerçi bunların âlemde bulunmamasına imkân yok; bunlar da lâzım bu dünyaya... Fakat bu sözü söylemek, onları büsbütün sapıklığa atmaktır!
 • چاره نبود هم جهان را از چمین ** لیک نبود آن چمین ماء معین
 • Dünyada çare yok, sidik de bulunur; bulunur ama arı duru su değildir ya!
 • قصد خیانت کردن عاشق و بانگ بر زدن معشوق بر وی
 • Aşığın kötülük etmek istemesi, sevgilinin ona bağırması
 • چونک تنهااش بدید آن ساده مرد ** زود او قصد کنار و بوسه کرد 120
 • O ahmak adam, sevgilisini yapayalnız görünce hemencecik kucaklamaya, öpmeye kalkıştı.
 • بانگ بر وی زد به هیبت آن نگار ** که مرو گستاخ ادب را هوش دار
 • O güzel, “Küstahlık etme, edepsizliğin lüzumu yok, aklını başına al” diye heybetle bir bağırdı.
 • گفت آخر خلوتست و خلق نی ** آب حاضر تشنه‌ی هم‌چون منی
 • Âşık “Burası ıssız, halk yok... Su ortada, benim gibi de bir susuz!
 • کس نمی‌جنبد درینجا جز که باد ** کیست حاضر کیست مانع زین گشاد
 • Burada rüzgârdan başka kımıldayan yok... Kim var, kim bu açılıp saçılmamıza mâni olacak?” dedi.
 • گفت ای شیدا تو ابله بوده‌ای ** ابلهی وز عاقلان نشنوده‌ای
 • Sevgili dedi ki: “A deli herif, meğerse sen budalaymışsın... Akıllılardan bir şey duymamış, işitmemişsin!
 • باد را دیدی که می‌جنبد بدان ** بادجنبانیست اینجا بادران 125
 • Rüzgârı esiyor gördün mü bil ki burada onu bir estiren, bir harekete getiren var.
 • مروحهى تصريف صنع ايزدش ** زد بر اين باد و همىجنباندش
 • Allah sanatının dilediği gibi iş görme yelpazesi, bu rüzgârlara dokunmada, onu estirip durmada!
 • جزو بادی که به حکم ما درست ** بادبیزن تا نجنبانی نجست
 • Bizim hükmümüzde olan ehemmiyetsiz ve cüz’i bir rüzgâr bile yelpazeyi sallamadıkça esmez.
 • جنبش این جزو باد ای ساده مرد ** بی‌تو و بی‌بادبیزن سر نکرد
 • A aptal adam, bu cüz’i rüzgâr bile sen ve yelpaze olmadıkça meydana gelmez.
 • جنبش باد نفس کاندر لبست ** تابع تصریف جان و قالبست
 • Dudaktaki nefes yeli de canın, bedenin emrine tabidir, onların emriyle harekete gelir.
 • گاه دم را مدح و پیغامی کنی ** گاه دم را هجو و دشنامی کنی 130
 • Gâh o nefesle birisini över, birisine haber yollarsın... Gâh birini kınar, aleyhinde bulunur, söversin!
 • پس بدان احوال دیگر بادها ** که ز جز وی کل می‌بیند نهی
 • Buna bak da öbür rüzgârların hallerini de bil... Akıllılar cüz’de küllü görürler.
 • باد را حق گه بهاری می‌کند ** در دیش زین لطف عاری می‌کند
 • Allah, rüzgârı gâh bahar rüzgârı yapar, gâh kışın onu, bu güzellikten soyar, ayırır.
 • بر گروه عاد صرصر می‌کند ** باز بر هودش معطر می‌کند
 • Ad kavmine kasırga halinde getirir, Hud Peygambere ise aynı rüzgârı güzel kokulu bir halde estirir.
 • می‌کند یک باد را زهر سموم ** مر صبا را می‌کند خرم‌قدوم
 • Bir rüzgârı zehirli sam yeli haline sokar; sabah rüzgârını da gelişi kutlu bir hale kor.
 • باد دم را بر تو بنهاد او اساس ** تا کنی هر باد را بر وی قیاس 135
 • Her türlü yeli onunla mukayese edesin diye sana da bir nefes yeli verdi.
 • دم نمی‌گردد سخن بی‌لطف و قهر ** بر گروهی شهد و بر قومیست زهر
 • Lütuf ve kahır yeli olmadıkça söz olmaz... Söz, bir bölük halka baldır, bir bölüğüne zehir!
 • مروحه جنبان پی انعام کس ** وز برای قهر هر پشه و مگس
 • Yelpaze, birisini serinlendirmek için sallanır... Fakat sivrisineklerle karasinekleri de kahretmek içindir!
 • مروحه‌ی تقدیر ربانی چرا ** پر نباشد ز امتحان و ابتلا
 • Artık Allah takdirinin yelpazesi, neden mihnetlerle, belâlarla dolu olmasın?
 • چونک جزو باد دم یا مروحه ** نیست الا مفسده یا مصلحه
 • Mademki cüz’i olan nefes rüzgârı yahut yelpazenin çıkardığı yel bile ya bir şeyi bozmak, ya bir şeyi düzene koymak için esmekte...
 • این شمال و این صبا و این دبور ** کی بود از لطف و از انعام دور 140
 • Bu şimal rüzgârı, bu seher ve bu batı yeli nasıl olurda lütuftan, ihsandan uzak olur?
 • یک کف گندم ز انباری ببین ** فهم کن کان جمله باشد همچنین
 • Bir avuç buğdayı gördün mü ambarı düşün, ambarı gör... Anla ki ambardakiler de hep böyle.
 • کل باد از برج باد آسمان ** کی جهد بی مروحه‌ی آن بادران
 • Gökyüzünün rüzgâr burcundan kopup gelen bütün rüzgârlar da o rüzgârı koparanın yelpazesi olmasa nasıl eser?
 • بر سر خرمن به وقت انتقاد ** نه که فلاحان ز حق جویند باد
 • Ekinciler, ekin devşirme zamanı harman başında Allah’tan rüzgâr istemezler mi?
 • تا جدا گردد ز گندم کاهها ** تا به انباری رود یا چاهها
 • İsterler... Buğdaydan samanı ayırmak, buğdayı ambara koymak yahut kuyulara gömmek için rüzgâr isterler.
 • چون بماند دیر آن باد وزان ** جمله را بینی به حق لابه‌کنان 145
 • Rüzgâr gecikti mi hepsinin de Allah’a yalvarmaya başladığını görürsün.
 • همچنین در طلق آن باد ولاد ** گر نیاید بانگ درد آید که داد
 • Doğum zamanı da böyledir... O doğum yeli, o doğum sancısı gelmezse eyvahlar olsun, aman yarabbi seslerini duymaya başlarsın.
 • گر نمی‌دانند کش راننده اوست ** باد را پس کردن زاری چه خوست
 • Rüzgârı onun gönderdiğini bilmeseler yalvarmanın manası mı kalır?
 • اهل کشتی همچنین جویای باد ** جمله خواهانش از آن رب العباد
 • Yelkenli gemiye binenler de rüzgâr dilerler, Allah’tan bir uygun yel isterler.
 • همچنین در درد دندانها ز باد ** دفع می‌خواهی بسوز و اعتقاد
 • Diş ağrısı da yelden olursa yana yakıla tamam bir itikatla Allah’tan o yelin yatışmasını dilersin.
 • از خدا لابه‌کنان آن جندیان ** که بده باد ظفر ای کامران 150
 • Askerler de yalvarıp yakarırlar, Allah’tan, “Ey muradımızı veren Rabbim, sen bize bir zafer rüzgârı ver” diye dua ederler.
 • رقعه‌ی تعویذ می‌خواهند نیز ** در شکنجه‌ی طلق زن از هر عزیز
 • Doğum gecikince, gebenin yakınları, her azizden muska isterler.
 • پس همه دانسته‌اند آن را یقین ** که فرستد باد رب‌العالمین
 • Hepsi de adamakıllı bilir ki rüzgârı, Âlemlerin Rabbi Allah göndermekte.
 • پس یقین در عقل هر داننده هست ** اینک با جنبنده جنباننده هست
 • Zaten her bilen kişi, aklen bilir ki hareket edenin bir hareket ettiricisi vardır.
 • گر تو او را می‌نبینی در نظر ** فهم کن آن را به اظهار اثر
 • Sen onu gözünle görmüyorsan eserleri görünüyor ya... Onlara bak da anla!
 • تن به جان جنبد نمی‌بینی تو جان ** لیک از جنبیدن تن جان بدان 155
 • Beden de canla hareket eder: fakat canı görmezsin. Görmezsin ama tenin hareketine bak da canı anla!
 • گفت او گر ابلهم من در ادب ** زیرکم اندر وفا و در طلب
 • Âşık, “Edebe riayet bakımından aptal bile olsam vefada, istekte akıllıyım, anlayışlıyım” dedi.
 • گفت ادب این بود خود که دیده شد ** آن دگر را خود همی‌دانی تو لد
 • Sevgili dedi ki: “Eğer şu görünen hareket, edebe riayetse artık ötesini sen daha iyi bilirsin!
 • قصه‌ی آن صوفی کی زن خود را بیگانه‌ای بگرفت
 • Karısını bir yabancıyla yakalayan sofi
 • صوفیی آمد به سوی خانه روز ** خانه یک در بود و زن با کفش‌دوز
 • Sofinin biri, bir gün eve geldi... Evin bir kapısı vardı, karısı da bir kunduracıyla içerdeydi.
 • جفت گشته با رهی خویش زن ** اندر آن یک حجره از وسواس تن
 • Kadın, nefsinin hilelerine uymuş, kunduracıya kul köle kesilmiş, odada adamla buluşmuştu.
 • چون بزد صوفی به جد در چاشتگاه ** هر دو درماندند نه حیلت نه راه 160
 • Sofi, kuşluk çağı kapıyı sıkıca döver dövmez ikisi de şaşırdılar... ne bir hileye başvurmaya imkân vardı, ne kaçıp kurtulacak bir yol!
 • هیچ معهودش نبد کو آن زمان ** سوی خانه باز گردد از دکان
 • Sofinin, o zamanda dükkânı bırakıp eve gelmesi hiç âdeti değildi.