English    Türkçe    فارسی   

4
1400-1449

 • کی چنین گوید کسی کو مکر هست ** چون چنین جنگد کسی کو بی‌رهست 1400
 • Mecbur olan adam böyle söz söyler mi? Yolsuz olan kişi, böyle savaşır mı?
 • هر چه نفست خواست داری اختیار ** هر چه عقلت خواست آری اضطرار
 • Nefsin neyi isterse ihtiyarın var, fakat aklının istediği şeyde mecbursun ha!
 • داند او کو نیک‌بخت و محرمست ** زیرکی ز ابلیس و عشق از آدمست
 • Bahtı yaver ve talihi kutlu olan bilir ki akıl ve zekâ taslamak iblistendir, aşk Âdem’den!
 • زیرکی سباحی آمد در بحار ** کم رهد غرقست او پایان کار
 • Akıl ve zekâ denizde yüzgeçliğe benzer... Bundan az kişi kurtulur ve yüzgeçlikte bulunan nihayet gün gelir, gark olur gider!
 • هل سباحت را رها کن کبر و کین ** نیست جیحون نیست جو دریاست این
 • Yüzgeçliği bırak, kibirden, kinden vazgeç... Bu ırmak değil; denizdir deniz!
 • وانگهان دریای ژرف بی‌پناه ** در رباید هفت دریا را چو کاه 1405
 • Hem de öyle sığınılacak bir yeri olmayan uçsuz bucaksız deniz ki yedi denizi bir saman çöpü gibi kapı verir!
 • عشق چون کشتی بود بهر خواص ** کم بود آفت بود اغلب خلاص
 • Aşk, ileri gidenler için bir gemiye benzer... Gemiye binen kişinin bir afete uğraması nadirdir, çok defa kurtulur.
 • زیرکی بفروش و حیرانی بخر ** زیرکی ظنست و حیرانی نظر
 • Aklı zekâyı sat da hayranlığı satın al... Akıl ve zekâ zandır, hayranlıksa bakış görüş!
 • عقل قربان کن به پیش مصطفی ** حسبی الله گو که الله‌ام کفی
 • Aklı Mustafa’nın önünde kurban et... Hasbiyallah de, yani Allah’ım bana yeter!
 • هم‌چو کنعان سر ز کشتی وا مکش ** که غرورش داد نفس زیرکش
 • Kenan gibi gemiden baş çekme... Ona da zeki aklı bu gururu vermiş aldatmıştı.
 • که برآیم بر سر کوه مشید ** منت نوحم چرا باید کشید 1410
 • Ben yüce bir dağın üzerine çıkar kurtulurum, neden Nuh’a minnet edeyim? Dedi.
 • چون رمى از منتش اى بىرشد ** كه خدا هم منت او مىكشد
 • A akılsız nasıl olurda onun minnetini çekmezsin! Allah bile onun mihnetini çekmekte.
 • چون رمی از منتش بر جان ما ** چونک شکر و منتش گوید خدا
 • Nasıl olur canımız ona minnettar olmaz! Allah bile ona şükretmede, minnet etmede!
 • تو چه دانی ای غراره‌ی پر حسد ** منت او را خدا هم می‌کشد
 • A hasetle dolu mağrur kişi, onun minnetini Allah bile çekiyor!
 • کاشکی او آشنا ناموختی ** تا طمع در نوح و کشتی دوختی
 • Keşke o yüzme öğrenmeseydi de Nuh’a minnet etse, gemiye girmeye tamah etseydi!
 • کاش چون طفل از حیل جاهل بدی ** تا چو طفلان چنگ در مادر زدی 1415
 • Keşke çocuk gibi hilelere cahil olsaydı da çocuklar gibi anasına el atsa, anasına sarılsaydı!
 • یا به علم نقل کم بودی ملی ** علم وحی دل ربودی از ولی
 • Yahut da nakli bilgi ile az dolu olsaydı da gönlü bir veliden vahiy ilmini kapsaydı!
 • با چنین نوری چو پیش آری کتاب ** جان وحی آسای تو آرد عتاب
 • Böyle bir nur varken kitabı önüne açarsın vahiy ile dinlenen ruhunda seni azarlar!
 • چون تیمم با وجود آب دان ** علم نقلی با دم قطب زمان
 • Zamanın kutbunun sözüne karşı nakli ilim, bil ki su varken teyemmüm etmeye benzer!
 • خویش ابله کن تبع می‌رو سپس ** رستگی زین ابلهی یابی و بس
 • Kendini aptal yerine koy, ona uy da yürü... Ancak bu aptallıkla kurtulabilirsin!
 • اکثر اهل الجنه البله ای پسر ** بهر این گفتست سلطان البشر 1420
 • Babam, insanların padişahı, bunun için “cennetliklerin çoğu aptaldır” dedi.
 • زیرکی چون کبر و باد انگیز تست ** ابلهی شو تا بماند دل درست
 • Akıl ve zekâ sana kibir ve gurur verir... Aptal ol da gönlün doğru kalsın!
 • ابلهی نه کو به مسخرگی دوتوست ** ابلهی کو واله و حیران هوست
 • Aptallık dediğim halka iki kat maskara olan adamın ahmaklığı değildir... Bu aptallık, ona hayran olan adamın aptallığıdır!
 • ابلهان‌اند آن زنان دست بر ** از کف ابله وز رخ یوسف نذر
 • Kendilerini unutup Yusuf’un yüzünü görenler, o güzelliğe dalıp kalanlar... bu yüzden ellerini doğrayanlar yok mu işte onlar aptaldır!
 • عقل را قربان کن اندر عشق دوست ** عقلها باری از آن سویست کوست
 • Aklı, dost aşkında kurban et... Akılların hepsi de o taraftandır, odur!
 • عقلها آن سو فرستاده عقول ** مانده این سو که نه معشوقست گول 1425
 • Akıllılar akıllarını o tarafa göndermişlerdir. Yalnız sevgili olmayan ahmak, bu tarafta kalmıştır!
 • زین سر از حیرت گر این عقلت رود ** هر سو مویت سر و عقلی شود
 • Hayretle şu baştan aklın gitti mi başındaki her saç, bir baş, bir akıl kesilir!
 • نیست آن سو رنج فکرت بر دماغ ** که دماغ و عقل روید دشت و باغ
 • O tarafta akla, beyne düşünce zahmeti yoktur... Çünkü orada her ova, her bahçe akıl ve beyin bitirir!
 • سوی دشت از دشت نکته بشنوی ** سوی باغ آیی شود نخلت روی
 • Bu ovadan geçer, o taraftaki ovaya gelirsen nükteler duyarsın... Oradaki bağlara, bahçelere gelirsen hurma fidanın sulanır, yeşerir!
 • اندرین ره ترک کن طاق و طرنب ** تا قلاوزت نجنبد تو مجنب
 • Bu yoldaki köşkü, sayvanı, şöhreti şanı terk et... Kılavuzun hareket etmedikçe hareket etme!
 • هر که او بی سر بجنبد دم بود ** جنبشش چون جنبش کزدم بود 1430
 • Başsız hareket eden, kuyruk olur... Böyle adamın hareketi akrebin hareketine benzer!
 • کژرو و شب کور و زشت و زهرناک ** پیشه‌ی او خستن اجسام پاک
 • Eğri gider, geceleri görmez, çirkindir, zehirlidir... İşi gücü, temiz bedenleri dalamak, sokmaktır!
 • سر بکوب آن را که سرش این بود ** خلق و خوی مستمرش این بود
 • Başını ez onun... Huyu hep budur, ahlâkı hep bu... Bu huyundan vazgeçmez o!
 • خود صلاح اوست آن سر کوفتن ** تا رهد جان‌ریزه‌اش زان شوم‌تن
 • Onun için en iyi şey, başının ezilmesidir... Çünkü bu suretle can kırıntısı da o kötü tenden kurtulmuş olur!
 • واستان آن دست دیوانه سلاح ** تا ز تو راضی شود عدل و صلاح
 • Delinin elinden silâhı al da adalet ve sulh, senden razı olsun!
 • چون سلاحش هست و عقلش نه ببند ** دست او را ورنه آرد صد گزند 1435
 • Fakat elinde silâhı olur, aklı da bulunmazsa bağla elini... Yoksa yüzlerce zarar yapar.
 • بیان آنک حصول علم و مال و جاه بدگوهران را فضیحت اوست و چون شمشیریست کی افتادست به دست راه‌زن
 • Kötü yaradılışlı, kişilerin bilgi, mal ve mevki sahibi olmaları kendileri için kötüdür. Çünkü bu, yol kesici eşkıyanın eline kılıç vermek gibidir.
 • بدگهر را علم و فن آموختن ** دادن تیغی به دست راه‌زن
 • Kötü yaradılışlı kişiye ilim ve fen öğretmek, yol kesen eşkıyanın eline kılıç vermeye benzer!
 • تیغ دادن در کف زنگی مست ** به که آید علم ناکس را به دست
 • Sarhoş zencinin eline kılıç vermek, adam olmayana bilgi belletmekten yeğdir.
 • علم و مال و منصب و جاه و قران ** فتنه آمد در کف بدگوهران
 • Bilgi, mal, mevki ve hüküm, kötü yaradılışlı kişilerin elinde fitnedir.
 • پس غزا زین فرض شد بر ممنان ** تا ستانند از کف مجنون سنان
 • Savaş delilerin ellerindeki kılıçları alsınlar diye müminlere farz olmuştur.
 • جان او مجنون تنش شمشیر او ** واستان شمشیر را زان زشت‌خو 1440
 • Onun canı delidir, teni de elindeki kılıçtır... o çirkin huylunun elindeki kılıcı al!
 • آنچ منصب می‌کند با جاهلان ** از فضیحت کی کند صد ارسلان
 • Bilgisizlere, geçtikleri mevkiin yaptığı fenalığı, yüzlerce aslan bir araya gelse yapamaz!
 • عیب او مخفیست چون آلت بیافت ** مارش از سوراخ بر صحرا شتافت
 • Çünkü ayıbı gizliyken meydan bulur da yılanı, delikten çıkar, sahralara uğrar!
 • جمله صحرا مار و کزدم پر شود ** چونک جاهل شاه حکم مر شود
 • Cahil kötü hükümler yürüten bir padişah oldu mu bütün ova yılanla, akreple dolar!
 • مال و منصب ناکسی که آرد به دست ** طالب رسوایی خویش او شدست
 • Adam olmayanın eline bir mal ve mevki geçti mi, herkesten önce kendi rezilliğini dileyen kendisidir.
 • یا کند بخل و عطاها کم دهد ** یا سخا آرد بنا موضع نهد 1445
 • Çünkü o ya hasisliğe kalkışır, az verir... Yahut cömertliğe girişir, yersiz ihsanlarda bulunur!
 • شاه را در خانه‌ی بیذق نهد ** این چنین باشد عطا که احمق دهد
 • Şahı, beydak hanesine kor... Ahmak, ihsanda bulundu mu ihsanı, buna benzer işte!
 • حکم چون در دست گمراهی فتاد ** جاه پندارید در چاهی فتاد
 • Hüküm, bir sapığın eline geçti mi onu mevki sanır ama hakikatte kuyuya düşmüş demektir!
 • راه نمی‌داند قلاووزی کند ** جان زشت او جهان‌سوزی کند
 • Yol bilmez, kılavuzluk etmeye kalkışır... Kötü ruhu, cihanı yakar, yandırır!
 • طفل راه فقر چون پیری گرفت ** پی‌روان را غول ادباری گرفت
 • Yokluk yolunun çocuğu, pirlik etmeye girişirse ardına düşenler, devletsizlik gulyabanisine çatarlar!