English    Türkçe    فارسی   

4
1239-1288

 • بر چنین صاحب چو شه اصغا کند ** شاه و ملکش را ابد رسوا کند
 • Padişah, böyle bir vezirin sözünü dinlerse kendisini de rezil rüsvay eder, devletini de!
 • مانستن بدرایی این وزیر دون در افساد مروت شاه به وزیر فرعون یعنی هامان در افساد قابلیت فرعون
 • Bu alçak vezirin, padişahın adamlığını bozma hususundaki kötü reyi Firavun’un kabiliyetini bozan veziri Haman’ın rey ve tedbirine benzer
 • چند آن فرعون می‌شد نرم و رام ** چون شنیدی او ز موسی آن کلام 1240
 • Firavun, Musa’nın sözlerini işittikçe kaç defa yumuşadı, ram oldu.
 • آن کلامی که بدادی سنگ شیر ** از خوشی آن کلام بی‌نظیر
 • Musa’nın sözleri, öyle sözlerdi ki o eşsiz sözlerin güzelliğini duysa, taştan süt akardı.
 • چون بهامان که وزیرش بود او ** مشورت کردی که کینش بود خو
 • Fakat huyu kinden ibaret olan veziri Haman’la görüşüp danışınca,
 • پس بگفتی تا کنون بودی خدیو ** بنده گردی ژنده‌پوشی را بریو
 • Haman, ona “Şimdiye kadar padişahtın... Şimdi bir yamalı hırka giyenin hilesine kapılıp kul mu oldun?” derdi.
 • هم‌چو سنگ منجنیقی آمدی ** آن سخن بر شیشه خانه‌ی او زدی
 • Bu söz, mancınıktan atılan taş gibi gelir, Firavun’un sırçadan yapılma sarayını kırıverirdi!
 • هر چه صد روز آن کلیم خوش‌خطاب ** ساختی در یک‌دم او کردی خراب 1245
 • Güzel sözlü Kelîm’in yüz gün uğraşıp yaptığını o, bir anda yıkar giderdi!
 • عقل تو دستور و مغلوب هواست ** در وجودت ره‌زن راه خداست
 • Senin aklın da vezirdir ve heva ve hevesine mağlûptur... Vücudun da Allah yolunu kesip durmaktadır...
 • ناصحی ربانیی پندت دهد ** آن سخن را او به فن طرحی نهد
 • Allah’a mensup bir öğütçü, sana öğüt verse o sözü, bir hileyle tesirsiz bırakmakta;
 • کین نه بر جایست هین از جا مشو ** نیست چندان با خود آ شیدا مشو
 • Bu, yerinde bir söz değil, kendine gel de yerinden, yurdundan olma... İş öyle değil, kendine gel, delirme demektedir.
 • وای آن شه که وزیرش این بود ** جای هر دو دوزخ پر کین بود
 • Vay o padişaha ki veziri budur... Her ikisinin yeri de kin güden cehennemdir.
 • شاد آن شاهی که او را دست‌گیر ** باشد اندر کار چون آصف وزیر 1250
 • Ne mutlu o padişaha ki müşkül işe düştü mü elini tutacak Asaf gibi bir veziri vardır.
 • شاه عادل چون قرین او شود ** نام آن نور علی نور این بود
 • Adaletli padişah, Asaf’a eş oldu mu artık adı “Nur üstüne nur” olur...
 • چون سلیمان شاه و چون آصف وزیر ** نور بر نورست و عنبر بر عبیر
 • “Padişah Süleyman” veziri de Asaf oldu mu nur üstüne nurdur, amber üstüne amber!
 • شاه فرعون و چو هامانش وزیر ** هر دو را نبود ز بدبختی گزیر
 • Fakat padişah Firavun, veziri de Haman olursa ikisi de talihsizlikten, kötülükten kaçamazlar, çaresiz perişan olur giderler!
 • پس بود ظلمات بعضی فوق بعض ** نه خرد یار و نه دولت روز عرض
 • Karanlıklar üstüne çöken karanlıklara düşerler de ne akıl, onlara yâr olur, ne de kıyamet günü devlete erişirler!
 • من ندیدم جز شقاوت در لام ** گر تو دیدستی رسان از من سلام 1255
 • Ben kötülerde kötülükten başka bir şey görmedim... Sen gördüysen var selâm söyle!
 • هم‌چو جان باشد شه و صاحب چو عقل ** عقل فاسد روح را آرد بنقل
 • Padişah cana benzer, vezir de akla... Fesatçı akıl, ruhu kötülüklere götürür.
 • آن فرشته‌ی عقل چون هاروت شد ** سحرآموز دو صد طاغوت شد
 • Akıl meleği Harut’laşınca yüzlerce kötü kişiye sihir öğretir!
 • عقل جزوی را وزیر خود مگیر ** عقل کل را ساز ای سلطان وزیر
 • Cüz’i aklı kendine vezir yapma. Aklı küllü vezir yap padişahım.
 • مر هوا را تو وزیر خود مساز ** که برآید جان پاکت از نماز
 • Heva ve hevesini kendine vezir yapma da pak canın namazdan, niyazdan kalmasın.
 • کین هوا پر حرص و حالی‌بین بود ** عقل را اندیشه یوم دین بود 1260
 • Çünkü bu heva ve heves, hırslarla doludur ve içinde bulunduğu hali görür... Aklın düşüncesiyse din gününün düşüncesidir.
 • عقل را دو دیده در پایان کار ** بهر آن گل می‌کشد او رنج خار
 • Aklın gözleri işin sonunu gözetir... Akıl, bir gül için diken zahmetini çeker durur!
 • که نفرساید نریزد در خزان ** باد هر خرطوم اخشم دور از آن
 • Fakat o gül, öyle bir güldür ki ne solar, ne de güzün dökülür... Koku almayan her kötü kişinin burnu ondan uzak olsun!
 • نشستن دیو بر مقام سلیمان علیه‌السلام و تشبه کردن او به کارهای سلیمان علیه‌السلام و فرق ظاهر میان هر دو سلیمان و دیو خویشتن را سلیمان بن داود نام کردن
 • Devin, Süleyman aleyhisselâm’ın makamına geçip oturması ve Süleyman aleyhisselâm işlerine benzer işler yapması, her ikisi arasında görünüp duran fark ve devin, kendisine Davut oğlu Süleyman adını takması
 • ورچه عقلت هست با عقل دگر ** یار باش و مشورت کن ای پدر
 • Aklın varsa başka bir akılla dost ol, görüş, danış!
 • با دو عقل از بس بلاها وا رهی ** پای خود بر اوج گردونها نهی
 • İki akılla birçok belâlardan kurtulur, ayağını göklerin ta yücesine korsun!
 • دیو گر خود را سلیمان نام کرد ** ملک برد و مملکت را رام کرد 1265
 • Dev kendine Süleyman adını taktı, devleti elde etti, ülkeyi hükmüne aldı.
 • صورت کار سلیمان دیده بود ** صورت اندر سر دیوی می‌نمود
 • Süleyman’ın yaptığı işleri görmüştü, onun gibi hareket ediyordu... Fakat iç yüzden yine devliği suratına vurmakta, devliği görünüp durmaktaydı!
 • خلق گفتند این سلیمان بی‌صفاست ** از سلیمان تا سلیمان فرقهاست
 • Halk, bu Süleyman’da o nur o temizlik yok; Süleyman’dan Süleyman’a ne farklar var.
 • او چو بیداریست این هم‌چون وسن ** هم‌چنانک آن حسن با این حسن
 • O uyanıklığa benziyordu, buysa derin bir uyku gibi. Âdeta o Hasanla bu Hasan gibi aralarında pek büyük bir fark var diyordu.
 • دیو می‌گفتی که حق بر شکل من ** صورتی کردست خوش بر اهرمن
 • Dev de, “Allah benim şeklimde güzel bir dev yaratmıştır.
 • دیو را حق صورت من داده است ** تا نیندازد شما را او بشست 1270
 • Bir dev’e benim suretimi vermiştir; sakın o, sizi aldatmasın.
 • گر پدید آید به دعوی زینهار ** صورت او را مدارید اعتبار
 • Meydana çıkar da Süleyman benim diye dâvaya kalkışırsa sakın onun suretine itibar etmeyin” diyordu.
 • دیوشان از مکر این می‌گفت لیک ** می‌نمود این عکس در دلهای نیک
 • Dev, hileyle onlara bu sözleri söylüyordu ama iyi adamların gönüllerinde bunun aksi görünmekteydi.
 • نیست بازی با ممیز خاصه او ** که بود تمییز و عقلش غیب‌گو
 • İyiyi kötüyü fark eden adamla oyun olmaz; hele o adamın bu fark edişi ve aklı, gaypları görür söylerse!
 • هیچ سحر و هیچ تلبیس و دغل ** می‌نبندد پرده بر اهل دول
 • Hiçbir büyü hiçbir şeytanlık ve hile, devlet sahibi olanların gönüllerine perde geremez.
 • پس همی گفتند با خود در جواب ** بازگونه می‌روی ای کژ خطاب 1275
 • Onlar, kendi kendilerine “A eğri sözlü, tersine gidiyorsun...
 • بازگونه رفت خواهی همچنین ** سوی دوزخ اسفل اندر سافلین
 • Böyle tersine tersine gide gide, ta cehennemin en dibine kadar gideceksin ya!
 • او اگر معزول گشتست و فقیر ** هست در پیشانیش بدر منیر
 • Süleyman, Süleymanlıktan kaldı, yoksul oldu ama alnında o aydın dolunay parlayıp durmada.
 • تو اگر انگشتری را برده‌ای ** دوزخی چون زمهریر افسرده‌ای
 • Sen, nihayet bir yüzüktür kapmışsın ama zemheri gibi donmuş kalmış bir cehennemsin yine!
 • ما ببوش و عارض و طاق و طرنب ** سر کجا که خود همی ننهیم سنب
 • Biz neredeyiz... Ululuk, sayvan ve kök önünde secde etmek nerede? Böyle şeylerin önüne baş koymak şöyle dursun, hayvan tırnağını bile komayız biz!
 • ور به غفلت ما نهیم او را جبین ** پنجه‌ی مانع برآید از زمین 1280
 • Hatta gaflete düşer de baş komaya kalkarsak bile bir pençe gelir, başımızı yerden iter, mâni olur...
 • که منه آن سر مرین سر زیر را ** هین مکن سجده مرین ادبار را
 • Bu aşağılık kişiye baş koymayın, kendinize gelin... Bu bayağı adama secde etmeyin der” demekteydiler.
 • کردمی من شرح این بس جان‌فزا ** گر نبودی غیرت و رشک خدا
 • Ben, bu cana canlar katan hikâyeyi anlatmaya kalkardım ama Allah gayreti olmasaydı!
 • هم قناعت کن تو بپذیر این قدر ** تا بگویم شرح این وقتی دگر
 • Kanaat et, bu kadarcığını kabul eyle de başka bir vakit bunu anlatayım!
 • نام خود کرده سلیمان نبی ** روی‌پوشی می‌کند بر هر صبی
 • Dev, adını Süleyman Peygamber taktı ama ancak çoluk çocuğu kandırmak için!
 • در گذر از صورت و از نام خیز ** از لقب وز نام در معنی گریز 1285
 • Namuzsuzun suretini, adını bırak... lâkaptan addan kaç, manaya yürü!
 • پس بپرس از حد او وز فعل او ** در میان حد و فعل او را بجو
 • Onu halinden işinden sor... Onu halinde işinde ara!
 • درآمدن سلیمان علیه‌السلام هر روز در مسجد اقصی بعد از تمام شدن جهت عبادت و ارشاد عابدان و معتکفان و رستن عقاقیر در مسجد
 • Süleyman aleyhisselâm’ın, Mescid-i Aksâ bittikten sonra ibadet etmek ve ibadet edenlerle itikâfa girenleri irşat eylemek için her gün mescide gelmesi ve mescitte otlar, kökler bitmesi
 • هر صباحی چون سلیمان آمدی ** خاضع اندر مسجد اقصی شدی
 • Her sabah Süleyman Mescid-i Aksâ’ya gelir, tam bir ihlâsla Allah’a ibadet ederdi.
 • نوگیاهی رسته دیدی اندرو ** پس بگفتی نام و نفع خود بگو
 • Her gün, mescitte yeni bir otun bittiğini görür, adın nedir, ne faydan var?